Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8539

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8539 – KPS/DexKo) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES. )

OJ C 212, 1.7.2017, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 212/22


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8539 – KPS/DexKo)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 212/10)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 16 juni 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget KPS Capital Partners, L.P. (KPS, Förenta staterna) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget DexKo Global, Inc. (DexKo, Förenta staterna) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

KPS är en Förenta staterna-baserad fond för investeringsförvaltning med investeringar i en rad olika sektorer, bland annat basmaterial, konsument-, hälso- och lyxmärkesvaror, bildelar, kapitalvaror och allmänna tillverkning.

DexKo är ett Förenta staterna-baserat företag som utformar och tillverkar axlar och löpverkskomponenter för släp- och husvagnar. Det säljer axlar och bromsar, nav och trummor, chassin, upphängningskomponenter samt andra löpverkskomponenter för släp- och husvagnar.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.8539 – KPS/DexKo, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5


Top