EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0904(03)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningarText av betydelse för EES.

EUT C 294, 4.9.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 294/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 294/01)

Datum för antagande av beslutet

31.7.2019

Stöd nr

SA.49461 (2017/N)

Medlemsstat

Portugal

Region

CENTRO (P)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

NAVIGATOR TISSUE CACIA, S.A.

Rättslig grund

Decreto-Lei no 162/2014, de 31 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação no 49/2014, de 1 de dezembro

Portaria no 94/2015, de 27 de março

Portaria n.o 57-A/2015, de 27 de fevereiro

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

NAVIGATOR TISSUE CACIA, S.A. (NAVIGATOR TISSUE CACIA)

Syfte

Regional utveckling (inklusive territoriellt samarbete)

Stödform

Återbetalningsbart bidrag, Skattelättnad

Budget

Total budget: EUR 12,27 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministério das Finanaças

Av. Infante D. Henriques, no 1, 1149-006 Lisboa

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

12.5.2020

Stöd nr

SA.52658 (2018/FC)

Medlemsstat

Sverige

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Alleged State aid to PostNord Logistics

Rättslig grund

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

PostNord Logistics A/S

Syfte

Stödform

Bidrag

Budget

Stödnivå

%

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Annan postbefordran samt kurirverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

20.7.2020

Stöd nr

SA.54683 (2020/N)

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Renewable Electricity Support Scheme

Rättslig grund

Electricity Regulation Act 1999

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Förnybar energi, Miljöskydd

Stödform

Andra – Public Service Obligation Levy

Budget

Total budget: EUR 12 500 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2025

Ekonomisk sektor

Generering av elektricitet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road Dublin, D02 X285

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

14.10.2019

Stöd nr

SA.55394 (2019/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Rescue Aid to Condor

Rättslig grund

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Condor Flugdienst GmbH

Syfte

Stödform

Budget

Total budget: EUR 380 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Lufttransport; passagerartrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

4.6.2020

Stöd nr

SA.55645 (2019/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

BADEN-WUERTTEMBERG

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Baden Württemberg: Förderung Baumschnitt – Streuobst

Rättslig grund

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für die Förderung des Baumschnitts bei Streuobstbeständen (VwV Förderung Baumschnitt – Streuobst)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk till andra markförvaltare och företag i landsbygdsområden som inte är verksamma inom jordbrukssektorn, Stöd för åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 26,65 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

till den 31.12.2025

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 3

Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

4.8.2020

Stöd nr

SA.55719 (2020/N)

Medlemsstat

Portugal

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Banco Português de Fomento

Rättslig grund

Decree-Law

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Syfte

Stödform

Budget

Total budget: EUR 255 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

4.8.2020 – 31.12.2025

Ekonomisk sektor

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

SPGM – Sociedade de investimento, SA.

Rua Prof. Mota Pinto 42 F – 2o andar, Sala 211 4100-353 Porto Portugal

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

9.7.2020

Stöd nr

SA.55923 (2019/N)

Medlemsstat

Italien

Region

TRENTO

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria ”Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Rättslig grund

deliberazione n. 1775 del 8 novembre 2019 avente per oggetto: «Approvazione dei criteri per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, articolo 15 ter ”Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, modificata

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för investeringar i materiella och immateriella tillgångar på jordbruksföretag knutna till primär jordbruksproduktion

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 3 (i miljoner)

Stödnivå

40 %

Varaktighet

till den 31.12.2022

Ekonomisk sektor

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Den beviljande myndighetens namn och adress

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Agricoltura

Via G.B. Trener, 3 – 38121 Trento

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

29.5.2020

Stöd nr

SA.56584 (2020/N)

Medlemsstat

Italien

Region

CASERTA, NAPOLI

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

PROGRAMMA DI RICERCA PER LA BIOSICUREZZA DELLE AZIENDE BUFALINE –AZIONE N. 3: SOSTEGNO AD INVESTIMENTI MATERIALI PREVISTI DA PIANI DI BIO-SICUREZZA AZIENDALE TESI AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI INFEZIONE BRUCELLARE

Rättslig grund

Decreto Commissariale no 1 del 14/1/2015 (OGGETTO: REGIMI DI AIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2014 E DEGLI ORIENTAMENTI DELL''UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI 2014/2020 – PROGRAMMA DI BIOSICUREZZA DEGLI ALLEVAMENTI BUFALINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CASERTA E ZONE LIMITROFE)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för investeringar i materiella och immateriella tillgångar på jordbruksföretag knutna till primär jordbruksproduktion

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 8,8 (i miljoner)

