Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0616(03)

Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

OJ C 199, 16.6.2015, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 199/6


Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

(2015/C 199/06)

Europeiska kommissionen har godkänt denna mindre ändring i enlighet med artikel 6.2 tredje stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 av den 18 december 2013 (1).

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012  (2)

”CORNISH PASTY”

EU-nr: UK-PGI-0105-01256 – 12.8.2014

SUB ( ) SGB ( X ) GTS ( )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Namn:

Cornish Pasty Association

Adress:

Chapel View Farm

Coombe Lane

Bissoe

Truro

TR4 8RE

FÖRENADE KUNGARIKET

Telefon:

+44 1872865101

E-post:

info@cornishpastyassociation.co.uk

Förklaring om det berättigade intresset hos den grupp som ansöker om ändringen:

Cornish Pasty Association (nedan kallad sammanslutningen) är den enda organisation som företräder det kollektiva intresset hos tillverkare av äkta ”Cornish Pasty”, en produkt som tillerkändes SGB-status den 11 augusti 2011. Sammanslutningen är den sökande som anges i SGB-specifikationen. Alla tillverkare av äkta ”Cornish Pasty” uppmanas aktivt att ansluta sig. Sammanslutningen har för närvarande 24 betalande medlemmar, vilket motsvarar omkring 50 % av de tillverkare som identifierats och mer än 90 % av all ”Cornish Pasty” som tillverkas i Cornwall. Sammanslutningen har enligt stadgarna följande mål:

a)

Fungera som det erkända språkrör som företräder och stöder tillverkare och återförsäljare av äkta ”Cornish Pasty”.

b)

Leda och återspegla branschens hållning och vid behov fungera som talesman för medlemmarna.

c)

Utveckla och genomföra befintliga strategier för skydd och förvaltning av statusen som skyddad geografisk beteckning (SGB) i EU. Här ingår förfaranden för reglering av SGB-systemet, främjande av äkta ”Cornish Pasty” och andra åtgärder som sammanslutningen måste vidta för att nå sina mål.

d)

Samarbeta nära med arbetsgrupper, företag och andra organisationer i medlemmarnas intresse.

Sedan den skyddade geografiska beteckningen godkändes har det framkommit att ett antal smärre problem försvårar gransknings- och kontrollprocessen, eftersom en del tillverkare framställer produkten enligt recept och metoder som skiljer sig en aning från specifikationen, utan att produktens äkthet egentligen påverkas. Enligt sammanslutningens mening bör dessa mindre variationer inte innebära att produkterna i fråga inte uppfyller kraven.

De föreslagna ändringarna

a)

avser inte produktens grundläggande egenskaper,

b)

ändrar inte det samband som avses i artikel 7.1 f i eller 7.1 f ii,

c)

inbegriper inte en ändring av produktens namn eller av någon del av detta,

d)

berör inte det definierade geografiska området, och

e)

innebär inte ökade begränsningar av handeln med produkten eller dess råvaror.

De föreslagna ändringarna syftar således till att göra det möjligt att tillgodose följande intressen hos producentgruppen:

1.

Att se till att specifikationen innefattar moderna metoder för framställning av ”Cornish Pasty”.

2.

Att göra det möjligt för alla tillverkare av äkta ”Cornish Pasty” att legitimt saluföra sina produkter med namnet och logotypen för den skyddade geografiska beteckningen.

Att fastställa en tydlig, otvetydig specifikation för att möjliggöra effektiv, faktabaserad granskning och bedömning av huruvida kraven är uppfyllda.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Förenade kungariket

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen (ändringarna)

    Produktbeskrivning

    Bevis på ursprung

    Produktionsmetod

    Samband

    Märkning

    Annat (specificera)

4.   Typ av ändring(ar)

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och inte kräver någon ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och kräver en ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

    Ändring av produktspecifikationen för en registrerad GTS som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 fjärde stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Ändring 1:

Produktbeskrivning

Genom denna ändring klargörs vad degen får penslas med innan ”Cornish Pasty” gräddas.

