EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0713(03)

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)Text av betydelse för EES.

OJ C 246, 13.7.2018, p. 23–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 246/23


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 246/02)

Direktiv 1999/5/EG

I enlighet med övergångsbestämmelsen i artikel 48 i direktiv 2014/53/EU (1) får medlemsstaterna inte hindra tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av radioutrustning som omfattas av direktiv 2014/53/EU och överensstämmer med direktiv 1999/5/EG (2) och som släppts ut på marknaden före den 13 juni 2017. I enlighet med detta fortsätter harmoniserade standarder, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i enlighet med direktiv 1999/5/EG, som senast förtecknades i kommissionens meddelande, offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning C 249 av den 8 juli 2016, s. 1, och som rättats genom rättelserna i Europeiska unionens officiella tidning C 342 av den 17 september 2016, s. 15, och i Europeiska unionens officiella tidning C 403 av den 1 november 2016, s. 26, att ge presumtion om överensstämmelse med det direktivet till och med den 12 juni 2017.

Direktiv 2014/53/EU

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

ESO (3)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm. 1

Standarden avser artikel/artiklar i direktiv 2014/53/EU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Elektromagnetiska fält – Mobiltelefoner och liknande – Visning av överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (300 MHz–3 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50385:2017

Produktstandard för fastställande av radiobasstationers och fasta trådlösa terminalers överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (110 MHz–40 GHz) – Allmänheten

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2017

Produktstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotranmissionsutrustning (110 MHz–40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50566:2017

Produktstandard för fastställande av handhållna och kroppsburna trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (30 MHz–6 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 55035:2017

Multimediautrustning – EMC-fordringar – Immunitet

CISPR 35:2016 (Ändrad)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.b

Etsi

EN 300 065 V2.1.2

Smalbandig direktskrivande telegrafutrustning för mottagning av meteorologisk information eller navigeringsinformation (NAVTEX); Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 samt 3.3 g i direktiv2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 086 V2.1.2

Landmobil tjänst; Radioutrustning med ett inre eller yttre RF-kontaktdon i första hand avsedd för analogt tal; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 113 V2.2.1

Landmobil tjänst; Radioutrustning avsedd för sändning av data (och/ eller tal) med användning av konstant eller icke konstant enveloppmodulering och som har antennkontaktdon; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 219 V2.1.1

Landmobil tjänst; Radioutrustning som sänder signaler för att initiera ett specifikt gensvar i mottagaren; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 220-2 V3.1.1

Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet MHz 25–1 000  MHz; Del 2 Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet MHz 25–1 000  MHz; Del 3-1 Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Låg driftcykel hög tillförlitlighet utrustning, trygghetslarm utrustning som används på bestämda frekvenser (869,200  MHZ - 869,250  MHz)

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet MHz 25–1 000  MHz; Del 3-2 Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Trådlösa larm avsedda för LDC/HR frekvensbanden 868,60  MHz–868,70  MHz, 869,25  MHz–869,40  MHz samt 869,65  MHz–869,70  MHz

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 220-4 V1.1.1

Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet 25 MHz–1 000  MHz; Del 4 Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Mätutrustning avsedd för 169,400  MHz–169,475 -bandet

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 224 V2.1.1

Land Mobil Service; Radioutrustning för användning i en personsökartjänst som arbetar inom frekvensområdet 25 MHz–470 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Anmärkning 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Lokala personsökningssystem – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 296 V2.1.1

Landmobil tjänst; Radioutrustning som använder fast anslutna antenner och som i första hand är avsedd för analogt tal; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 328 V2.1.1

Bredbandiga transmissionssystem; Datatransmissionsutrustning som arbetar i ISM bandet 2,4  GHz och som använder bandspridningsteknik; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 330 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD); Radioutrustning i frekvensområdet 9 kHz–25 MHz och induktiva slingsystem i frekvensområdet 9 kHz–30 MHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 341 V2.1.1

Landmobil radio; Radioutrustning med integrerad antenn som sänder signaler för att initiera ett specifikt svar i mottagaren; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 390 V2.1.1

Landmobil radio; Radioutrustning avsedd för sändning av data (och tal) och med integrerad antenn; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 422-1 V2.1.2

Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 1: Klass A mottagare; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 422-2 V2.1.1

Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 2: Klass B Mottagare; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 422-3 V2.1.1

Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 2: Klass C Mottagare; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 422-4 V2.1.1

Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 4: Hörhjälp-medel inklusive ljudförstärkare och induktiva system för personligt bruk upp till 3 GHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

9.2.2018

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 433 V2.1.1

Landmobil tjänst; (CB radioutrustning): Del 2: Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 440 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD); Radioutrustning för användning i frekvensområdet 1 GHz–40 GHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Anmärkning 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte, när det gäller mottagarkategori 2 och 3 enligt tabell 5, krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustningar (SRD); Radioutrustning för användning i frekvensområdet 1 GHz–40 GHz; Del 2: Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet.

