EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XG1004(01)

Meddelande från Republiken Polens regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

EUT C 365, 4.10.2016, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 365/3


Meddelande från Republiken Polens regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

(2016/C 365/04)

OFFENTLIG ANBUDSINFORDRAN AVSEENDE EN KONCESSION FÖR PROSPEKTERING EFTER OCH UNDERSÖKNING AV OLJE- OCH NATURGASFYNDIGHETER SAMT UTVINNING AV OLJA OCH NATURGAS I PROSZOWICE-OMRÅDET

AVSNITT I: RÄTTSLIG GRUND

1.

Artikel 49h.2 i lagen om geologi och gruvdrift (lagsamlingen (Dziennik Ustaw) 2015, punkt 196, i ändrad betydelse).

2.

Regeringens förordning av den 28 juli 2015 om anbudsförfaranden avseende koncessioner för prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter och koncessioner för utvinning av kolväten (lagsamlingen 2015, punkt 1171).

3.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (EGT L 164, 30.6.1994, s. 3, polsk specialutgåva: kapitel 6, del 2, s. 262).

AVSNITT II: ANBUDSINFORDRANDE ENHET

Namn: Miljöministeriet

Adress: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polen

Tfn +48 223692449, +48 223692447; Fax +48 223692460

Internet: www.mos.gov.pl

AVSNITT III: FÖREMÅL FÖR FÖRFARANDET

1.   Typ av verksamheter för vilka koncessionen ska beviljas

Koncession om nyttjanderätt för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter samt utvinning av olja och naturgas i Proszowice-området, koncessionsblocken 373, 374 och 393.

2.   Område inom vilket verksamheterna ska bedrivas

Det område som omfattas av detta anbudsförfarande begränsas av linjer mellan punkter med följande koordinater enligt koordinatsystemet PL-1992:

Punkt nr

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

265 797,369

606 784,682

2

256 877,580

606 993,250

3

256 866,895

601 531,158

4

265 972,196

601 470,879

5

265 785,258

594 508,986

6

256 792,099

594 610,492

7

256 861,670

598 860,040

8

251 837,130

598 803,240

9

245 959,166

604 332,289

10

240 684,937

604 381,020

11

240 244,081

603 139,260

12

238 495,594

597 181,464

13

238 486,801

597 044,425

14

254 726,425

579 328,472

15

265 370,279

579 332,115

16

269 669,762

596 654,081

17

284 288,245

596 762,366

18

284 357,997

606 534,408

19

266 162,867

623 612,266

Ytarean för den vertikala projektionen av det område som beskrivs ovan är 818,29 km2.

Det område som omfattas av anbudsförfarandet är beläget i följande distrikt och kommuner i

provinsen Małopolskie:

 

Kraków-distriktet: kommunerna Słomniki (2,04 % av området), Kocmyrzów-Luborzyca (3,97 %), Igołomia-Wawrzeńczyce (6,30 %).

 

Staden i Kraków-distriktet: Kraków stads kommun (0,29 %).

 

Proszowice-distriktet: kommunerna Radziemice (3,57 %), Pałecznica (2,74 %), Koniusza (10,81 %), Proszowice (7,17 %), Nowe Brzesko (2,94 %), Koszyce (0,18 %).

 

Wieliczka-distriktet: kommunerna Niepołomice (3,86 %), Kłaj (2,29 %).

 

Bochnia-distriktet: kommunerna Drwinia (7,05 %), Bochnia (0,98 %).

 

Dąbrowa-distriktet: kommunen Gręboszów (0,01 %).

Provinsen Świętokrzyskie:

 

Pińczów-distriktet: kommunerna Michałów (0,04 %), Pińczów (1,47 %), Działoszyce (5,47 %), Złota (3,43 %).

 

Kazimierza Wielka-distriktet: kommunerna Skalbmierz (8,81 %), Czarnocin (8,43 %), Kazimierza Wielka (12,44 %), Bejsce (1,80 %), Opatowiec (3,91 %).

 

Busko-Zdrój-distriktet: kommunen Wiślica (< 0,01 %).

Syftet med de arbeten som ska utföras i jura- och kritaformationer är att dokumentera och utvinna olja och naturgas i det område som beskrivs ovan.

