Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0306

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg OM ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

/* KOM/2009/0306 slutlig */

52009PC0306

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg OM ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget /* KOM/2009/0306 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 22.6.2009

KOM(2009)306 slutlig

2007/0098/COD

KOMMISSIONENS YTTRANDE i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg

OM ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

KOMMISSIONENS YTTRANDEi enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördragetom Europaparlamentets ändringar avrådets gemensamma ståndpunkt omförslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg

1. Inledning

Enligt artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget ska kommissionen avge ett yttrande över de ändringar som Europaparlamentet föreslagit vid den andra behandlingen. Nedan följer kommissionens yttrande över de ändringar som parlamentet har föreslagit.

2. Bakgrund

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007) 263 slutlig – 2007/0098 COD): | 23 maj 2007. |

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: | 16 januari 2008. |

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: | 21 maj 2008. |

Överlämnande av det ändrade förslaget: | 13 juni 2008. |

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: | 9 januari 2009. |

Datum för Europaparlamentets andra behandling av yttrandet: | 23 april 2009. |

3. Syftet med förslaget

Förslaget syftar till att införa gemensamma regler för de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg. Det ska ersätta direktiv 96/26/EG med en ny förordning som bättre harmoniserar marknaden och leder till rättvisare konkurrens mellan transportföretag på den inre marknaden.

4. Kommissionens yttrande över Europaparlamentets ändringar

Efter flera månaders förhandlingar under det tjeckiska ordförandeskapet har Europaparlamentet och rådet nått en kompromisslösning i samband med andra behandlingen, vilken framför allt avser upprättande av elektroniska register över transportföretag. Kommissionen kan godta den kompromiss som antogs av Europaparlamentet i andra behandlingen för att bekräfta detta avtal.

5. slutsats

I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag på det sätt som redovisas ovan.

Top