EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0309(01)

Meddelande till de personer som de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/656/Gusp och rådets förordning (EG) nr 560/2005 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i Elfenbenskusten är tillämpliga på

OJ C 71, 9.3.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/6


Meddelande till de personer som de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/656/Gusp och rådets förordning (EG) nr 560/2005 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i Elfenbenskusten är tillämpliga på

2012/C 71/04

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Följande information lämnas för kännedom till de personer som förtecknas i bilaga II till rådets beslut 2010/656/Gusp (1), genomfört genom rådets genomförandebeslut 2012/144/Gusp (2), och bilaga IA till rådets förordning (EG) nr 560/2005 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 193/2012 (4), om införande av restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i Elfenbenskusten.

Europeiska unionens råd har beslutat att de personer som förtecknas i ovannämnda bilagor ska stå kvar på förteckningen över personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna i beslut 2010/656/Gusp och i förordning (EG) nr 560/2005.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga på de webbplatser som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 560/2005 med en ansökan om tillstånd att använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 3 i förordningen).

De berörda personerna får inkomma med en ansökan till rådet, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på de ovannämnda förteckningarna. Ansökan ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artikel 275 andra stycket och artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 285, 30.10.2010, s. 28.

(2)  EUT L 71, 9.3.2012, s. 50.

(3)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 1.

(4)  EUT L 71, 9.3.2012, s. 5.


Top