EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1215(07)

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)Text av betydelse för EES.

OJ C 435, 15.12.2017, p. 93–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 435/93


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Järnvägar – Akustik – Mätning av buller invändigt i spårfordon (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Järnvägar – Lagerboxar – Rullningslager

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Järnvägar – Lagerboxar – Smörjfetter

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Järnvägar – Lagerboxar – Prestandaprov

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Järnvägar – Strukturella krav för fordonskorgar – Del 1: Lok och rullande materiel för passagerare (och alternativ metod för godsvagnar)

EN 12663-1:2010

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Järnvägar – Strukturella krav för fordonskorgar – Del 2: Godsvagnar

 

 

CEN

EN 12665:2011

Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Järnvägar – Hjulpar och boggier – System för konstruktion av icke drivna axlar

EN 13103:2009+A1:2010

Anmärkning 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Metod för konstruktion av drivna axlar

EN 13104:2009+A1:2010

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Järnvägar – Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik – Komfortparametrar och typprovning

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Järnvägsanläggningar – Spår – Syllar och bärbalkar av trä

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Järnvägar – Spår – Betongsliprar – Del 1: Allmänna krav

EN 13230-1:2009

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13230-2:2016

Järnvägar – Spår – Betongsliprar – Del 2: Förspänd armerad enblockssliper

EN 13230-2:2009

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13230-3:2016

Järnvägar – Spår – Betongsliprar för spår och växlar – Del 3: Armerad tvåblockssliper

EN 13230-3:2009

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13230-4:2009

Järnvägar – Spår – Betongsliprar – Del 4: Förspända spårväxelsliprar

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 2: Geometriskt utförande

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 3: Samspel mellan hjul och spår

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 4: Omläggningsanordning

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 5: Tunganordningar

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 6: Fasta korsningar

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 7: Korsning med rörlig spets

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 8: Dilatationsanordningar

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 9: Konstruktionsregler

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Produktkrav för hjulpar

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Produktkrav för hjulaxlar

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Produktkrav för hjul

 

 

CEN

EN 13272:2012

Järnvägar – Elbelysning i spårbundna fordon för kollektivtrafik

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Järnvägar – Spår – Prestandakrav för befästningssystem – Del 2: Befästningssystem för betongsliprar

EN 13481-2:2012

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13481–3:2012

Järnvägar – Spår – Prestandakrav för befästningssystem – Del 3: Befästningssystem för sliprar av trä

 

 

CEN

EN 13481–5:2012+A1:2017

Järnvägar – Spår – Prestandakrav för befästningssystem – Del 5: Befästningssystem för ballastfritt spår med ytlig eller nedsänkt räl

EN 13481–5:2012

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13481-7:2012

Järnvägar – Spår – Prestandakrav för befästningssystem – Del 7: Särskilda befästningssystem för växlar och korsningar samt tvångsskenor

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Järnvägar – Spår – Räler – Del 1: Vignolräler 46 kg/m och däröver

EN 13674-1:2011

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Järnvägar – Spår – Räler – Del 2: Räler i växlar använda i anslutning till vignolräler 46 kg/m och däröver

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Järnvägar – Spår – Räler – Del 3: Moträler och ledräler

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Hjul – Löpbaneprofiler

 

 

CEN

EN 13749:2011

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Strukturella krav och metoder för validering av boggiramar

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Järnvägar – Spår – Linjeföringsparametrar – Spårvidd 1 435  mm och därutöver – Del 1: Spår

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Järnvägar – Spår – Linjeföringsparametrar – Spårvidd 1 435  mm och därutöver – Del 2: Spårväxlar och andra spår med plötsliga krökningsändringar

 

 

CEN

EN 13848–5:2008+A1:2010

Järnvägar – Spår – Spårlägeskvalitet – Del 5: Kvalitetsnivåer för spårläge

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Helhjul – Procedur för tekniskt godkännande – Del 1: Smidda och valsade hjul

EN 13979-1:2003+A1:2009

Anmärkning 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Järnvägar – Spår – Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll – Del 1: Tekniska krav för drift

EN 14033-1:2011

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Järnvägar – Aerodynamik – Del 4: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i öppen terräng

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Järnvägar – Aerodynamik – Del 5: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i tunnlar

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Järnvägar – Aerodynamik – Del 6: Krav och provningsmetoder för sidvindsbedömning

 

 

CEN

EN 14198:2016

Järnvägar – Bromsning – Krav på bromssystem i loktåg

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Järnvägar – Beräkning av stoppsträcka, målsträcka och fasthållningsbroms – Del 1: Medelvärdesalgoritmer för tåg eller enskilda fordon

