EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG1217(04)

Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/639/Gusp, som genomförs genom rådets genomförandebeslut 2011/847/Gusp, och i rådets förordning (EG) nr 765/2006, som genomförs genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1320/2011 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUT C 369, 17.12.2011, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 369/17


Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/639/Gusp, som genomförs genom rådets genomförandebeslut 2011/847/Gusp, och i rådets förordning (EG) nr 765/2006, som genomförs genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1320/2011 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

2011/C 369/05

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Följande information lämnas för kännedom till de personer som förtecknas i bilaga IIIA till rådets beslut 2010/639/Gusp, som genomförs genom rådets genomförandebeslut 2011/847/Gusp (1), och i bilaga IA till rådets förordning (EG) nr 765/2006, som genomförs genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1320/2011 (2) om restriktiva åtgärder mot Vitryssland.

Europeiska unionens råd har beslutat att de personer som förtecknas i de ovannämnda bilagorna bör föras upp på förteckningen över personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i beslut 2010/639/Gusp och i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland. Skälen till att dessa personer ska föras upp på förteckningen anges i de relevanta posterna i de bilagorna.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på webbplatserna i bilaga II till förordning (EG) nr 765/2006 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 3 i förordningen).

De berörda personerna får till rådet inkomma med en ansökan, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på den ovannämnda förteckningen. Ansökan ska sändas till följande adress:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 335, 17.12.2011, s. 81.

(2)  EUT L 335, 17.12.2011, s. 15.


Top