EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0810(01)

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (Offentliggörande av hänvisningar till europeiska bedömningsdokument i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 305/2011) (Text av betydelse för EES.)

OJ C 281, 10.8.2018, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/7


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG

(Offentliggörande av hänvisningar till europeiska bedömningsdokument i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 305/2011)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 281/04)

Förordning (EU) nr 305/2011 gäller framför eventuellt motstridiga regler i de europeiska bedömningsdokumenten

Beteckning och titel på det europeiska bedömningsdokumentet

Beteckning och titel på det ersatta europeiska bedömningsdokumentet

Kommentarer

010001-00-0301

Väggelement av förtillverkad betong med punktförbindningar

 

 

010003-00-0301

Monteringsfärdiga balkongelement av ultrastark fiberarmerad betong (UHPFRC)

 

 

010013-00-0301

Lättviktsskiva av cementbaserat bruk och granulerad EPS, armerad med glasfibernät och invändiga stålskenor

 

 

010028-00-0103

Återanvändbar grundplattebyggsats för lättviktskonstruktioner

 

 

020001-01-0405

Fleraxliga dolda gångjärn

020001-00-0405

 

020002-00-0404

Inglasningssystem utan vertikala ramar, avsett för balkong (och terrass)

 

 

020011-00-0405

Tak-, golv-, vägg- och innertaksluckor som möjliggör tillträde eller användning som en nödutgångsdörr, med eller utan brandmotstånd

 

 

020029-00-1102

Invändiga brand- eller rökskyddande dörrsatser med ett eller två blad för gångtrafik

 

 

030019-00-0402

Polysiloxanbaserad taktätning applicerad i vätskeform

 

 

030065-00-0402

Sammansatt taktätningsystem

 

 

030218-00-0402

Membran för användning som undertak

 

 

040005-00-1201

Fabrikstillverkade värmeisoleringsprodukter och/eller ljudisoleringsprodukter gjorda av vegetabiliska eller animaliska fibrer

 

 

040007-00-1201

Värmeisoleringsprodukter med värmestrålningsreflekterande ytor

 

 

040010-00-1201

Isoleringsprodukter tillverkade av expanderad perlit (EPB)

 

 

040011-00-1201

Vakuumisolerings paneler (VIP) med fabriksapplicerade skyddsskikt

 

 

040012-00-1201

Värmeisoleringsskiva av mineraliskt material

 

 

040016-00-0404

Glasfibernät för armering av cementbaserade putsskikt

 

 

040037-00-1201

Kompositskivor, med lågt lambda-värde, tillverkade av mineralullsfibrer och aerogeltillsatser

 

 

040048-01-0502

Gummifibermatta avsedd för stegljudsisolering

040048-00-0502

 

040049-00-0502

Matta av Polyuretanskum(PU) avsedd för stegljudsisolering

 

 

040057-00-1201

Värmeisoleringsskiva av mikroporös kaliumsilikat

 

 

040065-00-1201

Värme- och/eller ljudisolerande plattor baserade på expanderad polystyren och cement

 

 

040089-00-0404

Fasadsystem med puts på värmeisolering, för byggnader med trästomme

 

 

040090-00-1201

Fabrikstillverkade skivor och produkter av formgjuten expanderad polymjölksyra (EPLA) för värme och/eller ljudisolering

 

 

040138-00-1201

In-situformad lösfyllnadsisolering för värme och/eller ljudisolering, tillverkade av växtfiber

 

 

040287-00-0404

Byggsatser för externa kompositsystem för värmeisolering (ETICS) med paneler som värmeisolerande produkt och diskontinuerlig beklädnad som ytterskikt.

