EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0324(01)

Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur

C/2017/1998

OJ C 92, 24.3.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 92/9


Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur

(2017/C 92/04)

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (2) på följande sätt:

På sidan 95 mellan den förklarande anmärkningen till KN-nummer ”2103 90 30 Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volymprocent och innehållande 1,5–6 viktprocent gentiana, kryddor och andra beståndsdelar samt innehållande 4–10 viktprocent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 0,5 liter” och de förklarande anmärkningarna till KN-nummer ”2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar” ska följande text införas:

2103 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar produkter som annars skulle omfattas av kapitel 22 som har beretts för att användas för matlagningsändamål och därmed blivit olämpliga som drycker.

Detta undernummer omfattar särskilt ”matlagningsalkohol” som är produkter som i dagligt tal kallas ”matlagningsvin”, ”matlagningsportvin”, ”matlagningskonjak” och ”matlagningsbrandy”. Matlagningsvin består av vanligt vin eller vin som har avalkoholiserats, eller en blandning av båda, till vilket salt eller en kombination av flera smakgivande ingredienser (t.ex. salt och peppar) har tillsatts, vilket gör produkten olämplig för konsumtion som dryck. Sådana produkter innehåller i allmänhet minst 5 g salt per liter.”


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUT C 76, 4.3.2015, s. 1.


Top