Stödnivå

80 %

Varaktighet

till den 31.12.2024

Ekonomisk sektor

Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar

Den beviljande myndighetens namn och adress

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM)

Via Salute, 2 – 80055 Portici (Napoli)

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

25.6.2020

Stöd nr

SA.56705 (2020/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

SACHSEN

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Sachsen: Beihilfen für die Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen

Rättslig grund

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft – RL WUF/2020)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för samarbete inom skogsbrukssektorn

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 0,211 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 0,053 (i miljoner)

Stödnivå

80 %

Varaktighet

till den 31.12.2023

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Staatsbetrieb Sachsenforst

Bonnewitzer Straße 34

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

29.7.2020

Stöd nr

SA.56723 (2020/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

THUERINGEN

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Thüringen: Thüringer Landesprogramm zur Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald

Rättslig grund

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz); Gesetzes zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes (Thüringer Waldgesetz)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för investeringar i infrastruktur som avser utveckling, modernisering eller anpassning av skogsbruk, Stöd för samarbete inom skogsbrukssektorn, Stöd för specifika åtgärder och insatser på skogsbruksområdet som har det huvudsakliga syftet att bidra till att bevara eller återställa skogens ekosystem och biologiska mångfald eller traditionella landskap, Återställande och underhåll av naturliga stigar, landskapselement och naturliga livsmiljöer för djur inom skogsbrukssektorn

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 21 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

till den 31.12.2022

Ekonomisk sektor

Skogsbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

ThüringenForst – Anstalt öffentlichen Rechts

Forstamt Frauenwald, Allzunah 11a, 98694 Ilmenau

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

31.3.2020

Stöd nr

SA.56765 (2020/N)

Medlemsstat

Frankrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

COVID-19 Moratoire sur le paiement de taxes et redevances aéronautiques en faveur des entreprises de transport public aérien sous licences d''exploitation délivrées par la France

Rättslig grund

Décisions des ministres chargés des transport et du budget cf.note en onglet 12

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrofer eller exceptionella händelser

Stödform

Uppskov med skattebetalning

Budget

Total budget: EUR 200 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 200 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

Från och med den 19.3.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale de l'aviation civile

50 rue Henry FARMAN

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

4.8.2020

Stöd nr

SA.56773 (2020/N)

Medlemsstat

Lettland

Region

Latvia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Atbalsts konsultantu apmācībai

Rättslig grund

Ministru kabineta noteikumu projekts Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma ”Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā ”Atbalsts konsultantu apmācībai”

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder i landsbygdsområden

Stödform

Bidrag, Subventionerade tjänster

Budget

Total budget: EUR 0,25 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

till den 31.12.2024

Ekonomisk sektor

JORDBRUK; SKOGSBRUK OCH FISKE

Den beviljande myndighetens namn och adress

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

18.6.2020

Stöd nr

SA.56844 (2020/N)

Medlemsstat

Slovakien

Region

Východné Slovensko, Západné Slovensko, Bratislavský, Stredné Slovensko

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra

Rättslig grund

Act no. 358/2015 Coll. on the regulation of certain relations in the field of state aid and minimum aid and on amendments to certain acts (State Aid Act) (hereinafter referred to as the ”State Aid Act”)

Act No. 292/2014 Coll., on contributions provided from the European Structural and Investment Funds, and on amending and supplementing certain acts

Act No. 302/2001 on the self-government of upper-tier territorial units (the Act on self-governing regions) as amended by subsequent provisions

Resolution of the Government of the Slovak Republic no. 580/2018 of 12 December 2018 on the proposal of the transformation of the Upper Nitra region in connection with the proposal of general economic interest to ensure security of electricity supply imposes the obligation to create new jobs in the Upper Nitra region and prepare projects to ensure employment in the region.

Resolution of the Government of the Slovak Republic no. 336/2019 of 3 July 2019 to the Action Plan for the Transformation of the Upper Nitra Coal Region

(https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17818/1)

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Hornonitrianske bane a.s. Prievidza (HBP)

Syfte

Utbildning, Nedläggningsstöd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 9.6302 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 2.4076 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

Från och med den 31.3.2020

Ekonomisk sektor

Kolutvinning

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

5.8.2020

Stöd nr

SA.56883 (2020/N)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

WEST WALES AND THE VALLEYS, EAST WALES

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Cardiff Clean Bus Technology Fund

Rättslig grund

Compliance with the Air Quality Standards (Wales) Regulations 2010 which have transposed the provisions for meeting the requirements EU Ambient Air Quality Directive 2008/50/EC into national law.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: GBP 1,8 (i miljoner)

Årlig budget: GBP 1,8 (i miljoner)

Stödnivå

80 %

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Cardiff Council

Room 301 County Hall, Cardiff CF10 4UW

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

12.6.2020

Stöd nr

SA.57012 (2020/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen gewerblichen schweren Handwerker- und Lieferfahrzeugen der Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen bis zu 7,5 Tonnen der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und EEV oder Euro 3, 4 und 5 mit Stickoxidminderungssystemen.