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Bredbandiga audiolänkar – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 487 V2.1.2

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för Receive-Only mobila jordstationer (ROMES) för datakommunikation i 1,5  GHz-frekvensbandet; Radio Frequency (RF) specifikationer som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Vägtrafikinformatik (TTT) – Sändarutrustning (500 kbit/s/250 kbit/ s) för korthållskommunikation (DSRC) som arbetar i 5 795  MHz–5 815  MHz bandet; Del 2: Harmoniserad standard enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU Del 2-2: Krav för ombordenhet (OBU)

9.3.2018

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 676-2 V2.1.1

Markbaserade mobila och fast installerade sändare, mottagare och sändtagare för luftfartstjänster inom VHF-bandet med amplitudmodulation (AM); Del 2: Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 698 V2.1.1

Radiotelefon med sändare och mottagare för den maritima mobila tjänsten och som arbetar i VHF-banden och som används på farleder i inlandet; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artiklarna 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 698 V2.2.1

Sändare och mottagare för radiotelefoni för den maritima mobiltjänsten på VHF-bandet som används på inre vattenvägar; Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artiklarna 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

15.12.2017

EN 300 698 V2.1.1

Anmärkning 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Lavinstationer -Sändar-mottagarsystem – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 718-2 V2.1.1

Lavinstationer; Sändar-mottagarsystem för 457 kHz; Del 2: Harmoniserad standard för apparater för räddningstjänst

9.3.2018

EN 300 718-3 V1.2.1

Anmärkning 2.1

30.9.2019

Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Lavinstationer – Sändar-mottagarsystem – Del 3: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.3 e i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 720 V2.1.1

Ultra-High Frequency (UHF) kommunikationssystem och utrustning ombord på fartyg; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefoniutrustning för allmän kommunikation och tillhörande utrustning för klass ”D” digitalt selektivanrop (DSC). Del 2; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 samt 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 301 025 V2.2.1

VHF radiotelefoniutrustning för allmän kommunikation och tillhörande utrustning för klass ”D” digitalt selektivanrop (DSC). Del 2; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 samt 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Anmärkning 2.1

30.11.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Kortdistansutrustning – Vägtrafikinformatik (RTTT) – Radarutrustning som arbetar i frekvensbandet 76–77 GHz – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 301 166 V2.1.1

Landmobil radio – Radioutrustning för analog och/eller digital kommunikation (tal och/eller data) som används på smalbandskanaler och är försedd med antennkontaktdon; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 178 V2.2.2

Bärbar hög frekvens (VHF) radiotelefonutrustning för den maritima mobila tjänsten och som arbetar i VHF-banden (endast för icke GMDSS-tillämpningar); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 357 V2.1.1

Sladdlösa audioapparater i frekvensområdet 25–2 000  MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Anmärkning 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Sladdlösa audioapparater i frekvensområdet 25–2 000  MHz – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 301 360 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för interaktiva satellitterminaler (SIT) och satellitanvändarterminaler (SUT) som sänder mot satelliter i geostationär bana i frekvensbanden 27,5 –29,5  GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 406 V2.2.2

Digitala utökade sladdlösa telekommunikationer (DECT); Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 426 V2.1.2

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för landmobila satellitjordstationer (LMES) samt maritima mobila satellitjordstationer (MMES) med låg datahastighet, inte avsedda för nöd- och säkerhetsfunktioner, som arbetar i frekvensbanden 1,5 /1,6  GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 427 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för mobila satellitjordstationer med låg datahastighet (MES) utom flygets mobila satellitjordstationer som arbetar i frekvensbanden 11/12/14 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 428 V2.1.2