EN 14531-6:2009

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Järnvägar – Metoder för beräkning av stoppsträcka och nedbromsningssträcka, samt hållbroms och parkeringsbroms – Del 2: Gradvisa beräkningar för tågset eller enkelfordon

EN 14531-6:2009

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Järnvägar – Bromsskivor för rullande materiel – Del 1: Pressade eller krympta bromsskivor på axel eller drivaxel – Mått och kvalitetskrav

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Järnvägar – Bromsskivor för rullande materiel – Del 2: Mått och kvalitetskrav för bromsskivor monterade på hjul

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Järnvägar – Bromsskivor för rullande materiel – Del 3: Bromsskivor, prestanda och utförande av skivor och dämpare – Klassificering

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Järnvägar – Spår – Brännsvetsning av räler – Del 2: Svetsning av nya räler i stålsort R220, R260, R260Mn och 350HT med mobil svetsmaskin i ej stationär anläggning

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Järnvägar – Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning

 

 

CEN

EN 14752:2015

Järnvägar – Dörrsystem för passagerarfordon

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Järnvägar – Luftkonditionering för förarhytter – Del 1: Parametrar för komfort

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Järnvägar – Luftkonditionering för förarhytter – Del 2: Typprovningar

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Järnvägar – Smörjfetter för lagerboxar – Del 1: Metod för provning av fetters smörjförmåga

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Järnvägar – Smörjfetter för lagerboxar – Del 2: Metod för provning av den mekaniska stabiliteten hos smörjfetter för fordon med hastigheter upp till 200 km/tim

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Järnvägar – Räddningskoppel – Prestandakrav, geometri för gränssnitt och provningsmetoder

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Järnvägar – Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för tåg – Del 1: Strålkastare, positionslyktor och slutsignallyktor

EN 15153-1:2013

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15153-2:2013

Järnvägar – Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för tåg – Del 2: Signalhorn

 

 

CEN

EN 15220:2016

Järnvägar – Bromsindikatorer

EN 15220-1:2008+A1:2011

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Järnvägar – Krocksäkerhet för korgar på järnvägsfordon

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Järnvägar – Profiler – Del 2: Fordonsprofiler

EN 15273-2:2013

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15273–3:2013+A1:2016

Järnvägar – Profiler – Del 3: Infrastrukturprofiler

EN 15273-3:2013

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Järnvägar – Metod för bestämning av ekvivalent konicitet

 

 

CEN

EN 15313:2016

Järnväg – Drift- och underhållskrav för hjulpar

EN 15313:2010

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromssystem – Styrventiler och avstängningsanordningar

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Järnvägar – Friktionsstyrning av hjul/räl – Smörjning av flänsar

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Järnvägar – Kontroll av lagerboxar – Krav avseende gränssnitt och utförande – Del 1: Spårutrustning och lagerboxar för rullande materiel

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Järnvägar – Kontroll av lagerboxar – Utförande- och prestandakrav – Del 2: System för temperaturkontroll

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Järnvägar – Bulleremission – Karakterisering av dynamiska egenskaper hos spårsträckor för mätning av buller från förbipasserande tåg

 

 

CEN

EN 15528:2015

Järnvägar – Linjekategorier för hantering av samverkan mellan lastgränser för fordon och infrastruktur

EN 15528:2008+A1:2012

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Järnvägar – Rullande materiel – Buffertar

EN 15551:2009+A1:2010

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15566:2016

Järnvägar – Rullande materiel – Dragutrustning och skruvkoppel

EN 15566:2009+A1:2010

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15594:2009

Järnvägar – Spår – På- och reparationssvetsning av räler med bågsvetsning

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Järnvägar – Bromssystem – Fastbromsningsskydd

 

 

CEN

EN 15610:2009

Järnvägar – Bulleremission – Mätning av räfflor och vågor på räl för utvärdering av kontaktbuller

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromssystem – Reläventiler

EN 15611:2008

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromssystem – Huvudledningsacceleratorer

EN 15612:2008

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromsar – Utrustning för tom/lastomställning

EN 15624:2008

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromsar – Kontinuerligt lastkännande utrustning för lastutbromsning

EN 15625:2008

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Järnvägar – Definition av järnvägsfordons massa – referensfall

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Järnvägar – Provning för acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon med lutningssystem avsedda att kompensera hög rälsförhöjningsbrist och/eller järnvägsfordon avsedda att trafikera spår med högre rälsförhöjningsbrist än angivet i EN 14363:2005, bilaga G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Järnvägar – Provning för acceptans av gångegenskaper hos godsvagnar med statisk hjulbelastning över 112,5  kN och upp till 125 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Järnvägar – Stängnings- och låsanordningar för skyddsutrustning för nyttolast mot miljöpåverkan – Hållbarhets-, drifts-, indikations-, underhålls- och återvinningskrav

