EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC1211(01)

Uppdateringen 2020 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna 2020/C 428/10

PUB/2020/969

OJ C 428, 11.12.2020, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 428/12


Uppdateringen 2020 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

(2020/C 428/10)

1.1   

Tabell över månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegrupperna AD och AST enligt artikel 66 i tjänsteföreskrifterna, tillämpliga från och med den 1 juli 2020:

1.7.2020

NIVÅ

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

2.   

Tabell över månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegrupperna AST/SC enligt artikel 66 i tjänsteföreskrifterna, tillämpliga från och med den 1 juli 2020:

1.7.2020

NIVÅ

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

4 878,26

5 083,26

5 296,86

5 444,21

5 519,44

5

4 311,57

4 492,75

4 682,20

4 811,78

4 878,26

4

3 810,72

3 970,83

4 137,70

4 252,82

4 311,57

3

3 368,02

3 509,55

3 657,05

3 758,77

3 810,72

2

2 976,76

3 101,86

3 232,22

3 322,13

3 368,02

1

2 630,97

2 741,53

2 856,74

2 936,19

2 976,76

3.   

Tabell över de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen enligt artikel 64 i tjänsteföreskrifterna, innehållande

de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 juli 2020 tillämpas på lönerna för tjänstemän och övriga anställda enligt artikel 64 i tjänsteföreskrifterna (anges i kolumn 2 i tabellen nedan),

de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 januari 2021 enligt artikel 17.3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna tillämpas på överföringar för tjänstemän och övriga anställda (anges i kolumn 3 i tabellen nedan),

de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 juli 2020 enligt artikel 20.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna tillämpas på pensioner (anges i kolumn 4 i tabellen nedan).

1

2

3

4

Land/ort

Löner

Överföring

Pensioner

 

1.7.2020

1.1.2021

1.7.2020

Bulgarien

59,1

56,6

 

Tjeckien

85,2

71,8

 

Danmark

131,3

132,8

132,8

Tyskland

101,9

101,2

101,2

Bonn

95,8

 

 

Karlsruhe

98

 

 

München

113,9

 

 

Estland

82,3

85,1

 

Irland

129

120,7

120,7

Grekland

81,4

79,1

 

Spanien

94,2

90,7

 

Frankrike

120,5

110,3

110,3

Kroatien

75,8

66,8

 

Italien

95

96,2

 

Varese

90,7

 

 

Cypern

78,2

81,2

 

Lettland

77,5

72,3

 

Litauen

76,6

68,7

 

Ungern

71,9

60,0

 

Malta

94,7

97,9

 

Nederländerna

113,9

111,6

111,6

Österrike

107,9

109,9

109,9

Polen

70,9

61,1

 

Portugal

91,1

87,2

 

Rumänien

66,6

57,0

 

Slovenien

86,1

82,2

 

Slovakien

80,6

74,3

 

Finland

118,4

120,3

120,3

Sverige

124,3

113,2

113,2

Förenade kungariket

 

119,2

119,2

 

 

 

 

4.1   

Beloppet för föräldraledighetsersättning enligt artikel 42a andra stycket i tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2020 vara 1 030,72 euro.

4.2   

Beloppet för föräldraledighetsersättning enligt artikel 42a tredje stycket i tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2020 vara 1 374,30 euro.

5.1   

Grundbeloppet för hushållstillägg enligt artikel 1.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2020 vara 192,78 euro.

5.2   

Tillägget för underhållsberättigat barn enligt artikel 2.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2020 vara 421,24 euro.

5.3   

Utbildningstillägget enligt artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2020 vara 285,81 euro.

5.4   

Utbildningstillägget enligt artikel 3.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2020 vara 102,90 euro.

5.5   

Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 69 i tjänsteföreskrifterna och artikel 4.1 andra stycket i bilaga VII till dessa ska från och med den 1 juli 2020 vara 571,35 euro.

5.6   

Beloppet för utlandstillägg enligt artikel 134 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2020 vara 410,74 euro.

6.1   

Beloppet för kilometerersättning enligt artikel 7.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2020 vara

0 euro per km för

0 till 200 km

0,2125 euro per km för

201 till 1 000 km

0,3543 euro per km för

1 001 till 2 000 km

0,2125 euro per km för

2 001 till 3 000 km

0,0708 euro per km för

3 001 till 4 000 km

0,0342 euro per km för

4 001 till 10 000 km

0 euro per km över

10 000 km.

6.2   

Schablontillägget till kilometerersättning enligt artikel 7.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2020 vara

106,25 euro om det geografiska avståndet mellan de orter som avses i punkt 1 är mellan 600 km och 1 200 km,

212,50 euro om det geografiska avståndet mellan de orter som avses i punkt 1 är längre än 1 200 km.

7.1   

Beloppet för kilometerersättning enligt artikel 8.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 januari 2021 vara

0 euro per km för

0 till 200 km

0,4285 euro per km för

201 till 1 000 km

0,7141 euro per km för

1 001 till 2 000 km

0,4285 euro per km för

2 001 till 3 000 km

0,1427 euro per km för

3 001 till 4 000 km

0,0689 euro per km för

4 001 till 10 000 km

0 euro per km över

10 000 km.

7.2   

Schablontillägget till kilometerersättning enligt artikel 8.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 januari 2021 vara

214,21 euro om det geografiska avståndet mellan anställningsorten och ursprungsorten är mellan 600 km och 1 200 km,

428,39 euro om det geografiska avståndet mellan anställningsorten och ursprungsorten är längre än 1 200 km.