Skäl till ändringen:

Formuleringen i den gällande specifikationen är dubbeltydig. I den ursprungliga specifikationen var avsikten att tillåta beståndsdelar i ägg och mjölk och egna blandningar baserade på ägg och mjölk samt ägg och mjölk, eftersom det ofta används, men det har framkommit att detta inte tydligt angetts.

Formulering i den gällande specifikationen:

Degen kan vara antingen mördeg eller smördeg, beroende på bagarens eget recept. När fyllningen har lagts i kan pirogen märkas med t.ex. knivhål, skåror eller formskuren deg för identifiering av produkten. Därefter penslas den med mjölk eller ägg eller en blandning av dessa som ger den gyllene färgen. Deghöljet är välsmakande och tillräckligt tåligt för att pirogen ska behålla sin form under gräddning, nedkylning och övrig hantering och för att den inte ska gå sönder eller spricka.

Ändrad formulering:

Degen kan vara mördeg eller smördeg, beroende på bagarens eget recept. När fyllningen har lagts i kan pirogen märkas med t.ex. knivhål, skåror eller formskuren deg för identifiering av produkten. Därefter penslas den med beståndsdelar i mjölk eller ägg eller båda dessa, som ger den gyllene färgen. Deghöljet är välsmakande och tillräckligt tåligt för att pirogen ska behålla sin form under gräddning, nedkylning och övrig hantering och för att den inte ska gå sönder eller spricka.

Ändring 2:

Produktbeskrivning

Syftet är att tillåta användning av mycket små mängder valfria ingredienser i fyllningen, för att ge ökad saftighet eller som processhjälpmedel, utan att det påverkar fyllningens sammantagna smakprofil. Syftet är även att förtydliga formuleringen om tillslutningen av pirogen.

Skäl till ändringen:

Något starkt skydd av den smakprofil hos äkta ”Cornish Pasty” som skapas av huvudingredienserna är inte nödvändigt, men det har framkommit att ett flertal mindre variationer förekommer, varav många har gått i arv från generation till generation. De ger upphov till smärre variationer hos de färdiga produkterna, som de enskilda bagarna är stolta över. Detta ingår i traditionen. Denna ändringsansökan syftar inte under några omständigheter till att tillåta användning av andra huvudingredienser än de som föreskrivs i specifikationen, eller ytterligare ingredienser som skulle ändra produktens sammantagna smakprofil.

Moderna framställningsmetoder gör också att en del bagare använder processhjälpmedel som inte påverkar produktens sammantagna smakprofil, t.ex. majsmjöl som används för att underlätta när fyllningen läggs i. Det rör sig visserligen om mycket små mängder, men detta återspeglas inte i den ursprungliga specifikationen.

Med den ändrade formuleringen behålls tydligt kravet att fyllningen inte får innehålla några konstgjorda tillsatser.

Traditionella veckningsmetoder ger upphov till variationer i den färdiga produktens utseende. Ibland är den t.ex. veckad i 45 graders vinkel, och andra gånger är veckningen D-formad. ”Cornish Pasty” formas i D-form när fyllningen lagts i, men veckningen kan resultera i en färdig produkt som inte är exakt D-formad. Här handlar det inte om att nypa ihop kanterna på pirogens ovansida – den metoden är inte karaktäristisk för ”Cornish Pasty” och ska inte omfattas av specifikationen.

Formulering i den gällande specifikationen:

Fyllningen i ”Cornish Pasty” består av

skivad eller tärnad potatis,

kålrot,

lök,

(minst 25 % av pirogen ska bestå av grönsaker),

tärnat eller malt nötkött (minst 12,5 % av pirogen ska bestå av kött),

kryddor efter smak, framför allt salt och peppar.

Inga andra typer av kött, grönsaker (t.ex. morot), eller konstgjorda tillsatser får användas i fyllningen och alla ingredienser i fyllningen måste vara råa när produkten bereds.

