EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0530(07)

Förklarande anmärkningar till europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur

EUT C 133, 30.5.2008, p. 1–402 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 133/1


FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMBINERADE NOMENKLATUR

(2008/C 133/01)

Publikation i enlighet med artikel 9.1 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan  (1)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord

A.

Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

C.

Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

Avdelning I

Levande djur; animaliska produkter

1

Levande djur

2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Avdelning II

Vegetabiliska produkter

6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

9

Kaffe, te, matte och kryddor

10

Spannmål

11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten

12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

13

Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Avdelning III

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

Avdelning IV

Beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

17

Socker och sockerkonfektyrer

18

Kakao och kakaoberedningar

19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

21

Diverse ätbara beredningar

22

Drycker, sprit och ättika

23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

Avdelning V

Mineraliska produkter

25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement

26

Malm, slagg och aska

27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer

Avdelning VI

Produkter av kemiska och närstående industrier

28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper

29

Organiska kemikalier

30

Farmaceutiska produkter

31

Gödselmedel

32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

37

Varor för foto- eller kinobruk

38

Diverse kemiska produkter

Avdelning VII

Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror

39

Plaster och plastvaror

40

Gummi och gummivaror

Avdelning VIII

Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder

42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

Avdelning IX

Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

44

Trä och varor av trä; träkol

45

Kork och varor av kork

46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Avdelning X

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor); papper och papp samt varor av papper eller papp

47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar

Avdelning XI

Textilvaror

50

Natursilke

51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel

52

Bomull

53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn

54

Konstfilament; remsor o.d. av konstfibrer

55

Konststapelfibrer

56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter

57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier

59

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader; textilvaror för tekniskt bruk

60

Dukvaror av trikå

61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump

Avdelning XII

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår

64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar

65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar

67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Avdelning XIII

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror

68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

69

Keramiska produkter

70

Glas och glasvaror

Avdelning XIV

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

Avdelning XV

Oädla metaller och varor av oädel metall

72

Järn och stål

73

Varor av järn eller stål

74

Koppar och varor av koppar

75

Nickel och varor av nickel

76

Aluminium och varor av aluminium

77

(Reserverad för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet)

78

Bly och varor av bly

81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar

83

Diverse varor av oädel metall

Avdelning XVI

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor

85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

Avdelning XVII

Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon

88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

89

Fartyg samt annan flytande materiel

Avdelning XVIII

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar

90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar

91

Ur och delar till ur

92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

Avdelning XIX

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

93

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Avdelning XX

Diverse varor

94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar

96

Diverse artiklar

Avdelning XXI

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

FÖRORD

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som fastställde en nomenklatur (2), känd under beteckningen Kombinerade nomenklaturen eller förkortad till KN, är baserad på Internationella konventionen om harmoniserad varubeskrivning och kodifieringssystem, känt under beteckningen Harmoniserade systemet (3) eller förkortat till HS.

Till HS finns egna förklarande anmärkningar (HSEN). Dessa förklarande anmärkningar på engelska och på franska ges ut och uppdateras av:

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Customs Cooperation Council (CCC)

30, rue du Marché

B-1210 Bryssel

Med stöd av artikel 9.1 a, andra strecksatsen, och artikel 10 i förordning (EEG) nr 2658/87 antar kommissionen förklarande anmärkningar till den Kombinerade nomenklaturen (FAKN) efter att ha fått synpunkter från sektionen för tulltaxe- och statistiknomenklaturen inom Tullkodexkommittén. Även om de förklarande anmärkningarna i KN (FAKN) kan hänvisa till de förklarande anmärkningarna i HS (FAHS), ersätter de inte de senare utan ska betraktas som komplement till dem och användas tillsammans med dem.

Denna version av de FAKN omfattar och ersätter, i lämpliga fall, dem som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, serie C, fram till den 11 april 2008 (4). FAKN som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, serie C, efter detta datum är fortfarande giltiga och kommer att läggas till i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen när de revideras.

Dessutom återspeglar KN-numret och undernumren till vilka man hänvisar, numren i den Kombinerade nomenklaturen för 2008, vilket framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1214/2007 (5).

A. Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

Allmän bestämmelse 5 b

Förpackningar som normalt används vid försäljning av t.ex. drycker, sylt, senap och kryddor ska klassificeras tillsammans med de varor som de innehåller, även om det är uppenbart att de kan användas flera gånger.


C. Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

Allmän bestämmelse 3

1.

Med ”arbetsdagar” avses i artikel 18.1 och 18.2 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (6), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 82/97 (7), dagar som inte är helgdagar för Europeiska gemenskapernas kommission i Bryssel och dagar som inte är lördagar och söndagar.

2.

Om någon sådan kurs för omräkning av euro till nationell valuta som avses i artikel 18.1 i samma förordning inte har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning den näst sista arbetsdagen i månaden eller den näst sista arbetsdagen före den 15 i samma månad, ska den kurs som offentliggjorts närmast före dessa respektive dagar användas.

AVDELNING I

LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER

KAPITEL 1

LEVANDE DJUR

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor

0101 90 11 och 0101 90 19

Hästar

Vildhästar, t.ex. Przewalskis häst eller tarpan (mongolhäst), omfattas av dessa undernummer. Sebror (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, osv.) klassificeras enligt undernr 0106 19 90 trots att de tillhör hästfamiljen.

Korsningar av sto och sebra klassificeras enligt undernr 0106 19 90.

0101 90 30

Åsnor

Både tama och vilda åsnor omfattas av detta undernummer. Till de senare hör mongolisk kulan, tibetansk kiang, onager och halvåsna (Equus hemionus).

Korsningar av åsna och sebra klassificeras enligt undernr 0106 19 90.

0101 90 90

Mulor och mulåsnor

Detta undernummer omfattar de djur som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0101, sista stycket.

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur

0102 90 05 till 0102 90 79

Tamboskap

Dessa undernummer omfattar alla tamdjur av arten nötkreatur och andra oxdjur (inklusive bufflar) av släktena Bos och Bubalus, oavsett vad de ska användas till (t.ex. som kreatursbesättning, för uppfödning, gödning, avel, eller slakt), med undantag av renrasiga avelsdjur (undernr 0102 10 10 till 0102 10 90).

Dessa undernummer omfattar bl.a. de djur som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0102, första stycket, 1, 2 och 7.

0102 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar alla vilda djur av arten nötkreatur och andra oxdjur (inklusive bufflar). Detta undernummer omfattar bl.a. de djur som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0102, första stycket, 3, 4, 5, 6 och myskoxar (Ovibos moschatus).

Jakar och bisonoxar har 14 par revben medan alla övriga djur av arten nötkreatur (även äkta bufflar) endast har 13 par revben.

0103

Levande svin

0103 91 90

Andra

Levande svin av vilda svinarter omfattar bl.a.:

1.

Vildsvin (Sus scrofa).

2.

Vårtsvin (Phacochoerus aethiopicus), flodsvin eller hjortsvin (Potamochoerus porcus) och jätteskogssvin.

3.

Hjortsvin (Babyrousa babyrussa).

4.

Pekari (navelsvin) (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0103 91 90.

0104

Levande får och getter

0104 10 10 till 0104 10 80

Får

Dessa undernummer omfattar bl.a. tama får (Ovis aries), de olika sorterna av mufflon, t.ex. europeiskt mufflon (Ovis musimon), kanadensiskt mufflon eller ”tjockhornsfår” (Ovis canadensis), asiatiskt shapofår eller urial (Ovis orientalis), argalifår från Pamir (Ovis ammon) och så kallade manfår (Ammotragus lervia), trots att de är närmare besläktade med getter än får.

0104 20 10 och 0104 20 90

Getter

Dessa undernummer omfattar bl.a. tamdjur av getter, alpstenbock (Capra ibex) och besoarget (Capra aegagrus eller Capra hircus).

Följande är dock undantagna från dessa undernummer och klassificeras enligt undernr 0106 19 90: myskdjuret (Moschus moschiferus), det afrikanska vattenmyskdjuret (Hyemoschus) och det asiatiska dvärgmyskdjuret (Tragulus), vilka inte tillhör getterna. Även så kallade getantiloper (halvgetter, stengetter och liknande) är undantagna.

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

Detta nummer omfattar endast levande tamfåglar av de slag som är nämnda i rubriken. Som höns (Gallus domesticus) klassificeras också kycklingar och kapuner, oavsett om de föds upp för värpning, kött, fjädrar eller annat ändamål (t.ex. inplantering i aviarier, parker eller sjöar).

Vildfåglar (t.ex. vildkalkoner – Meleagris gallopavo) klassificeras enligt undernr 0106 39 90 även om de föds upp och slaktas på ett liknande sätt som de tamfåglar som specificeras enligt detta undernummer.

Tamduvor klassificeras enligt undernr 0106 39 10.

0106

Andra levande djur

0106 19 10

Tamkaniner

Detta undernummer omfattar endast tamkaniner, oavsett om de föds upp för kött, päls (t.ex. angorakanin) eller annat ändamål.

0106 19 90

Andra

Detta undernummer omfattar alla levande däggdjur med undantag av tama och vilda hästar, åsnor, mulor och mulåsnor (nr 0101), nötkreatur (nr 0102), svin (nr 0103), får och getter (nr 0104), primater (undernr 0106 11 00), valar, delfiner, tumlare, manater och dugonger (undernr 0106 12 00) och tamkaniner (undernr 0106 19 10).

Däggdjur enligt detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Vildkaniner (Oryctolagus cuniculus) och harar.

2.

Kronhjortar, dovhjortar och rådjur, stengetter eller vildgetter (Rupicapra rupicapra), den vanliga eller amerikanska älgen (Alces alces), älgantilop (Taurotragus), getantiloper (goral, Himalayatar, gaffelantilop) och egentliga antiloper.

3.

Lejon, tigrar, björnar, noshörningar, flodhästar, elefanter, giraffer, okapier, kängurur, sebror, osv.

4.

Kameler, dromedarer och andra kameldjur (lamor, alpackor, guanaco, vikunjor).

5.

Ekorrar, räv, amerikanska minkar, murmeldjur, bävrar, bisamråttor, uttrar, marsvin.

6.

Renar.

7.

Hundar och katter.

0106 20 00

Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

Detta undernummer omfattar alla följande reptiler, ödlor och landsköldpaddor, havssköldpaddor och sköldpaddor.

0106 39 10

Duvor

Detta undernummer omfattar alla duvfåglar, både vilda och tama, oavsett de senares användningsområde (bondgårdsduvor, prydnadsduvor, tävlingsduvor).

Vilda duvor omfattar ringduvan (Columba palumbus), skogsduvan (Columba oenas), klippduvan (Columba livia), australiska bronsduvor samt turturduvan (Streptopelia turtur) samt skrattduvan (Streptopelia risoria).

Vissa närbesläktade hönsarter som moluckiska kragduvor (Coloenas nicobaria), kronduvor och stäpphöns ingår dock inte i detta undernummer utan klassificeras enligt undernr 0106 39 90.

0106 39 90

Andra

Detta undernummer omfattar följande alla levande fåglar med undantag av höns av släktet Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns (nr 0105) och med undantag av rovfåglar (undernr 0106 31 00), papegojfåglar (undernr 0106 32 00) samt tama och vilda duvor (undernr 0106 39 10).

Fåglar enligt detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Grågäss (Anser anser), prutgäss (Branta bernicla), gravänder (Tadorna tadorna), gräsänder (Anas platyrhynchos), snatteränder (Anas strepera), bläsänder (Anas penelope), stjärtänder (Anas acuta), skedänder (Anas clypeata), krickänder eller krickor (Anas querquedula, Anas crecca), sjöorrar och ejdrar.

2.

Svanar och påfåglar.

3.

Rapphöns, fasaner, vaktlar, morkullor, beckasiner, skogshöns, järpar, ortolansparvar, trastar, koltrastar, lärkor.

4.

Finkar, mesar, kanariefåglar, kolibrier och liknande.

0106 90 00

Andra

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Alla andra arter av levande djur med undantag av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur (kapitel 3) och kulturer av mikroorganismer (nr 3002).

2.

Bin (även i svärmar eller kupor).

3.

Silkesmaskar, fjärilar, skalbaggar och andra insekter.

4.

Grodor.

KAPITEL 2

KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER

Allmänna anmärkningar

1.

Kött och slaktbiprodukter som är lämpliga som livsmedel klassificeras i detta kapitel även om de t.ex. föreligger som avsedda att användas vid framställning av foder till sällskapsdjur.

2.

Beträffande begreppen ”kött” och ”slaktbiprodukter” i detta kapitel hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 2, allmänna anvisningar.

3.

Beträffande de olika tillstånd i vilka kött och slaktbiprodukter enligt detta kapitel kan föreligga (färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake, torkat eller rökt) hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 2, allmänna anvisningar. Det bör observeras att djupfryst kött och delvis eller helt upptinat kött ska klassificeras på samma sätt som fryst kött. Dessutom omfattar ”fryst” kött inte endast kött som frysts in från färskt tillstånd utan också kött som först torkats lätt och sedan frysts in i den mån dess faktiska och varaktiga hållbarhet huvudsakligen beror på sådan frysning.

4.

Beträffande skillnaden mellan kött och slaktbiprodukter enligt detta kapitel och varor enligt kapitel 16 hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 2, allmänna anvisningar. Detta kapitel omfattar dock slaktbiprodukter, råa, malda eller finhackade men inte vidare beredda, förpackade i plastmaterial (även i korvform) endast för att underlätta hantering eller transport.

5.

För att skilja mellan styckningsdelar med ben och benfria styckningsdelar ska brosk och senor inte betraktas som ben.

Kompletterande anmärkning 2 C

Vad beträffar kompletterande anmärkning 2 C till detta kapitel, beträffande de två olika snittmetoderna och delarna ”halsbit”, ”käkar” och ”halsbit och käkar ihopsittande”, se figurerna nedan:

 

Image

 

Image

Kompletterande anmärkning 6 a

Salt ska inte anses utgöra en krydda enligt denna kompletterande anmärknings innebörd.

Se även kompletterande anmärkning 7 till detta kapitel.


0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

Detta nummer omfattar endast färskt eller kylt kött av djur enligt nr 0102.

Vid definition av framkvartsparter och bakkvartsparter gäller följande:

a)

Med hals förstås den muskulära delen med de sju halva halskotorna.

b)

Med bog förstås frambensleden omfattande skulderbladsbenet (scapulum), överarmsbenet (humerus), underarmsbenet (radius) och armbågsbenet (cubitus) med omgivande muskulatur.

c)

Med den främre delen av lårklumpen förstås filén och ryggbiffen. Rumpsteken kan även omfatta slaksidan.

0201 10 00

Hela eller halva slaktkroppar

Begreppen ”hela slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 1 A a och b till detta kapitel.

0201 20 20

Kompenserade kvartsparter

Begreppet ”kompenserade kvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A c till detta kapitel.

0201 20 30

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

Uttrycken ”sammanhängande framkvartsparter” och ”avskilda framkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A d och e till detta kapitel. Det följer av denna kompletterande anmärkning att t.ex. sådana främre delar av halva slaktkroppar som med alla tillhörande ben innehåller färre än fyra revben, där hals eller bog saknas, eller sådana där ett ben, t.ex. atlaskotan, har tagits bort, är uteslutna från detta nummer och klassificeras enligt undernr 0201 20 90.

0201 20 50

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

Begreppen ”sammanhängande bakkvartsparter” och ”avskilda bakkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A f och g till detta kapitel. Det följer av denna kompletterande anmärkning att t.ex. sådana bakre delar av halva slaktkroppar som med alla tillhörande ben innehåller färre än tre revben eller sådana där den bakre eller främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, saknas, är uteslutna från detta nummer och klassificeras enligt undernr 0201 20 90. Bakkvartsparter utan njurar eller njurtalg, med eller utan tunnbringa ska dock fortfarande klassificeras som bakkvartsparter.

0201 20 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. bogen, den bakre och den främre delen av lårklumpen, med ben. Här ingår också den främre och bakre delen av halva slaktkroppar (med ben) som inte motsvarar definitionen av ”kompenserade” kvartsparter, framkvartsparter eller bakkvartsparter.

0201 30 00

Benfritt kött

Detta undernummer omfattar alla styckningsdelar av kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt, från vilka samtliga ben har avlägsnats, t.ex. benfria filéer och bringor.

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

Detta nummer omfattar endast fryst kött från djur enligt nr 0102.

0202 10 00

Hela eller halva slaktkroppar

Begreppen ”hela slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 1 A a och b till detta kapitel.

0202 20 10

Kompenserade kvartsparter

Begreppet ”kompenserade kvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A c till detta kapitel.