8.   

Beloppet för dagtraktamente enligt artikel 10.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2020 vara

44,28 euro för en tjänsteman som har rätt till hushållstillägg, och

35,71 euro för en tjänsteman som inte har rätt till hushållstillägg.

9.   

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 24.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2020 vara

1 260,50 euro för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

749,49 euro för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

10.1   

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 28a.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2020 vara

1 511,73 euro (undre gräns),

3 023,45 euro (övre gräns).

10.2   

Den standardersättning som avses i artikel 28a.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2020 vara 1 374,30 euro.

11.   

Tabell över beloppen i skalan för grundlöner enligt artikel 93 i anställningsvillkoren för övriga anställda från och med den 1 juli 2020:

TJÄNSTEGRUPP

1.7.2020

NIVÅ

 

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 593,66

6 730,78

6 870,74

7 013,62

7 159,49

7 308,37

7 460,34

 

17

5 827,65

5 948,83

6 072,54

6 198,83

6 327,74

6 459,32

6 593,66

 

16

5 150,62

5 257,72

5 367,07

5 478,68

5 592,63

5 708,93

5 827,65

 

15

4 552,24

4 646,91

4 743,55

4 842,20

4 942,90

5 045,68

5 150,62

 

14

4 023,40

4 107,07

4 192,48

4 279,67

4 368,69

4 459,50

4 552,24

 

13

3 555,98

3 629,93

3 705,41

3 782,48

3 861,13

3 941,43

4 023,40

III

12

4 552,18

4 646,84

4 743,48

4 842,11

4 942,80

5 045,58

5 150,51

 

11

4 023,37

4 107,02

4 192,42

4 279,60

4 368,60

4 459,44

4 552,18

 

10

3 555,97

3 629,91

3 705,39

3 782,45

3 861,10

3 941,40

4 023,37

 

9

3 142,88

3 208,23

3 274,95

3 343,06

3 412,58

3 483,53

3 555,97

 

8

2 777,78

2 835,54

2 894,51

2 954,69

3 016,15

3 078,86

3 142,88

II

7

3 142,81

3 208,18

3 274,90

3 343,00

3 412,56

3 483,53

3 555,98

 

6

2 777,65

2 835,41

2 894,39

2 954,59

3 016,04

3 078,77

3 142,81

 

5

2 454,90

2 505,95

2 558,08

2 611,30

2 665,59

2 721,04

2 777,65

 

4

2 169,66

2 214,79

2 260,86

2 307,89

2 355,88

2 404,89

2 454,90

I

3

2 672,85

2 728,32

2 784,96

2 842,75

2 901,74

2 961,96

3 023,45

 

2

2 362,91

2 411,95

2 462,01

2 513,11

2 565,27

2 618,52

2 672,85

 

1

2 088,92

2 132,29

2 176,53

2 221,70

2 267,81

2 314,88

2 362,91

12.   

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 94 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2020 vara

948,12 euro för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

562,13 euro för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

13.1   

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 96.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2020 vara

1 133,79 euro (undre gräns),

2 267,56 euro (övre gräns).

13.2   

Den standardersättning som avses i artikel 96.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2020 vara 1 030,72 euro.

13.3   

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 136 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2020 vara

997,48 euro (undre gräns),

2 347,04 euro (övre gräns).

14.   

Ersättningarna för skiftarbete enligt artikel 1.1 första stycket i rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 (1) ska vara

432,05 euro.

652,12 euro.

713,01 euro.

972,07 euro.

15.   

Den korrigeringskoefficient som tillämpas på de belopp som avses i artikel 4 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 (2) ska från och med den 1 juli 2020 vara 6,2368.

16.   

Tabell över de belopp som anges i artikel 8.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, tillämpliga från och med den 1 juli 2020:

1.7.2020

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

20 768,57

 

 

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

19 931,05

 

 

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

17 615,72

18 355,95

19 127,29

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

 

 

 

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 941,46

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 205,78

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 671,70

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

 

 

 

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

8 396,94

8 749,80

9 117,48

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

7 421,49

7 733,35

8 058,32

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 122,21

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 294,84

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 563,58

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 917,29

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 346,06

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

 

 

 

17.   

Belopp, tillämpligt från och med den 1 juli 2020, för det fasta tillägget enligt den tidigare artikel 4a i bilaga VII till de före den 1 maj 2004 gällande tjänsteföreskrifterna, som används för tillämpningen av artikel 18.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna:

149,05 euro per månad för tjänstemän i lönegrad C4 eller C5, och

228,53 euro per månad för tjänstemän i lönegrad C1, C2 eller C3.

18.   

Tabell över beloppen i skalan för grundlöner enligt artikel 133 i anställningsvillkoren för övriga anställda från och med den 1 juli 2020:

Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

Grundlön för heltidstjänst

1 900,13

2 213,65

2 400,04

2 602,16

2 821,28

3 058,88

3 316,47

Lönegrad

8

9

10

11

12

13

14

Grundlön för heltidstjänst

3 595,78

3 898,57

4 226,86

4 582,80

4 968,73

5 387,14

5 840,80

Lönegrad

15

16

17

18

19

 

 

Grundlön för heltidstjänst

6 332,66

6 865,95

7 444,14

8 070,99

8 750,68

 

 


(1)  Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning (EGT L 38, 13.2.1976, s. 1). Förordningen kompletterad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 1307/87 (EGT L 124, 13.5.1987, s. 6).

(2)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).


Top