EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10629

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA) (Text av betydelse för EES) 2022/C 180/05

PUB/2022/413

OJ C 180, 3.5.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 180/14


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA)

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 180/05)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 26 april 2022 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

CSL Behring AG (CSL Behring, Australien), kontrollerat av CSL Limited (CSL, Australien), ett aktiebolag noterat på Australian Security Exchange.

Vifor Pharma Limited (Vifor Pharma, Schweiz), ett aktiebolag noterat på Swiss Stock Exchange.

CSL kommer att förvärva ensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, över Vifor Pharma.

Koncentrationen genomförs genom ett offentligt bud tillkännagivet av CSL Limited den 14 december 2021.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

CSL är ett bioteknikföretag med en portfölj av läkemedel, inklusive de för behandling av hemofili och immunbrist (genom CSL Behring), vaccin mot influensa (genom Seqirus), och genom CSL Plasma, en del av CSL Behring, som driver ett nätverk för plasmainsamling.

Vifor Pharma är verksamt globalt inom utveckling, tillverkning och saluföring av farmaceutiska produkter för behandling av järnbristring, nefrologi (njurens sjukodomar), samt kardirenala behandlingar.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


Top