0202 20 30

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

Uttrycken ”sammanhängande framkvartsparter” och ”avskilda framkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A d och e till detta kapitel.

0202 20 50

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

Begreppen ”sammanhängande bakkvartsparter” och ”avskilda bakkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 1 A f och g till detta kapitel.

0202 20 90

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0201 20 90 gäller i tillämpliga delar.

0202 30 50

Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket”

Begreppen ”styckningsdelar av framkvartspart eller sida” benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” definieras i kompletterande anmärkning 1 A h till detta kapitel.

0202 30 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar alla styckningsdelar av fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur som är helt benfria, med undantag av frysta stycken enligt undernr 0202 30 10 och styckningsdelar enligt undernr 0202 30 50.

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

Detta nummer omfattar endast kött av djur enligt nr 0103.

Kött av svin som av de behöriga myndigheterna i Australien intygats vara kött av vilda svin som lever i det landet anses som kött av andra svin än tamsvin.

0203 11 10 till 0203 19 90

Färskt eller kylt

Detta undernummer omfattar endast färskt eller kylt kött av djur enligt nr 0103.

0203 11 10

Av tamsvin

Begreppet ”hela eller halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A a till detta kapitel.

0203 12 11

Skinka och delar därav

Begreppet ”skinka” definieras i kompletterande anmärkning 2 A b till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar lägg med ben från bakbenen.

0203 12 19

Bog och delar därav

Begreppet ”bog” definieras i kompletterande anmärkning 2 A d till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar revbensspjäll och lägg med ben från frambenen.

0203 19 11

Framändar och delar därav

Begreppet ”framändar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A c till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar inte lägg med ben från frambenen och revbensspjäll (undernr 0203 12 19).

0203 19 13

Rygg och delar därav, med ben

Begreppet ”rygg” definieras i kompletterande anmärkning 2 A e till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar karré.

0203 19 15

Sida (randig) och delar därav

Begreppen ”sida” och ”delar därav” definieras i kompletterande anmärkning 2 A f och kompletterande anmärkning 2 B till detta kapitel.

Delar därav klassificeras endast enligt detta undernummer om de innehåller svål och underhudsfett.

Detta undernummer omfattar inte revbensspjäll utan svål eller underhudsfett (undernr 0203 19 59).

0203 19 59

Annat

Detta undernummer omfattar även revbensspjäll utan svål eller underhudsfett.

0203 19 90

Annat

Detta undernummer omfattar endast kött av djur enligt undernr 0103 91 90 eller 0103 92 90, särskilt kött av vildsvin, med undantag av slaktkroppar, halva slaktkroppar, kyl, bog, delar av kyl och delar av bog.

0203 21 10 till 0203 29 90

Fryst

De förklarande anmärkningarna till undernr 0203 11 10 till 0203 19 90 och respektive underpositioner gäller i tillämpliga delar.

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

Detta nummer omfattar endast färskt, kylt eller fryst kött av djur enligt nr 0104, även vilda, särskilt kött av får (tama eller vilda) och kött av stenbock.

0204 10 00

Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda

Begreppen ”hela slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 3 A a och b till detta kapitel.

En definition av kött av lamm ges i de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0204 10 och 0204 30.

0204 21 00

Hela eller halva slaktkroppar

Begreppen ”hela slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” definieras i kompletterande anmärkning 3 A a och b till detta kapitel.

0204 22 10

Korta framkvartsparter

Begreppet ”korta framkvartsparter” definieras i kompletterande anmärkning 3 A c och d till detta kapitel.

0204 22 30

”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

Begreppen ”chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg) definieras i kompletterande anmärkning 3 A e och f till detta kapitel.

0204 22 50

”Culotte”

Begreppet ”culotte” (kyl) definieras i kompletterande anmärkning 3 A g och h till detta kapitel.

0204 30 00

Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta

De förklarande anmärkningarna till undernr 0204 10 00 gäller i tillämpliga delar.

0204 41 00 till 0204 43 90

Annat kött av får, fryst

De förklarande anmärkningarna till undernr 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 och 0204 22 50 gäller i tillämpliga delar för undernr 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 respektive 0204 42 50.

0204 50 11 till 0204 50 79

Kött av get

Begreppen ”slaktkroppar” och ”halva slaktkroppar” (undernr 0204 50 11 och 0204 50 51), ”korta framkvartsparter” (undernr 0204 50 13 och 0204 50 53), ”chines and/or best ends” (enkel-/dubbelrygg) (undernr 0204 50 15 och 0204 50 55) och ”culotte” (undernr 0204 50 19 och 0204 50 59) definieras i kompletterande anmärkning 3 A a och b, c och d, e och f respektive g och h till detta kapitel.

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta

Detta nummer omfattar slaktbiprodukter av djur enligt nr 0101 till 0104. Slaktbiprodukter avsedda att användas vid framställningen av farmaceutiska produkter omfattas endast av dessa undernummer om de villkor som fastställts av behöriga myndigheter är uppfyllda.

Närmare anvisningar ges i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0206.

0206 10 10 till 0206 10 98

Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda

Dessa undernummer omfattar endast färska eller kylda slaktbiprodukter av djur enligt nr 0102.

0206 10 95

Njurtapp och mellangärde

Njurtappen och mellangärdet är muskeldelarna av diafragmat.

0206 21 00 till 0206 29 99

Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta

Dessa undernummer omfattar endast frysta slaktbiprodukter av djur enligt nr 0102.

0206 30 00

Av svin, färska eller kylda

Detta undernummer omfattar endast färska eller kylda slaktbiprodukter av djur enligt nr 0103.

De förklarande anmärkningarna till undernr 0206 49 00, första stycket gäller i tillämpliga delar.

Detta undernummer omfattar bl.a. även klövar, svansar, lever, njurar, hjärtan, tungor, lungor, ätbara svålar, hjärnor och fosterhinnor.

0206 41 00 och 0206 49 00

Av svin, frysta

Dessa undernummer omfattar endast frysta slaktbiprodukter av djur enligt nr 0103.

0206 49 00

Andra

Detta undernummer omfattar hela eller halva huvuden, med eller utan hjärna, kindback eller tunga och delar därav (kompletterande anmärkning 2 C till detta kapitel). Begreppet ”delar av huvudet” definieras i denna kompletterande anmärkning, tredje stycket.

Detta undernummer omfattar bl.a. även klövar, svansar, njurar, hjärtan, tungor, lungor, ätbara svålar, hjärnor och fosterhinnor.

Detta undernummer omfattar bl.a. slaktbiprodukter av vildsvin.

0206 80 91

Av häst, åsna, mula eller mulåsna

Detta undernummer omfattar endast färska eller kylda slaktbiprodukter av djur enligt nr 0101.

0206 80 99

Av får och get

Detta undernummer omfattar endast färska eller kylda slaktbiprodukter av djur enligt nr 0104.

0206 90 91

Av häst, åsna, mula eller mulåsna

Detta undernummer omfattar endast frysta slaktbiprodukter av djur enligt nr 0101.

0206 90 99

Av får och get

Detta undernummer omfattar endast frysta slaktbiprodukter av djur enligt nr 0104.

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

0207 11 10

Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kallade 83 %-kycklingar)

Detta undernummer omfattar plockade höns med huvud och fötter, från vilka tarmarna har avlägsnats, men med de övriga inälvorna (särskilt lungorna, levern, kråset, hjärtat och äggstockarna) kvar.

0207 11 30

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)

Detta undernummer omfattar stekkycklingar, som är plockade kycklingar utan huvud och fötter, men med hals, helt urtagna, men med hjärtat, levern och kråset åter inlagda i kroppen.

0207 11 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form

Detta undernummer omfattar stekkycklingar, som är plockade kycklingar utan huvud och fötter, helt urtagna. Det omfattar även höns som föreligger i andra former än de som nämns i undernr 0207 11 10 och 0207 11 30, t.ex. oplockade, ourtagna kycklingar, med huvud och fötter.

0207 12 10 och 0207 12 90

Ostyckat, fryst

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 11 30 och 0207 11 90 gäller i tillämpliga delar.

0207 13 10

Benfria

Detta undernummer omfattar kött av höns, utan ben, oavsett från vilken del av slaktkroppen det kommer.

0207 13 20

Halvor och kvarter

Begreppet ”halvor” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och b till detta kapitel.

Begreppet ”kvarter” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och c till detta kapitel. Detta undernummer omfattar bakkvartsparter bestående av underlåret (skenben och vadben), klubban (lårbenet), bakre delen av ryggen och gumpen samt framkvartsparter huvudsakligen bestående av en brösthalva med påsittande vinge.

0207 13 30

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

Begreppet ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och d till detta kapitel.

0207 13 40

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

Se förklarande anmärkning 4 a till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar ryggben med hals bestående av en del av halsen, ryggbenet och eventuellt gumpen, samt ryggben, halsar, gumpar (stjärtar) och vingspetsar.

0207 13 50

Bröst och delar därav

Begreppet ”bröst” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och e till detta kapitel.

0207 13 60

Klubbor och delar därav

Begreppet ”klubbor” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och f till detta kapitel.

Styckning som skiljer klubban från ryggen skall ske mellan de två linjer som avgränsar lederna, enligt nedanstående figur.

 

Image

0207 13 91

Lever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 13 99

Andra slag

Detta undernummer omfattar ätbara slaktbiprodukter, särskilt hjärta, kam och slör, med undantag av lever.

Detta undernummer omfattar även hönsfötter.

0207 14 10 till 0207 14 99

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 till 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 24 10

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

Detta undernummer omfattar plockade kalkoner, utan huvud och fötter, men med hals, helt urtagna, men med hjärtat, levern och kråset åter inlagda i kroppen.

0207 24 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

Detta undernummer omfattar plockade kalkoner, färdiga för stekning, utan huvud, hals och fötter, helt urtagna. Det omfattar även kalkoner som föreligger i andra former än de som nämns i undernr 0207 24 10 och 0207 24 90.

0207 25 10 och 0207 25 90

Ostyckat, fryst

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 24 10 och 0207 24 90 gäller i tillämpliga delar.

0207 26 10

Benfria

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 gäller i tillämpliga delar.

0207 26 20

Halvor och kvarter

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 20 gäller i tillämpliga delar.

0207 26 30

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

Begreppet ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och d till detta kapitel.

0207 26 40

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 40 gäller i tillämpliga delar.

0207 26 50

Bröst och delar därav

Begreppet ”bröst” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och e till detta kapitel.

0207 26 60

Underlår och delar därav

Begreppet ”underlår” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och g till detta kapitel.

Styckning som skiljer underlår från lårben ska ske mellan de två linjer som avgränsar lederna, enligt nedanstående figur:

 

Image

0207 26 70

Andra slag

Detta undernummer omfattar de styckningsdelar som definieras i kompletterande anmärkning 4 a och h till detta kapitel.

Styckning som åtskiljer lårbenet (som i handeln ofta kallas ”thigh”) eller skiljer hela klubban (som i handeln ofta kallas ”whole leg”) från ryggen ska ske mellan de två linjer som avgränsar lederna, enligt den figur som återfinns i de förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 60.

Styckning som skiljer lårbenet från underlåret ska gå mellan de två linjer som avgränsar lederna, i enlighet med figur i de förklarande anmärkningarna till undernr 0207 26 60.

0207 26 91

Lever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 26 99

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 27 10 till 0207 27 99

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 26 10 till 0207 26 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 32 15

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

Detta undernummer omfattar plockade ankor, utan huvud och fötter, men med hals, helt urtagna, men med halsen, hjärtat, levern och kråset åter inlagda i kroppen.

0207 32 19

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

Detta undernummer omfattar plockade ankor, färdiga för stekning, utan huvud, hals och fötter, helt urtagna. Det omfattar även ankor som föreligger i andra former än de som nämns i undernr 0207 32 11, 0207 32 15 och 0207 32 19.

0207 32 59

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form

Detta undernummer omfattar plockade gäss, utan huvud och fötter, helt urtagna, men med hjärtat och kråset åter inlagda i kroppen samt plockade gäss, färdiga för stekning, utan huvud och fötter, helt urtagna. Det omfattar även gäss som föreligger i andra former än de som nämns i undernr 0207 32 51 och 0207 32 59, t.ex. slaktade gäss som är plockade och avblodade, men inte urtagna, och utan huvud och fötter.

0207 33 11

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 32 15 gäller i tillämpliga delar.

0207 33 19

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 32 19 gäller i tillämpliga delar.

0207 33 59

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 32 59 gäller i tillämpliga delar.

0207 34 10 och 0207 34 90

Fet gås- eller anklever, färska eller kylda

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 35 11 och 0207 35 15

Benfria

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 gäller i tillämpliga delar.

0207 35 21 till 0207 35 25

Halvor och kvarter

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 20 gäller i tillämpliga delar.

0207 35 31

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

Begreppet ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och d till detta kapitel.

0207 35 41

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 40 gäller i tillämpliga delar.

0207 35 51 och 0207 35 53

Bröst och delar därav

Begreppet ”bröst” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och e till detta kapitel.

0207 35 61 och 0207 35 63

Klubbor och delar därav

Begreppet ”klubbor” definieras i kompletterande anmärkning 4 a och f till detta kapitel.

0207 35 71

Gås- och ankpaletat

Begreppet ”gås- och ankpaletat” definieras i kompletterande anmärkning 4 ij till detta kapitel.

0207 35 91

Lever, med undantag av fet gås- eller anklever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 35 99

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0207 36 11 och 0207 36 15

Benfria

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 10 gäller i tillämpliga delar.

0207 36 21 till 0207 36 79

Med ben

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 20 till 0207 13 60 samt 0207 35 71 gäller i tillämpliga delar.

0207 36 81 till 0207 36 89

Lever

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0207, sista stycket.

0207 36 90

Andra slag

De förklarande anmärkningarna till undernr 0207 13 99 gäller i tillämpliga delar.

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

Detta nummer omfattar endast kött och ätbara slaktbiprodukter av de djur som klassificeras enligt nr 0106, färska, kylda eller frysta.

0208 10 10

Av tamkanin

Detta undernummer omfattar kött och ätbara slaktbiprodukter av de djur som klassificeras enligt nr 0106 19 10.

0208 90 10

Av tama duvor

Detta undernummer omfattar kött och ätbara slaktbiprodukter av tama duvor (bondgårdsduvor, prydnadsduvor, tävlingsduvor). Kött och ätbara slaktbiprodukter av de duvor som beskrivs som ”vilda” i de förklarande anmärkningarna till undernr 0106 39 10 omfattas därför inte av detta undernummer utan klassificeras enligt undernr 0208 90 30.

0208 90 30

Av vilt, med undantag av kanin eller hare

Detta undernummer omfattar kött och ätbara slaktbiprodukter av bl.a.:

1.

Vilda pälsdjur: Dovhjortar, rådjur, stengetter (Rupicapra rupicapra), älgar, getantiloper, antiloper, gaseller, björnar och kängurur.

2.

Vilja fjäderfän: Vilda duvor, vildgäss, vildänder, rapphöns, fasaner, morkullor, beckasiner, skogshöns, ortolansparvar och strutsar.

Kött och ätbara slaktbiprodukter av djur som jagas (fasaner, dovhjortar, strutsar, osv.) klassificeras som kött och ätbara slaktbiprodukter av vilt även om dessa djur är uppfödda i fångenskap.

Kött och ätbara slaktbiprodukter av ren är undantagna från detta undernummer (undernr 0208 90 60). Kött och ätbara slaktbiprodukter av vissa arter av ren (t.ex. karibu) klassificeras dock enligt detta undernummer förutsatt att det intygas att sådant kött och ätbara slaktbiprodukter kommer från djur som levt i vilt tillstånd och jagats.

Detta undernummer omfattar inte kött och ätbara slaktbiprodukter av vildkaniner (Oryctolagus cuniculus) eller harar, vilka omfattas av undernr 0208 10 90.

0208 90 60

Av ren

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0208 90 30, tredje stycket.

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0209 00 11 och 0209 00 19

Underhudsfett av svin

Begreppet ”underhudsfett av svin” definieras i kompletterande anmärkning 2 D till detta kapitel.

0209 00 30

Svinfett, annat än sådant enligt undernr 0209 00 11 och undernr 0209 00 19

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0209, andra stycket.

0209 00 90

Fjäderfäfett

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0209, tredje stycket.

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

Med undantag av underhudsfett och annat fett enligt nr 0209 00 omfattar detta nummer kött och slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta av alla djur enligt nr 0101 till 0106.

Beträffande uttrycken ”torkade eller rökta” och ”saltade, i saltlake” hänvisas till de kompletterande anmärkningarna 2 E och 7 till detta kapitel.