Observera: I Cornwall kallas kålrot för ”turnip” i stället för ”swede”. Båda dessa ord kan användas som benämning för ingrediensen kålrot. När en ”Cornish Pasty” bereds formas den till ett ”D” och degkanterna viks ihop för hand eller med maskin på den ena sidan, men aldrig på pirogens ovansida.

Hela pirogen gräddas långsamt så att alla smaker i de råa ingredienserna kommer till sin rätt. Typiskt för ”Cornish Pasty” är att samtidigt som de enskilda ingredienserna är urskiljbara till utseende, smak och konsistens så ger den kombination av smaker som uppstår genom blandningen av rått nötkött och grönsaker produkten en balanserad och naturligt angenäm smak. Pirogen är dessutom lätt kryddig.

”Cornish Pasty” får inte innehålla artificiella färg- eller smaktillsatser eller konserveringsmedel. De säljs i flera olika storlekar och vikter via en rad försäljningsställen, t.ex. slakteributiker och bagerier, snabbköp, delikatessaffärer och andra försäljningsställen för livsmedel.

Ändrad formulering:

Obligatoriska ingredienser i fyllningen i ”Cornish Pasty” är

skivad eller tärnad potatis,

kålrot,

lök,

(minst 25 % av pirogen ska bestå av grönsaker),

tärnat eller malt nötkött (minst 12,5 % av pirogen ska bestå av kött),

kryddor efter smak, framför allt salt och peppar.

De angivna obligatoriska ingredienserna i fyllningen måste vara råa när produkten bereds.

Inget annat kött än nötkött och inga andra grönsaker än de som anges som obligatoriska ingredienser får användas i fyllningen. Små mängder andra valfria ingredienser är dock tillåtna för att ge pirogen ökad saftighet och smak eller som processhjälpmedel. De får inte påverka den sammantagna smakprofil som skapas av de obligatoriska ingredienserna. Den sammanlagda mängden processhjälpmedel och andra ytterligare ingredienser får inte uppgå till mer än 5 viktprocent av fyllningen i den ogräddade pirogen.

Inga konstgjorda tillsatser får förekomma i fyllningen i den gräddade pirogen.

Observera: I Cornwall kallas kålrot för ”turnip” i stället för ”swede”. Båda dessa ord kan användas som benämning för ingrediensen kålrot.

När en ”Cornish Pasty” bereds formas den till ett ”D” och degkanterna veckas sedan för hand eller med maskin. Veckningen är den traditionella process varigenom kanterna på en ”Cornish Pasty” tillsluts. Den veckade kanten finns på pirogens ena sida – kanterna ska alltså inte bara nypas ihop på pirogens ovansida.

Hela pirogen gräddas långsamt så att alla smaker i de råa ingredienserna kommer till sin rätt. Typiskt för ”Cornish Pasty” är att samtidigt som de enskilda ingredienserna är urskiljbara till utseende, smak och konsistens så ger den kombination av smaker som uppstår genom tillagningen av rått nötkött och grönsaker produkten en balanserad och naturligt angenäm smak. Pirogen är dessutom lätt kryddig.

”Cornish Pasty” säljs i flera olika storlekar och vikter via en rad försäljningsställen, t.ex. slakteributiker och bagerier, snabbköp, delikatessaffärer och andra försäljningsställen för livsmedel.

Ändring 3:

Bevis på ursprung

Syftet är att förtydliga metoderna för spårbarhet.

Skäl till ändringen:

Genom ändringen undanröjs dubbeltydighet och fastställs en enda metod för att spåra produktens ursprung, för samtliga storlekar och typer av tillverkare. Det kontrollmärke som nämns i den nuvarande formuleringen gäller t.ex. bara de tillverkare som framställer förpackade produkter.

Formulering i den gällande specifikationen:

För att bevisa att produkten framställts i det avgränsade området kan hänvisningar göras till de register som förs av tillverkarna och till de spårbarhetssystem som tillämpas. Det utsedda kontrollorganet gör årliga kontroller av samtliga tillverkare för att försäkra sig om att de följer specifikationen.