Rättslig grund

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der § § 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV).

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Budget

Total budget: EUR 10 000 000 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 10 000 000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

1.1.2021 – 31.12.2021

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

Schloßplatz 9, 26603 Aurich

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

12.6.2020

Stöd nr

SA.57013 (2020/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen, im gewerblichen oder kommunalen Einsatz befindlichen leichten Handwerker- und Lieferfahrzeugen der Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer zulässigen Gesamtmasse von 2,8 Tonnen bis zu 3,5 Tonnen der Schadstoffklassen Euro 3, 4 und 5 oder Euro I, II, III, IV, V und EEV mit Stickoxidminderungssystemen

Rättslig grund

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der § § 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV).

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Budget

Total budget: EUR 31 625 000 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 31 625 000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

1.1.2021 – 31.12.2021

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

Schloßplatz 9, 26603 Aurich

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

12.6.2020

Stöd nr

SA.57033 (2020/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen Nutzfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen (schwere Kommunalfahrzeuge) der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und EEV oder Euro 3, 4 und 5

Rättslig grund

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der § § 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV).

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Budget

Total budget: EUR 12 300 000 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 12 300 000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

1.1.2021 – 31.12.2021

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

Schloßplatz 9, 26603 Aurich

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

30.7.2020

Stöd nr

SA.57240 (2020/N)

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Czech Republic

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 ”Podpora na rekonstrukci panelových domů”

Rättslig grund

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic;

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 426 z 24. schůze dne 21. prosince 2018 k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020–2021;

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 845 z 39. schůze dne 4. prosince 2019 k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021–2022

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Socialt stöd till enskilda konsumenter, Energieffektivitet

Stödform

Garanti, Räntestöd, Andra

Budget

Total budget: CZK 12 295 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

1.7.2006 – 2.4.2012

Ekonomisk sektor

Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Státní fond rozvoje bydlení; Ministerstvo pro místní rozvoj

Vinohradská 1896, 120 00 Vinohrady, Tsjechië; Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

30.6.2020

Stöd nr

SA.57459 (2020/N)

Medlemsstat

Slovenien

Region

Slovenia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Compensation scheme for damage caused by the COVID-19 outbreak

Rättslig grund

Intervention Measures to mitigate the effects of the SARS-CoV-2 (COVID-19) infectious disease epidemic on citizens and the economy Act (Intervention Measures Act), adopted on 2 April 2020 (hereinafter: ZIUZEOP)

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Syfte

Stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrofer eller exceptionella händelser

Stödform

Bidrag, Nedsättning av socialavgifter

Budget

Total budget: EUR 200 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 200 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

till den 31.5.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Finance

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, SI – Slovenia

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

28.7.2020

Stöd nr

SA.57451 (2020/N)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

United Kingdom – Trade credit insurance support scheme

Rättslig grund

Section 86 of the Corona Virus Act 2020

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Budget

Total budget: GBP 10 000 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Försäkring; återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring

Den beviljande myndighetens namn och adress

Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy (”BEIS”)

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

26.6.2020

Stöd nr

SA.57712 (2020/N)

Medlemsstat

Nederländerna

Region

NEDERLAND

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

NL_EZK_B&I_TOP_Financiering vaste lasten MKB COVID-19

Rättslig grund

Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 1 400 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 1 400 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

29.6.2020 – 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

14.8.2020

Stöd nr

SA.57465 (2020/N)

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

COVID-19: Credit Guarantee Scheme

Rättslig grund

Credit Guarantee Act 2012, as amended by Credit Guarantee (Amendment) Act 2020

Strategic Banking Corporation of Ireland Act 2014

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Total budget: EUR 2 000 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

14.8.2020 – 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Strategic Banking Corporation of Ireland

Treasury Dock, North Wall Quay, Dublin 1

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

29.7.2020

Stöd nr

SA.57961 (2020/N)

Medlemsstat

Malta

Region

Malta

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

MDB COVID-19 Small Loan Guarantee Scheme (CSLG)

Rättslig grund

Malta Development Bank Act (CAP 574 of the Laws of Malta) – Article 6

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Total budget: EUR 67,5 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Malta Development Bank

Pope Pius V Street, Valletta

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

28.7.2020

Stöd nr

SA.57985 (2020/N)

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

COVID-19 – State loans for Travel Guarantee Funds

Rättslig grund

Framework Act for subsidies for the ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 165 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

State Secretary of Economic Affairs and Climate Policy.

