EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0723(03)

Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

OJ C 238, 23.7.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/4


Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

2014/C 238/03

Följande information lämnas för kännedom till de personer och enheter som anges i bilaga I till rådets beslut 2013/255/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut 2014/488/Gusp (1), och i bilaga II till rådets förordning (EU) nr 36/2012, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 793/2014 (2), om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien.

Europeiska unionens råd har beslutat att de personer och enheter som anges i de ovannämnda bilagorna ska föras upp på förteckningen över personer och enheter i bilaga I till beslut 2013/255/Gusp och i bilaga II till rådets förordning (EU) nr 36/2012. Skälen till att dessa personer och enheter ska föras upp på förteckningen framgår av de relevanta posterna i bilagorna i fråga.

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på webbplatserna i bilaga IIa till förordning (EU) nr 36/2012 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (se artikel 16 i förordningen).

De berörda personerna och enheterna kan före den 31 mars 2015 till rådet inkomma med en ansökan, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på den ovannämnda förteckningen. Ansökan ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 217, 23.7.2014, s. 49.

(2)  EUT L 217, 23.7.2014, s. 10.


Top