0210 11 11 till 0210 11 90

Skinka och bog, samt delar därav, med ben

För definitionen av uttrycket ”med ben”, se de förklarande anmärkningarna till HS, undernummer 0210 11.

0210 11 11 till 0210 11 39

Av tamsvin

Begreppen ”skinka” och ”bog” definieras i kompletterande anmärkning 2 A b och d till detta kapitel.

0210 11 11 och 0210 11 19

Saltat eller i saltlake

Dessa undernummer omfattar endast skinka, bog och delar därav, med ben, av tamsvin, som konserverats genom djupgående torrsaltning eller inläggning i saltlake. De kan dock ytterligare ha torkats eller rökts lätt, men inte i en sådan utsträckning att de betraktas som torkade eller rökta enligt undernr 0210 11 31 och 0210 11 39 (enligt definitionen i kompletterande anmärkning 2 E till detta kapitel).

0210 11 31 och 0210 11 39

Torkat eller rökt

Dessa undernummer omfattar skinka, bog och delar därav, med ben, av tamsvin, som konserverats genom torkning eller rökning, även om dessa konserveringssätt kombineras med föregående saltning eller inläggning. Detta är särskilt fallet för skinka som saltats innan den delvis torkas, oavsett om det sker genom lufttorkning (Parma- eller Bayonneskinka) eller genom rökning (Ardennerskinka).

Skinka, bog och delar därav som delvis har torkats, men vars egentliga konservering säkerställs genom frysning eller djupfrysning, omfattas av undernr 0203 22 11 eller 0203 22 19.

0210 12 11 och 0210 12 19

Av tamsvin

Begreppen ”sida” och ”styckningsdelar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A f och 2 B till detta kapitel.

0210 12 11

Saltat eller i saltlake

De förklarande anmärkningarna till undernr 0210 11 11 och 0210 11 19 gäller i tillämpliga delar.

0210 12 19

Torkat eller rökt

De förklarande anmärkningarna till undernr 0210 11 31 och 0210 11 39 gäller i tillämpliga delar.

0210 19 10

Baconsidor och ”spencers”

Begreppen ”baconsidor” och ”spencers” definieras i de kompletterande anmärkningarna 2 A g och h till detta kapitel.

0210 19 20

Trekvartssida och mittbit

Begreppen ”trekvartssida” och ”mittbit” definieras i kompletterande anmärkning 2 A ij och k till detta kapitel.

0210 19 30

Framändar och delar därav

Begreppet ”framändar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A c till detta kapitel.

0210 19 40

Rygg och delar därav

Begreppet ”rygg” definieras i kompletterande anmärkning 2 A e till detta kapitel.

0210 19 60

Framändar och delar därav

Begreppet ”framändar” definieras i kompletterande anmärkning 2 A c till detta kapitel.

0210 20 10 och 0210 20 90

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur

Dessa undernummer omfattar endast kött av nötkreatur eller andra oxdjur enligt nr 0102, saltat, i saltlake, torkat eller rökt. Slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur klassificeras enligt undernr 0210 99 51 eller 0210 99 59.

0210 99 10

Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

Dessa undernummer omfattar endast kött av djur enligt undernr 0101 10 10, 0101 90 11 och 0101 90 19, saltat, i saltlake eller torkat. Rökt hästkött klassificeras enligt undernr 0210 99 39. Slaktbiprodukter av häst klassificeras enligt undernr 0210 99 80.

0210 99 21 och 0210 99 29

Kött av får eller get

Dessa undernummer omfattar kött av djur enligt nr 0104, saltat, i saltlake, torkat eller rökt. Slaktbiprodukter av dessa arter klassificeras enligt undernr 0210 99 60.

0210 99 31

Av ren

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0208 90 30, tredje stycket.

0210 99 49

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. hela eller halva huvuden av tamsvin, med eller utan hjärna, kindback eller tunga, inbegripet delar därav (se kompletterande anmärkning 2 C till detta kapitel). Delar av huvudet definieras i ovanstående kompletterande anmärkning, tredje stycket.

Slaktbiprodukter definieras i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0206.

0210 99 90

Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

Detta undernummer omfattar även pelletar av detta mjöl och dessa slaktbiprodukter.

KAPITEL 3

FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

Allmänna anmärkningar

1.

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur som har varit djupfrysta klassificeras på samma sätt som fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur som har varit frysta.

2.

Blanchering, som är en lätt värmebehandling men inte egentlig tillagning, påverkar inte klassificeringen. Särskilt tonfisk och kött av kräftdjur eller blötdjur blancheras ofta före frysning.

3.

Följande varor omfattas inte av kapitel 3:

a)

Simblåsor, torkade eller saltade, även lämpliga som livsmedel (undernr 0511 91 10).

b)

Lätt saltad fisk, torkad eller rökt samt inlagd i vegetabilisk olja för att säkerställa tillfällig konservering – så kallade halvkonserver – (nr 1604).

c)

Fisk som endast är inlagd i olja eller vinäger, även utan vidare beredning (nr 1604).

d)

Blötdjur som är tillräckligt värmebehandlade för att säkra koaguleringen av proteinerna i dessa (nr 1605).

0301

Levande fisk

0301 10 10 och 0301 10 90

Akvariefisk

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0301 10.

0301 10 10

Sötvattenfisk

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Hemigrammus ocellifer.

2.

Guldfisk (Carassius auratus) och guldkarp.

3.

Molly, även svart molly (Mollienisia latipinna och velifera), grön svärdbärare samt dess röda variant och albinovariant (Xiphophoris helleri), röd, guldfärgad, svart och vit platy (Platypoecilus maculatus) och svärdbärar och platyhybrider (Xiphophorus och Okattoiecukys), dvs. svart svärdbärare och berlinsk svärdbärare.

4.

Kampfisk (Betta splendens), paradisfisk (Macropodus opercularis eller viridi-auratus), gurami och dvärggurami (Trichogaster trichopterus och Colisa lalia och fasciata).

5.

Skalare (Pterophyllum scalare och eimckei).

0301 10 90

Saltvattenfisk

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Chaetodontidae.

2.

Labridae.

3.

Scaridae (papegojfisk, falsk papegojfisk och scarichthys).

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

0302 11 10 till 0302 11 80

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Havsöring (Salmo trutta trutta).

2.

Bäcköring (Salmo trutta fario).

3.

Insjööring (Salmo trutta lacustris).

4.

Regnbåge eller regnbågslax (Oncorhynchus mykiss).

5.

Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki).

6.

Guldöring (Oncorhynchus aguabonita).

7.

Gilaöring (Oncorhynchus gilae).

8.

Öring av arten Oncorhynchus apache.

9.

Öring av arten Oncorhynchus chrysogaster.

0302 12 00

Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

Förutom atlantlax och donaulax omfattar detta nummer följande arter av stillahavslax:

1.

Sockeye eller Sockeyelax (Oncorhynchus nerka).

2.

Pink, Pinklax eller puckellax (Oncorhynchus gorbuscha).

3.

Chum, Chumlax, Keta eller hundlax (Oncorhynchus keta).

4.

Kungslax (Oncorhynchus tschawytscha).

5.

Coho eller Coholax (Oncorhynchus kisutch).

6.

Japansk lax, Masu eller Masulax (Oncorhynchus masou).

7.

Lax av arten Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

Annan

Bland de sötvattenslaxfiskar som omfattas av detta nummer ingår följande:

1.

Kanadensisk sik, Bodensik, siklöja och älvsik (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus).

2.

Näbbsik (Coregonus oxyrhynchus).

3.

Fjällröding (Salvelinus alpinus), bäckröding (Salvelinus fontinalis), Kanadaröding (Salvelinus namaycush eller Christivomer namaycush).

0302 21 10 till 0302 29 90

Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom och mjölke

Plattfiskar är inte platta i vertikalled som rocka, utan i horisontalled, med två ögon på ovansidan.

0302 29 90

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a. piggvar (Scophthalmus maximus eller Psetta maxima) och slätvar (Scophthalmus rhombus), sandskädda (Pleuronectes limanda eller Limanda limanda), bergtunga eller bergskädda (Pleuronectes microcephalus eller Microstomus kitt) samt flundra, skrubbskädda eller skrubba (Platichthys flesus eller Flesus flesus).

0302 31 10 och 0302 31 90

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

Långfenad tonfisk känns igen på de långa bröstfenorna, vilka når bakom analöppningen, och på den mörkblå ryggen och de blågrå sidorna och buken.

0302 32 10 och 0302 32 90

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

Gulfenad tonfisk känns igen på stjärtfenan och den andra ryggfenan som är skärformade.

0302 33 10 och 0302 33 90

Bonit

Bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis) känns igen på fyra till sju mörka, längsgående ränder på buken. Den mörkblå ryggen framhävs av ett klart avgränsat grönt fält ovanför bröstfenan, vilket bleknar mot mitten av kroppen. Sidorna och buken är silverglänsande och fenorna korta.

Dessa undernummer omfattar inte ryggstrimmig pelamid (Sarda sarda), som har snedställda band på ryggen. Dessa fiskar klassificeras enligt undernr 0302 69 99 om de är färska eller kylda.

0302 40 00

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med undantag av lever, rom och mjölke

Med ”sill och strömming” i detta undernummer förstås endast Clupeidae av arten Clupea harengus (strömming) och Clupea pallasii (stillahavssill). Så kallad vargsill (Chirocentrus dorab) klassificeras enligt undernr 0302 69 99 om den importeras färsk eller kyld.

0302 50 10 och 0302 50 90

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med undantag av lever, rom och mjölke

Torsk kan bli upp till 1,5 m lång. De har olivfärgad rygg med mörka fläckar och ljus buk med en vit, längsgående linje. De har tre ryggfenor, en kort bukfena och skäggtöm på hakan.

0302 61 10

Sardiner av arten Sardina pilchardus

Detta undernummer omfattar också stora, fullvuxna sardiner (upp till 25 cm långa) under namnet sardin.

0302 61 80

Skarpsill (Sprattus sprattus)

Med ”skarpsill” i detta undernummer förstås endast Clupeidae av arten Sprattus sprattus. Denna fisk, närbesläktad med sill, men mycket mindre i storlek, kallas ofta felaktigt ”ansjovis”.

0302 63 00

Gråsej (Pollachius virens)

Gråsej är även känd under namnet sej.

0302 65 20

Pigghaj (Squalus acanthias)

Pigghaj är taggiga, med gälspringor i sidan ovanför bröstfenan. Kroppen, som är rund och slät, är grå på ryggen och vit på buken. De kan bli upp till 1 m långa.

0302 65 90

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a. håbrand eller sillhaj (Lamna nasus eller Lamna cornubica) och gråhaj (Galeorhinus galeus eller Galeus canis).

0302 66 00

Ål (Anguilla spp.)

Med ”ål” i detta undernummer förstås endast egentlig ål (dvs. av släktet Anguilla), inbegripet den europeiska sötvattensålen (Anguilla anguilla) i dess två former (den brednosiga ålen och den spetsnosiga ålen), den amerikanska ålen (Anguilla rostrata), den japanska ålen (Anguilla japonica) och den australiska ålen (Anguilla australis).

Följaktligen omfattas inte fiskar som felaktigt betecknas som ålar, t.ex. havsål (Conger conger), muräna (Muraena helena) och sandål (av släktet Ammodytes) av detta undernummer utan klassificeras enligt undernr 0302 69 99.

0302 69 19

Annan

Sötvattenfisk enligt detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Sutare (Tinca tinca).

2.

Barb (arter av släktet Barbus).

3.

Abborre: vanlig abborre (Perca fluviatilis), svartabborre (arter av släktet Micropterus), solabborre (Lepomis gibbosus) och gärs (särskilt Gymnocephalus cernuus eller Acerina cernua).

4.

Braxen (Abramis brama) och björkna (Blicca bjoerkna).

5.

Gädda (arter av släktena Esox och Lepisosteus).

6.

Löja (Alburnus alburnus), sandkrypare (Gobio gobio), Donausandkrypare (Gobio uranoscopus), stensimpa (Cottus gobio) och lake (Lota lota).

7.

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och bäcknejonöga (Lampetra planeri).

8.

Fisk som tillhör arter av släktena Leuciscus, Rutilus och Idus, t.ex. id, mört, färna, stäm.

9.

Harr (arter av släktet Thymallus).

10.

Gös (Stizostedion lucioperca).

0302 69 99

Annan fisk

Saltvattenfisk enligt detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Skäggtorsk och vitlinglyra (Trisopterus luscus och Trisopterus esmarki).

2.

Fläckig havsabborre (Dicentrarchus punctatus), större medelhavsabborre (av släktet Serranus) och havsabborre (av släktet Epinephelus).

3.

Rödbarb (Mullus barbatus) och mulle (Mullus surmuletus).

4.

Knorrhane eller knot (arter av släktena Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla och Trigloporus).

5.

Skorpionfisk (art av släktet Scorpaena).

6.

Havsnejonöga (Petromyzon marinus).

7.

Horngädda (Belone belone) och fjärsing (arter av släktet Trachinus).

8.

Rockor (arter av släktet Raja eller Raia).

9.

Nors (arter av släktet Osmerus).

10.

Lodda (Mallotus villosus).

11.

Fisk av arten Kathetostoma giganteum.

0302 70 00

Lever, rom och mjölke

Lever, rom och mjölke, färsk eller kyld, som på grund av beskaffenhet och tillstånd är lämpliga som livsmedel omfattas av detta undernummer även om varorna av avsedda för industriell användning.

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

Bestämmelserna till de förklarande anmärkningarna till undernumren till nr 0302 gäller i tillämpliga delar för undernumren till nr 0303.

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

0304 11 10

Filéer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0304, 1.

Detta undernummer omfattar även filéer skurna i stycken förutsatt att styckena kan identifieras som härrörande från filé.

0304 12 10

Filéer

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0304 11 10.

0304 19 13 till 0304 19 39

Filéer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0304, 1.

Dessa undernummer omfattar även filéer skurna i stycken förutsatt att styckena kan identifieras som härrörande från filé. De arter som används mest för detta ändamål är öring, lax, torsk, kolja, sej, rödfisk, vitling, kummel, guldbraxen eller guldmakrill, sjötunga, rödspätta, piggvar, långa, tonfisk, makrill, sill och strömming samt ansjovis.

0304 19 39

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a. filéer av sjötunga, rödspätta samt sill och strömming.

0304 21 00 till 0304 29 99

Frysta filéer

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0304 19 13 till 0304 19 39.

Dessa undernummer omfattar djupfrysta block eller lappar bestående av filéer eller stycken av filéer (vanligtvis av torsk), även blandade med små mängder (inte överstigande 20 viktprocent) av finfördelad massa av samma fiskart som endast används för att fylla ut tomrum i blocken eller lapparna. Blocken eller lapparna är avsedda att skäras upp i mindre stycken (portioner, pinnar och liknande) som packas för detaljhandeln.

0304 99 10

Surimi

Surimi är en mellanprodukt som saluförs i fryst tillstånd. Den består av en nästan lukt- och smakfri vitaktig pasta framställd av finhackat, sköljt och passerat fiskkött. Genom upprepad sköljning avlägsnas det mesta av fettet och det vattenlösliga proteinet. För förbättring av konsistensen och stabilisering av produkten i fruset tillstånd tillsätts små mängder av tillsatser (t.ex. socker, salt, D-glucitol (sorbitol) och di- eller trifosfat).

Detta undernummer omfattar inte beredningar baserade på surimi (undernr 1604 20 05)

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

0305 10 00

Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

Mjöl och pelletar av fisk görs vanligtvis lämpliga som livsmedel genom avlägsnande av olja och lukt och går ibland under namnet ”fiskkoncentrat”.

Detta undernummer omfattar även produkter under namnet ”instant fish”, framställda av färskt fiskkött som fryses, skärs i småbitar, finstrimlas och torkas.

0305 30 11 till 0305 30 90

Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

De förklarande anmärkningarna till undernr 0304 19 13 till 0304 19 39 gäller i tillämpliga delar. Rökta fiskfiléer klassificeras enligt undernr 0305 41 00 till 0305 49 80.

0305 41 00 till 0305 49 80

Rökt fisk, inbegripet filéer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0305, femte stycket.

0305 63 00

Ansjovis (Engraulis spp.)

Detta undernummer omfattar endast ansjovis i saltlake som inte genomgått någon annan beredning. De förpackas i små tunnor eller glasburkar eller ofta i hermetiskt tillslutna plåtburkar utan att ha genomgått någon värmebehandling efter förpackningens tillslutning.

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Kräftdjur, även utan skal, som är rökta och kräftdjur som är skalade och kokta (t.ex. kokta och skalade räkstjärtar, vanligtvis frysta), klassificeras enligt nr 1605.

