EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XE0508

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Situationen i länderna söder om Medelhavet”

OJ C 132, 3.5.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 132/1


Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Situationen i länderna söder om Medelhavet”

2011/C 132/01

Vid plenarsessionen den 15–16 mars 2011 (sammanträdet den 15 mars 2011) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande resolution med 149 röster för, 11 röster emot och 10 nedlagda roster:

1.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uttrycker sin solidaritet med folken i länderna i södra Medelhavsområdet som för en fredlig kamp för sina grundläggande rättigheter och friheter, och vi stöder deras legitima mål att införa ett stabilt demokratiskt system i dessa länder.

2.

EESK kräver ett slut på våldet mot civilbefolkningen och respekterar fullt ut både folkens önskan om en demokratisk övergång och deras rätt till yttrandefrihet och fredliga demonstrationer.

3.

EESK efterlyser en omedelbar fredlig och demokratisk övergång som leder fram till införandet av en rättstat, en stabil demokrati grundad på fria och rättvisa val, full föreningsfrihet samt respekt för de mänskliga rättigheterna.

4.

I detta viktiga historiska vägval spelar såväl äldre som nybildade organisationer för arbetsgivare, arbetstagare och andra företrädare för det civila samhället – särskilt inom socioekonomiska och medborgerliga områden, fackområden och kulturella områden – med tydlig demokratisk inriktning i Medelhavsländerna en avgörande roll när det gäller en förändring av politiska regimer, och de kommer att spela en oersättlig roll för sina länders framtid. För att de politiska systemen ska bli fullt ut demokratiska är det av avgörande betydelse att en konstruktiv och givande dialog inleds mellan dessa organisationer och de politiska myndigheter som leder demokratiseringsprocessen. Det civila samhällets bidrag är också viktigt för att stärka grannskapsförbindelserna, bland annat den direkta kontakten med befolkningen.

5.

EESK välkomnar att den höga representanten för utrikes frågor nu har uttalat sig till förmån för sådana demokratiseringsprocesser och tillkännagivit en plan för humanitärt bistånd för denna region. Kommittén kräver att EU i linje med dessa uttalande tydligt engagerar sig för det civila samhället i södra Medelhavsområdet. EU:s utrikestjänst har deklarerat att man är i färd med att vidta åtgärder för att genomföra detta politiska åtagande. EESK är för sin del redo att understödja denna politik genom kapacitetsuppbyggnad och genom att bidra till att skapa samsyn och bygga upp en strukturerad och representativ dialog inom det civila samhället i de olika länderna i södra Medelhavsområdet. EESK välkomnar beslutet att gå vidare på denna nya väg: folkresningarna i länderna i södra Medelhavsområdet framhäver tydligt de svaga punkterna i den politik för yttre förbindelser som EU hittills har fört i relation till dessa länder.

6.

I detta arbete står EESK till förfogande såväl för befintliga som nya kontakter, inbegripet organisationer för arbetsgivare och arbetstagare och andra civilsamhällesorganisationer som har kopplingar till motsvarande parter inom det europeiska civila samhället samt Euromeds icke-statliga plattform. Vi vill genomföra gemensamma insatser i området för att stödja en fredlig övergång till demokrati.

7.

EESK uppmanar alla demokratiska krafter att engagera sig i övergångsprocessen. Det är särskilt viktigt att demokratiska och oberoende organisationer för arbetsgivare och arbetstagare och andra civilsamhällesorganisationer medverkar under övergångsskedet.

8.

EESK uppmanar EU att vidta ambitiösa åtgärder och gör en översyn av Medelhavsunionens uppdrag för att ge politiskt, institutionellt, ekonomiskt, socialt, tekniskt och humanitärt stöd till de Medelhavsländer som redan inlett övergången till demokrati. Kommittén beklagar bristen på samordning mellan EU:s institutioner och medlemsstater i hanteringen av dessa frågor. Vi uppmanar därför EU-institutionerna och medlemsstaterna att samordna sina insatser i regionen och att i grunden förnya sin strategi för Medelhavsområdet. I denna nya arbetsmetod bör stödet till det civila samhället vara en strategisk faktor i syfte att se till att EU:s stöd till länderna i regionen gör största möjliga nytta. Både Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén (ReK) är redo att delta i dessa insatser.

9.

EESK och ReK har enats om att samordna sina framtida insatser när det gäller demokratiseringsprocesserna i länderna i södra Medelhavsområdet. EESK och ReK efterlyser en gemensam handlingsplan för EU:s institutioner och organ, med en beskrivning av hur var och en av dem ska bidra till EU:s generella policy i regionen.

10.

EESK välkomnar att Europeiska rådet i sina slutsatser av den 11 mars stöder den demokratiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Medelhavsländerna.

11.

EESK uppmanar Europeiska unionen och dess medlemsstater att skyndsamt och effektivt arbeta för att världssamfundet ska genomföra en samordnad insats i Libyen i syfte att trygga befolkningens säkerhet och ge humanitär hjälp samt vidta de åtgärder som krävs för att stödja övergången till demokrati.

Bryssel den 15 mars 2011

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande

Staffan NILSSON


Top