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Järnvägar – Bromssystem för höghastighetståg – Del 1: Krav och definitioner

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Järnvägar – Bromssystem för höghastighetståg – Del 2: Provningsmetoder

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Järnvägar – Spår – Tvåvägsmaskin med ansluten utrustning – Del 1: Tekniska krav för förflyttning, drift och arbete

EN 15746-1:2010

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Järnvägar – Spår – Tvåvägsmaskin med ansluten utrustning – Del 2: Allmänna säkerhetskrav

EN 15746-2:2010

Anmärkning 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Järnvägar – Bromsar – Statisk bromsprovning

 

 

CEN

EN 15807:2011

Järnvägar – Pneumatiska slangkopplingar

 

 

CEN

EN 15827:2011

Järnvägar – Krav för boggier och löpverk

 

 

CEN

EN 15839:2012

Järnvägar – Acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon – Godsvagnar – Provning av gångsäkerhet under längsgående tryckkrafter

 

 

Datum då hänvisningen till denna föråldrade harmoniserade standard utgår ur EUT: 31.1.2018. Standarden utgår eftersom den har dragits tillbaka av den berörda europeiska standardiseringsorganisationen och inte längre är en antagen europeisk standard i den mening som avses i artikel 2.1 c i förordning (EU) nr 1025/2012 (EUT L 316, 14.11.2012).

CEN

EN 15877-1:2012

Järnvägar – Märkning av järnvägsfordon – Del 1: Godsvagnar

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Järnvägar – Märkning av järnvägsfordon – Del 2: Utvändig märkning på personvagnar, motorvagnar, lok och på spårburna arbetsmaskiner

 

 

CEN

EN 15892:2011

Järnvägar – Bulleremission – Mätning av buller i förarhytter

 

 

CEN

EN 16019:2014

Järnvägar – Automatkoppel – Prestandakrav, specifik gränssnittsgeometri och provningsmetod

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Järnvägar – Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal – Del 1: Personvagnar, resgodsvagnar och lok

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Järnvägar – Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal – Del 2: Godsvagnar

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Järnvägar – Bromssystem hos motorvagnståg – Del 1: Bestämmelser och definitioner

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Järnvägar – Bromssystem hos motorvagnståg – Del 2: Provningsmetoder

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Järnvägar – Förarhytt – Del 3: Utformning av kontrollpanel

 

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 16207:2014

Järnvägar – Bromssystem – Funktions- och utförandekrav på magnetskensbromsar för järnvägsfordon

 

 

CEN

EN 16235:2013

Järnvägar – Acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon – Godsvagnar – Villkor för undantag av gångprov på godsvagnar med fastställda specifikationer enligt EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Järnvägar – Bromsregulator

EN 16241:2014

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 16286-1:2013

Järnvägar – Gångvägar mellan fordon – Del 1: Huvudsaklig tillämpning

 

 

CEN

EN 16334:2014

Järnvägar – Passagerarlarm – Systemkrav

 

 

CEN

EN 16404:2016

Järnvägar – Lyft av urspårat fordon och återställningskrav på fordon

EN 16404:2014

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 16494:2015

Järnvägar – Krav för ERTMS Track Boards

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Allmänna krav – Del 1: Kontrast

 

 

CEN

EN 16584–2:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Allmänna krav – Del 2: Information

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Allmänna krav – Del 3: Optiska egenskaper och friktion

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Utrustning ombord på rullande materiel – Del 1: Toaletter

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Utrustning ombord på rullande materiel – Del 2: Sittplatser, ståplatser och förflyttning

 

 

CEN

EN 16585–-3:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Utrustning ombord på rullande materiel – Del 3: Fria passager och innerdörrar

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder – Del 1: Trappsteg för på- och avstigning

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder – Del 2: Hjälpmedel för ombordstigning

 

 

CEN

EN 16587:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning -

 

 

CEN

EN 16683:2015

Järnvägar – Krav på utrustning för nödsignal och kommunikation

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Järnvägar – Infrastruktur – Oförstörande provning av räler i spår – Del 1: Krav på ultraljudskontroll och utvärderingsprinciper

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 1: Allmänna krav

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 2: Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter

EN 45545-2:2013

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 3: Brandmotstånd hos brandtekniskt klassade byggelement i järnvägsfordon

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 4: Brandsäkerhetsrelaterade utförandekrav

