EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10560

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10560 - SIKA / MBCC GROUP) (Text av betydelse för EES) 2022/C 234/05

PUB/2022/609

OJ C 234, 17.6.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 234/5


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10560 - SIKA / MBCC GROUP)

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 234/05)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 7 juni 2022 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Sika International AG (Sika, Schweiz), ett helägt dotterbolag till SIKA AG (Sika AG, Schweiz).

LSF11 Skyscraper Holdco S.à.r.l. (MBCC, Luxemburg), det yttersta moderbolaget i MBCC-koncernen.

Sika kommer att förvärva kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, över hela MBCC.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Sika: koncern verksam globalt inom utveckling, produktion och tillhandahållande av tillsatsmedel, murbruk, fogmassa och lim, dämpnings- och förstärkningsmaterial, strukturella förstärkningssystem, golv- och takbeläggningsmaterial samt impregneringssystem för användning inom byggsektorn och tillverkningsindustrin.

MBCC: koncern bestående av två affärsenheter verksamma på global nivå i) tillsatsmedel, som tillhandahåller lösningar för kunder inom betongtillverkning, cementsektorn och anläggningsarbeten under jord, och ii) byggnadssystem som erbjuder lösningar för skydd och reparation av byggnader och anläggningar.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10560 - SIKA / MBCC GROUP

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


Top