 

 

040288-00-1201

Fabrikstillverkade värme- och ljudisoleringsprodukter av polyesterfiber

 

 

040313-00-1201

In-situformad lösfyllnadsisolering, för värme och/eller ljudisolering, tillverkad av granulerad expanderad kork

 

 

040369-00-1201

Isolering tillverkad av lös eller sammansatt expanderad korkgranulat

 

 

040394-00-1201

Fabrikstillverkad lös fyllnad av cellglas

 

 

040456-00-1201

Löst fyllnadsmaterial för värme- och/eller ljudisolering, format på platsen och tillverkat av animaliska fibrer

 

 

040461-00-1201

Lösfyllnads isolering för värmeisolering bestående av granulerad expanderad Perlit

 

 

040635-00-1201

Värme- och/eller ljudisolering baserad på bundet expanderat poystyrenmaterial

 

 

040643-00-1201

Värmeisolering av fiberförstärkt silica aerogel

 

 

040650-00-1201

Formsprutade plattor av polystyrenskum som lastbärande lager och/eller värmeisolering utanför vattentätningen

 

 

040777-00-1201

Cellglasplattor som lastbärande lager och värmeisolering utanför vattentätningen

 

 

050001-00-0301

Bärande värmeisolerande ytterväggselement som bryter köldbryggan mellan balkonger och invändiga golv

 

 

050004-00-0301

Glidlager med sfärisk och cylindrisk glidyta av UHMWPE (Ultra High Molecular weight Polyethylene)

 

 

050009-00-0301

Sfäriskt och cylindriskt lager med särskilt glidmaterial av fluorpolymer

 

 

050013-00-0301

Sfäriskt och cylindriskt lager med särskilt glidmaterial av fylld PTFE med fast smörjmedel och armeringsfibrer

 

 

060001-00-0802

Skorstensbyggsats med rökrör av lera/keramik med klassificering T400 (minimum) N1 W3 Gxx

 

 

060003-00-0802

Skorstensbyggsats med rökrör av lera/keramik och specifik yttervägg med klassificering T400 (minimum) N1 W3 Gxx

 

 

060008-00-0802

Skorstensbyggsats med rökrör av lera/keramik med klassificering T400 (minimum) N1/P1 W3 Gxx med olika ytterväggar och möjlighet att byta yttervägg

 

 

070001-01-0504

Kartongklädda gipsskivor för bärande konstruktioner

070001-00-0504

 

070002-00-0505

Glasfibertejp för gipsskiveskarvar

 

 

080001-00-0403

Geokomposit dräneringssystem

 

 

080002-00-0102

Icke-förstärkande, sexkants geonät för stabilisering av obundna granulära lager genom sammanlåsning med materialet

 

 

090001-00-0404

Förtillverkade pressade mineralullsskivor med organisk finish tillsammans med ett specificerat fästsystem

 

 

090017-00-0404

Punktinfäst vertikal glasfasad

 

 

090019-00-0404

Byggsatser för ventilerad extern väggbeklädnad av lättviktsplattor på en grundram med in-situ anbringat putslager, med eller utan värmeisolering

 

 

090020-00-0404

Byggsats för ytterväggsbeklädnad av kompositsten

 

 

090034-00-0404

Byggsats bestående av grundram och monteringsmaterial för fasadbeklädnad och externa väggelement

 

 

090035-00-0404

Isolerad glasmodul med bärande fogmassa och punktfästning

 

 

090058-00-0404

Ventilerad utvändig väggbeklädnadssats, bestående av en bikakepanel av metall med tillhörande monteringsmaterial

 

 

120001-01-0106

Mikroprismatiska retroreflektiva skikt

120001-00-0106

 

120003-00-0106

Belysningsstolpar av stål

 

 

120011-00-0107

Elastisk expansionsfog för vägbroar med elastisk tätningsmassa baserat på syntetisk polymer som bindemedel

 

 

130002-00-0304

Massiva element av trä – Element bestående av träbaserade skivor förbundna med dymlingar, avsedda att användas till bärande konstruktioner i byggnader

 

 

130005-00-0304

Massiva skivor av korslimmat trä, avsedda som bärande delar i byggnader

 

 

130010-00-0304

Limträ av lövträ - Fanérträbalk av bok

 

 

130011-00-0304

Prefabricerade skivor av mekaniskt sammanfogat fyrkantsågat trä, avsedda att användas till bärande konstruktioner i byggnader