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för terminaler med mycket liten öppning (VSAT), satellitjordstationer för enbart sändning, sändning och mottagning eller enbart mottagning som arbetar i frekvensbanden 11/12/14 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 430 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för transportabla jordstationer för insamling av nyheter via satellit (SNG TES) som arbetar i frekvensbanden 11 GHz–12 GHz/13 GHz–14 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 441 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES;) Harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES), inklusive handburna jordstationer, för privata satellitkommunikationsnät (S-PCN) i frekvensbanden 1,6  GHz/2,4  GHz i den mobila satellittjänsten (MSS), omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 442 V2.1.1

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad Standard för NGSO mobila jordstationer (MESs), inklusive handburna jordstationer, för privata satellitkommunikationsnät (S-PCN) i 1 980  MHz–2 010  MHz (jord till rymd) och 2 170  MHz–2 200  MHz (rymd till jord) frekvensbanden under den mobila satellittjänsten (MSS) omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 443 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för terminaler med mycket liten öppning (VSAT), satellitjordstationer för enbart sändning, sändning och mottagning eller enbart mottagning som arbetar i frekvensbanden 4 GHz och 6 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 444 V2.1.2

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för landmobila jordstationer (LMES) som arbetar i frekvensbanden 1,5  GHz och 1,6  GHz med tal- och/eller datakommunikation, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 447 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för satellitterminaler på fartyg (ESV) som arbetar i frekvensbanden 4/6 GHz som är allokerade för fast radio via satellit (FSS), omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 459 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för interaktiva satellitterminaler (SIT) och satellitanvändarterminaler (SUT) som sänder mot satelliter i geostationär bana frekvensbanden 29,5  GHz - 30,0  GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 473 V2.1.2

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för flygets jordstationer (AES) för flygtekniska mobila satellittjänsten (AMSS)/mobila satellittjänsten (MSS) och/eller flygtekniska mobila satellit på Route service (AMS (R) S)/mobila satellittjänsten (MSS), som arbetar i frekvensbandet under 3 omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 502 V12.5.2

Globalt system för mobila kommunikationer (GSM); Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 511 V9.0.2

Globalt system för mobilkommunikation (GSM) – Harmoniserad standard för mobila stationer i GSM 900- och GSM 1 800-banden som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet (1999/5/EG)

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Anmärkning: Denna harmoniserade standard ger presumption om överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU förutsatt att mottagningsparametrarna i punkterna 4.2.20, 4.2.21 och 4.2.26 också tillämpas

Etsi

EN 301 511 V12.5.1

Globalt system för mobilkommunikation (GSM); Utrustning för Mobila Stationer (MS); Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

9.2.2018

EN 301 511 V9.0.2

Anmärkning 2.1

30.4.2019

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 559 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) Aktiva medicinska implantat med låg effekt (LP-AMI) om arbetar i intervallet 2 483,5  MHz – 2 500  MHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 598 V1.1.1

White Space Devices (WSD); Trådlösa Access-System som opererar inom frekvensbandet 470 MHz–790 MHz; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 301 681 V2.1.2

Satellitjordstationer och System (SES); Harmoniserad Standard för mobila jordstationer (MESs) i geostationära mobilsatellitsystem, inkluderande handburna jordstationer för privata satellitkommunikationsnät (S-PCN) i 1,5  GHz- 1,6  GHz frekvensbanden i den mobila satellittjänsten (MSS) omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 721 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) – Harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som levererar datakommunikation med låg bithastighet (LBRDC) och använder satelliter i låg jordbana (LEO) under 1 GHz, omfattande de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 783 V2.1.1

Kommersiellt tillgänglig amatörradioutrustning; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 839 V2.1.1

Aktiva medicinska implantat med ultralåg effekt (ULP-AMI) och kringutrustning (ULP-AMI-P) inom frekvensområdet 402–405 MHz; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF flyg-mark digital datalänk (VDL) mode 2, tekniska karaktäristika och mätmetoder för markbaserad utrustning; Del 3: Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 842-5 V2.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster; Del 50: Särskilda krav för basstationer för cellulär kommunikation (BS), repeatrar och övrig utrustning; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Introduktion och gemensamma krav

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i RED-direktivet; Del 2: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) Användarutrustning(UE).

