Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1213(04)

Tillkännagivande i enlighet med artikel 10.3 c i rådets förordning (EG) nr 732/2008 – Länder som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre från och med den 1 januari 2012

OJ C 363, 13.12.2011, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 363/34


Tillkännagivande i enlighet med artikel 10.3 c i rådets förordning (EG) nr 732/2008

Länder som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre från och med den 1 januari 2012

2011/C 363/06

Genom rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet från och med den 1 januari 2009 (1) (nedan kallad förordningen), vars giltighetstid förlängdes genom förordning (EU) nr 512/2011 (2), inrättades den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre. Enligt artikel 9.1 a iii i förordningen kan utvecklingsländer som senast den 31 oktober 2011 lämnat in en ansökan om detta beviljas den särskilda stimulansordningen från och med den 1 januari 2012.

Den 31 oktober 2011 hade kommissionen tagit emot en ansökan från Republiken Kap Verde om att omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre från och med den 1 januari 2012. Kommissionen har prövat ansökan i enlighet med artikel 10.1 i förordningen och antog den 9 december 2011 kommissionens genomförandebeslut 2011/830 om de förmånsländer som uppfyller villkoren för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre från och med den 1 januari 2012 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 732/2008 (3), där Republiken Kap Verde beviljas den särskilda stimulansordningen från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2013 eller ett datum angivet i ersättningsförordningen, beroende på vilket datum som infaller först.

I enlighet med artikel 9.3 i förordningen behövde de länder som beviljats den särskilda stimulansordningen genom kommissionens beslut 2008/938/EG av den 9 december 2008 om en förteckning över förmånsländer som får omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre i enlighet med rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 (4), i dess lydelse enligt kommissionens beslut 2009/454/EG (5), och kommissionens beslut 2010/318/EU av den 9 juni 2010 om de förmånsländer som uppfyller villkoren för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre under perioden 1 juli 2010–31 december 2011 (6) inte lämna in en ny ansökan om att omfattas av den särskilda stimulansordningen enligt artikel 9.1 a iii och fortsätter att omfattas av den särskilda stimulansordningen.


(1)  EUT L 211, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 512/2011 av den 11 maj 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011, (EUT L 145, 31.5.2011, s. 28).

(3)  EUT L 329, 13.12.2011, s. 19.

(4)  EUT L 334, 12.12.2008, s. 90.

(5)  EUT L 149, 12.6.2009, s. 78.

(6)  EUT L 142, 10.6.2010, s. 10.


Top