EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0110(01)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (Text av betydelse för EES)

EUT C 7, 10.1.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 7/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 7/01)

Datum för antagande av beslutet

15.11.2019

Stöd nr

SA.54472 (2019/N)

Medlemsstat

Irland

Region

UNDEFINED

Artikel 107.3 b

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

National Broadband Plan

Rättslig grund

Section 2 of the Ministers and Secretaries Act 1924 as amended by section 3 of the Ministers and Secretaries Act 1983, and Section 184 of the Broadcasting Act 2009.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

National Broadband Ireland

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 2 600 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 300 (i miljoner)

Stödnivå

95 %

Varaktighet

01.12.2019 - 01.12.2044

Ekonomisk sektor

Telekommunikation

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Communications, Climate Action and Environment (“DCCAE”)

29-31 Adelaide Road, Dublin 2, Ireland

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

12.09.2019

Stöd nr

SA.55121 (2019/N)

Medlemsstat

Italien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Banca Monte dei Paschi di Siena – Amendments to the list of commitments of the Republic of Italy to the European Commission

Rättslig grund

Law Decree 23 December 2016, no. 237

Typ av stödåtgärd

Banca Monte dei Paschi di Siena

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Andra – NO ADDITIONAL AID GRANTED

Budget

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

via XX Settembre, 97 Roma

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

29.11.2019

Stöd nr

SA.35334 (2019/N-4)

Medlemsstat

Cypern

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Second amendment to the liquidation aid for the orderly market exit of Cyprus Cooperative Bank Ltd

Rättslig grund

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Cyprus Cooperative Bank Ltd

Syfte

Omstrukturering av företag i svårigheter, Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Budget

Total budget: EUR 3 500 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Finance

1439 Nicosia – Cyprus

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

18.01.2019

Stöd nr

SA.52917 (2019/N)

Medlemsstat

Italien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Liquidity support to Banca Carige – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Rättslig grund

DECREE LAW No.1 as of 8 January 2019.

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Total budget: EUR 3 000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

VIA XX SETTEMBRE 97, ROMA

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

02.08.2019

Stöd nr

SA.51714 (2018/N)

Medlemsstat

Italien

Region

PIEMONTE, ITALIA

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Proroga dell''aiuto al servizio transitorio di Autostrada Ferroviaria Alpina

Rättslig grund

Legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015 no 208 – legge di bilancio 2017 – 11 dicembre 2016 no 232

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Autostrada Ferroviaria Alpina s.r.l

Syfte

Samordning av transport, Miljöskydd, Genomförande av ett viktigt projekt av gememsamt europeiskt intresse

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 17,5 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 5 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.07.2018 - 31.12.2021

Ekonomisk sektor

Järnvägstransport; godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Via caraci 36 – 00157 Roma

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

02.08.2019

Stöd nr

SA.51559 (2019/N)

Medlemsstat

Frankrike

Region

FRANCE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prolongation de l’aide au service transitoire d’autoroute ferroviaire alpine

Rättslig grund

loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (concernant l''aide la disposition couvre également les années suivantes à 2018)

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Autostrada ferroviaria alpina s.r.l.

Syfte

Samordning av transport, Miljöskydd, Genomförande av ett viktigt projekt av gememsamt europeiskt intresse

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 17,5 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 5 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.07.2018 - 31.12.2021

Ekonomisk sektor

Järnvägstransport; godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de la transition écologique et solidaire, Direction Générale des infrastructures des transports et de la mer

Tour Sequoia – 1, Place Carpeaux 92800 La Défense (Puteaux)

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

15.11.2019

Stöd nr

SA.38397 (2018/E)

Medlemsstat

Spanien

Region

ESPANA, GIPUZKOA, BIZKAIA

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Exención parcial/total del impuesto sobre sociedades de las Autoridades Portuarias en España

Rättslig grund

Artículo 9, apartado 3, letra f), de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades en combinación con el artículo 110, apartado 1, de la Ley. Artículo 12, apartado 1, letra d), de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del impuesto sobre sociedades (Bizkaia). Artículo 12, apartado 1, letra d), de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades (Gipuzkoa).

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stödform

Annan typ av skatteförmån – Tax exemption

Budget

Stödnivå

%

Varaktighet

27.12.1978 - 31.12.2019

Ekonomisk sektor

Havs- och kustsjöfart; passagerartrafik, Havs- och kustsjöfart; godstrafik, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerio de Hacienda, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Gipuzkoa

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

18.12.2018

Stöd nr

SA.46590 (2018/N)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

EAST WALES

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

IPCEI on Microelectronics – UK

Rättslig grund

The Industrial Development Act 1982 (section 7)

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

ICS, IQE, Newport Wafer Fab, SPTS

Syfte

Genomförande av ett viktigt projekt av gememsamt europeiskt intresse, Forskning, utveckling och innovation

Stödform

Bidrag/Räntesubvention, Lån/Återbetalningspliktiga förskott

Budget

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2025

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Welsh Government

Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

18.12.2018

Stöd nr

SA.46578 (2018/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

DEUTSCHLAND

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

IPCEI on Microelectronics – Germany

Rättslig grund

Bundeshaushaltsordnung

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

GLOBALFOUNDRIES Dresden Module One Limited Liability Company & Co.KG GmbH, OSRAM Opto Semiconductors GmbH / Racyics GmbH, Robert Bosch GmbH / Robert Bosch Semiconductor Manufacturing Dresden, SEMIKRON Elektronik GmbH & Co.KG / TDK-Micronas GmbH, X-FAB Dresden GmbH & Co.KG / X-FAB MEMS Foundry GmbH, 3D-Micromac AG / AP&S International GmbH, Infineon Technologies AG / Infineon Technologies Dresdem GmbH, Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG, Carl Zeiss Oberkochen Grundstucks GmbH & Co. HG / Carl Zeiss SMT GmbH , AZUR SPACE Solar Power GmbH / Elmos Semiconductor AG, Cologne Chip AG / CorTech GmbH

Syfte

Genomförande av ett viktigt projekt av gememsamt europeiskt intresse, Forskning, utveckling och innovation

Stödform

Bidrag

Budget

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

10115 Berlin, Scharnhorststr. 34-37

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

18.12.2018

Stöd nr

SA.46595 (2018/N)

Medlemsstat

Italien

Region

ITALIA

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

IPCEI on Microelectronics

Rättslig grund

Legge di stabilità (in fase di approvazione parlamentare)

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

ST Microelectronics

Syfte

Genomförande av ett viktigt projekt av gememsamt europeiskt intresse, Forskning, utveckling och innovation

Stödform

Bidrag

Budget

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2024

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Veneto 33, 00187 Roma

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

18.12.2018

Stöd nr

SA.46705 (2018/N)

Medlemsstat

Frankrike

Region

FRANCE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

IPCEI on Microelectronics – France

Rättslig grund

Programme d'investissemnts d''avenir et fonds de compétitivité des entreprises

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

STM, Soitec, Murata, X-FAB, Ulis, Sofradir

Syfte

Genomförande av ett viktigt projekt av gememsamt europeiskt intresse, Forskning, utveckling och innovation

Stödform

Bidrag, Lån/Återbetalningspliktiga förskott

Budget

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2022

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l'économie et des finances – Direction générale des entreprises –

61 boulevard Vincent Auriol – Bat 4 Sieyès – 75703 Paris Cedex 13

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top