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i RED-direktivet; Del 2: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) Användarutrustning (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Anmärkning 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 3: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) Basstationer (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetisk kompatibilitet och radio-spektrumfrågor (ERM); Basstationer (BS), repeatrar och användarutrustning (UE) för tredje generationens mobilnät IMT-2000; Del 10: Harmoniserad standard för IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 11: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) för relästationer (Repeatrar)

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 12: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (Repeatrar)

9.9.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU; Del 13: (E-UTRA) Evolved Universal Terrestrial Radio Access User Equipment (UE)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU; Del 13: (E-UTRA) Evolved Universal Terrestrial Radio Access User Equipment (UE)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Anmärkning 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA) Basstationer (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA FDD) för relästationer (Repeatrar)

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 18: E-UTRA, UTRA och GSM/EDGE Multistandard Radio (MSR) för basstationer (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Användarutrustning (UE)

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Basstationer (BS)

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Användarutrustning (UE)

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Basstationer (BS)

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 929 V2.1.1

VHF-sändare och mottagare som kustradiostationer för GMDSS och andra applikationer i maritim mobil tjänst; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 017 V2.1.1

Sändarutrustning för amplitudmodulerad (AM) ljudrundradio; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 018 V2.1.1

Sändarutrustning för frekvensmodulerad (FM) rundradio; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Anmärkning 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Sändarutrustning för frekvensmodulerad (FM) rundradio; Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 054 V2.1.1

Meteorologiska hjälpanordningar (Met Aids); Radiosonder för användning i frekvensbandet 400,15  MHz–406 MHz med effektnivåer upp till 200 mW; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 054-2 V1.2.1

Anmärkning 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 054 V2.2.1

Meteorologiska hjälpmedel (Met Aids); Radiosonder för användning i frekvensbandet 400,15 –406 MHz med effektnivåer upp till 200 mW; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum

9.3.2018

EN 302 054 V2.1.1

Anmärkning 2.1

31.10.2018

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteorologiska hjälpanordningar (Met Aids) – Radiosonder för användning i frekvensbandet 400,15 –406 MHz med effektnivåer upp till 200 mW; Del 2: Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Trådlösa videolänkar (WVL) som arbetar i frekvensbandet 1,3 –50 GHz – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 065-1 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) som använder ultrabredbands teknologi (UWB); Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Fodringar för generisk UWB tillämpningar

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 065-2 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) som använder ultrabredbandsteknologi (UWB); Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 2: Fordringar för UWB lokaliseringsspårning.

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 065-3 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) som använder ultrabredbandsteknologi (UWB); Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 3: Fordringar för UWB-enheter för väg- och järnvägsfordon

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 065-4 V1.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) som använder ultrabredbandsteknologi (UWB); Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 4: Materialavkänning enheter som använder UWB-teknik under 10,6  GHz

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Radartillämpningar för mark- och väggundersökning – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Sändarutrustning för marksänd digital ljudrundradio (T-DAB) – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 186 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för satellitterminaler på luftfartyg (AES) som arbetar i frekvensbanden 11/12/14 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Navigeringsradar för användning på inre vattenvägar – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 195 V2.1.1

Radioutrustning (ULP-AMI) inom frekvensområdet 9–315 kHz för aktiva medicinska implantat med ultralåg effekt och tillbehör (ULP-AMI-P) Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 208 V3.1.1

Utrustning för identifiering med radiofrekvens arbetande i bandet 865 MHz–868 MHz med effektnivåer upp till 2 W samt i bandet 915 MHz–921 MHz med effektnivåer upp till 4 W; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 217-2 V3.1.1

Fasta Radio System; Egenskaper och krav för punkt-till-punkt-utrustning och antenner; Del 2: Digitala system som arbetar i frekvensområdet 1,3  GHz–86 GHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Anmärkning 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Fasta radiosystem; Egenskaper och krav för punkt-till-punkt utrustning och antenner; Del 2-2: Digitala system som arbetar i frekvensband där frekvenskoordination tillämpas; Harmoniserad EN som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Anmärkning: Denna harmoniserade standard ger presumption om överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU förutsatt att mottagningsparametrarna i punkterna 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 och 4.3.4 också tillämpas

Etsi

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Sändarutrustning för DRM-radio (Digital Radio Mondiale) – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 248 V2.1.1

Navigeringsradar för användning ombord på icke-SOLAS-fartyg; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustning; Vägtransport och trafiktelematik (RTTT); Radarutrustning för korta avstånd som arbetar i 77–81 GHz-området; Del 2: Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Kortdistansutrustning – Vägtrafikinformatik (RTTT) – Radarutrustning för korta avstånd som arbetar i 24 GHz-området – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Sändningsutrustning för digital-tv-sändningstjänsten Terrestrial (DVB-T); Del 2: Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet för radioantenner för multipunkt-tillämpningar