Varje medlem får av kontrollorganet ett eget kontrollnummer som vid försäljningen av ”Cornish Pasty” ska framgå av förpacknings- och annat försäljningsmaterial. Med hjälp av detta unika nummer kan varje pirog som säljs spåras direkt till tillverkaren. Småskaliga tillverkare säljer en del av sina produkter endast via sina egna försäljningsställen, medan andra större medlemmar säljer produkterna via de större återförsäljarna.

Livsmedelsmyndigheten (Food Standards Agency) utfärdar ett kontrollmärke till tillverkarna, vilket i kombination med en datumkod ger full spårbarhet för produkten från försäljningsstället till produktionspartiet och vidare till den godkända leverantören av var och en av ingredienserna.

Cornish Pasty Association övervakar användningen av sitt eget äkthetsmärke som utfärdas till var och en av medlemmarna. Även det märket ska användas på allt förpacknings- och försäljningsmaterial.

Ändrad formulering:

För att bevisa att produkten framställts i det avgränsade området kan hänvisningar göras till de register som förs av tillverkarna och till de spårbarhetssystem som tillämpas.

Varje tillverkare får av Cornish Pasty Association ett eget kontrollnummer, som ska framgå av förpackningsmaterialet och på försäljningsstället. Med hjälp av detta unika nummer kan varje pirog som säljs spåras direkt till tillverkaren. Cornish Pasty Association för register över kontrollnummer genom kommunikation med de utsedda kontrollorganen.

Cornish Pasty Association övervakar användningen av sitt eget äkthetsmärke som ges till var och en av medlemmarna.

Ändring 4:

Produktionsmetod

Ordet ”finhackas” läggs till för att förtydliga fyllningsingrediensernas beskaffenhet och beskriva produktionsmetoden mer kortfattat.

Skäl till ändringarna:

Genom ändringarna återspeglas övriga delar av specifikationen mer korrekt, och onödig upprepning undviks.

Nuvarande formulering:

Särskilt utvalda delar av nötkött samt potatis, lök och kålrot skärs i grova bitar. Degen bereds och kavlas till rätt form.

De råa ingredienserna i fyllningen kryddas lätt med salt och peppar och placeras på den utkavlade degen. Degen viks ihop och veckas till D-form. Därefter penslas pirogen och gräddas långsamt så att smaken från de råa ingredienserna frigörs. Gräddningstiden är beroende av produktens storlek, som kan variera.

Pirogerna säljs på en rad olika försäljningsställen, från stora snabbköp till tillverkarens egen butik.

Ändrad formulering:

Särskilt utvalda delar av nötkött samt potatis, lök och kålrot skärs i grova bitar eller finhackas. Degen bereds och kavlas till rätt form.

De råa ingredienserna i fyllningen kryddas lätt och placeras på den utkavlade degen. Degen viks ihop till D-form. Därefter veckas och penslas pirogen och gräddas långsamt så att smaken från de råa ingredienserna frigörs. Gräddningstiden är beroende av produktens storlek, som kan variera.

Ändring 5:

Annat – märkning

Syftet är att avskaffa kravet på att Cornish Pasty Associations logotyp ska användas på allt förpackningsmaterial.

Skäl till ändringen:

Enligt den ursprungliga formuleringen skulle alla produkter vara försedda med Cornish Pasty Associations logotyp. Detta kan inte krävas eftersom tillverkare av ”Cornish Pasty” inte behöver vara medlemmar av Cornish Pasty Association och logotypen endast får användas av medlemmar.

Kravet på användning av SGB-symbolen kvarstår, men det behöver inte upprepas i detta dokument eftersom det omfattas av den allmänna lagstiftningen om skyddade livsmedelsbeteckningar.

Nuvarande formulering:

Den godkända SGB-symbolen ska användas på försäljningsstället eller på förpackningsmaterial som innehåller produkten, tillsammans med den logotyp som tagits fram för att bevisa äkthet. Den ska även framgå av försäljningsmaterialet.