Enligt nr 1605 klassficeras även delar av krabba (t.ex. klor) som är ångkokta eller kokta i vatten och delvis skalade samt som kan förtäras direkt utan att skalas ytterligare.

0306 11 10 och 0306 11 90

Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

Till skillnad från hummer är languster röda. De har endast små klor men välutvecklade antenner. Dessutom är ryggskölden taggig och knottrig.

0306 11 10

Kräftstjärtar

Detta undernummer omfattar kräftstjärtar med skal, hela eller kluvna, samt skalade stjärtar.

0306 11 90

Annan

Detta undernummer omfattar kräftor med skal, hela eller delade på längden, samt kräftkött.

0306 12 10 och 0306 12 90

Hummer (Homarus spp.)

Hummer är kräftdjur med stora klor. Okokta humrar är mörkblå med vit eller gulaktig marmorering och blir inte röda förrän de kokas.

Hummer föreligger i praktiskt taget samma former som languster.

0306 13 10 till 0306 13 80

Räkor

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Räkor, av vilka vissa varianter ibland går under namnet ”rosa räkor” (trots att vissa varianter inte blir rosa förrän de kokas) av familjen Pandalidae.

2.

Bruna eller gråa räkor av släktet Crangon.

3.

Räkor av familjerna Palaemonidae och Penaeidae. Bland dessa finns den vanliga räkan (Palaemon serratus) och kungsräkan (Penaeus caramota eller Penaeus kerathurus).

0306 14 10 till 0306 14 90

Krabbor

Som krabbor anses ett stort antal kräftdjur med klor, av starkt varierande storlek, som skiljer sig från languster, hummer, räkor och kräftor genom att de inte har någon köttrik, ledad stjärt.

0306 14 90

Andra

Detta undernummer omfattar förutom de europeiska saltvattenkrabborna som simkrabba (Portunus puber) och spindelkrabba (Maia squinado) ett stort antal andra arter (särskilt av släktena Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi) samt sötvattenkrabban kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis).

0306 19 10

Sötvattenkräftor

De viktigaste sötvattenkräftorna tillhör arter av släktena Astacus, Cambarus, Orconectes och Pacifastacus.

Detta undernummer omfattar även kräftstjärtar.

0306 19 30

Havskräftor (Nephrops norvegicus)

Havskräftorna känns igen på de långa, smala, prismatiska klorna.

0306 21 00

Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 11 10 och 0306 11 90.

0306 22 10 till 0306 22 99

Hummer (Homarus spp.)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 12 10 och 0306 12 90.

0306 23 10 till 0306 23 90

Räkor

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 13 10 och 0306 13 80.

0306 24 30 och 0306 24 80

Krabbor

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 14 10 och 0306 14 90.

0306 24 80

Andra

Detta undernummer omfattar förutom de europeiska saltvattenkrabborna som simkrabba (Portunus puber) och spindelkrabba (Maia squinado) ett stort antal andra arter (särskilt av släktena Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes, Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi) samt sötvattenkrabban kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis).

0306 29 10

Sötvattenkräftor

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 19 10.

0306 29 30

Havskräftor (Nephrops norvegicus)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0306 19 30.

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

0307 10 10 och 0307 10 90

Ostron

Dessa undernummer omfattar endast tvåskaliga blötdjur av släktena Ostrea, Crassostrea (även kallad Gryphaea) och Pycnodonta.

Man skiljer i allmänhet mellan platta ostron (av släktet Ostrea) och ostron med ojämna skal, t.ex. portugisiska ostron (Crassostrea angulata) och amerikanska ostron (Crassostrea virginica).

0307 10 10

Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer än 40 g styck, skalet inräknat

Endast ostron av släktet Ostrea, inte vägande mer än 40 g/styck, skalet inräknat, klassificeras enligt detta undernummer. De platta ostron som fångas i Europa tillhör vanligen arten Ostrea edulis. Det finns även andra arter, särskilt Ostrea lurida från Nordamerikas Stillahavskust och Ostrea chilensis från Chile.

0307 10 90

Andra

Ostron av släktet Ostrea, vägande mer än 40 g/styck, samt alla ostron, unga eller fullvuxna, av släktet Crassostrea (även kallat Gryphaea) och av släktet Pycnodonta klassificeras enligt detta undernummer.

Släktet Crassostrea omfattar portugisiska ostron (Crassostrea angulata), japanska ostron (Crassostrea gigas) och amerikanska ostron (Crassostrea virginica).

0307 91 00 till 0307 99 90

Andra slag, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Havssnäckor, t.ex. den vanliga valthornssnäckan (Buccinum undatum).

2.

Strandsnäckor (arter av släktena Littorina och Lunatia).

3.

Näcköra eller havsöra (Haliotis tuberculata).

4.

Venusmusslor (Scrobicularia plana), musslor av släktet Mactra och hjärtmusslor (arter av släktet Cardium).

5.

Knivmusslor (särskilt av släktena Solen marginatus, Solen siliqua och Solen ensis) och amerikanska venusmusslor (Venus mercenaria och Venus verrucosa).

6.

Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur som är nämnda eller inbegripna i undernr 0307 10 10 till 0307 60 00, särskilt sjöborrar, sjögurkor (bêches-de-mer), maneter och bläckfisk av arten Sepia pharaonis.

KAPITEL 4

MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

Detta nummer omfattar följande produkter, förutsatt att de inte innehåller andra tillsatser än dem som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 4, allmänna anvisningar, andra stycket:

1.

Mjölk, obehandlad och oskummad, och helt eller delvis skummad mjölk.

2.

Pastöriserad mjölk, dvs. mjölk vars hållbarhet har förbättrats genom att bakterierna delvis har oskadliggjorts genom värmebehandling.

3.

Steriliserad mjölk, inbegripet UHT-mjölk, som har längre hållbarhet genom att bakterierna praktiskt taget helt har oskadliggjorts genom en mera omfattande värmebehandling.

4.

Homogeniserad mjölk, dvs. mjölk i vilken fettkulorna i den naturliga emulsionen, genom mekanisk behandling under mycket högt tryck i förening med värmebehandling, har sönderdelats till småkulor av mindre storlek, vilket delvis förhindrar att det bildas grädde.

5.

Peptoniserad mjölk, dvs. mjölk som gjorts mera lättsmält genom tillsats av pepsiner, som påverkar nedbrytningen av proteiner.

6.

Grädde, dvs. det fettlager som bildas naturligt på ytan av mjölken genom en långsam anhopning av emulsionens fettkulor. Oavsett om den avlägsnas för hand eller genom att mjölken centrifugeras i en separator innehåller den, förutom andra mjölkbeståndsdelar, en relativt stor mängd fett (vanligtvis över 10 viktprocent). Genom vissa former av centrifugering utvinns grädde med en fetthalt på över 50 viktprocent.

Begreppet ”inte koncentrerad” i detta nummer omfattar grädde som, oavsett fetthalten, uteslutande har framställts på något av följande sätt:

a)

Genom att den skummats från mjölkens yta.

b)

Genom centrifugering.

Grädde som koncentrerats på olika sätt, t.ex. genom indunstning av vatten under värmebehandling, omfattas dock av nr 0402.

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

Detta nummer omfattar bl.a. mjölkpulver till vilket steriliserat centrifugat har återförts, under förutsättning att proportionerna av naturliga mjölkbeståndsdelar inte har förändrats (annars nr 0404).

Natriumkaseinat är inte en naturlig beståndsdel i mjölk. Det används särskilt som emulgeringsmedel. Därför är produkter med en natriumkaseinathalt på över 3 viktprocent undantagna från detta nummer (se särskilt nr 1901). Detsamma gäller för produkter som innehåller soyalecitin (emulgeringsmedel).

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0404, undantag d.

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Produkter i pastaform, som vanligtvis äts med sked, ska inte klassificeras som produkter i form av pulver eller granulat eller i annan fast form.

Med ”kärnmjölk” i detta nummer avses såväl söt (dvs. osyrad) som syrad kärnmjölk.

0403 10 11 till 0403 10 99

Yoghurt

Endast de produkter som har erhållits genom mjölksyrajäsning uteslutande av Streptococcus thermophilus och Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus omfattas av dessa undernummer.

Dessa undernummer omfattar inte produkter som efter fermenteringen har genomgått en värmebehandling genom vilken yoghurtkulturerna har deaktiverats (undernr 0403 90).

0403 90 11 till 0403 90 99

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0403 10 11 till 0403 10 99.

Dessa undernummer omfattar inte produkter av typen ”cagliata” i enlighet med de förklarande anmärkningarna till undernr 0406 10 20 och 0406 10 80, tredje stycket.

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Se de förklarande anmärkningarna till nr 0402, första stycket.

0404 90 21 till 0404 90 89

Andra slag

Den förklarande anmärkningen till nr 0402 gäller i tillämpliga delar.

Dessa undernummer omfattar koncentrerade mjölkproteiner som delvis har erhållits genom att laktos och mineralsalter avlägsnats från skummjölk och i vilka proteinhalten uppgår till 85 viktprocent eller mindre av torrsubstansen. Proteinhalten beräknas genom att multiplicera kvävehalten med en omräkningsfaktor på 6,38.

När proteinhalten i koncentrerade mjölkproteiner uppgår till mer än 85 viktprocent av torrsubstansen omfattas produkten av nr 3504 (se kompletterande anmärkning 1 till kapitel 35).

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter

0405 10 11 till 0405 10 90

Smör

Begreppet ”smör” definieras i anmärkning 2 a och i anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0405, A.

Smör är en emulsion av vatten i mjölkfett, i vilken vattnet utgör dess dispergerande fas och fettet dess kontinuerliga fas.

Grädde (nr 0401 och 0402) – vilkens fetthalt i vissa fall kan vara lika stor som smörs – är däremot en emulsion av fettkulor i vatten, i vilken vattnet är den kontinuerliga fasen och fettet den dispergerande fasen.

På grund av denna strukturskillnad kan man genom att tillsätta en lämplig mängd vatten till grädden nästan rekonstituera den ursprungliga mjölken, vilket inte är möjligt med smör.

0405 20 10 till 0405 20 90

Bredbara smörfettsprodukter

Begreppet ”bredbara smörfettsprodukter” definieras i anmärkning 2 b till detta kapitel.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0405, B.

0405 90 10 och 0405 90 90

Annat

Se anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0405, C.

0406

Ost och ostmassa

Produkter där mjölkfettet helt eller delvis har ersatts av andra typer av fett (t.ex. vegetabiliskt fett) klassificeras inte som ost enligt detta nummer (vanligtvis nr 2106).

0406 10 20 och 0406 10 80

Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa

Beträffande mesost hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0406, andra stycket.

Ostmassa framställs av filmjölk ur vilken det mesta av vasslan har avlägsnats (t.ex. genom avrinning eller pressning). Ostmassa (i annan form än pulver) med en tillsats av upp till 30 viktprocent socker och frukt anses behålla karaktären av ostmassa och klassificeras enligt dessa undernummer.

Dessa undernummer omfattar bl.a. produkter av typen ”cagliata”, dvs. produkter som har framställts genom koagulering med löpe, andra enzymer eller syrabehandling, av oskummad mjölk eller helt eller delvis skummad mjölk, varifrån den största delen serum har tagits bort. Dessa produkter föreligger i form av pasta, som ännu inte är plastisk ostmassa, som är slät, lätt att separera till gryn, med en intensiv karaktäristisk doft och med ett natriumkloridinnehåll på högst 0,3 viktprocent. Produkterna, som utgör ”mellanprodukter”, behöver bearbetas ytterligare, huvudsakligen för att erhålla ostar.

0406 20 10 och 0406 20 90

Riven eller pulveriserad ost av alla slag

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Riven ost, som i allmänhet används som smaktillsats eller för andra ändamål inom livsmedelsindustrin. Riven ost erhålls oftast från hård ost (t.ex. Grana, Parmigiano Reggiano, Emmentaler, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino). Dessa ostar kan delvis vara torkade för att säkra längsta möjliga hållbarhet.

Denna klassificering omfattar även ost som har klumpats ihop efter rivning.

2.

Pulveriserad ost, som vanligtvis används inom livsmedelsindustrin. Pulveriserad ost framställs av alla slags ostar som antingen har gjorts flytande och därefter pulvriserats, eller reducerats till en pasta, torkats och rivits.

0406 30 10 till 0406 30 90

Smältost, inte riven eller pulveriserad

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0406, första stycket, 3.

0406 40 10 till 0406 40 90

Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställts genom användning av Penicillium roqueforti

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0406 40.

Dessa ostar kännetecknas av den oregelbundna pigmenteringen på grund av att det utvecklas mögel i ostmassan.

0406 40 90

Annan

Detta undernummer omfattar också ostar med en klart synlig, vit/gråaktig, oregelbunden pigmentering i ostmassan, som erhållits genom användning av färglösa stammar av Penicillium roqueforti.

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

Detta nummer omfattar även ruttna ägg med skal samt delvis ruvade ägg.

Konservering kan ske genom att äggen utvändigt behandlas med fett, vax eller paraffin, genom att de läggs ned i en kalk- eller vattenglaslösning eller på annat sätt.

0407 00 11 till 0407 00 30

Ägg av fjäderfä

Ägg av fjäderfä omfattar ägg från fåglar enligt nr 0105.

0407 00 11 och 0407 00 19

För kläckning

Dessa undernummer omfattar endast ägg av fjäderfä som uppfyller de villkor som de behöriga myndigheterna har fastställt.

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

0408 11 80

Annan

Detta undernummer omfattar äggulor som är lämpliga som livsmedel och äggulor som är olämpliga som livsmedel, bortsett från sådana som omfattas av undernr 0408 11 20.

Detta undernummer omfattar också torkad äggula som konserverats genom tillsats av små mängder kemikalier och är avsedd att användas vid framställning av bakverk, pastaprodukter och liknande.

0408 19 81 och 0408 19 89

Annan

De förklarande anmärkningarna till undernr 0408 11 80, första meningen gäller i tillämpliga delar.

0408 91 80

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 0408 11 80 gäller i tillämpliga delar.

0408 99 80

Andra

De förklarande anmärkningarna till undernr 0408 11 80 gäller i tillämpliga delar.

Förutom hela ägg utan skal, som kan vara färska, omfattar detta undernummer konserverade, flytande hela ägg som t.ex. konserverats genom tillsats av salt eller kemiska konserveringsmedel samt frysta hela ägg. Det omfattar även ägg som är ångkokta eller kokta i vatten och gjutna ägg (t.ex. cylindriska ”långa ägg” bestående av gulor och vitor av flera ägg).

KAPITEL 5

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

0505 10 10 och 0505 10 90

Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun

Produkter enligt dessa undernummer definieras i de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0505 10.

0505 10 10

Råa

Detta undernummer omfattar fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål och dun i det skick de föreligger efter att ha plockats från fågelkroppen, även i vått tillstånd. Det omfattar även fjädrar och dun som efter plockningen är rengjorda, desinficerade och behandlade endast i konserverande syfte.

Detta undernummer omfattar även återvunna (eller använda) fjädrar som inte kan återanvändas i befintligt skick för stoppningsändamål. Produkter enligt detta undernummer föreligger vanligtvis i form av sammanpressade balar.

0505 10 90

Andra

Detta undernummer omfattar fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål och dun som har genomgått en mera omfattande rengöring än den som avses i de förklarande anmärkningarna till undernr 0505 10 10, t.ex. vatten- eller ångtvätt och varmluftstorkning.

0505 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Skinn och andra delar av fåglar (huvuden, vingar, halsar och liknande), med kvarsittande fjädrar eller dun, t.ex. avsedda för framställning av prydnader till huvudbonader.

2.

Fågelskinn utan täckfjädrar, särskilt den del av gåsskinnet som kallas svanhud och som huvudsakligen används för framställning av pomponger.

3.

Stora ving- eller stjärtfjädrar och fjädrar från andra delar av fjäderdräkten, som inte kan användas för stoppning, särskilt på grund av sin storlek och styva skaft.

4.

Prydnadsfjädrar som efter bearbetning används vid framställning av prydnader till huvudbonader, konstgjorda blommor och liknande. Sådana fjädrar är t.ex. fjädrar från struts, ägrett, häger, fasan, marabustork, ibisfågel, påfågel, paradisfågel, flamingo, nötskrika, kolibri, skata, gam, mås och stork.

5.

Fjädrar, vanligtvis av samma längd, används för framställning av dammvippor och fjädervippor.

6.

Vissa delar av fjädrar, som spolar och skaft, även kluvna (t.ex. för framställning av tandpetare och fiskeredskap), fanstrålar som klippts från skaftet eller fästs vid en tunn del av skaftet, även med klippta kanter (spritade fjädrar). Om de trots eventuell behandling har kvar karaktären av fjädrar för stoppningsändamål omfattas de dock av undernr 0505 10 10 eller 0505 10 90.

