EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10375

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10375 — ArcelorMittal/Condesa Tubos) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 392/03

PUB/2021/744

OJ C 392, 28.9.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/3


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10375 — ArcelorMittal/Condesa Tubos)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2021/C 392/03)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 13 september 2021 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 och till följd av ett hänskjutande i enlighet med artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

ArcelorMittal Aceralia Basque Holding, S.L. (ArcelorMittal, Spanien), ett dotterbolag till ArcelorMittal, S.A. (ArcelorMittal Group, Luxemburg).

Condesa Tubos, S.L. (Condesa Tubos, Spanien).

ArcelorMittal förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över hela Condesa Tubos.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

ArcelorMittal och ArcelorMittal Group: gruvdrift, tillverkning och distribution av en rad stålprodukter till olika sektorer (fordon, bygg, energi, förpackning, verkstadsprodukter), samt av biprodukter från gruvdrift.

Condesa Tubos: tillverkning av olika typer av små svetsade rör i kolstål på tre olika platser i Spanien och en plats i Tyskland.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10375 — ArcelorMittal/Condesa Tubos

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top