EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0514(01)

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att upphöra att gälla

OJ C 161, 14.5.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/8


Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att upphöra att gälla

(2015/C 161/06)

1.   I enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) tillkännager kommissionen att, om inte en översyn inleds i enlighet med nedanstående förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla det datum som anges i tabellen.

2.   Förfarande

Unionstillverkarna får inge en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att dumpningen och skadan sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna skulle upphöra att gälla.

Om kommissionen beslutar att se över åtgärderna i fråga kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och unionstillverkarna att ges tillfälle att utveckla, vederlägga eller kommentera de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

På de grunder som anges ovan får unionstillverkarna lämna in en skriftlig begäran om översyn till generaldirektoratet för handel vid Europeiska kommissionen (Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel, Enhet H-1, CHAR 4/39, 1000 Bryssel, Belgien (2)) från och med den dag då detta tillkännagivande offentliggörs, dock senast tre månader före det datum som anges i tabellen.

4.   Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009.

Produkt

Ursprungs- eller exportländer

Åtgärd

Hänvisning

Datum då åtgärden upphör att gälla (3)

Okouméplywood

Folkrepubliken Kina

Antidumpningstull

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 82/2011 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av okouméplywood med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 28, 2.2.2011, s. 1).

3.2.2016


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Åtgärden upphör att gälla vid midnatt det datum som anges i den här kolumnen.


Top