Detta undernummer omfattar även så kallade gerissene Hahnenhälse, dvs. fjäderskaft som är putsade utom i de fina spetsarna där små fanrester blivit kvar.

7.

Mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar.

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

0506 10 00

Ossein samt ben behandlade med syra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0506, andra stycket, 3.

0506 90 00

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0506, andra stycket, 1, 2, 4 och 5.

0510 00 00

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

Förutom de produkter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0510 omfattar detta nummer vävnad av moderkaka, kyld eller fryst, även i sterila behållare.

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kap. 1 och 3, olämpliga som livsmedel

0511 91 10

Fiskavfall

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0511, 6 a till d.

0511 91 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Otjänlig rom och mjölke (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0511, 5 a och b.

2.

Avfall av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, t.ex. räkskal, även pulveriserat.

3.

Döda djur enligt kapitel 3, oätliga eller otjänliga som livsmedel, t.ex. dafnier (vattenloppor) och andra ostracoda (musselkräftor) eller phyllopoda (bladfotingar), torkade, som foder till akvariefiskar.

0511 99 31 och 0511 99 39

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0511, 14.

0511 99 31

Förutom svamp som föreligger i det tillstånd i vilket den hämtats från havet omfattar detta undernummer naturlig tvättsvamp som har befriats från den yttre hinnan och en del orenheter (t.ex. kalkartade beståndsdelar och sand) genom att slås eller bultas och tvättas i havsvatten.

Detta undernummer omfattar också naturlig svamp som befriats från obrukbara delar (t.ex. ruttna delar), särskilt genom tillskärning och på det hela taget all svamp som inte har genomgått kemisk behandling.

0511 99 39

Annan

Detta undernummer omfattar svamp som är ytterligare bearbetad, t.ex. som fullständigt befriats från kalkartade beståndsdelar, gjorts ljusare (genom behandling med brom eller natriumtiosulfat), avfettats (med hjälp av ammoniaklösning), blekts (med hjälp av 2 % oxalsyra) eller gjorts lämplig för användning genom andra kemiska behandlingar.

0511 99 85

Andra slag

Detta undernummer omfattar de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0511, punkterna 2, 3, 4, 7, 8 och 13. Detta undernummer omfattar också döda djur enligt kapitel 1, oätliga eller otjänliga som livsmedel.

Detta undernummer omfattar inte blodplasma från djur (t.ex. nr 3002).

AVDELNING II

VEGETABILISKA PRODUKTER

KAPITEL 6

LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O.D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

0601 20 30

Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner

Detta undernummer omfattar bl.a. epifytiska orkidéer (t.ex. orkidéer av släktena Cattleya och Dendrobium).

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

0602 10 10 och 0602 10 90

Icke rotade sticklingar samt ympkvistar

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Levande plantdelar utan rötter som skilts från moderplantan så att de bildar självständiga plantor (sticklingar).

2.

Levande plantdelar med knoppar (ögon) avsedda för ympning på plantor (ympkvistar).

0602 40 00

Rosor, även ympade/okulerade

Detta undernummer omfattar såväl odlade rosor som nyponrosor och vildrosor.

0602 90 10

Svampmycelium

Svampmycelium är beteckningen för ett ofta underjordiskt nät av tunna trådar (thallus eller mycelium) som växer på ovansidan av ruttnande animaliskt eller vegetabiliskt stoff och utvecklas i själva vävnaderna, varvid svampar uppstår.

Förädlat svampmycelium som förekommer i handeln säljs i form av plattor bestående av delvis förmultnade halmrester på vilka det bildas mycelieskikt.

Detta undernummer omfattar också en produkt bestående av ännu inte utvecklat, mikroskopiskt urskiljbart svampmycelium på ett skikt av sädeskorn inbäddade i en kompost av steriliserad hästgödsel (en blandning av halm och hästspillning).

0602 90 41

Skogsträd

Detta undernummer omfattar unga plantor av frön från barr- eller lövträd som vanligtvis används till skogsplantering. De levereras i allmänhet utan rotklump.

0602 90 45

Rotade sticklingar och unga plantor

Detta undernummer omfattar unga plantor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, dvs. plantor som kräver ytterligare odling i plantskola före utplantering. Det rör sig om ett- eller tvååriga fröplantor, rotade sticklingar, ympade eller okulerade grundstammar eller plantor, avläggare och plantor som vanligtvis inte är mer än två till tre år gamla.

0602 90 49

Andra

Detta undernummer omfattar träd och buskar av europeiska och exotiska arter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, som vanligtvis inte används till skogsplantering. De levereras i allmänhet med rotklump.

0602 90 50

Andra frilandsplantor

Detta undernummer omfattar vinterhärdiga växter avsedda för bestående plantering och vilkas icke vedartade stjälk ovan jord vissnar på hösten och skjuter nya skott på våren.

Detta undernummer omfattar även ormbunkar samt kärr- och vattenväxter (med undantag av varor enligt nr 0601 och undernr 0602 90 99).

Detta undernummer omfattar även gräs i rullar eller plattor för anläggning av gräsmattor.

0603

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0603 11 00 till 0603 19 90

Friska

Dessa undernummer omfattar bl.a. blommor och blomknoppar vilkas naturliga färg ändrats eller förbättrats, särskilt genom absorption av färglösningar före eller efter avskärningen eller endast genom neddoppning, förutsatt av varorna är friska.

0603 19 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. solrosor och reseda. Stjälkar och blad av dessa båda växter (utan blommor) omfattas dock av undernr 1404 90 00.

Detta undernummer omfattar också pilgrenar med knoppar eller blommor. Pilgrenar utan knoppar eller blommor omfattas dock av undernr 1401 90 00.

0604

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade

0604 10 10

Renlav

Denna växt tillhör Cladoniafamiljen (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica och Cladonia alpestris).

0604 91 90

Andra

Detta undernummer omfattar inte friska ax och kolvar av sockermajs (Zea mays var. saccharata) (kapitel 7) eller spannmålsväxter (kapitel 10).

0604 99 10

Endast torkade

Detta undernummer omfattar inte torkade kvistar som tvinnats eller formats till spiraler, oavsett om de tvinnades eller formades till spiraler före torkningen (undernr 0604 99 90).

Detta undernummer omfattar inte endast torkade ax och kolvar av sockermajs (Zea mays var. saccharata) (kapitel 7) eller spannmålsväxter (kapitel 10).

0604 99 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. torkade ax och kolvar av spannmålsväxter (t.ex. majs) som är blekta, färgade, impregnerade eller behandlade på annat sätt för dekorationsändamål. Detta undernummer omfattar även torkade kvistar som tvinnats eller formats till spiraler.

KAPITEL 7

GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM- ELLER ROTKNÖLAR

0701

Potatis, färsk eller kyld

0701 90 50

Nyskördad, under tiden 1 januari–30 juni

Nyskördad potatis kännetecknas av sin ljusa färg (vanligtvis vit eller rosa) och det tunna skalet som ännu inte är färdigbildat och lätt kan gnidas eller skrapas av. Nyskördad potatis visar heller inga tecken till att gro.

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

0703 10 11 till 0703 10 90

Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök

Dessa undernummer omfattar alla sorters lök (Allium cepa) och schalottenlök (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Sättlök

Detta undernummer omfattar ettåriga lökar som härstammar från frö, för utplantering. Deras diameter är i allmänhet 1 till 2 cm.

0703 20 00

Vitlök

Detta undernummer omfattar all slags vitlök (Allium sativum) som är lämplig som livsmedel.

0703 90 00

Purjolök och lök av andra Allium-arter

Detta undernummer omfattar den vanliga ätliga purjolöken (Allium porrum), salladslök (Allium fistulosum) och gräslök (Allium schoenoprasum).

0704

Kål, färsk eller kyld

0704 10 00

Blomkål (inbegripet broccolo)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0704, första stycket, 1.

0704 90 10

Vitkål och rödkål

Detta undernummer omfattar vitkål (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), inklusive grönkål (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D.C. subvar. conica och subvar. piramidalis) och rödkål (Brassica oleracea L. var. capitata. L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Annan

Detta undernummer omfattar savoykål (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. och var. sabauda L.), salladskål (t.ex. Brassica sinensis och Brassica pekinensis), kålrabbi (Brassica oleracea var. gongylodes) och broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck).

Detta undernummer omfattar däremot inte följande:

a)

Rotfrukter av släktet Brassica (rovor omfattas av nr 0706 och kålrötter (Brassica napus var. napobrassica) omfattas av nr 1214).

b)

Foderkål, t.ex. röd eller vit fodermärgkål (Brassica oleracea var. medullosa) och bladkål (Brassica oleracea var. viridis) omfattas av nr 1214.

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda

0706 10 00

Morötter och rovor

Detta undernummer omfattar endast varieteter av rovor och morötter (röda eller rosa) som är lämpliga som livsmedel. Fodermorötter, vanligtvis vita eller blekgula, foderrovor (Brassica campestris var. rapa) och kålrötter (Brassica napus var. napobrassica) omfattas av undernr 1214 90 10.

0706 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Rödbetor (Beta vulgaris var. conditiva).

2.

Haverrötter (Tragopogon porrifolius) och svartrötter (Scorzonera hispanica).

3.

Rädisor av alla slag: vita, svarta, rosa och liknande (Raphanus sativus var. sativus) och rättikor (Raphanus sativus var. niger).

4.

Rotpersilja (Petroselinum crispum var. tuberosum) och rotkörvel (Chaerophyllum bulbosum).

5.

Palsternackor (Pastinaca cativa).

6.

Japanska jordärtskockor (Stachys affinis eller Stachys sieboldii), som är gulvita, avlånga rotstockar med förträngningar, vanligtvis stora som ett lillfinger.

Rotfrukter och rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, t.ex. jordärtskockor, batater (sötpotatis), taro och jams omfattas däremot av nr 0714.

0707 00

Gurkor, färska eller kylda

0707 00 90

Små gurkor, s.k. cornichons (minst 85 styck per kg)

Cornichons i detta undernummer är en sort av små gurkor (85 styck eller fler per kg).

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

0708 10 00

Ärter (Pisum sativum)

Detta undernummer omfattar alla ärter av släktet Pisum sativum, inbegripet foderärter (Pisum sativum var. arvense).

Det omfattar inte vignabönor (även den med svart öga), som omfattas av undernr 0708 20 00 eller kikärter av släktet Cicer, som omfattas av undernr 0708 90 00.

0708 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0708, första stycket, 3, 4, 5 och 6.

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda

0709 20 00

Sparris

Detta undernummer omfattar endast de unga skotten av sparris (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Bladselleri (blekselleri)

Detta undernummer omfattar selleri av sorterna Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (stjälkselleri) och Apium graveolens var. secalinum Alef. (bladselleri).

0709 59 10

Kantareller

Detta undernummer omfattar endast de i allmänhet äggulegula kantarellerna av arterna Cantharellus cibarius Fries och Cantharellus friesii Quélet. Liknande ätliga slag, t.ex. falsk kantarell (Clitocybe aurantiaca) och trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides), som ibland används som tryffelersättning i charkuterier, omfattas av undernr 0709 59 90.

0709 59 30

Rörsoppar

Detta undernummer omfattar endast rörsoppar av släktet Boletus, särskilt stensopp eller Karljohanssvamp (Boletus edulis).

0709 60 10 till 0709 60 99

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0709, första stycket, 5.

0709 90 10

Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.)

Detta undernummer omfattar alla typer av salladsväxter med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) cikoriasallat och endivesallat (arter av släktet Cichorium spp.), t.ex.:

1.

Vintersallat

2.

Maskrosor (Taraxacum officinale).

0709 90 20

Mangold och kardon

Detta undernummer omfattar mangold (Beta vulgaris subvar. cicla) och kardon (Cynara cardunculus).

0709 90 31 och 0709 90 39

Oliver

Oliver från vilka olja utvunnits men med en fetthalt överstigande 8 viktprocent kvarstår under dessa undernummer.

0709 90 40

Kapris

Kapris är blomknoppar från en taggig perenn buske (Capparis spinosa).

0709 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Okra eller gombo (Hibiscus esculentus).

2.

Pumpor (t.ex. Cucurbita maxima och Cucurbita pepo med undantag för Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca och Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch).

3.

Rabarber.

4.

Ängssyra (Rumex acetosa).

5.

Harsyra (Oxalis crenata).

6.

Sockerrot (Sium sisarum).

7.

Olika typer av krasse, t.ex. smörgåskrasse (Lepidium sativum), vattenkrasse (Nasturtium officinale), vinterkrasse (Barbarea verna) och blomster- eller indiankrasse (Tropaeolum majus).

8.

Vanlig portlak (Portulaca oleracea).

9.

Persilja och körvel, med undantag av rotpersilja och rotkörvel, som omfattas av undernr 0706 90 90.

10.

Dragon (Artemisia dracunculus) och kyndel (Satureja hortensis eller Satureja montana).

11.

Mejram (Origanum majorana).

12.

Lök av familjen Liliaceae av arterna Muscari comosum (gängse beteckningar är ”lampasciolo”, vildlök, ”lilas de terre”, ”feather hyacinth”).

Följande omfattas inte av detta undernummer:

a)

Rotfrukter och rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin som omfattas av nr 0714.

b)

Vissa kryddväxter, trots att de används som livsmedel. Detta gäller särskilt följande:

1.

Timjan (undernr 0910 99 31 till 0910 99 39).

2.

Lagerblad (undernr 0910 99 50).

3.

Vild mejram (kungsmynta) eller oregano (Origanum vulgare), salvia (Salvia officinalis), basilika (Ocimum basilicum), mynta (alla sorter), verbena eller järnört (arter av släktet Verbena), ruta eller vinruta (Ruta graveolens), isop (Hyssopus officinalis) och gurkört (Borago officinalis), som omfattas av nr 1211.

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

0711 20 10 och 0711 20 90

Oliver

Dessa undernummer omfattar oliver, vanligtvis i saltlake, som ännu inte befriats från sin bittra smak. Oliver som gjorts lämpliga för direkt konsumtion – även om detta skett genom en långvarig behandling i saltlake – omfattas inte av dessa undernummer utan klassificeras enligt undernr 2005 70 00.

0711 40 00

Gurkor

Detta undernummer omfattar gurkor som föreligger i saltlake, eventuellt med tillsats av ättika eller ättiksyra, i stora behållare som tillfälligt säkrar hållbarheten under transport och lagring. Dessa varor är olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd.

Före varornas slutliga användning behandlas de i allmänhet på följande sätt, vilket medför att de skall klassificeras enligt kapitel 20:

En viss avsaltning med efterföljande kryddning (oftast genom tillsats av en ättiksbaserad kryddad täckande vätska).

Pastörisering som kompletterar saltets och ättikans stabiliserande inverkan sedan varorna packats i små behållare (plåtburkar, flaskor, glasburkar och liknande).

Gurkor, även i saltlake, som genomgått fullständig mjölksyrajäsning omfattas däremot av nr 2005. Dessa varor kännetecknas av att hela fruktköttet vid genomskärning uppvisar ett glasaktigt, dvs. något genomskinligt, utseende.

0711 51 00

Svampar av släktet Agaricus

Svampar enligt detta undernummer får vara tillfälligt konserverade i stark saltlake med tillsats av ättika eller ättiksyra.

0711 90 70

Kapris

Kapris enligt detta undernummer är i allmänhet förpackade i saltlake i fat.

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

Detta nummer omfattar inte varor som i torkat tillstånd inte används som grönsaker utan huvudsakligen för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål (nr 1211).

0712 90 30

Tomater

Beträffande klassificeringen av tomatpulver hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 2002 90 11 till 2002 90 99.

0712 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar inte torkade blad och rötter av maskros (Taraxacum officinale), torkad ängssyra (Rumex acetosa) och torkad blomster- eller indiankrasse (Tropaeolum majus) som används till medicinska ändamål (undernr 1211 90 85).

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

Varor enligt detta nummer som är avsedda som utsäde är förädlade och kännetecknas i allmänhet av sin förpackning (t.ex. säckar med uppgift om användningsområde) och sitt högre pris.

0713 10 10 och 0713 10 90

Ärter (Pisum sativum)

De förklarande anmärkningarna till undernr 0708 10 00 gäller i tillämpliga delar.

0713 20 00

Kikärter

Kikärter enligt detta undernummer tillhör släktet Cicer (huvudsakligen Cicer arietinum) oavsett om de används som utsäde, livsmedel eller djurfoder.

0713 31 00

Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna radiata (L.) Wilczek

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0713 31.

