EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

Europeiska centralbankens yttrande av den 23 maj 2013 om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/11


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 23 maj 2013

om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Inledning och rättslig grund

Den 16 maj 2013 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 128.2, artikel 133 samt artikel 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom förslaget till förordning rör valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Syfte och innehåll

Förslaget till förordning återger i stora delar innehållet i rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp (2) och inkluderar rekommendationerna från ECB:s yttrande CON/2011/18 (3) om att ändra artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 975/98, bilagan till förordningen samt att stryka skäl 13.

Ändringarna ersätter alla nuvarande värden avseende myntens tjocklek i tabellen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 975/98 med euromyntens verkliga tjocklek. Dessa värden är väl kända och används som referens när myntverken producerar euromynt.

Allmänna kommentarer

ECB välkomnar kommissionens initiativ att omarbeta rådets förordning (EG) nr 975/98 eftersom förslaget till förordning beaktar och inkluderar ECB:s tidigare rekommendationer avseende euromyntens tekniska specifikationer.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 maj 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 6.

(3)  Yttrande CON/2011/18 av den 4 mars 2011 om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering) (EUT C 114, 12.4.2011, s. 1). Alla ECB:s yttranden finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu


Top