 

 

130012-00-0304

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke – Rektangulärt virke med vankant – Kastanj

 

 

130013-00-0304

Massiva element av trä – Element bestående av hoplaxade plankor att användas till bärande konstruktioner i byggnader

 

 

130019-00-0603

Dymlingformade förbindare med hartsbeläggning

 

 

130022-00-0304

Massiva eller lamellimmade balkar och väggtimmer av trä

 

 

130033-00-0603

Spik och skruv avsedda för spikningsbeslag i bärande träkonstruktioner

 

 

130087-00-0204

Modulära konstruktionssystem

 

 

130089-00-0304

Våt- och/eller kallklistrat fingerskarvat bärande virke.

 

 

130090-00-0303

Trä-cement-kompositskiva med stiftformiga fästdon

 

 

130118-00-0603

Skruvar för användning I träkonstruktioner

 

 

130166-00-0304

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke – ångbehandlade massiva bjälkar med rektangulärt tvärsnitt som kan vara fingerskarvade eller ej – barrvirke

 

 

130167-00-0304

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke – Stammar med räta sidor och vankant – barrvirke

 

 

130191-00-0304

Prefabricerade trämoduler av fogade krysslaminerade bjälkar för bruk som bärande byggnadselement

 

 

130197-00-0304

Limmat laminerat virke av ångbehandlat trä med rektangulär genomskärning - Mjukträ

 

 

140015-00-0304

Väggar, ytter- och innertak av ytklistrade OSB-paneler

 

 

150001-00-0301

Kalcium-aluminat-cement

 

 

150002-00-0301

Kalcium-aluminium-baserad eldfast cement

 

 

150003-00-0301

Höghållfasthetscement

 

 

150004-00-0301

Snabbhärdande, sulfatresistent kalciumsulfoaluminat-baserad cement

 

 

150007-00-0301

Portland pozzolancement för bruk under tropiska förhållanden

 

 

150008-00-0301

Snabbhärdande cement

 

 

150009-00-0301

Masugnscement CEM III/A med värdering för sulfatmotstånd (SR) och optionellt med låg effektiv alkalihalt (LA) och/eller låg hydrationsvärme (LH)

 

 

160003-00-0301

Dubbelhuvade skruvar för ökad skjuvhållfasthet vid slag för plana plattor eller ställningar och markplattor

 

 

160004-00-0301

Spännsystem för efterspänning avbärande konstruktioner

ETAG 013

 

160012-00-0301

Armeringsstänger av stål med huvud

 

 

160027-00-0301

Särskilt fyllnadsmaterial för efterspänningssatser

ETAG 013

 

180008-00-0704

Golvbrunn - med utbytbara mekanisk slutare

 

 

180018-00-0704

Flexibla kopplingar för tyngd- och tryckavlopp och dräneringsledningar

 

 

190002-00-0502

Torrt flytande golvsystem bestående av prefabricerade sammankopplade enheter, tillverkade av keramiska plattor och gummimattor.

 

 

190005-00-0402

Terassgolvsats

 

 

200001-00-0602

Prefabricerad wire av stål och rostfritt stål med ändbeslag

 

 

200002-00-0602

Dragstångssystem

 

 

200005-00-0103

Stålrörspålar med mekaniska skarvar

 

 

200012-00-0401

Distansbyggsats för tak- och väggbeklädnader av metall

 

 

200014-00-0103

Pålskarvar och bergskor för betongpålar

 

 

200017-00-0302

Varmvalsade produkter och komponenter tillverkade av stålsorterna Q235B, Q235D, Q345B och Q345D

 

 

200019-00-0102

Gabioner av 6-kantigt vävt nät

 

 

200020-00-0102

Burar och mattor av flätad tråd med svetsade maskor

 

 

200022-00-0302

Termomekaniskt valsade långa stålprodukter tillverkade av svetsbart finkornigt konstruktionsstål av specialstålskvalitet

 

 

200026-00-0102

Ståltrådsnät system för armerad fyllning

 

 

200032-00-0602

Förfabricerat dagstångssystem med särskilda ändbeslag.

