Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 97/11


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

2010/C 97/02

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse

Anm. 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Järnvägar - Akustik - Mätning av bulleremission från spårfordon (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Järnvägar - Akustik - Mätning av buller invändigt i spårfordon (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Järnvägar - Lagerboxar - Prestandaprov

 

 

CEN

EN 12663:2000

Konstruktions- och hållfasthetskrav för vagnskorgar

 

 

CEN

EN 13103:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Riktlinjer för konstruktion av icke drivna axlar

 

 

CEN

EN 13104:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Metod för konstruktion av drivna axlar

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Järnvägar - Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik - Del 1: Parametrar för komfort

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Järnvägar - Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik - Del 2: Typprovning

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Järnvägar – Spårväxiar och –korsningar – Del 4: Omläggningsanordning

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Järnvägar – Spårväxlar och –korsningar – Del 5: Tunganordningar

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Järnvägar – Spårväxlar och –korsningar – Del 6: Fasta korsningar

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Järnvägar – Spår – Spårväxlar och korsningar – Del 7: Korsningar med rörliga delar

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 8: Dilatationsanordningar

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Järnvägar - Spårväxlar och -korsningar - Del 9: Konstruktionsregler

 

 

CEN

EN 13260:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulpar

EN 13260:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2009)

CEN

EN 13261:2009

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulaxlar

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjul

EN 13262:2004

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.5.2009)

CEN

EN 13272:2001

Järnvägsanläggningar - Elbelysning i spårbundna fordon för kollektivtrafik

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 1: Definitioner

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-2:2002

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 2: Befästningssystem för sliprar av betong

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-5:2002

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 5: Befästningssystem för ballastfritt spår

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.2.2007)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Järnvägar - Spår - Räls - Del 1: Vignolräls fr o m 46 kg/m

EN 13674-1:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.5.2008)

CEN

EN 13674-2:2006

Järnvägar – Spår – Räler – Del 2: Räler i växlar använda i anslutning till vignolräler 46 kg/m och däröver

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Järnvägar - Spår - Räler - Del 3: Moträler och ledräler

 

 

CEN

EN 13715:2006

Hjulsatser och boggier – Hjul - Fälgprofil

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 1: Karakterisering av parametrar för spårläge

EN 13848-1:2003

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2009)

CEN

EN 13848-5:2008

Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 5: Kvalitetsnivåer för spårläge

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Järnvägar - Aerodynamik - Del 5: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i tunnlar

 

 

CEN

EN 14363:2005

Järnvägar – Acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon – Provning av gångdynamik och stationära provningar

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Järnvägar - Metoder för beräkning av stoppsträcka och nedbromsningssträcka, samt hållbroms och parkeringsbroms - Del 1: Allmänna algoritmer

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Järnvägar – Bromsskivor för rullande materiel – Del 1 : Pressade eller krympta bromsskivor på axel eller drivaxel – Mått och kvalitetskrav

 

 

CEN

EN 14601:2005

Järnvägar - Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning

 

 

CEN

EN 14752:2005

Järnvägar – Dörrsystem för spårbundna fordon

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Järnvägar - Luftkonditionering avesedd för förarhytter - Del 1: Komfortparametrar

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Järnvägar - Luftkonditionering avsedd för förarhytter - Del 2: Typprovningar

 

 

CEN

EN 15020:2006

Järnvägar - Bogserkoppel - Krav på prestanda, geometri för gränssnitt och provningsmetoder

 

 

CEN

EN 15152:2007

Järnvägar - Vindrutor för förarhytter

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för höghastighetståg - Del 1: Strålkastare, markerare och baklyktor

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för höghastighetståg - Del 2: Signalhorn

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Järnvägar - Bromsindikatorer - Del 1: Indikatorer för tryckluftsbromsar

 

 

CEN

EN 15227:2008

Järnvägar - Krocksäkerhet för korgar på järnvägsfordon

 

 

CEN

EN 15302:2008

Järnvägar - Metod för bestämning av ekvivalent konicitet

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Järnvägar - Delsystem för passagerarlarm - Del 1: Allmänna krav och gränssnitt för passagerarnödbroms

 

 

CEN

EN 15355:2008

Järnvägar - Bromssystem - Styrventiler och avstängningsanordningar

 

 

CEN

EN 15427:2008

Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Smörjning av flänsar

 

 

CEN

EN 15551:2009

Järnvägar - Rullande materiel - Buffertar

 

 

CEN

EN 15566:2009

Järnvägar - Rullande materiel - Dragutrustning och skruvkoppel

 

 

CEN

EN 15595:2009

Järnvägar - Bromssystem - Fastbromsningsskydd

 

 

CEN

EN 15611:2008

Järnvägar - Bromssystem - Reläventiler

 

 

CEN

EN 15612:2008

Järnvägar - Bromssystem - Huvudledningsacceleratorer

 

 

CEN

EN 15625:2008

Järnvägar - Bromsar - Kontinuerligt lastkännande utrustning för lastutbromsning

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Kontaktledningar

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Del 1: Skyddsåtgärder med avseende på elsäkerhet och jordning

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination - Del 1: Grundläggande fordringar - Kryp- och luftavstånd

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2006)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2008)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Järnvägsanläggningar - Isolationskoordination - Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Järnvägsanläggningar - Miljöförhållanden - Del 1: Utrustning i fordon

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Järnvägsanläggningar-Miljöförhållanden - Del 3: Utrustning för signalering och telekommunikation

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Järnvägsanläggningar - Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) - Del 1: Grundläggande fordringar och tillvägagångssätt

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Järnvägsanläggningar Programvara för järnvägsstyrning och skyddssystem

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Järnvägsanläggningar-Dataöverföring och järnvägsstyrning-Elektroniska signalsystem av betydelse för säkerheten

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Profilerad kontaktledningstråd av koppar och kopparlegering

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Järnvägsanläggningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2005)

Cenelec

EN 50155:2007

Järnvägsanläggningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon

EN 50155:2001

och dess tillägg

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Järnvägsanläggningar - Dataöverföring och järnvägsstyrning - Del 1: Överföring i slutna system av data av betydelse för säkerheten

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Järnvägsanläggningar - Dataöverföring och järnvägsstyrning - Del 2: Överföring i öppna system av data av betydelse för säkerheten

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Järnvägsanläggningar - Matningsspänningar för traktionssystem

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Elektrisk järnvägsutrustning - Strömavtagare - Egenskaper och provning - Del 1: Strömavtagare för järnvägsfordon

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Järnvägsanläggningar-Kompatibilitet mellan rälsfordon och fordonsdetekterande system

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Järnvägsanläggningar - Mätning av det dynamiska samspelet mellan strömavtagare och kontaktledning - Fordringar och validering

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2007)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2010)

Cenelec

EN 50367:2006

Järnvägsanläggningar - Strömavtagningssystem - Tekniska villkor för samspel mellan strömavtagare och kontaktledning (för att uppnå fri tillgång)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Järnvägsanläggningar - Tekniska villkor för samordning mellan fordon och matning, för att erhålla interoperabilitet

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att gälla för de produkter som omfattas av den nya standarden. De produkter som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, skall även fortsättningsvis anses uppfylla de väsentliga kraven i direktivet.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets (2) direktiv 98/34/EG, ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Harmoniserade standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, CENELEC, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på de harmoniserade standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europeisktstandardi se ringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM,Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM,Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top