EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1215(05)R(01)

Rättelse till tillkännagivande om inledande av en översyn vid utgången av giltighetstiden för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien (EUT C 415 av den 15.12.2015)

C/2016/1575

OJ C 96, 11.3.2016, p. 11–11 (SV)

  The document is unavailable in your User interface language.

11.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 96/11


Rättelse till tillkännagivande om inledande av en översyn vid utgången av giltighetstiden för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien

( Europeiska unionens officiella tidning C 415 av den 15 december 2015 )

(2016/C 96/09)

Sidan 33, första stycket

I stället för:

”Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1) för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien, (nedan kallat det berörda landet), tog kommissionen emot en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2) (nedan kallad grundförordningen).”

ska det stå:

”Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1) för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien (nedan kallat det berörda landet), tog kommissionen emot en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2) (nedan kallad grundförordningen).”

Sidan 33, punkt 4

I stället för:

”Begäran baseras på att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att subventioneringen skulle fortsätta och skadan för unionsindustrin skulle fortsätta eller återkomma.”

ska det stå:

”Begäran baseras på att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen skulle fortsätta och skadan för unionsindustrin skulle fortsätta eller återkomma.”


Top