3.   Tidsgräns, minst 90 dagar från och med dagen för offentliggörandet av meddelandet samt plats för inlämnande av anbud

Anbuden ska lämnas in till polska miljöministeriets huvudkontor senast kl. 16.00 centraleuropeisk tid på den sista dagen av den 91-dagarsperiod som börjar dagen efter dagen för offentliggörandet av detta meddelande i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   Detaljerade anbudsspecifikationer, inklusive kriterier för utvärdering av anbuden samt kriteriernas viktning, för att säkerställa att de villkor som anges i artikel 49k i lagen om geologi och gruvdrift av den 9 juni 2011 är uppfyllda

Anbud får lämnas in av enheter för vilka ett beslut har utfärdats som bekräftar ett positivt resultat av ett kvalifikationsförfarande i enlighet med artikel 49a.16.1 och 49a.16.2 i lagen om geologi och gruvdrift. Anbuden får lämnas in av enheterna fristående eller av operatören om flera enheter ansöker gemensamt om koncessionen.

Mottagna anbud kommer att utvärderas av kommittén för anbudsutvärdering på grundval av följande kriterier:

30 %

ekonomisk kapacitet som ger en tillräcklig garanti för att aktiviteterna avseende prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten kommer att genomföras, särskilt finansieringskällor och finansieringsmetoder för de avsedda aktiviteterna, inklusive andelen egna medel och extern finansiering.

25 %

teknisk kapacitet för prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten, särskilt tillgång till lämpliga tekniska, organisatoriska, logistiska och personella resurser.

20 %

omfattning och tidsplan för geologiska arbeten, inklusive föreslagna geologiska aktiviteter eller gruvaktiviteter.

10 %

erfarenhet av prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten som garanterar säker drift, skydd av människors och djurs liv och hälsa samt miljöskydd.

10 %

föreslagen teknik för utförandet av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter, med användning av innovativa element som utvecklats för detta projekt.

5 %

omfattning och tidsplan för obligatorisk insamling av prover som erhålls under geologiska verksamheter, inklusive borrkärnor.

Om två eller fler anbud får samma poäng efter utvärderingen av de kriterier som anges ovan kommer beloppet för avgiften för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift under prospekterings- och undersökningsfasen att användas som ett ytterligare kriterium så att ett slutligt val kan göras mellan de berörda anbuden.

5.   Minsta omfattning av geologisk information

Data om koncessionen

Namn på området: Proszowice

Plats: på land, koncessionsblocken 373, 374 och 393.

Typ av fyndighet

Konventionella olje- och naturgasfyndigheter.

Strukturella nivåer

Kenozoisk.

Mesozoisk.

Paleozoisk.

Petroleumsystem

Paleozoisk-Mesozoisk

Källbergart

Ordoviciska, siluriska, devoniska, karboniska och jurassiska bergarter.

Reservoarbergart

Cenomanska glaukonitiska sandstenar (övre krita) litho-Rauracian detritisk kalksten (övre jura, lägre delen av övre oxfordium).

Förseglande bergart

Senon-märgel (högre delen av övre krita) och formationer av karpatiska foredeep-bassängen (krakowiansk strata).

Det överliggande jordtäckets tjocklek

350–750 m

Typ av fälla

strukturell.

Fyndigheter som identifierats i närheten (NG – naturgas, O – olja)

Pławowice (O) – upptäcktes 1964, kumulativ produktion över 50 år: 610 710 ton; produktion 2014: 4 580 ton, reserver och resurser: 92 490 ton (industriellt: 20 130 ton).

Grobla (O) – upptäcktes 1962 kumulativ produktion över 52 år: 2 822 590 ton och 145 020 000 m3 av associerad gas, produktion 2014: 4 430 ton, reserver och resurser: 48 300 ton (industriellt: 21 050 ton)

Mniszów (O) – upptäcktes 1966, inte exploaterat

Dąbrówka (NG) – upptäcktes 1976, kumulativ produktion över 38 år: 425 350 000 m3, produktion 2014: 1 230 000 m3, reserver och resurser: 30 850 000 m3 (industriellt: 8 020 000 m3)

Grądy Bocheńskie (NG) – upptäcktes 1985, kumulativ produktion över 18 år: 166 900 000 m3, produktion 2014: noll, reserver och resurser: 39 170 000 m3 (industriellt: 14 050 000 m3)