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Järnvägstillämpningar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 5: Brandsäkerhetsfordringar på elutrustning i järnvägsfordon, även omfattande elutrustning i trådbussar, spårbussar och magnetsvävare

EN 45545-5:2013

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 6: System för detektering, larm, information och brandbekämpning

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 7: Brandsäkerhetskrav för installationer med lättantändlig vätska och gas

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Järnvägsanläggningar – Fasta installationer – Elsäkerhet, jordning och returströmkrets – Del 1: Åtgärder till skydd mot elchock

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Järnvägsanläggningar – Fasta installationer – Elsäkerhet, jordning och returkretsens utförande – Del 2: Skyddsåtgärder för begränsning av läckströmmar från likströmsbanor

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Järnvägsanläggningar – Fasta installationer – Elsäkerhet, jordning och returkretsens utförande – Del 3: Ömsesidig påverkan mellan likströms- och växelströmsbanor

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Järnvägsanläggningar – Isolationskoordination – Del 1: Grundläggande fordringar – Kryp- och luftavstånd

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Anmärkning 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Anmärkning 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Järnvägsanläggningar – Isolationskoordination – Del 1: Grundläggande fordringar – Kryp- och luftavstånd

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Anmärkning 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Järnvägsanläggningar – Isolationskoordination – Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Järnvägsanläggningar – Isolationskoordination – Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar

EN 50124-2:2001

Anmärkning 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Järnvägsanläggningar – Miljöförhållanden – Del 2: Fasta elektriska installationer

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Järnvägsanläggningar-Miljöförhållanden – Del 3: Utrustning för signalering och telekommunikation

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Järnvägsanläggningar – Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) – Del 1: Grundläggande fordringar och tillvägagångssätt

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Järnvägsanläggningar-Dataöverföring och järnvägsstyrning-Elektroniska signalsystem av betydelse för säkerheten

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Järnvägsanläggningar – Fasta installationer – Särskilda fordringar på isolatorer av kompositmaterial

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Järnvägsanläggningar – Elektronisk utrustning för rälsfordon

EN 50155:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Järnvägstillämpningar -

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Anmärkning 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Järnvägsanläggningar – Matningsspänningar för traktionssystem

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Anmärkning 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Järnvägsanläggningar-Kompatibilitet mellan rälsfordon och fordonsdetekterande system

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Järnvägsanläggningar – Mätning av det dynamiska samspelet mellan strömavtagare och kontaktledning – Fordringar och validering

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Anmärkning 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Järnvägsanläggningar – Strömavtagningssystem – Tekniska villkor för samspel mellan strömavtagare och kontaktledning (för att uppnå fri tillgång)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Anmärkning 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Järnvägsanläggningar – Samordning mellan kraftmatning och fordon – Tekniska villkor för interoperabilitet

EN 50388:2005

Anmärkning 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Järnvägsanläggningar – Strömavtagare – Provning av kolslitskenor

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Anmärkning 3

Datumet för den här publikationen

Cenelec

EN 50463-1:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 1: Allmänt

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 2: Energimätning

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 3: Hantering av data

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 4: Kommunikation

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 5: Bedömning av överensstämmelse

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Järnvägstillämpningar – Egenskaper hos trefasspänning i fördelningssystem på spårfordon

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Anmärkning 3

Datumet för den här publikationen

Cenelec

EN 50553:2012

Järnvägstillämpningar – Krav på förmåga till framdrivning vid brand ombord på rullande materiel

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Anmärkning 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Järnvägstillämpningar – Provning av rullande materiel avseende elektromagnetisk kompatibilitet med axelräknare

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Järnvägstillämpningar – Grundläggande parametrar för fordonsdetekterande system – Del 1: Spårledningar

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Järnvägstillämpningar – Grundläggande parametrar för fordonsdetekterande system – Del 2: Axelräknare

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 1: Allmän uppbyggnad

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 2-1: Wire Train Bus (WTB)

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 2-2: Wire Train Bus – Provning av överensstämmelse

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 2-5: Ethernet-baserat stamnät för tåg

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 3-1: Multifunction Vehicle Bus (MVB)

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 3-2: MVB (Multifunction Vehicle Bus) – Provning av överensstämmelse

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 3-3: CANopen Consist Network (CCN)

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Elektronisk utrustning för järnvägar – Fordonsbaserade delsystem för multimedia och telematik – Del 1: Övergripande arkitektur

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Järnvägstillämpningar – Fasta installationer – Särskilda fordringar på isolatorer av kompositmaterial för kontaktledningar

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Anmärkning 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Anmärkning 3

21.12.2018

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn+32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn+33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31.


Top