EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 mars 2011 om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 114/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 4 mars 2011

om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Inledning och rättslig grund

Den 26 januari 2011 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering) (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 första strecksatsen och 128.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom förslaget till förordning rör valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

Förslaget till förordning är en kodifiering av rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (2). De existerande reglerna om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro ändras inte i sak.

ECB välkomnar i princip en kodifiering men noterar att detta omöjliggör mer omfattande ändringar av förordning (EG) nr 975/98. ECB anser dock att man, i enlighet med bilagan till detta yttrande, bör ändra de tekniska specifikationerna som framgår av bilaga I i förslaget till förordning.

I de fall där ECB rekommenderar att förslaget till förordning ändras anges de specifika förslagen i bilagan tillsammans med en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 4 mars 2011.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2010) 691 slutlig.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 6.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Skäl 13 i förslaget till förordning

”(13)

Av alla de föreskrivna tekniska specifikationerna för euromynten är det endast värdet för tjocklek som är ett riktvärde, eftersom ett mynts faktiska tjocklek beror på den föreskrivna diametern och vikten.”

Motivering

När de tekniska specifikationerna för mynt i euro som ska sättas i omlopp först antogs 1998 var det endast möjligt att ange riktvärden för myntens tjocklek, men ECB rekommenderar att man nu ersätter dessa riktvärden med de verkliga värdena som är allmänt kända och används av myntverken i deras produktion av mynt.

Ändring 2

Bilaga I i förslaget till förordning

”Tekniska specifikationer enligt artikel 1

Valör (euro)

(…)

Tjocklek i mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

”Tekniska specifikationer enligt artikel 1

Valör (euro)

(…)

Tjocklek i mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Motivering

Bilaga I i förslaget till förordning återger tabellen från artikel 1 i förordning (EG) nr 975/98. I denna tabell anges myntens tjocklek i tredje spalten tillsammans med en fotnot som anger att de värden som anges för tjockleken utgör riktmärken. När de tekniska specifikationerna för mynt i euro som ska sättas i omlopp först antogs 1998 var det endast möjligt att ange sådana riktvärden för myntens tjocklek, men ECB rekommenderar att man nu ersätter dessa med de verkliga värdena som är allmänt kända och används av myntverken i deras produktion av mynt.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(2)  De värden som anges för tjockleken utgör riktmärken.”

(3)  


Top