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 326-2 V1.2.2

Fasta radiolänksystem – Utrustning och antenner för multipunktsystem – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet för digital radioutrustning för multipunkttillämpningar

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 340 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för satellitterminaler på fartyg (ESV) som arbetar i frekvensbanden 11/12/14 GHz som är allokerade för fast radio via satellit (FSS), omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 372 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD); Radarutrustning för nivåmätning i behållare (TLPR) arbetande i frekvensbanden 4,5  GHz–7 GHz, 8,5  GHz-10,6  GHz, 24,05  GHz–27 GHz, 57 GHz–64 GHz och 75 GHz–85 GHz; Harmoniserad standard

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 448 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för att spåra jordstationer på tåg (EST) som arbetar i frekvensbanden 14/12 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 454 V2.1.1

Meteorologiska hjälpanordningar (Met Aids); Radiosonder för användning i frekvensområdet 1 668,4  MHz–1 690  MHz; Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

15.12.2017

EN 302 454-2 V1.2.1

Anmärkning 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 454-2 V1.2.1

Meteorologiska hjälpanordningar (Met Aids) – Radiosonder för användning i frekvensområdet 1 668,4 –1 690  MHz; Del 2: Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 480 V2.1.2

Mobila kommunikationssystem ombord på luftfartyg (MCOBA) Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 502 V2.1.1

Wireless Access Systems (WAS); Fasta bredbandssystem för dataöverföring i 5,8  GHz-bandet; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Radioutrustning i frekvensområdet 30–37,5  MHz för aktiva medicinska membranimplantat med ultralåg effekt samt kringutrustning – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Kortdistansutrustning (SRD) – Radioutrustning i frekvensområdet 315–600 kHz – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 537 V2.1.1

Medicinska dataservicesystem med ultralåg effekt som arbetar i frekvensområdet 401–402 MHz och 405–406 MHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 561 V2.1.1

Landmobila tjänster; Radioutrustning som nyttjar kontinuerlig eller icke-kontinuerlig envelope modulation och som tillämpar 25; 50, 100 eller 150 kHz kanalbandbredd. Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 567 V1.2.1

Bredbandigt radioaccessnät; 60 GHz multi-gigabit WHS/RLAN system; Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 571 V2.1.1

Intelligenta transportsystem (ITS) Radiokommunikationsutrustning som arbetar i frekvensbandet 5 855 –5 925  MHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 574-1 V2.1.2

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för satellitjordstationer (MES) för MSS som använder 2 MHz-frekvensbanden; Del 1: Kompletterande markkomponent (CGC) för bredbandiga system: omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 574-2 V2.1.2

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för satellitjordstationer (MES) för MSS som använder 2 MHz-frekvensbanden; Del 2: Användarutrustning (UE) för bredbandiga system: omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 574-3 V2.1.1

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för satellitjordstationer (MES) för MSS som använder frekvensbanden 1 980  MHz–2 010 MH (Jord-till-rymd) och 2 170  MHz–2 200  MHz (rymd-till-Jord); Del 3: Användarutrustning (UE) för smalbandiga system: omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Kortdistansutrustning (SRD) – Radioutrustning för Eurobalise järnvägssystem – Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 609 V2.1.1

Kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning för Euroloop järnvägssystem; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 617-2 V2.1.1

Markbaserad UHF-radio, sändare, mottagare och sändtagare för UHF luftfartsradio användande amplitudmodulation; Del 2: Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 686 V1.1.1

Intelligent Transport Systems (ITS); Radioutrustning för användning i frekvensområdet 63 GHz–64 GHz; Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 729 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD); Nivåsonderade radarutrustning (LPR) för användning i frekvensområdet 6 GHz-8,5  GHz, 24,05  GHz-26,5  GHz, 57 GHz–64 GHz, 75 GHz–85 GHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Aktiv målförstärkare; Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 858-2 V1.3.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Bilradarutrustning som arbetar i 24,05  GHz- 24,25  GHz eller 24,50  GHz-frekvensområde; Del 2: Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 885 V2.1.1

Bärbar radioutrustning som arbetar i VHF bandet avsedd för sjöfarten och med integrerad handburen klass D DSC; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 samt 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 302 885 V2.2.2