Rajsko (NG) – upptäcktes 1997, kumulativ produktion över 3 år: 20 630 000 m3, produktion 2014: 6 730 000 m3, reserver och resurser: 142 370 000 m3 (industriellt: 54 370 000 m3)

Rylowa (NG) – upptäcktes 1988; kumulativ produktion över 4 år: 66 460 000 m3, produktion 2014: 27 110 000 m3, reserver och resurser: 478 540 000 m3 (industriellt: 175 160 000 m3)

Rysie (NG) – upptäcktes 1985; kumulativ produktion över 25 år: 75 810 000 m3, produktion 2014: 740 000 m3, reserver och resurser: 15 960 000 m3 (industriellt: 1 470 000 m3)

Szczepanów (NG) – upptäcktes 1990, kumulativ produktion över 16 år: 707 240 000 m3, produktion 2014: 9 870 000 m3, reserver och resurser: 206 960 000 m3 (industriellt: 116 620 000 m3)

Łazy (NG) – upptäcktes 1995, kumulativ produktion över 7 år: 12 480 000 m3, produktion 2014: noll, reserver och resurser: 13 400 000 m3 (industriellt: noll)

Łętowice-Bogumiłowice (NG) – upptäcktes 1993, kumulativ produktion över 18 år: 137 580 000 m3, produktion 2014: 400 000 m3, reserver och resurser: 110 870 000 m3 (industriellt: 21 150 000 m3)

Slutförda seismiska undersökningar (ägare)

1975 Kazimierza Wielka-Dąbrowa Tarnowska 2D (staten).

1977–1978 Bochnia-Czchów-Pilzno 2D (staten).

1987–1988 Kazimierza Wielka-Pińczów-Nowy Korczyn 2D (staten).

1987–1988 Niepołomice-Gdów-Myślenice 2D (staten).

1989–1990 Kazimierza Wielka-Pińczów-Nowy Korczyn 2D (PGNiG).

1991–1993 Słomniki-Pińczów 2D (PGNiG)

1993 Liplas-Grobla-Żukowice 2D (PGNiG)

2003 Puszcza-Krzeczów-Borek 2D (staten)

Riktmärkes- och offset-källor

Puszcza-14 (1 642 m), Dodów 2 (1 267 m), Kózki 1 (800 m)

6.   Datum för inledande av verksamheterna

De verksamheter som omfattas av koncessionen kommer att inledas inom 14 dagar från och med den dag då beslutet om beviljande av koncessionen blir slutgiltigt.

7.   Villkor för beviljande av koncessionen, särskilt avseende mängd, omfattning och sätt för att tillhandahålla den säkerhet som avses i artikel 49x.1 i lagen om geologi och gruvdrift och, när så är motiverat, avseende mängd, omfattning och sätt för att tillhandahålla den säkerhet som avses i artikel 49x.2 i den lagen

Den vinnande anbudsgivaren är skyldig att tillhandahålla en säkerhet som täcker bristande eller otillräcklig efterlevnad av de villkor som fastställs i koncessionen samt finansiering av upphörande av gruvarbeten om koncessionen löper ut, dras tillbaka eller blir ogiltig. Denna säkerhet ska tillhandahållas under en period som löper från och med den dag då koncessionen beviljas fram till slutet av prospekterings- och undersökningsfasen. Beloppet för säkerheten är 100 000 PLN. Betalningsform och betalningsdatum anges i artikel 49x.4 och 49x.5 i lagen om geologi och gruvdrift.

8.   Minsta omfattning av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter

Det minsta program för geologiska arbeten som föreslås för prospekterings- och undersökningsfasen omfattar följande:

Varaktighet etapp I: 12 månader.

Omfattning: tolkning och analys av arkiverade geologiska data.

Varaktighet etapp II: 12 månader.

Omfattning: utförande av 2D-seismiska undersökningar (100 km) eller borrning av ett borrhål till ett största djup på 2 000 m, med obligatorisk kärnborrning av prospektiva intervall.

Varaktighet etapp III: 24 månader.

Omfattning: borrning av ett borrhål till ett största djup på 2 000 m, med obligatorisk kärnborrning av prospektiva intervall.

Varaktighet etapp IV: 12 månader.

Omfattning: analys av de data som erhållits.