Ändrad formulering:

(texten utgår)

Ändring 6:

Annat – uppdaterade uppgifter för det utsedda kontrollorganet

Skäl till ändringarna:

Uppgifterna för de nuvarande kontrollorganen har uppdaterats. Connaught Compliance Services Ltd är inte längre verksamt och har därför utgått. Genom att Cornwall Council läggs till som kontrollorgan ges tillverkarna flexibilitet att välja bland fler kontrollorgan.

Nuvarande formulering:

Kontrollorgan:

Namn:

Product Authentication Inspectorate Limited

Adress:

Rowland House

65 High Street

Worthing

W. Sussex

BN11 1DN

FÖRENADE KUNGARIKET

Tfn

+44 1903237799

Fax

+44 1903204445

E-post:

paul.wright@thepaigroup.com

Namn:

Connaught Compliance Services Ltd

Adress:

Connaught House

Caerphilly Business Park

Caerphilly

CF83 3GG

FÖRENADE KUNGARIKET

Tfn

+44 2920856505

E-post:

 

Namn

:

SAI Global

Adress

:

PO Box 44

Winterhill House

Snowdon Drive

Milton Keynes

MK6 1AX

FÖRENADE KUNGARIKET

Ändrad formulering:

Kontrollorgan:

Product Authentication Inspectorate Limited

Adress:

The Inspire

Hornbeam Park

Harrogate

North Yorkshire

HG2 8PA

FÖRENADE KUNGARIKET

Tfn

+44 1423878878

E-post:

food@thepaigroup.com

Namn:

SAI Global

Adress:

42 The Square

Kenilworth

CV8 1EB

FÖRENADE KUNGARIKET

Tfn

+44 1926854111

E-post:

info.emea@saiglobal.com

Namn:

Cornwall Council

Adress:

Public Health & Protection Service

Unit 6 Threemilestone Industrial Estate

Truro

Cornwall

TR4 9LD

FÖRENADE KUNGARIKET

Tfn

+44 3001234191

E-post:

tradingstandards@cornwall.gov.uk

Kontrollorganet uppfyller principerna enligt standard EN45011.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”CORNISH PASTY”

EU-nr: UK-PGI-0105-01256 – 12.8.2014

SUB ( ) SGB ( X )

1.   Namn (på SUB eller SGB)

”Cornish Pasty”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Förenade kungariket

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp (se bilaga XI)

Klass 2.3 Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Cornish Pasty” är en välsmakande D-formad pirog fylld med nötkött, grönsaker och kryddor.

Deg:

Degen kan vara mördeg eller smördeg, beroende på bagarens eget recept. När fyllningen har lagts i kan pirogen märkas med t.ex. knivhål, skåror eller formskuren deg för identifiering av produkten. Därefter penslas den med beståndsdelar i mjölk eller ägg eller båda dessa, som ger den gyllene färgen. Deghöljet är välsmakande och tillräckligt tåligt för att pirogen ska behålla sin form under gräddning, nedkylning och övrig hantering och för att den inte ska gå sönder eller spricka.

Fyllning:

Obligatoriska ingredienser i fyllningen i ”Cornish Pasty” är

skivad eller tärnad potatis,

kålrot,

lök,

(minst 25 % av pirogen ska bestå av grönsaker),

tärnat eller malt nötkött (minst 12,5 % av pirogen ska bestå av kött),

kryddor efter smak, framför allt salt och peppar.

De angivna obligatoriska ingredienserna i fyllningen måste vara råa när produkten bereds.

Inget annat kött än nötkött och inga andra grönsaker än de som anges som obligatoriska ingredienser får användas i fyllningen. Små mängder andra valfria ingredienser är dock tillåtna för att ge pirogen ökad saftighet och smak eller som processhjälpmedel. De får inte påverka den sammantagna smakprofil som skapas av de obligatoriska ingredienserna. Den sammanlagda mängden processhjälpmedel och andra ytterligare ingredienser får inte uppgå till mer än 5 viktprocent av fyllningen i den ogräddade pirogen.

