EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0611(01)

Meddelande till exportörer om tillämpningen av REX-systemet i Europeiska unionen med avseende på frihandelsavtalet med Vietnam 2020/C 196/06

PUB/2020/398

OJ C 196, 11.6.2020, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/16


Meddelande till exportörer om tillämpningen av REX-systemet i Europeiska unionen med avseende på frihandelsavtalet med Vietnam

(2020/C 196/06)

Detta meddelande riktar sig till exportörer i Europeiska unionen som exporterar ursprungsprodukter till Vietnam och deklarerar produkternas ursprung i syfte att omfattas av den förmånliga tullbehandling som följer av frihandelsavtalet med Vietnam.

Protokoll 1 till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam rör definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete. I artikel 15 i protokollet fastställs de allmänna kraven avseende de ursprungsintyg som krävs för att få omfattas av förmånlig tullbehandling. I punkt 1 i den artikeln föreskrivs att produkter med ursprung i Europeiska unionen vid import till Vietnam ska omfattas av förmånstullen i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam vid inlämning av något av följande ursprungsbevis:

a)

Ett ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1) utfärdat av den exporterande partens behöriga myndigheter som upprättats i enlighet med artiklarna 16–18 i protokoll 1 (artikel 15.1 a).

b)

En ursprungsdeklaration som upprättats av en godkänd exportör enligt artikel 20 i protokoll 1 för en sändning oavsett värde, eller av vilken exportör som helst för sändningar vars totala värde inte överstiger 6 000 EUR (artikel 15.1 b).

c)

En ursprungsförsäkran som upprättats av exportörer som är registrerade i en elektronisk databas i enlighet med relevant unionslagstiftning efter det att unionen har underrättat Vietnam om att sådan lagstiftning gäller för dess exportörer. I en sådan underrättelse kan föreskrivas att leden a och b ska upphöra att gälla i unionen (artikel 15.1 c).

Den elektroniska databas som avses ovan är REX-systemet, i enlighet med relevant unionslagstiftning (artikel 68.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447).

Europeiska unionen underrättade Vietnam den 8 april 2020 om att artikel 15.1 c i protokoll 1 till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam kommer att tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, och att leden a och b i samma punkt inte kommer att tillämpas. Produkter med ursprung i Europeiska unionen ska därför vid import till Vietnam omfattas av tullförmånstullen i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam efter inlämnande av ursprungsförsäkringar som upprättats av registrerade exportörer, eller av vilken exportör som helst för sändningar vars totala värde inte överstiger 6 000 EUR. Ursprungsintyg EUR.1 och ursprungsdeklarationer kommer inte att utfärdas eller upprättas i Europeiska unionen för att omfattas av förmånlig tullbehandling i Vietnam.

I enlighet med artikel 19.6 i protokoll 1 till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam är de villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration som avses i artikel 19.1–19.5 med nödvändiga anpassningar tillämpliga på ursprungsförsäkringar. Så ska t.ex. texten i en ursprungsförsäkran vara densamma som texten i en ursprungsdeklaration, som anges i bilaga VI till protokoll 1 till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

Aktörer från Europeiska unionen som redan är registrerade i syfte att omfattas av andra förmånsordningar ska använda sig av det REX-nummer som de redan har tilldelats.


Top