9.   Period för vilken koncessionen beviljas

Koncessionsperioden är tio år, inklusive

en prospekterings- och undersökningsfas som varar i fem år, med start den dag då koncessionen beviljas,

en utvinningsfas, med start den dag då investeringsbeslutet erhålls.

10.   Särskilda villkor för genomförandet av verksamheten och för att garantera allmän säkerhet, folkhälsa, miljöskydd och rationell förvaltning av fyndigheter

Genomförandet av koncessionens arbetsprogram får inte inkräkta på markägares rättigheter och innebär inget undantag från att uppfylla andra krav som fastställs i lagstiftningen, särskilt i lagen om geologi och gruvdrift, samt krav avseende markanvändning, miljöskydd, jordbruksmark och skogar, natur, vatten och avfall.

11.   Modellavtal för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift

Modellavtalet bifogas som bilaga.

12.   Information om avgiftsbelopp för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift

Det lägsta avgiftsbeloppet för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift för Proszowice-området under den femåriga basperioden är 173 902,99 PLN (ett hundra sjuttiotre tusen nio hundra två zloty och nittionio grosz) per år. Den årliga avgiften för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift avseende prospektering efter samt undersökning av mineraler indexregleras till genomsnittliga årliga konsumentprisindex som fastställs kumulativt för perioden från ingåendet av avtalet till året före datumet för betalningen av avgiften, enligt meddelandet från ordföranden för det centrala statistikkontoret i Monitor Polski (den officiella tidningen) (artikel 49h.3.12 i lagen om geologi och gruvdrift).

13.   Information om krav som anbuden ska uppfylla samt handlingar som krävs från anbudsgivarna

1.

Följande ska anges i anbuden:

1)

Anbudsgivarens namn (företagsnamn) och säte.

2)

Föremålet för anbudet tillsammans med en beskrivning av det område som koncessionen ska beviljas för och den nyttjanderätt för gruvdrift som ska fastställas.

3)

Den period för vilken koncessionen ska beviljas, varaktigheten av prospekterings- och undersökningsfasen samt datum för inledande av verksamheterna.

4)

Syfte, omfattning och typ av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter, och information om de arbeten som ska utföras för att uppnå det avsedda målet samt de tekniker som ska användas.

5)

Tidtabell, uppdelad i år, för geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter, och omfattningen av dessa arbeten.

6)

Omfattning och tidtabell för obligatorisk insamling av prover under geologiska verksamheter, inklusive borrkärnor, enligt vad som avses i artikel 82.2.2 i lagen om geologi och gruvdrift.

7)

Rättigheter som anbudsgivaren innehar för den fastighet (det område) där de avsedda verksamheterna ska utföras, eller rättighet som den enheten ansöker om att få fastställd.

8)

Förteckning över områden som omfattas av naturskyddssystem; detta krav rör inte projekt som kräver beslut om miljövillkor.

9)

Metod för att motverka negativa miljöeffekter av de avsedda verksamheterna.

10)

Omfattningen av den geologiska information som anbudsgivaren har tillgång till.

11)

Erfarenhet av prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten som garanterar säker drift, skydd av människors och djurs liv och hälsa samt miljöskydd.

12)

Teknisk kapacitet för prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten, särskilt tillgång till lämpliga tekniska, organisatoriska, logistiska och personella resurser.

13)

Ekonomisk kapacitet som ger en tillräcklig garanti för att verksamheterna avseende prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten kommer att genomföras, särskilt finansieringskällor och finansieringsmetoder för de avsedda verksamheterna, inklusive andel egna medel och extern finansiering.

14)

Föreslagen teknik för utförandet av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter.

15)

Föreslaget avgiftsbelopp för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift. Beloppet får inte vara lägre än det belopp som anges i meddelandet om anbudsförfarandet.

16)

Föreslagen form av säkerhet enligt vad som avses i artikel 49x.4 i lagen om geologi och gruvdrift.

17)

Om anbud lämnas in gemensamt av flera enheter måste dessutom följande information anges:

a)

Namn (företagsnamn) och säte för samtliga enheter som lämnar in anbudet.

b)

Operatör.

c)

Procentandelar av kostnader för geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter, som föreslås i samarbetsavtalet.

2.