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, Netherlands.

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

14.8.2020

Stöd nr

SA.57782 (2020/N)

Medlemsstat

Slovenien

Region

Slovenia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

COVID-19 – Support for SMEs and for COVID-19 related RDI and investment projects

Rättslig grund

Act Determining the Intervention Measures to Mitigate and Remedy the Consequences of the COVID-19 Epidemic, Article 36

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag, Mjukt lån

Budget

Total budget: EUR 100 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 100 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI – Slovenia

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

19.8.2020

Stöd nr

SA.58208 (2020/N)

Medlemsstat

Italien

Region

ITALIA

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aiuti in forma di garanzia e di contributi in conto interessi concessi dall''Istituto per il Credito Sportivo a valere sui Comparti per finanziamenti di liquidità di cui al D.L. 8/4/2020 n. 23, art. 14, commi 1 e 2

Rättslig grund

(a)

Article 14, Para 1 and 2 of Law Decree of 8 April 2020, no. 23 as converted into Law of 5 June 2020 no. 40;

(b)

Decree of the ”Presidenza del Consiglio dei Ministri” of 28 April 2020, approving the management criteria of the funds as provided by Article 90, Para 12 of Law of 27 December 2002, no. 289;

(c)

Regulation on the management criteria for the guarantee funds as provided by Article 14, Para 1 of Law Decree of 8 April 2020, no. 23 (Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto del Fondo di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23);

(d)

Regulation on the subsidised interest rates as provided by Article 14, Para 2 of Law Decree of 8 April 2020, no. 23 ”Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi di cui all’articolo 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti, Räntestöd

Budget

Total budget: EUR 1,6 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 1,6 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Sportverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Istituto per il Credito Sportivo

Via Giambattista Vico, 5 – 00196 Roma

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

19.8.2020

Stöd nr

SA.58213 (2020/N)

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

CZ aid scheme COVID-Culture

Rättslig grund

Act No. 218/2000 Coll., on budgetary rules and on the amendment of some related acts, as amended

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag/Räntesubvention

Budget

Total budget: CZK 900 (i miljoner)

Stödnivå

50 %

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet, Biblioteks-; arkiv- och museiverksamhet m.m.

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Industry and Trade

Ministry of Culture

Na Františku 32, 110 15, Praha 1, IB

Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

14.8.2020

Stöd nr

SA.58214 (2020/N)

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Ireland – COVID 19 Adaptation Fund for the Re-Opening of Tourism and Hospitality businesses

Rättslig grund

National Tourism Development Authority Act.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 26 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 26 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Hotell- och logiverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

National Tourism Development Authority.

88-95 Amiens Street

Dublin 1

D01 WR86

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

26.8.2020

Stöd nr

SA.58312 (2020/N)

Medlemsstat

Ungern

Region

Hungary

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Amendment of the scheme SA.57468 (2020/N) as amended by SA.58065 (2020/N) concerning COVID-19: Umbrella scheme of direct grants provided from the appropriations managed at the level of ministries’ budgetary chapters

Rättslig grund

Minister for Technology and Innovation Decree No 14/2019 (VI. 12.) on the rules governing the use of appropriations managed under the heading and centrally, Hungarian Official Gazette, No 98, 12 June 2019

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: HUF 88 600 (i miljoner)

Årlig budget: HUF 88 600 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Ministry of Finance, Ministry for Technology and Innovation

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

13.8.2020

Stöd nr

SA.58203 (2020/N)

Medlemsstat

Lettland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

COVID-19: Amendment of SA.57655 (2020/N) – Guarantees for large and medium-sized undertakings

Rättslig grund

”The Regulation on guarantees for large undertakings affected by the COVID-19 outbreak” (adopted by the Cabinet of Ministers on July 14, 2020)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Total budget: EUR 40 000 000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

13.8.2020 – 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

JSC ”Development Finance Institution Altum”

Doma laukums 4, Riga

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

18.8.2020

Stöd nr

SA.58320 (2020/N)

Medlemsstat

Irland

Region

UNDEFINED

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Restart Grant

Rättslig grund

Industrial Development (Enterprise Ireland) Act, 1998, Section, 7 (1) (i)

National Tourism Development Authority Act 2003, Section 8(1) (e), Section 8 (2) (c), Section 25 (1)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 550 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 550 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Business, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street, Dublin 2

Fáilte Ireland

88-95 Amiens Street, Dublin 1

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top