Bärbar radiotelefonutrustning som arbetar i VHF-bandet avsedd för sjöfarten och med integrerad handburen klass H DSC; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Anmärkning 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 302 885 V2.2.3

Bärbar radiotelefonutrustning som arbetar i VHF-bandet avsedd för sjöfarten och med integrerad handburen klass H DSC; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Anmärkning 2.1

31.1.2019

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 302 961 V2.1.2

”Maritime Personal Homing Beacon” för användning vid 121,5  MHz för sökning och räddning enbart; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 977 V2.1.1

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för fordonsplacerad jordstation (VMES), som sänder i 11/12/14 GHz-frekvensbanden omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 039 V2.1.2

Land Mobile tjänst; Flerkanalsändarspecifikation för PMR-tjänsten; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 084 V2.1.1

Markbaserad stödfunktion (GBAS) med VHF datautsändning (VDB) mark-luft; Teknisk karakteristik och mätmetoder för markbaserad utrustning; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 098 V2.1.1

Maritim lågeffekt personsökningsutrustningar som använder AIS; Del 2: Harmoniserad standard som omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 132 V1.1.1

Maritima låg effekt VHF personliga lokaliseringsfyrar som använder Digital Selective Calling (DSC); Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 135 V2.1.1

Kustövervaknings, fartygstrafiks och hamnradar (CS/VTS/HR); Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 203 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANSs) inom 2 483,5  MHz–2 500  MHz-området; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 204 V2.1.2

Nätverksbaserade kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning i frekvensområdet 870 MHz–876 MHz med effektnivåer upp till 500 mW; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Avancerat lednings- och styrsystem för markrörelser (A-SMGCS); Del 6: Harmoniserad Standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i RED-direktivet för utplacerade markrörelse radarsensorer: Under-del 1: Sensorer för ”pulsed signals” avsedda för sändning och överföringseffekt upp till 100 kW

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 276 V1.1.1

Maritim bredbandsradiolänk för fartyg och offshoreanläggningar som bedriver samordnade aktiviteter och använder 5 852  MHz–5 872  MHz och/eller 5 880  MHz–5 900  MHz banden. Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

15.12.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 339 V1.1.1

Bredband Direkt Luft-till-Mark Kommunikation; Utrustning som arbetar på 900 MHz–1 920  MHz och 5 855  MHz–5 875  MHz frekvensbanden; Fixed pattern antennas; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 340 V1.1.2

TV-mottagare för det digitala marknätet; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 354 V1.1.1

Förstärkare och aktiva antenner för TV-mottagning i hemmiljö; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 372-1 V1.1.1

Satellitjordstationer (SES); Satellitmottagningsutrustning; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Utomhusenhet för mottagning i 10,7  GHz- 12,75  GHz-frekvensbandet.

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 372-2 V1.1.1

Satellitjordstationer (SES); Satellitmottagningsutrustning; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 2: Inomhusenhet.

9.9.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 402 V2.1.2

Mobila sändare och mottagare för marint bruk inom MF- och HF-banden; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artiklarna 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

13.10.2017

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 303 406 V1.1.1

Kortdistansutrustning (SRD); Trygghetslarmsutrustning för användning i frekvensområdet MHz 25–1 000  MHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 413 V1.1.1

Satellitjordstationer och system (SES); Global Navigation Satellit System (GNSS) mottagare; Radioutrustning som arbetar i en 164 MHz–1 300  MHz och 1 559  MHz–1 610  MHz frekvensbanden; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

15.12.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 609 V12.5.1

Global System for Mobile kommunikation (GSM); GSM repeatrar; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 978 V2.1.2

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för jordstationer på rörliga plattformar (ESOMP) som sänder mot satelliter i geostationär bana i frekvensband mellan 27,5  GHz och 30,0  GHz omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 979 V2.1.2

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för jordstationer på mobila plattformar (ESOMP) som sänder till satelliter i icke-geostationära banor i 27,5  GHz-29,1  GHz samt 29,5  GHz-30,0  GHz-frekvensbanden omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 305 550-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Radioutrustning i frekvensområdet 40 GHz–246 GHz; Del 2: Harmoniserad EN enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (4).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med direktiv 1999/5/EG och direktiv 2014/53/EU. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  EUT L 153, 22.5.2014, s. 62.

(2)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.

(3)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel. Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel. Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn +33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  EUT C 338, 27.9.2014, s. 31.


Top