Anbud som lämnas in inom ramen för ett anbudsförfarande ska uppfylla de krav som fastställs i meddelandet om anbudsförfarandet i fråga.

3.

Följande handlingar ska bifogas anbuden:

1)

Belägg för att de omständigheter som beskrivs i anbudet verkligen föreligger, särskilt utdrag från relevanta register.

2)

Bevis för att en deposition har lämnats.

3)

En kopia av beslutet som bekräftar ett positivt resultat av ett kvalifikationsförfarande i enlighet med artikel 49a.17 i lagen om geologi och gruvdrift.

4)

Grafiska bilagor som utarbetats enligt kraven för gruvkartor, med angivelse av landets administrativa gränser.

5)

Skriftliga åtaganden att tillhandahålla tekniska resurser till den enhet som deltar i anbudsförfarandet om andra enheters tekniska resurser används i genomförandet av koncessionen.

6)

Två kopior av projektfilen för geologiska verksamheter.

4.

Anbudsgivarna får, på eget initiativ, lämna kompletterande information i sina anbud eller bifoga ytterligare handlingar till anbudet.

5.

De handlingar som lämnas in av anbudsgivarna ska vara original eller vidimerade kopior enligt lagen om administrativa förfaranden. Detta krav gäller inte för kopior av handlingar som ska bifogas anbuden och har tagits fram av koncessionsmyndigheten.

6.

Handlingar på andra språk bör lämnas in tillsammans med en översättning till polska utförd av en auktoriserad translator.

7.

Anbuden ska lämnas in i ett förseglat kuvert eller paket som är märkt med anbudsgivarens namn (företagsnamn) och med angivande av föremålet för anbudsförfarandet.

8.

Anbud som lämnas in efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut kommer att återsändas oöppnade till anbudsgivarna.

14.   Information om hur man lämnar en deposition, belopp för depositionen samt betalningsdatum

Anbudsgivaren ska lämna en deposition på 1 000 PLN (ett tusen polska zloty) innan tidsfristen för inlämnande av anbud löper ut.

AVSNITT IV: ADMINISTRATIV INFORMATION

IV.1)   Kommittén för utvärdering av anbud

Koncessionsmyndigheten utser en kommitté för utvärdering av anbud, som ska genomföra anbudsförfarandet och välja det mest fördelaktiga anbudet. Kommitténs sammansättning och arbetsordning anges i regeringens förordning av den 28 juli 2015 om anbudsförfaranden avseende koncessioner om nyttjanderätt för prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter och koncessioner för utvinning av kolväten (lagsamlingen 2015, punkt 1171). Kommittén för utvärdering av anbud lämnar in en rapport om anbudsförfarandet till koncessionsmyndigheten för godkännande. Rapporten finns tillgänglig för andra enheter som lämnar in anbud tillsammans med anbuden och alla handlingar avseende anbudsförfarandet.

IV.2)   Ytterligare förklaringar

Inom sju dagar från offentliggörandet av meddelandet får berörda parter begära att koncessionsmyndigheten lämnar förklaringar om de detaljerade anbudsspecifikationerna. Inom sju dagar från mottagandet av begäran kommer koncessionsmyndigheten att offentliggöra förklaringarna i Biuletyn Informacji Publicznej (Offentliga informationstidningen) på sidan för det administrativa kontor som är underordnat den myndigheten.

IV.3)   Ytterligare information

Fullständig information om det område som omfattas av anbudsförfarandet har sammanställts av den polska geologiska tjänsten i Pakiet danych geologicznych (geologiskt datapaket). Det finns tillgängligt på miljöministeriets webbplats (www.mos.gov.pl) och hos

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [Avdelningen för geologi och geologiska koncessioner]

Ministerstwo Środowiska [Miljöministeriet]

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLEN

Tfn +48 223692449

Fax +48 223692460


BILAGA

AVTAL

om nyttjanderätt för gruvdrift, för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter samt utvinning av olja och naturgas i Proszowice-området

ingått i Warszawa den … 2016 mellan

staten, företrädd av miljöministern, för vilken Mariusz Orion Jędrysek, statssekreterare vid miljöministeriet och förste statsgeolog i Polen, agerar enligt fullmakt nr 5 av den 27 januari 2016, nedan kallad staten,

och

XXX, med säte på följande adress: … (fullständig adress) …

nedan kallad nyttjanderättshavaren för gruvdrift,

med följande lydelse:

Avsnitt 1

1.

