EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020M9744

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9744 – Mastercard/Nets) (Text av betydelse för EES) 2020/C 219/09

PUB/2020/525

OJ C 219, 3.7.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 219/15


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9744 – Mastercard/Nets)

(Text av betydelse för EES)

(2020/C 219/09)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 26 juni 2020 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Mastercard Incorporated (Förenta staterna) (Mastercard).

Nets A/S (Danmark) (Nets).

MasterCard förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över delar av Nets företagstjänster (målföretaget).

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

Koncentrationen har hänskjutits till kommissionen av den danska konkurrens- och konsumentmyndigheten i enlighet med artikel 22.3 i koncentrationsförordningen. Österrike, Finland, Norge, Sverige och Förenade kungariket anslöt sig senare till hänskjutandet.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Mastercard: ett teknikföretag som är verksamt inom den globala betalningsbranschen. Företaget äger och driver fyrpartsbetalningsordningar för kontokort och tillhandahåller växlingstjänster för korttransaktioner. Mastercard använder sig också av alternativa betalningslösningar genom Vocalink Holdings Limited, som är ett företag som inriktar sig på att tillhandahålla grundläggande infrastrukturtjänster för betalningssystem. Mastercard tillhandahåller också konto till konto-infrastrukturtjänster i och utanför Europa.

Målföretaget: en affärsenhet inom Nets, som är en global betalningsverksamhet som tillhandahåller betaltjänster och tekniska lösningar, främst i Norden, samt inom det gemensamma eurobetalningsområdet. Verksamheten är inriktad på i) konto till konto-infrastrukturtjänster för realtids- och batchclearing och ii) en rad kontobaserade faktureringstjänster och sidotjänster i Danmark och Norge.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9744 – Mastercard/Nets

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


Top