EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0823(01)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt — Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

OJ C 286, 23.8.2019, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 286/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 286/01)

Datum för antagande av beslutet

14.06.2019

Stöd nr

SA.53821 (2019/N)

Medlemsstat

Italien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l’adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali

Rättslig grund

(a)

Legislative Decree No 379/2003, which provides that the energy regulator (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — ‘ARERA’) should define the criteria and conditions on the basis of which the Transmission System Operator (‘TSO’) shall propose a mechanism to remunerate capacity in order to guarantee system adequacy. Such proposal is approved by the Minister for Economic Development ('the Minister') after hearing the ARERA.

(b)

Article 1, paragraph 153 of law No 147/2013, which provides that the Ministry of Economic Development (the 'Ministry') shall define the conditions and modality for the definition of a capacity remuneration system for flexible capacity.

(c)

Minister's decree of 30 June 2014, which approved the TSO's proposal of 20 September 2013 TE/P20130004704, following the ARERA Decision ARG/elt/98/11 of 21 July 2011.

(d)

ARERA Decision ARG/elt 98/11

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Andra – 0

Budget

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2028

Ekonomisk sektor

Generering av elektricitet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministero Sviluppo Economico

Via Molise 2 00187 Roma (Italia)

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

25.07.2019

Stöd nr

SA.54724 (2019/N)

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Limited extension of NAMA’s lifespan to work out residual loans

Rättslig grund

National Asset Management Agency Act 2009

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Annan typ av skatteförmån, Garanti, Andra – Special powers granted to NAMA

Budget

Stödnivå

Varaktighet

01.01.2022 - 31.12.2025

Ekonomisk sektor

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Den beviljande myndighetens namn och adress

Minister for Finance, acting in accordance with the NAMA Act

Department of Finance Government Buildings Upper Merrion Street Dublin 2 Ireland

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

15.04.2019

Stöd nr

SA.51614 (2018/N)

Medlemsstat

Polen

Region

Warminsko-Mazurskie

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Rättslig grund

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Syfte

Energieffektivitet, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: PLN 233.3143 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

Från och med den 15.04.2019

Ekonomisk sektor

Försörjning av el; gas; värme och kyla

Den beviljande myndighetens namn och adress

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

25.10.2018

Stöd nr

SA.51866 (2018/N)

Medlemsstat

Finland

Region

SUOMI/FINLAND

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Costs of prevention, control, eradication of animal diseases in aquaculture

Rättslig grund

Eläintautilaki 441/2013 (Act on Animal diseases)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Djursjukdomar

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 5 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 3 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

01.01.2016 - 31.12.2021

Ekonomisk sektor

Vattenbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

26.07.2019

Stöd nr

SA.45274 (2016/NN)

Medlemsstat

Frankrike

Region

FRANCE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Parc éolien en mer de Courseulles lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Rättslig grund

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Eoliennes Offshore du Calvados

Syfte

Förnybar energi

Stödform

Andra

Budget

Total budget: EUR 3 058 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 152.5 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

Från och med den 01.01.2022

Ekonomisk sektor

Generering av elektricitet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

26.07.2019

Stöd nr

SA.45275 (2016/NN)

Medlemsstat

Frankrike

Region

FRANCE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Parc éolien en mer de Fécamp lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Rättslig grund

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Eoliennes Offshore des Hautes Falaises

Syfte

Förnybar energi

Stödform

Andra

Budget

Total budget: EUR 3 601 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 180 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

Från och med den 01.01.2023

Ekonomisk sektor

Generering av elektricitet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

26.07.2019

Stöd nr

SA.45276 (2016/NN)

Medlemsstat

Frankrike

Region

FRANCE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire lauréat de l'appel d''offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Rättslig grund

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Parc du Banc de Guérande

Syfte

Förnybar energi

Stödform

Andra

Budget

Total budget: EUR 3 560 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 178 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

Från och med den 01.01.2023

Ekonomisk sektor

Generering av elektricitet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

26.07.2019

Stöd nr

SA.47246 (2017/NN)

Medlemsstat

Frankrike

Region

FRANCE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Parc éolien en mer des iles d'Yeu et de Noirmoutier lauréat de l'appel d'offres no 2013/S 054-088441

Rättslig grund

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier

Syfte

Förnybar energi

Stödform

Andra

Budget

Total budget: EUR 3 668 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 183.4 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Från och med den 01.01.2024

Ekonomisk sektor

Generering av elektricitet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

26.07.2019

Stöd nr

SA.47247 (2017/NN)

Medlemsstat

Frankrike

Region

FRANCE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2013/S 054-088441

Rättslig grund

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Eoliennes en mer de Dieppe Le Tréport

Syfte

Förnybar energi

Stödform

Andra

Budget

Total budget: EUR 3 737 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 186.85 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Från och med den 01.01.2023

Ekonomisk sektor

Generering av elektricitet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

26.07.2019

Stöd nr

SA.48007 (2017/NN)

Medlemsstat

Frankrike

Region

FRANCE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Parc éolien en mer de Saint-Brieuc lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011

Rättslig grund

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Ailes Marines SAS

Syfte

Förnybar energi

Stödform

Andra

Budget

Total budget: EUR 4 696 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 234.8 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Från och med den 01.01.2023

Ekonomisk sektor

Generering av elektricitet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

14.06.2019

Stöd nr

SA.54375 (2019/N)

Medlemsstat

Frankrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations au sol de production d'électricité à partir d'énergie solaire, approuvé le 29 Septembre 2017

Rättslig grund

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Production d'électricité

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Andra

Budget

Total budget: EUR 1 903 000 000 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 95 150 000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Från och med den 30.06.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

14.06.2019

Stöd nr

SA.54376 (2019/N)

Medlemsstat

Frankrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations de production d''électricité à partir de l'énergie solaire, implantées sur bâtiments

Rättslig grund

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Production d'électricité

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Andra – tarif d'achat ou complément de rémunération

Budget

Total budget: EUR 2 042 000 000 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 102 100 000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Från och med den 28.02.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top