Staten, i egenskap av ensam ägare till underlagsskikten till den del av jordskorpan som täcker området inom kommunerna Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Radziemice, Pałecznica, Koniusza, Koszyce, Kłaj, Drwinia, Bochnia och Gręboszów, inom städerna och kommunerna Słomniki, Proszowice, Nowe Brzesko och Niepołomice, samt staden Kraków i provinsen Małopolskie och inom kommunerna Michałów, Złota, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec och Wiślica, samt städerna och kommunerna Pińczów, Działoszyce, Skalbmierz och Kazimierza Wielka i provinsen Świętokrzyskie, vars gränser anges genom de linjer som förenar punkterna (1 till 19) med följande koordinater i koordinatsystemet PL-1992, nämligen

Nr

Koordinater

X

Y

1

265 797,369

606 784,682

2

256 877,580

606 993,250

3

256 866,895

601 531,158

4

265 972,196

601 470,879

5

265 785,258

594 508,986

6

256 792,099

594 610,492

7

256 861,670

598 860,040

8

251 837,130

598 803,240

9

245 959,166

604 332,289

10

240 684,937

604 381,020

11

240 244,081

603 139,260

12

238 495,594

597 181,464

13

238 486,801

597 044,425

14

254 726,425

579 328,472

15

265 370,279

579 332,115

16

269 669,762

596 654,081

17

284 288,245

596 762,366

18

284 357,997

606 534,408

19

266 162,867

623 612,266

fastställer härmed nyttjanderätten för gruvdrift för nyttjanderättshavaren för gruvdrift inom det område som anges ovan och vars övre gräns utgörs av den nedre gränsen för markytans egendomar och vars nedre gräns utgörs av bädden av jurassiska formationer, under förutsättning att nyttjanderättshavaren för gruvdrift erhåller koncession för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter samt utvinning av olja och naturgas i Proszowice-området inom ett år från undertecknandet av det avtal som fastställer nyttjanderätten för gruvdrift.

2.

Om villkoret att erhålla den koncession som avses i punkt 1 inte uppfylls, ska skyldigheterna enligt avtalet upphöra att gälla.

3.

Inom det berggrundsområde som anges i punkt 1 får nyttjanderättshavaren för gruvdrift

1)

i jura- och kritaformationer utföra aktiviteter i samband med prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter och utvinning av olja och naturgas, och

2)

i resten av området utföra alla de arbeten och aktiviteter som krävs för att få tillgång till de jura- och kritaformationerna.

4.

Ytarean för den vertikala projektionen av det område som beskrivs ovan är 818,29 km2.

Avsnitt 2

1.

Avtalet om nyttjanderätt för gruvdrift träder i kraft samma dag som koncessionen erhålls.

2.

Nyttjanderätten för gruvdrift gäller under en period på tio år, inklusive fem år för prospekterings- och undersökningsfasen och fem år för utvinningsfasen, enligt de villkor som anges i avsnitt 9.

3.

Nyttjanderätten för gruvdrift löper ut samma dag som koncessionen upphör att gälla.

Avsnitt 3

1.

Nyttjanderätten för gruvdrift ger nyttjanderättshavaren för gruvdrift exklusiv rätt att utnyttja det område som anges i avsnitt 1 för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter och utvinning av olja och naturgas i Proszowice-området samt att utföra alla operationer och aktiviteter som krävs för detta syfte inom det området i enlighet med gällande lagstiftning, särskilt lagen om geologi och gruvdrift av den 9 juni 2011 (lagsamlingen Dziennik Ustaw 2015, punkt 196, i ändrad lydelse), nedan kallad lagen om geologi och gruvdrift, samt de beslut som fattats i anslutning till den lagen. Under prospekterings- och undersökningsfasen får nyttjanderättshavaren för gruvdrift enbart behandla de mineraler som undersöks i den omfattning som krävs för att upprätta geologisk dokumentation och dokumentation i investeringssyfte.

