EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0429(01)

Meddelande till personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut 2014/238/Gusp, och i rådets förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 433/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ C 130, 29.4.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 130/3


Meddelande till personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut 2014/238/Gusp, och i rådets förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 433/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

2014/C 130/03

Följande information lämnas för kännedom till de personer som anges i bilagan till rådets beslut 2014/145/Gusp (1), genomfört genom rådets genomförandebeslut 2014/238/Gusp (2), och till bilaga I till rådets förordning (EU) nr 269/2014 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 433/2014 (4) om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Europeiska unionens råd har beslutat att de personer och enheter som anges i de ovannämnda bilagorna ska föras upp på förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt beslut 2014/145/Gusp och förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Skälen till att dessa personer förs upp på förteckningen framgår av de relevanta posterna i bilagorna i fråga.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på webbplatserna i bilaga II till förordning (EU) nr 269/2014 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (se artikel 4 i förordningen).

De berörda personerna får inkomma med en begäran till rådet, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på ovannämnda förteckning. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  EUT L 126, 29.4.2014, s. 55.

(3)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  EUT L 126, 29.4.2014, s. 48.


Top