Exempel på valfria ingredienser som är tillåtna, förutsatt att användningen av dem inte får till följd att den färdiga produkten inte uppfyller alla övriga krav i denna specifikation:

För att ge ökad saftighet: fetter såsom smör, tjock grädde eller nöttalg.

För att ge fyllningen mer smak: ingredienser som kött- eller grönsaksbuljong.

Som processhjälpmedel: ingredienser som majsmjöl, potatisstärkelse och sulfiter.

Inga konstgjorda tillsatser får förekomma i fyllningen i den gräddade pirogen.

Observera: I Cornwall kallas kålrot för ”turnip” i stället för ”swede”. Båda dessa ord kan användas som benämning för ingrediensen kålrot.

När en ”Cornish Pasty” bereds formas den till ett ”D” och degkanterna veckas sedan för hand eller med maskin. Veckningen är den traditionella process varigenom kanterna på en ”Cornish Pasty” tillsluts. Den veckade kanten finns på pirogens ena sida – kanterna ska alltså inte bara nypas ihop på pirogens ovansida.

Hela pirogen gräddas långsamt så att alla smaker i de råa ingredienserna kommer till sin rätt. Typiskt för ”Cornish Pasty” är att samtidigt som de enskilda ingredienserna är urskiljbara till utseende, smak och konsistens så ger den kombination av smaker som uppstår genom tillagningen av rått nötkött och grönsaker produkten en balanserad och naturligt angenäm smak. Pirogen är dessutom lätt kryddig.

”Cornish Pasty” säljs i flera olika storlekar och vikter via en rad försäljningsställen, t.ex. slakteributiker och bagerier, snabbköp, delikatessaffärer och andra försäljningsställen för livsmedel.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

Mördeg eller smördeg

Nötkött

Potatis

Lök

Kålrot

Kryddor

Valfria ingredienser och processhjälpmedel, på de villkor som anges i punkt 3.2.

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Innan pirogerna gräddas måste de beredas i det avgränsade geografiska området.

Själva gräddningen behöver inte ske i det avgränsade geografiska området. De färdiga men ogräddade och/eller frysta pirogerna kan skickas till bagerier eller andra försäljningsställen utanför området för gräddning.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Tillverkarens unika identifikationsnummer ska framgå av förpackningen (om produkten säljs förpackad) och på försäljningsstället om produkten inte är förpackad.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Cornwall.

5.   Samband med det geografiska området

Cornwalls fuktiga och milda klimat och dess geografiska läge gör området idealiskt för såväl nötköttsproduktion som grönsaksodling. Potatis och kålrot är sedan länge några av de mest odlade produkterna i Cornwall. Även om det inte finns något krav på att ingredienserna ska hämtas från Cornwall tillhandahålls en stor del av dem fortfarande i praktiken av lokala jordbrukare. På så sätt fortsätter det långvariga symbiotiska förhållandet mellan jordbrukare och bagare i Cornwall.

Gruvdriften i Cornwall går många århundraden tillbaka i tiden men nådde en topp under 1700- och 1800-talen. Även om gruvindustrin numera är nedlagd har arvet efter den fortfarande stor betydelse för området, vilket lett till att utvalda gruvlandskap i Cornwall 2006 gavs status som världsarv.

Arbetarna inom gruvdriften och jordbruket tog med sig denna praktiska maträtt till arbetet. Den var lätt både att ta med sig och att äta och därför väl lämpad för syftet. Dess storlek och form gjorde att den var lätt att bära med sig (ofta bar man den i en ficka). Det tåliga deghöljet skyddade innehållet samtidigt som pirogens hälsosamma och stärkande ingredienser gav tillräckligt med näring för att arbetarna skulle orka med de långa och krävande arbetsdagarna. Det finns många berättelser om bakgrunden till pirogens form. Den mest populära är att D-formen gjorde det möjligt för männen som arbetade i tenngruvorna att både värma pirogen under jorden och äta den på ett säkert sätt. Den veckade kanten användes som handtag och kastades sedan på grund av de höga arseniknivåerna i många av tenngruvorna.