2.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift förbinder sig att skriftligen underrätta staten om alla förändringar som avser namnbyte eller byte av organisationsform, byte av registrerings- och identifieringsnummer, ökning eller minskning av aktiekapital, lagstadgad överföring av koncessionen till en annan enhet, inlämnande av konkursansökan, konkursförklaring och inledning av rekonstruktions- eller likvidationsförfaranden. Staten får kräva att nödvändiga förklaringar lämnas i sådana fall. Underrättelsen ska göras inom 30 dagar från den dag någon av de omständigheter som anges ovan inträffar.

Avsnitt 4

Avtalet ska inte påverka rättigheterna för tredje man, särskilt markägare, och nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska inte vara undantagen från skyldigheten att uppfylla lagstadgade krav, särskilt sådana krav som avser prospektering efter och undersökning av mineraler och skydd och utnyttjande av miljöresurser.

Avsnitt 5

Staten förbehåller sig rätten att inom det område som anges i avsnitt 1.1 fastställa nyttjanderätter för gruvdrift i syfte att utföra andra aktiviteter än de som anges i avtalet, på ett sätt som inte inkräktar på nyttjanderättshavarens rättigheter.

Avsnitt 6

1.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska till staten betala följande avgift för sin nyttjanderätt för gruvdrift inom det område som anges i avsnitt 1.1 under den femåriga prospekterings- och undersökningsfasen för varje år som nyttjanderätten för gruvdrift utnyttjas (varje år räknas som tolv på varandra följande månader):

a)

PLN … (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det första nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

b)

PLN … (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det andra nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

c)

PLN … (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det tredje nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

d)

PLN … (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det fjärde nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

e)

PLN … (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det femte nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

– i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.

2.

Om datumet för betalning av avgiften för nyttjanderätten för gruvdrift för ett visst år infaller mellan den 1 januari och 1 mars, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala avgiften senast den 1 mars. Om avgiften emellertid omfattas av indexreglering i enlighet med punkterna 3–5, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala tidigast den dag då det index som avses i punkt 3 meddelas och efter att ha beaktat det indexet.

3.

Den avgift som anges i punkt 1 ska indexregleras i anslutning till de genomsnittliga årliga konsumentprisindex som meddelas av ordföranden för statistiska centralkontoret i Monitor Polski (Republiken Polens officiella tidning) för perioden från detta avtals ingående till året före datumet för betalning av avgiften.

4.

Avgiften ska inte indexregleras om datumet för betalning av avgiften infaller under samma kalenderår som det år då avtalet ingicks.

5.

Om avtalet ingicks och trädde i kraft under året före det år då datumet för betalning av avgiften infaller, ska avgiften inte indexregleras om nyttjanderättshavaren för gruvdrift betalar avgiften senast i slutet av det kalenderår då avtalet ingås och träder i kraft.

6.

Om nyttjanderättshavaren för gruvdrift förlorar den nyttjanderätt för gruvdrift som anges i detta avtal innan den tidsfrist som anges i avsnitt 2.1 och 2.2 löper ut, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift vara skyldig att betala avgift för hela det nyttjandeår under vilket de rättigheterna gick förlorade. Om däremot nyttjanderätten för gruvdrift förloras på grund av att koncessionen dras in eller av de skäl som anges i avsnitt 9.1, 9.3 eller 9.4, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala avgift för hela den nyttjandeperiod som anges i avsnitt 2.1 och 2.2, med beaktande av indexregleringen för året före det år då avtalet sades upp. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från den dag då nyttjanderätten för gruvdrift gick förlorad. Förlust av nyttjanderätten ska inte befria nyttjanderättshavaren för gruvdrift från miljöskyldigheterna i samband med nyttjanderättens syfte, framför allt inte skyldigheter i samband med skydd av fyndigheter.

7.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska betala in avgiften för nyttjanderätten för gruvdrift till miljöministeriets bankkonto i polska riksbankens lokalkontor i Warszawa, med nummer 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, för fastställande av nyttjanderätter för gruvdrift i samband med koncession för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter och utvinning av olja och naturgas i Proszowice-området.

Betalningsdatum ska vara den dag då beloppet krediteras riksbankens konto.

8.

Den avgift som anges i punkt 1 ska inte omfattas av skatt på varor och tjänster (mervärdesskatt). Om lagstiftningen ändras så att de aktiviteter som omfattas av detta avtal blir föremål för beskattning, ska avgiftsbeloppet ökas med det aktuella skattebeloppet.

9.

