EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0077

ECB-rådets yttrande av den 6 oktober 2011 över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (CON/2011/77)

OJ C 301, 12.10.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 301/2


ECB-RÅDETS YTTRANDE

av den 6 oktober 2011

över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

(CON/2011/77)

2011/C 301/03

Inledning och rättslig grund

Den 4 oktober 2011 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska rådets ordförande om ett yttrande över ett förslag till rådets rekommendation av den 4 oktober 2011 (1) om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion.

ECB-rådets behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Allmänna kommentarer

1.

I rådets rekommendation, som överlämnats till Europeiska rådet och som Europaparlamentet och ECB-rådet nu ska yttra sig över, föreslås att Jörg Asmussen utnämns till direktionsledamot i Europeiska centralbanken för en tid av åtta år.

2.

ECB-rådet anser att den förslagna kandidaten är en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 283.2 i fördraget.

3.

ECB-rådet har ingen invändning mot rådets rekommendation att utnämna Jörg Asmussen till direktions-ledamot i Europeiska centralbanken.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 6 oktober 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjord i EUT.


Top