 

 

200033-00-0602

Nitat bindemedel

 

 

200035-00-0302

Tak- och fasadsystem med dolda infästningar

 

 

200036-00-0103

Sats för mikropålar – Sats med hålstänger för självborrande mikropålar – Hålstänger av skarvfria stålrör

 

 

200039-00-0102

Gabioner av zinkbelagt vävt sexkantnät

 

 

200043-01-0103

Pålar av segjärn

200043-00-0103

 

200050-01-0102

Gabionboxar, madrasser och säckgabioner av vridet sexkantnät med zinkgrund och/eller zink+organisk coating

200050-00-0102

 

200086-00-0602

Anslutningsprodukter med kabelring

 

 

210004-00-0805

Modulelement för byggnadsändamål

 

 

210024-00-0504

Cementbundna plattor

 

 

220006-00-0402

Takläggningsskiffer tillverkade av en blandning av polypropen, kalksten och fyllmedel

 

 

220007-00-0402

Fullstöds kopparlegeringsplåt för och –band för tak, yttre beklädnad och inre fodring

 

 

220008-00-0402

Takfotsprofiler för terasser och balkonger

 

 

220010-00-0402

Icke bärande släta plastskivor för taktäckning och utvändig väggbeklädnad

 

 

220013-01-0401

Självbärande ryggås med ljusinsläpp

220013-00-0401

 

220018-00-0401

Decentral, energisnål lågtrycks-ventilationsenhet med växlande luftflöde och värmeåtervinning

 

 

220021-00-0402

Dagsljus-lysrör (TDD)

 

 

220022-00-0401

Snöstopp av polykarbonat för hustak

 

 

220025-00-0401

Fribärande horisontell inglasning

 

 

220069-00-0402

Plana och profilerade (med mönster) takplattor av återvunnet plastmaterial för helt burna brutna tak

 

 

230004-00-0106

Paneler av ringwirenät

 

 

230005-00-0106

Paneler av wirenät

 

 

230008-00-0106

Dubbeltvinnat ståltrådsnät, med eller utan repförstärkning

 

 

230011-00-0106

Vägmarkerings produkter

 

 

230012-01-0105

Tillsats för asfaltproduktion – bitumenkorn gjorda av återvunnen bituminös takfilt

230012-00-0105

 

230025-00-0106

Flexibelt system för sluttningsstabilisering och rasskydd

 

 

260001-00-0303

Bärande sektioner av fiberarmerad polymer (FRP/glasfiberkomposit)

 

 

260002-00-0301

Alkaliresistenta glasfiber, innehållande zirkoniumdioxid, avsedda för betong

 

 

260006-00-0301

Polymeriskt tillsatsmedel för betong

 

 

260007-00-0301

Typ 1 tillsatsmedel för betong, murbruk och avjämningsmassa - vattenlösnig

 

 

260035-00-0301

Naturlig kalcinerad puzzolan som tillsats av typ II för betong

 

 

280001-00-0704

Förtillverkat infiltrationsrör avsett för dränering eller infiltration

 

 

280015-00-0701

Rörledningssystem för kallt och varmt vatten i byggnader.

290001-00-0701

corrigendum

320002-02-0605

Belagd metallprofil för tätning av arbetsfogar och fogar för kontroll av sprickbildning i vattentät betong

320002-00-0605

320002-01-0605

 

320008-00-0605

Svällande fogtätningsband på bentonitbas för konstruktionsfogar i vattentät betong

 

 

330001-00-0602

Expansionsbultar för dold fastsättning

 

 

330008-02-0601

Ankarskenor

330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601

Justerbara betongskruvar

 

 

330012-00-0601

Ingjutna fästdon med invändig gänga

 

 

330014-00-0601

Mekaniska expanderfästen för autoklaverad lättbetong

 

 

330046-01-0602

Fästskruv för metallprofiler och plåt

330046-00-0602

 

330047-01-0602

Fästskruv för sandwichpaneler

330047-00-0602

 