Det finns många historiska belägg för den betydelse som ”Cornish Pasty” har för landets kulinariska kulturarv. Pirogen blev vanligt förekommande på 1500- och 1600-talen och fick sin identitet som en produkt typisk för Cornwall för omkring 200 år sedan.

Forskning visar att kopplingen mellan pirogen och Cornwall är lika stark i dag som för 200 år sedan, både inom och utanför grevskapet. Turister har besökt Cornwall ända sedan det upprättades järnvägsförbindelser till grevskapet. Det har lett till att ”Cornish Pasty” blivit en viktig del av besökarnas upplevelser. Enligt undersökningar om inställningen till lokala livsmedel i Cornwall är ”Cornish Clotted Cream” (som redan är en skyddad ursprungsbeteckning) och ”Cornish Pasty” de produkter som besökare oftast provsmakar. De människor som ingick i undersökningarna beskrev talande nog de piroger de åt under besöket i grevskapet som ”riktiga piroger”, vilket visar att det är stor skillnad mellan ”Cornish Pasty” från Cornwall och den vanligare masstillverkade variant som tillåts bära namnet. ”Cornish Pasty” och ”Cornish Clotted Cream” är också de produkter som det är mest sannolikt att besökare tar med sig hem, antingen via postorder eller från lokala försäljningsställen (källa: Consumer Attitudes to Cornish Produce, Ruth Huxley 2002).

”Cornish Pasty” utmärks av att den är D-formad och har veckad kant. Den fick sin form för att den skulle vara lätt att bära med sig (ofta bar man den i en ficka). Männen som arbetade i tenngruvorna kunde både värma upp den under jorden och äta den på ett säkert sätt. Den veckade kanten användes som handtag och kastades sedan på grund av de höga arseniknivåerna i många av tenngruvorna. Det tåliga deghöljet skyddade innehållet samtidigt som dess hälsosamma och stärkande ingredienser gav tillräckligt med näring för att arbetarna skulle orka med de långa och krävande arbetsdagarna.

”Cornish Pasty” har en viktig ställning i Cornwalls kulinariska kulturarv. Det har skrivits om maträtten under många århundraden. Pirogen blev vanligt förekommande på 1500- och 1600-talen och fick sin identitet som en produkt typisk för Cornwall för omkring 200 år sedan.

Vid slutet av 1700-talet hade ”Cornish Pasty” blivit den huvudsakliga kosten för arbetare i hela Cornwall och deras familjer. Arbetarna inom gruvdriften och jordbruket tog med sig denna praktiska maträtt till arbetet. Den var lätt både att ta med sig och att äta och därför väl lämpad för syftet.

I Worgan’s Agricultural Survey of Cornwall från 1808 beskrivs ”Cornish Pasty” som traditionell mat från Cornwall. Där står bl.a. att arbetaren ofta hade lite nötkött i sin pirog. Uppgifter från 1860-talet visar att även barn som arbetade i gruvorna tog piroger med sig som mellanmål eller lunch.

I början av 1900-talet tillverkades ”Cornish Pasty” i stor skala som baslivsmedel för gruv- och jordbruksarbetare i hela grevskapet. Man har funnit vykort från den edvardianska tiden som är daterade omkring 1901–1910 med bilder på ”Cornish Pasty” samt utdrag ur kokböckerna Good Things in England (1922) och Cornish Recipes, Ancient and Modern (1929) med typiska recept på ”Cornish Pasty”.

Forskning visar att kopplingen mellan pirogen och Cornwall är lika stark i dag som för 200 år sedan, både inom och utanför grevskapet. Turister har besökt Cornwall ända sedan det upprättades järnvägsförbindelser till grevskapet. Det har lett till att ”Cornish Pasty” blivit en viktig del av besökarnas upplevelser.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386027/cornish-pasty-pgi-amendment-spec.pdf


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top