0713 32 00

Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis)

Adzukibönor saluförs alltid i torkat tillstånd. I omoget tillstånd är bönorna gröna, med hög vattenhalt. När växten har mognat är de röda och har torkat ut.

0713 39 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar sparrisböna (tidigare Dolichos sinensis spp. Sesquipedalis), som anses vara en böna av släktet Vigna. Namnen ”Dolichos unguiculata” och ”Dolichos sinensis” är synonymer, vilka inte längre används för bönor av släktet Vigna. Det korrekta namnet för sparrisböna är således ”Vigna unguiculata (L) Walp. spp. Sesquipedalis”.

0713 40 00

Linser

Detta undernummer omfattar endast linser av släktena Ervum och Lens, t.ex. de olika sorterna av vanliga linser (Ervum lens och Lens esculenta) och Ervum ervilia.

0713 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar, med undantag för sparrisböna enligt undernummer 0713 39 00, Dolichos av släktet Dolichos, t.ex. hjälmböna (Dolichos lablab), duvärt (Cajanus cajan), Canavalia ensiformis, Mucuna utilis och guarfrön (Cyamopsis tetragonoloba).

Följande omfattas inte av detta undernummer: frön av vicker av andra arter än Vicia faba och lupiner (Lupinus) (undernr 1209 29 10 eller 1209 29 50).

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

Uttrycket ”i form av pelletar” definieras i anmärkning 1 till avdelning II.

0714 10 91 och 0714 10 98

Maniokrot (kassava)

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Rotknölar av maniok, av vilka det finns två huvudsorter (Manihot utilissima och Manihot aipi). Rötterna är ordnade som ekrarna i ett hjul. Vikten vid skörd kan variera från 500 g till 3 kg eller mer.

2.

Pelletar framställda av hoppressade småbitar av maniokrötter eller hoppressat mjöl av rötterna (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0714, andra stycket).

0714 20 10 och 0714 20 90

Batater (sötpotatis)

Batater (sötpotatis) är rotknölar från en örtklängväxt (Ipomea batatas) med vitt, gul eller rött fruktkött beroende på sort.

0714 90 11 och 0714 90 19

Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknölar med hög halt av stärkelse

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Rötterna av arrowrot, tillhörande olika växtarter beroende på sitt ursprung: Arrowrot från Brasilien (Maranta arundinacea), från Indien (Maranta indica), från Tahiti (Tacca pinnatifida), från Antillerna (Canna edulis).

2.

Saleprötter från olika sorter av växter tillhörande släktet Orchis.

3.

Döda rötter av dalior och andra döda blomsterknölar.

4.

Rotstockar av taro (Colocasia esculenta eller Colocasia antiquorum).

5.

Jams av många olika sorter (Dioscorea batatas, D. trifida, D. alata, D. bulfibera, osv.).

0714 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar de olika sorterna av jordärtskocka (t.ex. Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus och Helianthus decapetalus) och så kallad sago, den stärkelsehaltiga märgen från vissa palmer av en mängd olika arter (t.ex. Metroxylon, Rumphii, Rapihia ruffia, Arenga).

KAPITEL 8

ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER

Allmänna anmärkningar

Detta kapitel omfattar frukt avsedd för destillering, i form av grov pulp, även om naturlig jäsning har börjat.

0801

Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torkade, även skalade

0801 21 00 och 0801 22 00

Paranötter

Paranötter är nötter med hårt skal, som till formen och storleken påminner om mandarinklyftor. Skalet omger en stor kärna med trekantigt tvärsnitt i ett brunaktigt fibrigt hölje.

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade

0802 21 00 och 0802 22 00

Hasselnötter (Corylus spp.)

Detta undernummer omfattar hasselnötter (frukter av Corylus avellana), turkiska hasselnötter (frukter av Corylus colurna) och filbertnötter (frukter av Corylus maxima).

0802 40 00

Kastanjer (Castanea spp.)

Dessa undernummer omfattas endast ätliga kastanjer av släktet Castanea. Det omfattar således inte vattenkastanjer (frukter av Trapa natans), som omfattas av undernr 0802 90 85, och hästkastanjer (Aesculus hippocastanum), som omfattas av nr 2308.

0802 50 00

Pistaschmandel

Pistaschmandlar är frukter från pistaschträdet (Pistacia vera), som huvudsakligen odlas på Sicilien, i Grekland och i Mellanöstern.

Pistaschmandeln är av samma storlek som en liten oliv och består av en mjuk, tunn, vanligen fuktig rödbrun kapsel med mycket ojämn yta, lätt aromatisk, med ett ljust, träaktigt tvådelat skal. Detta innesluter en avlång kärna som omges av en rödbrun hinna och är blekgrön inuti med angenäm, mild smak.

0802 90 50

Pinjenötter

Detta undernummer omfattar pinjenötter (frukter av Pinus pinea), inbegripet kottar innehållande frön.

0802 90 85

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. frön av cembratall/Arolla pine (frukter av Pinus cembra), inbegripet kottar innehållande frön.

0803 00

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade

0803 00 11

Mjölbananer

Mjölbananer kan bli upp till 50 cm långa och är större och har ett kantigare tvärsnitt än bananer enligt undernr 0803 00 19. Stärkelsen i mjölbananer skiljer sig från stärkelsen i bordsbananer genom att den inte blir söt under mognaden. Mjölbananer har ingen markant arom. De är inte lämpliga att ätas i rått tillstånd. De skördas vanligtvis gröna och äts i tillagat tillstånd.

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan, färska eller torkade

0804 40 00

Avokado

Avokado är frukten av avokadoträdet (Persea americana Mill.). De är ofta ganska stora stenfrukter, klotformade, päronformade eller flaskformade, beroende på sorten, och innehåller en ibland stor kärna. Skalet är mörkgrönt, karmosinrött, mörklila eller gult. Det fasta fruktköttet innanför skalet är grönvitt i moget tillstånd och ljusare intill kärnan.

0804 50 00

Guava, mango och mangostan

Guava är frukter av guavaträdet (Psidium guayava L.). De är bär med fruktkött av varierande färg (vitaktig, rosa, gulvit, rödaktig eller grön) och innehåller många små kärnor.

Mango är frukter av mangoträdet (Mangifera indica). De är stenfrukter med en platt kärna och långa fibrer. Det finns flera sorters mango av varierande vikt (från 150 g till 1 kg), sötma och smak (vissa har en lätt terpentinsmak).

Mangostan är frukter av mangostanträdet (Garcinia mangostana). De är i moget tillstånd brunröda bär med en tjock fruktvägg innehållande flera kärnor omgivna av ett mjukt fröhylle som är vitt, sockrigt och har en särskilt angenäm smak.

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade

0805 10 20

Apelsiner, färska

Detta undernummer omfattar endast apelsiner av arten Citrus sinensis.

Till dessa hör följande blod- och halvblodapelsiner.

Blodapelsiner är apelsiner vilkas skal (ofta över halva ytan), fruktkött och saft är pigmenterade av karotin. I fråga om halvblodapelsiner är pigmenteringen i allmänhet mindre tydlig och begränsad till fruktköttet och saften.

Blodapelsiner omfattar ”Blood ovals”, ”Sanguinas redondas”, ”Navels sanguinas”, ”Sanguinelli”, ”Doubles fines”, ”Washington sanguines” eller ”förädlade Doubles fines” eller ”stora Sanguines” och ”Portuguese”.

0805 10 80

Andra

Detta undernummer omfattar pomeranser (Sevilla-apelsiner), som är frukter av arten Citrus aurantium. De används huvudsakligen för beredning.

0805 20 30

Monreales och satsumas

Satsumas (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) är en tidig sort av mandariner. Frukten är stor, gulorange till färgen, saftig, inte sur och saknar kärnor.

0805 20 50

Mandariner och wilkings

Mandariner (Citrus nobilis Lour. eller Citrus reticulata Blanco) kan skiljas från vanliga apelsiner genom att de är mindre och plattare, lättare att skala och har en tydligare uppdelning av klyftorna och genom deras sötare, mer aromatiska smak.

Wilkings är hybrider av en sort (förädlad) av Willow leaf-mandarinen och Tempelmandarinen (Kungsmandarin) (i sig en hybrid av mandarin och pomerans). De liknar mandariner, men är större och spetsiga i ena ändan.

0805 20 70

Tangeriner

Detta undernummer omfattar tangeriner (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Tangelo, hybrid av tangerin och grapefrukt, inbegripet pomelos.

2.

Ortanique, hybrid av apelsin och tangerin.

3.

Malaquina, hybrid av apelsin och mandarin.

4.

Tangor.

0805 40 00

Grapefrukter (inbegripet pomelos)

Detta undernummer omfattar frukter av arterna Citrus grandis och Citrus paradisi. Dessa frukter har ljusgult skal och är i allmänhet större än apelsiner, klotformade eller lätt tillplattade till formen och har gult eller rosa fruktkött med syrlig smak.

0805 50 90

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Detta undernummer omfattar alla sorter av arterna Citrus aurantifolia och Citrus latifolia.

Limefrukter är små, nästan runda eller ovala, med ett tunt, fastsittande grönt eller gröngult skal. Det saftiga fruktköttet är grönt och mycket syrligt.

0805 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. följande:

1.

Suckatcitroner eller äkta citroner (Citrus medica), en stor, citronliknande frukt med mycket tjockt, knottrigt skal. Fruktköttet är mycket aromatiskt och syrligt. Det kanderade skalet används ofta i bakverk och sockerkonfektyrer.

2.

Kumquat (Fortunella japonica F. hindsii och F. margarita), en frukt i storlek av en stor oliv, rund eller oval, utan tillplattade ändar, med slätt skal, en liten mängd fruktkött och lätt syrlig smak. Skalet är sött och de äts hela eller som mos. De används också ibland till sockerkonfektyrer.

3.

Citrus aurantium var. myrtifolia.

4.

Bergamotter (Citrus aurantium var. bergamia), en blekgul, päronformad apelsinart med lätt syrlig smak, huvudsakligen använd för framställning av eteriska oljor.

0806

Vindruvor, färska eller torkade

0806 10 10

Bordsdruvor

Bordsdruvor skiljer sig i allmänhet från druvor för vinframställning både genom sitt utseende och sin paketeringsform. Bordsdruvor föreligger oftast i lådor, kartonger, tråg, trälådor eller små, förslutna korgar medan druvor för vinframställning däremot föreligger antingen i stora korgar, öppna packlådor eller tunnor i vilka druvorna ofta är tätt packade, krossade eller delvis pressade.

0806 20 10

Korinter

Varorna enligt detta undernummer är torkade druvor av vinranka av arten Vitis corinthica. De är små och runda, utan stjälkar och praktiskt taget utan kärnor, mörklila till svarta till färgen och mycket söta.

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska

0807 11 00

Vattenmeloner

Vattenmeloner är frukter av arten Citrullus vulgaris Schrad. De kan väga upp till 20 kg. Fruktköttet är inte särskilt sött, mycket vattenhaltigt, vanligtvis klarrött till färgen och innehåller svarta kärnor.

0807 19 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. frukter av arten Cucumis melo, av vilken det finns flera sorter, t.ex. nätmeloner (var. reticulatus Naud.), med nätaktigt skal, meloner av sorten var. saccarus Naud., också med nätaktigt skal, cantaloupmeloner (var. cantalupensis Naud.), med djupa ränder i skalet, honungsmeloner (var. inordorus Naud.) och den slätskaliga melonen. Frukterna är vanligtvis stora, runda eller ovala, med antingen slätt eller skrovligt skal. Fruktköttet är fast och saftigt, gulorange eller vitt, med söt smak. I mitten av frukten, som är fibrigare och ihålig, finns ett stort antal platta, ovala kärnor som är blanka och gulvita.

0807 20 00

Papayafrukter

Papayafrukter (Carica papaya) är avlånga eller runda frukter, antingen släta eller lätt räfflade, gulgröna eller orange i moget tillstånd, med en vikt som kan variera från några hundra gram till flera kilo. Fruktköttet påminner om melonens i konsistensen, är gulorange till färgen, mer eller mindre sött och aromatiskt och ihåligt, med ett stort antal runda, svarta kärnor inbäddade i pulp.

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0808 10 10

Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 16 september–15 december

Detta undernummer omfattar äpplen som på grund av sitt utseende och beskaffenhet (inte sorterade efter storlek och kvalitet, vanligtvis mindre än dessertäpplen, med syrlig eller mindre angenäm smak, eller av ringa värde) endast kan användas vid framställning av drycker, även jästa. De måste föreligga i lös vikt, utan att skiljas åt i transportmedlet (t.ex. järnvägsvagnar, stora containrar, lastbilar eller pråmar).

0808 20 10

Päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under tiden 1 augusti–31 december

De förklarande anmärkningarna till undernr 0808 10 10 gäller i tillämpliga delar.

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska

0809 20 05 och 0809 20 95

Körsbär

Dessa undernummer omfattar alla sorter av körsbär, även vildkörsbär och särskilt surkörsbäret (frukter av Prunus cerasus), moreller (frukter av Prunus cerasus var. austera), hjärtkörsbär (frukter av Prunus avium var. juliana) och bigarråer (frukter av Prunus avium var. duracina) och fågelbär (frukter av Prunus avium eller Cerasus avium).

0809 30 10 och 0809 30 90

Persikor (inbegripet nektariner)

Till skillnad från persikor har nektariner slätt skal.

0809 40 90

Slånbär

Slånbär är frukter av slån (Prunus spinosa).

0810

Annan frukt och andra bär, färska

0810 20 10

Hallon

Detta undernummer omfattar frukter av Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis och Rubus strigosus. Några sorter har röda bär, andra vita.

0810 40 10

Lingon (bär av arten Vaccinium vitis-idaea)

Bären är röda eller rosa.

0810 40 30

Bär av arten Vaccinium myrtillus

Frukterna är blåsvarta.

0810 50 00

Kiwifrukter

Detta undernummer omfattar kiwifrukter Actinidia chinensis Planch. eller Actinidia deliciosa.

Dessa frukter, stora som ägg, är köttiga, med bittersöt smak och hårigt, grönbrunt skal.

0810 90 20

Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya

Tamarinder (frukter av Tamarindus indica och Tamarindus officinalis) såsom de vanligtvis föreligger i den internationella handeln (som baljor eller pulp, utan tillsats av socker eller andra ämnen eller vidare beredda) klassificeras enligt undernr 0813 40 65.

Jackfrukter är frukter av Artocarpus heterophylla och Artocarpus integrifolia. Litchiplommon är frukter av Litchi chinensis. Sapodillafrukterna är frukter av Achras sapota.

Detta undernummer omfattar passionsfrukter eller grenadiller eller passifloror av följande arter: purpurgrenadilla (Passiflora edulis), barbadin (Passiflora quandrangularis) och Passiflora ligularis.

0810 90 50

Svarta vinbär

Detta undernummer omfattar de runda bären av Ribes nigrum L.

0810 90 60

Röda vinbär

Detta undernummer omfattar de runda bären av Ribes rubrum L.

0810 90 95

Andra

Förutom de varor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0810, andra stycket, 7 (utom litchiplommon och sapodillafrukter), omfattar dessa undernummer bl.a.:

1.

Frukter av smultronträdet (frukter av Arbutus unedo).

2.

Berberisbär (frukter av Berberis vulgaris).

3.

Frukter av havtorn (frukter av Hippophäe rhamnoides).

4.

Frukter av sorbusarter, t.ex. äppelrönnbär (frukter av Sorbus domestica) och vitoxelbär (frukter av Sorbus aria).

5.

Frukter av annonaträd, t.ex. cherimoya (frukter av Annona cherimola) och nätannona (frukter av Annona reticulata).

6.

De olika arterna av Physalis eller kapkrusbär (frukter av Physalis alkekengi (judekörsbär) eller Physalis pubescens).

7.

Frukter av Flacourtia (Flacourtia cataphracta och Idesia polycarpa).

8.

Mispel (frukter av Mespilus germanica) och japansk mispel (frukter av Eriobotrya japonica).

9.

Frukter av olika arter av Sapotaceae, t.ex. frukter av Lucuma mammosa, med undantag av sapodillafrukter, som omfattas av undernr 0810 90 20.

10.

Ätliga arter av Actinidia, med undantag av kiwifrukt (Actinidia chinensis Planch. eller Actinidia deliciosa), enligt undernr 0810 50 00.

11.

Frukter av olika arter av Sapindaceae, t.ex. rambutaner (frukter av Nephelium lappaceum) och frukter av Nephelium mutabile, med undantag av litchiplommon (frukter av Litchi chinensis), som omfattas av undernr 0810 90 20.

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Uttrycket ”frysta” definieras i de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 8, allmänna anvisningar andra stycket.