330075-00-0601

Hisslyft

 

 

330076-00-0604

Injekteringsankare av metall, avsedda för infästning i murverk

ETAG 029

 

330079-00-0602

Golvfästen för durkplåt och gallerdurk

 

 

330080-00-0602

Högfriktionsklämma för stålkonstruktioner

 

 

330083-01-0601

Fästdon för infästning i betong för icke bärande konstruktioner

330083-00-0601

 

330084-00-0601

Stålplatta med ingjutningsfästdon

 

 

330153-00-0602

Kasettavfyrat stift för anslutning av tunna strukturer och plåtar i metall

 

 

330155-00-0602

Självjusterande klämanordning

 

 

330196-01-0604

Plastankare av nytt och återvunnet material för montering av externa värmeisolerande kompositsystem med putslager

330196-00-0604

ETAG 014

 

330232-00-0601

Mekaniska fästdon för användning I betong

ETAG 001–1

ETAG 001–2

ETAG 001–3

ETAG 001–4

 

330389-00-0601

Punktkontakt av glasfiberarmerad polymer för sandwichväggar

 

 

330499-00-0601

Fästdon av förbandstyp för användning i betong

ETAG 001–5

 

330667-00-0602

Varmvalsad monteringskanal

 

 

330747-00-0601

Fästelement för användning i betong i redundanta, icke-bärande system

ETAG 001–6

 

330924-00-0601

Ingjutna förankringsbultar i räfflat armeringsstårl

 

 

330965-00-0601

Pulveraktiverat fäste för montering av ETICS I betong

 

 

331852-00-0102

Spiralkabelförankring

 

 

340002-00-0204

Armeringspaneler för bärande konstruktioner, med integrerad värmeisolering

 

 

340006-00-0506

Förtillverkade trappbyggsatser

ETAG 008

 

340020-00-0106

Flexibla byggsatser avsedda att stoppa slamströmmar och jordskred/grunda jordskred

 

 

340025-00-0403

Grundsystem för uppvärmda byggnader

 

 

340037-00-0204

Bärande lättelement av stål och trä, för tak

 

 

350003-00-1109

Byggsats för installationskanaler med brandmotstånd, bestående av prefabricerade delar (tillverkade av maskinellt förbelagd stålplåt) och tillbehör

 

 

350005-00-1104

Svällande produkter för brandmotstånd och brandskyddande ändamål

 

 

350022-01-1107

Brandavskiljningssystem för transportband

350022-00-1107

 

350134-00-1104

Brandsäkert vattenlås med expanderande brandskyddspasta (i kombination med rostfri golvbrunn)

 

 

350140-00-1106

Puts och putssystem för användning som brandskyddande produkter

ETAG 018–1

ETAG 018–3

 

350141-00-1106

Brandtätningar för linjära fogar och öppningar

ETAG 026–1

ETAG 026–3

 

350142-00-1106

Brandskyddande skivor, plattor, mattor och byggsatser

ETAG 018–1

ETAG 018–4

 

350402-00-1106

Reaktiva ytbeläggningar för brandskydd av stålkonstruktioner

ETAG 018–1

ETAG 018–2

 

350454-00-1104

Genomföringstätningar

ETAG 026–1

ETAG 026–2

 

360001-00-0803

Ventilationssystem tillverkat av mineralull med folie på utsida och insida

 

 

360005-00-0604

Vattenutledare

 

 

Anmärkning

De europeiska bedömningsdokumenten (EAD) antas av European Organisation for Technical Assessment (EOTA) på engelska. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de titlar som EOTA har lämnat in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Offentliggörandet av hänvisningar till europeiska bedömningsdokument i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de europeiska bedömningsdokumenten är tillgängliga på Europeiska unionens alla officiella språk.

EOTA (http://www.eota.eu) ska hålla det europeiska bedömningsdokumentet tillgängligt i elektronisk form i enlighet med bestämmelserna i punkt 8 i bilaga II till förordning (EU) nr 305/2011.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.


Top