Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8671

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8671 – BP/Bridas/Axion) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES. )

OJ C 361, 25.10.2017, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 361/41


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8671 – BP/Bridas/Axion)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 361/08)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 19 oktober 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

BP plc (BP, Förenade kungariket).

Bridas Corporation (Bridas, Brittiska Jungfruöarna), kontrollerat av Bridas Energy Holdings Ltd och China National Offshore Oil Corporation.

Axion Energy Holding SL (Axion, Spanien), som för närvarande står under fullständig kontroll av Bridas.

BP och Bridas förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, kontroll över Axion.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   BP: verksamt inom marknaderna för prospektering, produktion och saluföring av råolja och naturgas, raffinering, leverans och transport av oljeprodukter, petrokemiska produkter och liknande produkter samt alternativa energikällor.

—   Bridas: indirekt verksamt inom prospektering, utveckling, produktion, transport och saluföring av råolja och naturgas; saluföring och transport av oljeprodukter; insamling, behandling, bearbetning och distribution av naturgas; kraftproduktion, borrnings- och borrhålstjänster samt raffinering, produktion och försäljning av bränsle, smörjmedel och tillhörande petrokemiska derivat.

—   Axion: verksamt inom raffinering av råolja och försäljning av oljeprodukter och oljederivat i Argentina, Uruguay och Paraguay.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8671 – BP/Bridas/Axion

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5 (tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


Top