Beträffande användningen av undernummer som omfattar sockerinnehåll hänvisas till de kompletterande anmärkningarna till detta kapitel.

0811 20 31

Hallon

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0810 20 10.

0811 20 39

Svarta vinbär

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0810 90 50.

0811 20 51

Röda vinbär

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0810 90 60.

KAPITEL 9

KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR

Allmänna anmärkningar

Kryddor som är blandade eller till vilka andra ämnen tillsatts klassificeras enligt anmärkning 1 till detta kapitel.

Enligt denna anmärkning klassificeras inte blandningar av kryddor och andra ämnen enligt detta kapitel såvida de inte bibehåller den huvudsakliga karaktären av kryddor. Om de utgör preparat för smaksättningsändamål omfattas de av nr 2103. Beträffande blandningar som används direkt för smaksättning av drycker eller för beredning av extrakter för tillverkning av drycker och som består av kryddor eller växter, växtdelar, frön, frukter eller nötter (hela, skivade, krossade eller pulveriserade) eller av arter som omfattas av andra kapitel (t.ex. 7, 11, 12) hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 9, allmänna anvisningar, sjätte och sjunde stycket.

Stoft och avfall av kryddor, som oundvikligen uppkommer vid skörden och den följande beredningen (t.ex. sortering eller torkning) eller under lagring eller transport, klassificeras som varor som varken är krossade eller malda, utom i de fall då det kan konstateras (t.ex. på grund av varornas homogena beskaffenhet) att de framställts genom avsiktlig krossning.

Det i texten till vissa nummer i detta kapitel använda uttrycket ”krossade eller malda” omfattar inte produkter som skurits i bitar.

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

0901 11 00 och 0901 12 00

Kaffe, orostat

Dessa undernummer omfattar orostat kaffe i alla former, även koffeinfritt (inbegripet bönor eller delar som åtskilts vid sortering, siktning och liknande) även om kaffet är avsett att användas till andra ändamål än som livsmedel (t.ex. för extraktion av koffein).

0901 11 00

Koffeinhaltigt

Detta undernummer omfattar orostat kaffe förutsatt att det inte har genomgått någon behandling för att befria det från koffeinet.

0901 12 00

Koffeinfritt

Detta undernummer omfattar orostat kaffe som har genomgått en behandling genom vilket det befriats från koffeinet. Kaffe som är behandlat på detta sätt har vanligtvis en koffeinhalt som inte överstiger 0,2 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

0901 21 00 och 0901 22 00

Kaffe, rostat

Dessa undernummer omfattar kaffe som nämns i de förklarande anmärkningarna till undernr 0901 11 00 och 0901 12 00 som är rostat, även blötlagt, malet eller koncentrerat.

0901 21 00

Koffeinhaltigt

De förklarande anmärkningarna till undernr 0901 11 00 gäller i tillämpliga delar.

0901 22 00

Koffeinfritt

De förklarande anmärkningarna till undernr 0901 12 00 gäller i tillämpliga delar.

0901 90 10

Skal och hinnor av kaffe

Skalen är de hyllen i frukten (bäret) som omger bönorna och av vilka det vanligtvis finns två stycken.

Hinnorna är det inre hölje som omger varje böna och som avlägsnas vid rostningen.

0901 90 90

Kaffesurrogat innehållande kaffe

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0901, första stycket, 5. Dessa blandningar kan vara malda eller pressade.

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicumoch Pimenta, torkade, krossade eller malda

0904 11 00

Varken krossad eller malen

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0904, 1. Det bör observeras att även brottstycken av pepparkorn klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att det inte kan konstateras att de uppkommit genom avsiktlig malning eller krossning. Detta gäller också stoft och avfall av kryddor bestående av oren peppar.

Detta undernummer omfattar grönpeppar som är konserverad i ättikslösning eller saltlake, även med tillsats av små mängder citronsyra.

0904 20 10 till 0904 20 90

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda

Dessa undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0904, 2, förutsatt att de är torkade, krossade eller malda.

0904 20 10

Sötpaprika

Sötpaprikor (Capsicum annuum var. grossum) enligt detta undernummer är förhållandevis stora frukter med söt smak. De skördas antingen gröna eller röda. Detta undernummer omfattar endast torkade frukter, hela eller i bitar, men inte krossade eller malda.

0906

Kanel och kanelknopp

0906 11 00 och 0906 19 00

Varken krossad eller malen

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Stänger bestående av sammanrullade barkremsor som kan vara upp till 110 cm långa.

2.

Stycken som framställts genom att kanelstänger skurits till särskilda längder (t.ex. 5 till 10 cm).

3.

Barkstycken av olika längd och bredd, så kallade ”quillings” (bitar och avfall som erhållits då kanelstängerna skurits till standardlängd), ”featherings” och ”chips” (små bitar av kanelbark som erhållits då barken skalats av och särskilt används för framställning av kanelessens).

0906 11 00

Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 0906 11.

0907 00 00

Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor

Detta nummer omfattar även krossade eller malda kryddnejlikor.

0908

Muskot, muskotblomma och kardemumma

0908 10 00

Muskot

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0908, a.

Detta nummer omfattar muskot, som är frön av muskkotträdet (Myristica fragans).

Undernumret omfattar även hela muskotnötter för industriell framställning av eteriska oljor eller resinoider, vilka ofta behandlas med kalkvatten som skydd mot insekter, och muskotnötter av lägre kvalitet, t.ex. sådana som har skrumpnat eller skadats vid skörden och saluförs under beteckningen ”avfall”, ”BWP” (broken, wormy, punky) eller ”defekta”.

0908 20 00

Muskotblomma

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0908, b.

0908 30 00

Kardemumma

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0908, c 1 till 4.

0909

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och enbär

0909 20 00

Koriander

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0909, första och tredje stycket.

Korianderfrön är runda och lätt gulbruna, med en sötaktig, något frän smak.

0909 30 00

Spiskummin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0909, första och tredje stycket.

Spiskumminfrön är äggformade och räfflade.

0909 40 00

Kummin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0909, första och tredje stycket.

Kumminfrön är äggformade, avlånga och räfflade.

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

0910 10 00

Ingefära

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, a.

Detta undernummer omfattar rotstockar av ingefära (Amomum zingiber L.), som kan föreligga färska, torkade eller krossade. Undernumret omfattar grå, s.k. svart, ingefära (oskalad) och vit ingefära (skalad).

0910 20 10 och 0910 20 90

Saffran

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, b.

0910 30 00

Gurkmeja

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, c.

Den runda gurkmejan i handeln kommer från den stora, runda huvudroten medan den långa gurkmejan kommer från rotstockens sidorötter som är äggformade eller cylindriska.

0910 91 10 och 0910 91 90

Blandningar enligt anmärkning 1 b till detta kapitel

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, g.

0910 99 31 till 0910 99 39

Timjan

Dessa undernummer omfattar de många arterna av timjan (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum eller backtimjan), även torkad.

0910 99 31

Backtimjan (Thymus serpyllum)

Detta undernummer omfattar endast timjan av arten Thymus serpyllum.

0910 99 33

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a. de plockade, torkade bladen och blommorna av Thymus vulgaris och Thymus zygis.

0910 99 50

Lagerblad

Detta undernummer omfattar bladen av lagerträdet (Laurus nobilis), även torkad.

0910 99 60

Curry

Currypulver beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0910, e. Tillsats av obetydliga mängder av andra ämnen (salt, senapsfrön, grönsakspulver) ändrar inte klassificeringen av dessa blandningar.

0910 99 91 och 0910 99 99

Andra

Dessa undernummer omfattar dillfrö (Anethum graveolens) och Kani, som framställs från frukten av Xylopia aethiopica.

Följande varor klassificeras inte enligt dessa undernummer trots att de i allmänhet används som kryddor:

a)

Senapsfrön (nr 1207).

b)

Alla typer av galangarötter (nr 1211).

c)

Så kallad oäkta saffran eller safflor, vilkens färg är mycket rödare än äkta saffran och som består av blommor av safflor (Carthamus tinctorius eller Carthamus oxyacantha eller Carthamus palaestinus (nr 1404).

Många kryddväxter som inte är kryddor i egentlig mening är också undantagna från detta kapitel och klassificeras särskilt enligt kapitlen 7 och 12 (se de förklarande anmärkningarna till dessa kapitel).

KAPITEL 10

SPANNMÅL

Allmänna anmärkningar

Torkade ax och kolvar av spannmål (t.ex. majskolvar) som är blekta, färgade, impregnerade eller behandlade på annat sätt för dekorativa ändamål klassificeras enligt undernr 0604 99 90.

Spannmål klassificeras enligt detta kapitel även om de har genomgått värmebehandling i hållbarhetssyfte som kan medföra att kornen delvis förklistras och ibland brister. Den delvisa förklistringen (”förförklistring” eng. pregelatinization) uppstår under torkningen och rör bara en liten mängd korn. Denna omvandling av stärkelsen är inte avsikten med värmebehandlingen, utan en sidoeffekt. Denna behandling ska inte betraktas som ”bearbetats på annat sätt” i den mening som avses i anmärkning 1. B till kapitel 10.

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg

1001 10 00

Durumvete

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1001, första stycket, 2.

1001 90 91

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde

Utsäde är utvalt och känns i allmänhet igen på förpackningen (t.ex. i säckar på vilka användningsområdet anges) och det högre priset.

Utsäde kan vara behandlat mot skadedjurs- och fågelangrepp efter sådden.

1003 00

Korn

1003 00 10

För utsäde

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1001 90 91.

1006

Ris

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

1008 90 10

Triticale (rågvete)

Triticale är en korsning mellan vete och råg. Kornen är i allmänhet större och mera långsmala än rågkorn och ofta större och mera långsmala än vetekorn och rynkiga på ytan.

KAPITEL 11

PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

Se anmärkning 2 till detta kapitel.

Finmalet mjöl enligt detta kapitel får innehålla små mängder av salt (i allmänhet inte mer än 0,5 %) liksom små mängder amylas, malda groddar och rostad malt.

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg

Se anmärkning 2 till detta kapitel.

Finmalet mjöl enligt detta kapitel får innehålla små mängder av salt (i allmänhet inte mer än 0,5 %) liksom små mängder amylas, malda groddar och rostad malt.

1102 20 10 och 1102 20 90

Av majs

För fastställande av fetthalten ska den analysmetod som anges i bilaga 1 (metod A) till kommissionens direktiv 84/4/EEG (EGT L 15, 18.1.1984, s. 29) tillämpas enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1748/85 (EGT L 167, 27.6.1985, s. 26).

Dessa undernummer omfattar även finmalet majsmjöl, betecknat som ”masa-mjöl”, som erhålls genom s.k. nixtamalisering, vilket innebär att majskornen kokas och bötläggs i en kalciumhydroxidlösning varefter de torkas och mals.

Om någon ytterligare behandling har gjorts, t.ex. rostning, får dock sådana produkter inte omfattas av nummer 1102 (i allmänhet kapitel 19).

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

1103 11 10 till 1103 19 90

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn)

1.

Se anmärkningarna 2 och 3 till detta kapitel.

2.

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1103, de sex första styckena.

3.

Varor som inte uppfyller de villkor för siktning som fastställs i anmärkning 3 till detta kapitel klassificeras enligt nr 1104.

Varor som uppfyller de villkor för siktning som fastställs i anmärkning 3 till detta kapitel men som sedan de bearbetats till pärlgryn föreligger i form av runda brottstycken omfattas av motsvarande undernummer för pärlgryn enligt nr 1104.

1103 13 10 och 1103 13 90

Av majs

För fastställande av fetthalten hänvisas till den förklarande anmärkningen till undernr 1102 20 10 och 1102 20 90.

Dessa undernummer omfattar även krossgryn och grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs, betecknat som ”masa-mjöl”, som erhålls genom s.k. nixtamalisering, vilket innebär att majskornen kokas och bötläggs i en kalciumhydroxidlösning varefter de torkas och mals.

Om någon ytterligare behandling har gjorts, t.ex. rostning, får dock sådana produkter inte omfattas av nummer 1103 (i allmänhet kapitel 19).

1103 20 10 till 1103 20 90

Pelletar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1103, sista stycket.

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

De flingor som omfattas av undernr 1104 12 90, 1104 19 69 och 1104 19 91 är korn som skalats och valsats.

1104 22 20 till 1104 29 89

Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad)

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1104, andra stycket, 2 till 5.

1104 22 50

Bearbetad till pärlgryn

Förutom de pärlgryn som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1104, andra stycket, 4 omfattar detta undernummer brottstycken som sedan de bearbetats till pärlgryn föreligger i form av runda korn.

1104 22 90

Inte vidare bearbetad än gröpad

Detta undernummer omfattar de varor som framställts genom sönderdelning av oskalade korn som inte uppfyller de villkor för siktning som fastställs i anmärkning 3 till detta kapitel.

1104 23 30

Bearbetad till pärlgryn

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 50.

1104 23 90

Inte vidare bearbetad än gröpad

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 90.

Krossade majskorn som uppsamlas vid siktningen av rensade, oskalade majskorn och som uppfyller kriterierna i anmärkning 2 A till detta kapitel klassificeras enligt detta undernummer som spannmål, inte vidare bearbetat än gröpat.

1104 29 05

Bearbetat till pärlgryn

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 50.

1104 29 07

Inte vidare bearbetat än gröpat

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 90.

1104 29 30

Bearbetad till pärlgryn

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 50.

1104 29 51 till 1104 29 59

Inte vidare bearbetad än gröpad

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1104 22 90.

1104 30 10 och 1104 30 90

Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1104 andra stycket, 6.

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8

Beteckningarna ”mjöl” och ”pulver” definieras i kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel.

Varor som föreligger i form av pasta omfattas inte av detta nummer.

1107

Malt, även rostat

1107 10 11 till 1107 10 99

Orostat

Dessa undernummer omfattar allt malt som är diastatiskt aktivt, så att stärkelsekornen kan försockras. Sådant malt är t.ex. grönmalt, lufttorkat malt och malt som torkats i varmluftsugn, av vilka det senare i handeln delas upp i ljust malt (av pilsnertyp) och mörkmalt (av münchnertyp).

Helt malt enligt dessa undernummer kännetecknas av en mjölig, vit, spröd kärna. Beträffande mörkmalt (av münchnertyp) varierar dock kärnans färg i ca 10 procent av kornen från gul till brun. Kärnorna är torra och spröda. När de mals ger de ett fint, mjukt mjöl.

1107 20 00

Rostat

Detta undernummer omfattar all slags malt i vilket den diastatiska aktiviteten har minskat eller helt upphört efter rostningen och som vid bryggning därför endast används som en tillsats till det orostade maltet för att ge ölet en särskild färg och smak.

Färgen på kärnorna i sådant malt varierar från gråvit till svart beroende på typ.

Undernumret omfattar följande:

1.

Rostat malt, som är malt som rostats utan att ha försockrats eller efter att delvis ha försockrats, beroende på fukthalten i det ljusa malt som använts. Detta malt är blankt på ytan och frövitan är svart men inte glansig.

2.

Karamellmalt, som är malt i vilket det socker som bildats före försockringen har karamelliserats. Detta malt är matt gult eller blekbrunt till färgen. Frövitan i minst 90 procent av kornen är glansig och gråvit till mörkbrun. Mycket ljust karamellmalt är fortfarande i viss mån diastatiskt aktivt. Det kan förekomma en andel av 10 procent korn som inte är karamelliserade.

KAPITEL 12

OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER

1201 00

Sojabönor, även sönderdelade

Sojabönor (frön av Glycine max) varierar i färg mellan brunt, grönt och svart. De innehåller praktiskt taget ingen stärkelse men har en hög halt av protein och olja.

Särskild uppmärksamhet bör visas vid klassificeringen av vissa frön som i handeln betecknas som ”green soya beans” eller ”green beans”. Det är ofta inte fråga om sojabönor, utan bönor som klassificeras enligt nr 0713.

1202

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade

Jordnötter, som är frön av Arachis hypogaea, innehåller en hög andel ätlig olja.

1205

Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade

1205 10 10 och 1205 10 90

Rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1205.

1206 00

Solrosfrön, även sönderdelade

1206 00 91

Skalade; i grå- och vitstrimmigt skal

Solrosfrön enligt detta undernummer är vanligtvis avsedda att användas för framställning av sockerkonfektyrer, som fågelfoder eller för direkt konsumtion. I allmänhet är kärnans längd endast hälften av skalets längd, som kan överstiga 2 cm. Dessa frön har normalt en oljehalt på ca 30 till 35 viktprocent.

1206 00 99

Andra

Detta undernummer omfattar solrosfrön för framställning av matolja. De levereras vanligtvis i de enhetligt svarta skalen. I allmänhet är fröna och skalen av samma längd. Dessa frön har normalt en oljehalt på ca 40 till 45 viktprocent.