Staten ska skriftligen underrätta nyttjanderättshavaren för gruvdrift om alla ändringar av numret på det konto som anges i punkt 7.

10.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska skicka kopior på handlingar som styrker betalningen av den avgift som anges i punkt 1 till staten inom sju dagar från den dag då avgiften för fastställandet av nyttjanderätten för gruvdrift betalades.

Avsnitt 7

När nyttjanderättshavaren för gruvdrift har erhållit ett investeringsbeslut som anger villkoren för utvinning av olja och naturgas, ska parterna inom 30 dagar från den dag det beslutet fattades underteckna en bilaga till detta avtal som innehåller en beskrivning av villkoren för tillämpning av avtalet under utvinningsfasen.

Avsnitt 8

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift får utöva den nyttjanderätt för gruvdrift som anges i avsnitt 1.1 först sedan ett skriftligt tillstånd har erhållits från staten.

Avsnitt 9

1.

Om nyttjanderättshavaren för gruvdrift åsidosätter de skyldigheter som anges i avtalet får staten, i enlighet med de bestämmelser som anges i punkterna 3 och 4, säga upp avtalet med omedelbar verkan utan att nyttjanderättshavaren för gruvdrift har rätt att kräva ersättning. Avtalet ska emellertid inte sägas upp om nyttjanderättshavaren för gruvdrift har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure.

2.

Om avtalet sägs upp av de anledningar som anges i punkt 1, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala staten ett avtalsvite på 25 procent av avgiften för hela den nyttjandeperiod som anges i avsnitt 2.1 och 2.2. Vitesbeloppet ska omfattas av indexreglering för året före det år då avtalet sades upp.

3.

Om nyttjanderättshavaren för gruvdrift dröjer med betalningen av avgiften under mer än sju dagar efter den tidsfrist som anges i avsnitt 6.1 eller 6.2, ska staten kräva att nyttjanderättshavaren för gruvdrift betalar den utestående avgiften inom sju dagar från mottagandet av begäran och i annat fall säga upp avtalet med omedelbar verkan.

4.

Staten har rätt att helt eller delvis säga upp avtalet med 30 dagars varsel till slutet av kalendermånaden om nyttjanderättshavaren för gruvdrift inte informerar staten om de omständigheter som anges i avsnitt 3.2 inom 30 dagar från det att de inträffar.

5.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska vara bunden av avtalet till och med den dag då koncessionen upphör och har inte rätt att säga upp avtalet.

6.

För att betraktas som giltig ska uppsägningen av avtalet ske skriftligen.

7.

Parterna är överens om att den avgift som betalats för nyttjanderätten för gruvdrift som anges i avsnitt 6.1 inte ska återbetalas om staten säger upp avtalet.

8.

Staten förbehåller sig rätten att begära ersättning utöver det allmänna avtalsvitet om värdet av den skada som drabbat staten överstiger avtalsvitet.

Avsnitt 10

Vid force majeure ska parterna omedelbart göra sitt yttersta för att komma överens om en åtgärdsplan. Force majeure ska tolkas som en oväntad händelse som direkt påverkar nyttjanderättshavaren för gruvdrift, som förhindrar utförandet av de aktiviteter som avtalet avser och som inte kan förutses eller undvikas.

Avsnitt 11

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift får ansöka om förlängning av avtalet, helt eller delvis. Detta måste göras skriftligen, i annat fall är ansökan ogiltig.

Avsnitt 12

Om avtalet sägs upp ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift inte ha rätt att rikta några krav mot staten på grund av att det som är föremål för nyttjanderätten för gruvdrift har ökat i värde.

Avsnitt 13

Alla tvister på grund av avtalet ska avgöras av en allmän domstol som har behörighet där staten har sitt säte.

Avsnitt 14

När det gäller frågor som inte regleras i avtalet ska bestämmelserna i lagen om geologi och gruvdrift samt civillagen, framför allt bestämmelserna om arrende, gälla.

Avsnitt 15

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska betala kostnaderna för att ingå avtalet.

Avsnitt 16

För att betraktas som giltiga måste alla ändringar av avtalet vara skriftliga.

Avsnitt 17

Avtalet har upprättats i tre identiskt likadana exemplar (ett exemplar till nyttjanderättshavaren för gruvdrift och två till miljöministern).

Staten

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift


Top