1207

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade

1207 40 10 och 1207 40 90

Sesamfrön

Dessa undernummer omfattar frön av Sesamum indicum.

1207 50 10 och 1207 50 90

Senapsfrön

Senapsfrön kommer från olika arter av grönsaker, t.ex. Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra och Brassica juncea.

1207 99 97

Andra

Detta undernummer omfattar bland annat de frukter och frön som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1207, andra stycket, förutsatt att frukterna och fröna inte ingår i föregående undernummer enligt detta nummer.

Undernumret omfattar även gröna, mjukskaliga pumpafrön som genetiskt saknar det korkaktiga yttre skiktet hos fröhinnan (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca och Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Dessa pumpor odlas huvudsakligen för sin olja och används inte som grönsak. Frön av grönsakspumpor omfattas av undernr 1209 91 90.

Detta undernummer omfattar inte rostade pumpafrön (undernr 2008 19).

1208

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön

Se anmärkning 2 till detta kapitel.

1209

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde

1209 10 00

Sockerbetsfrön

Dessa undernummer omfattar endast frön av sockerbetor (Beta vulgaris var. altissima).

Här ingår också så kallade enkornsfrön, som frambringats antingen genom förädling eller genom delning av frögyttren (genetiska enkornsfrön eller enkornsfrön som framställts på mekaniskt sätt), även överdragna, oftast med lera.

1209 29 60

Foderbetsfrön (Beta vulgaris var. alba)

Detta undernummer omfattar också så kallade enkornsfrön, som frambringats antingen genom förädling eller genom delning av frögyttren (genetiska enkornsfrön eller enkornsfrön som framställts på mekaniskt sätt), även överdragna, oftast med lera.

1209 30 00

Blomsterfrön

Detta undernummer omfattar frön av örtväxter som uteslutande eller huvudsakligen odlas för blommornas skull (snittblommor, prydnadsblommor och liknande). Frön av denna art kan också föreligga på ett underlag, t.ex. av cellulosavadd eller torv. Undernumret omfattar bl.a. luktärtfrön (Lathyrus odoratus).

1209 91 90

Andra

Detta undernummer omfattar frön från pumpor som odlas som grönsaker, när dessa används för utsäde, för direkt konsumtion (t.ex. i sallader), inom livsmedelsindustrin (t.ex. i bakverk) eller för medicinskt bruk.

Se också de förklarande anmärkningarna till undernr 1207 99 97.

1209 99 10

Frön av skogsträd

Detta undernummer omfattar utsäde och andra frön av skogsträd även om de är avsedda för odling av prydnadsträd och -buskar i införsellandet.

I detta undernummer förstås med träd alla träd och buskar vilkas stammar, grenar och kvistar är träartade.

Undernumret omfattar följande frön och frukter för utsäde:

1.

Träd av europeiska och exotiska arter som används för skogsbruk med sikte på träproduktion, men också för att binda jorden eller skydda den mot erosion.

2.

Prydnadsträd, träd till parkanläggningar, offentliga eller privata trädgårdar och så kallade ”alléträd” för offentliga platser, stadsgator, vägar, kanaler och liknande.

Bland träden i den andra gruppen – vilka mestadels tillhör samma arter som träden i den första gruppen – ingår också sådana träd som inte bara odlas på grund av formen och bladverkets utseende (t.ex. vissa typer av poppel, lönn, barrträd) utan också på grund av sina blommor (t.ex. mimosa, tamarisk, magnolia, syren, gullregn, japanskt körsbär, judasträd, rosor) eller på grund av frukternas starka färger (t.ex. lagerkörsbär, cotoneaster, pyracantha eller eldtorn).

Följande frön och frukter är dock undantagna från detta undernummer även om de är avsedda som utsäde:

a)

Frukter och nötter enligt kapitel 8 (särskilt nötter, t.ex. ätliga kastanjer, valnötter, hasselnötter, pekannötter, mandlar).

b)

Frön och frukter enligt kapitel 9 (t.ex. enbär).

c)

Oljeväxtfrön och oljehaltiga nötter enligt nr 1201 00 till 1207 (t.ex. bokollon och palmkärnor).

I detta undernummer ingår inte heller följande:

a)

Tamarindfrön (undernr 1209 99 99).

b)

Ekollon och hästkastanjer (undernr 2308 00 40).

1210

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

1210 20 10

Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar, lupinberikad; lupulin

Förutom lupulin omfattar detta undernummer även de lupinberikade produkter som erhålls genom malning av humle efter mekanisk avskiljning av bladen, stjälkarna, stödbladen och humlespindlarna.

1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade

1211 20 00

Ginsengrot

Detta undernummer omfattar ginsengrot (Panax quinquefolium och Panax ginseng). Roten är cylindrisk till spolformad, med veck runt den översta tredjedelen. Den har ofta flera rotgrenar. Färgen på utsidan varierar från gulvit till brungul medan den inuti är vit och mjölig (eller hård som horn om den kokats i vatten). Undernumret omfattar även krossad eller mald ginsengrot.

1211 90 30

Tonkabönor

Detta undernummer omfattar frön av Dipteryx odorata (familjen Leguminosae). De innehåller kumarin och används inom parfymeriindistrin och vid framställning av eteriska oljor för dietdrycker.

1211 90 85

Andra

Detta undernummer omfattar de växter, växtdelar, frön och frukter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1211, 11, förutsatt att de inte ingår i det föregående undernumret enligt detta nummer. Det omfattar även följande:

1.

Delar av cannabisplantan, även blandade med oorganiska eller organiska ämnen som uteslutande tjänar som utfyllnad.

2.

”Orangetter”, som är omogna, oätliga apelsiner som faller av trädet strax efter blomningen och insamlas i torkat tillstånd, särskilt för extraktion av deras eteriska olja (petit-grain)

3.

Torkade blad av maskros (Taraxacum officinale).

4.

Torkade blad av ängssyra (Rumex acetosa).

5.

Torkad blomster- eller indiankrasse (Tropaeolum majus).

Detta undernummer omfattar inte alger (nr 1212) och pumpafrön (nr 1207 eller 1209).

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1212 20 00

Sjögräs och andra alger

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1212, A.

1212 91 20 och 1212 91 80

Sockerbetor

Dessa undernummer omfattar endast icke-avsockrade betor med en sackaroshalt som i allmänhet överstiger 60 viktprocent beräknad på torrsubstansen. Helt eller delvis avsockrade betor omfattas av undernr 2303 20 10 eller 2303 20 90.

1212 99 30

Johannesbröd

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1212, A, första och andra styckena.

1212 99 41 och 1212 99 49

Johannesbrödfrön

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1212, A, tredje stycket.

1212 99 70

Andra slag

Förutom de varor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1212, D, tredje, fjärde och femte stycket omfattar detta undernummer följande:

1.

Rotknölar av ”konjac” eller ”konnyaku”, hela, malda eller pulveriserade.

2.

”Pollen flour” – små kulor av frömjöl som samlats in av bin och hopklumpats med hjälp av nektar, honung och bisaliv.

Detta undernummer omfattar inte pumpafrön (nr 1207 eller 1209).

1214

Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar

1214 90 10

Foderbetor, kålrötter och andra foderrotfrukter

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Mangold eller foderbetor (Beta vulgaris var. alba).

2.

Kålrötter (Brassica napus var. napobrassica).

3.

Andra foderrotfrukter, t.ex. foderrovor och fodermorötter.

De olika arterna och sorterna av jordärtskockor (t.ex. Helianthus tuberosus) klassificeras enligt nr 0714, medan palsternackor (Pastinaca sativa) klassificeras som grönsaker enligt kapitel 7 (nr 0706, när de är färska eller kylda).

KAPITEL 13

SCHELLACK O.D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

1301 20 00

Gummi arabicum

Gummi arabicum (eller nil-, aden- eller senegalgummi) föreligger i gul- eller rödaktiga stycken och är genomskinligt och lösligt i vatten men inte alkohol.

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

1302 11 00

Opium

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, A 1.

1302 12 00

Lakritsextrakt

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, A 2.

1302 19 80

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, A 4 till 20.

1302 20 10 och 1302 20 90

Pektinämnen, pektinater och pektater

Dessa undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, B.

1302 31 00

Agar-agar

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, C 1.

1302 32 10 och 1302 32 90

Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, C 2.

Dessa undernummer omfattar inte frövita av guarfrön (”guar splits”) i form av små, ljusgula, oregelbundet formade flingor (nr 1404).

1302 39 00

Andra slag

Förutom de varor som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1302, C 3 till 5 omfattar undernumret även följande:

1.

Extrakt av algen Furcellaria fastigiata, som insamlas vid Danmarks kuster och som utvinns på samma sätt och föreligger i handeln i samma form som agar-agar.

2.

Växtslem av kvittenfrön.

3.

Växtslem av islandslav.

4.

Karragenan samt kalcium-, natrium- och kaliumkarragenater, även standardiserade med socker (t.ex. sackaros, glykos) som tillsatts för att säkerställa en varaktig effekt under användningen. Sockerhalten överstiger vanligtvis inte 25 viktprocent.

KAPITEL 14

VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VEGETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast)

1401 10 00

Bambu

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1401, andra stycket, 1.

1401 20 00

Rotting

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1401, andra stycket, 2.

1401 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1401, andra stycket, 3 till 7. Blad av de olika arterna av Typha (t.ex. Typha latifolia eller bredkaveldun) omfattas också av detta undernummer.

1404

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1404 20 00

Bomullslinters

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1404, andra stycket, A.

1404 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de varor som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1404, andra stycket, B till F.

De kardborrar som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1404, andra stycket, F 7 är av arten Dipsacus sativus.

Undernumret omfattar också frövita av guarfrön (”guar splits”) i form av små, ljusgula, oregelbundet formade flingor.

AVDELNING III

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

KAPITEL 15

ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

Allmänna anmärkningar

Med uttrycket ”för industriellt bruk” i undernumren till detta kapitel förstås endast sådan användning som medför en bearbetning av basprodukten.

Uttrycket ”för tekniskt bruk”, som också förekommer i vissa undernummer, innebär däremot inte någon sådan bearbetning.

Behandlingar som t.ex. rening, raffinering eller hydrering, anses varken som ”industriellt bruk” eller ”tekniskt bruk”.

Det betonas att även produkter som är lämpliga som livsmedel kan vara avsedda för tekniskt eller industriellt bruk.

De undernummer till detta kapitel som förbehålls varor för tekniskt eller industriellt bruk, bortsett från framställning av livsmedel, omfattar oljor och fetter för framställning av kreatursfoder.

Kompletterande anmärkning 1 a

Som råoljor betraktas inte den flytande fraktion av vegetabiliska oljor som utvunnits genom utskiljning av den fasta beståndsdelen, t.ex. genom kylning, användning av organiska lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.


1502 00

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

Förutom utsmälta fetter omfattar detta nummer icke-utsmälta fetter, dvs. fetter omgivna av sina cellvävnader.

Detta nummer omfattar således följande varor:

1.

Icke-utsmälta fetter, råa eller i form av talg (fett från slaktkroppar eller inälvor).

2.

Utsmälta fetter, t.ex.:

a)

”Premier jus”, som är den högsta kvaliteten av ätbar talg.

b)

Grevar.

c)

Så kallade ”fettsyror” (acid fat), som utvinns genom kokning av icke-utsmält talg av sämsta kvalitet i en vattenlösning av svavelsyra som hydroliserar äggviteämnena i vävnaderna och därmed frigör fettet.

3.

Fetter från ben och avfall av nötkreatur, andra oxdjur, får och getter.

Numret omfattar dock inte klöv-, ben- och märgolja (nr 1506 00 00).

1503 00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

1503 00 11 och 1503 00 19

Solarstearin och oleostearin

Dessa undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1503, andra och nästa sista stycket.

1503 00 30

Talgolja för industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Detta undernummer omfattar den produkt som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1503, femte stycket, förutsatt av den är avsedd för annat industriellt bruk än tillverkning av livsmedel (se de allmänna anvisningarna till detta kapitel).

1503 00 90

Andra produkter

Förutom de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1503, tredje och fjärde stycket omfattar undernumret talgolja som inte uppfyller villkoren i undernr 1503 00 30, t.ex. talgolja för tekniskt bruk.

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 15, allmänna anvisningar, A, sjätte och sjunde stycket.

1504 10 10 till 1504 10 99

Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1504, andra stycket.

1504 10 10

Med en A-vitaminhalt av högst 2 500 IE per g

A-vitaminhalten i den leverolja som utvinns ur gadidae (t.ex. torsk, kolja, långa, kummel) överstiger i allmänhet inte 2 500 IE per g.

1504 10 91 och 1504 10 99

Andra slag

A-vitaminhalten i den leverolja som utvinns ur t.ex. tonfisk, hälleflundra och många hajarter överstiger i allmänhet 2 500 IE per g.

Oljor med förhöjd vitaminhalt kvarstår enligt dessa undernummer, förutsatt att de inte har förlorat karaktären av fiskleverolja. Detta gäller t.ex. fiskleveroljor med en vitaminhalt som inte överstiger 100 000 IE per g.

1504 20 10 och 1504 20 90

Fiskfetter och fiskoljor (andra än leveroljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor

Dessa undernummer omfattar fetter och oljor som utvunnits ur alla fiskarter samt fraktioner av sådana fetter och oljor, med undantag av oljor som utvunnits uteslutande ur fisklever. Undernumren omfattar följande:

1.

Oljor som utvunnits ur sill och menhaden (en sillfisk som uteslutande fiskas för utvinning av olja).

2.

Oljor som utvunnits ur avfall från konserveringindustrin, av ringare värde än ovanstående oljor. De oljor som är av kommersiell betydelse är oljor från avfall av Clupeidae, oljor från tonfisk- och bonitavfall och oljor från avfall av Salmonidae.

3.

Oljor av avfall från fiskhandeln, som är av mycket blandad sammansättning och ännu ringare värde.

4.

Fiskstearin, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1504, femte stycket.

Fetterna och oljorna enligt detta undernummer används främst för tekniskt och industriellt bruk, t.ex. garvning, tillverkning av målningsfärger och skäroljor.

1504 30 10 och 1504 30 90

Fetter och oljor av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter och oljor

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Valolja och rå spermolja, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1504, tredje och fjärde stycket.

2.

Späck av havsdäggdjur.

3.

Oljor från Pinnipedia (sälar, valrossar och sjölejon).

Undernumren omfattar alla oljor av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana oljor, även sådana som utvunnits ur deras lever, t.ex. leverolja från kaskelot, som är mycket rik på A-vitamin och har liknande egenskaper som filskleverolja enligt undernr 1504 10 10, 1504 10 91 och 1504 10 99.

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

1505 00 10

Rått ullfett

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1505, första stycket.

1505 00 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Lanolin, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1505, andra, tredje och fjärde stycket.

2.

Fetter som utvunnits ur ullfett (ullfettolein och ullfettstearin), som är vätskan respektive den fasta substansen som utvinns efter det att ullfettet destillerats och sedan pressats.

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Detta nummer omfattar inte oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter och oljor, t.ex. animaliska fetter från slaktkroppar eller blandningar eller beredningar av animaliska och vegetabiliska fetter och oljor, t.ex. använd frityrolja (nr 1518).

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1507 10 10 och 1507 10 90

Oraffinerad olja, även avslemmad

För definition av uttrycket ”oraffinerad” hänvisas till kompletterande anmärkning 1 a, b och c till detta kapitel.

1507 90 10 och 1507 90 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar även raffinerad sojabönolja.

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1508 10 10 och 1508 10 90

Oraffinerad olja

Se kompletterande anmärkning 1 a och b till detta kapitel.

1508 90 10 och 1508 90 90

Andra slag

Dessa undernummer omfattar även raffinerad jordnötsolja.

1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Olivolja enligt detta nummer ska uppfylla följande tre villkor:

1.

Den ska uteslutande ha utvunnits vid behandling av frukter av olivträdet (Olea europaea L.).

2.

Den ska uteslutande ha utvunnits genom mekaniska eller andra fysikaliska processer (t.ex. genom pressning) och användning av lösningsmedel är därför utesluten (se anmärkning 2 till detta kapitel).

3.

Den ska inte vara omförestrad eller blandad med andra oljor, inbegripet olja från återstoder av oliver enligt nr 1510 00.

1509 10 10

Bomolja

Se kompletterande anmärkning 2 B I till detta kapitel.

1509 10 90

Annan

Se kompletterande anmärkning 2 B II till detta kapitel.

1509 90 00

Andra slag

Se kompletterande anmärkning 2 C till detta kapitel.

Förutom raffinerad olivolja omfattar detta undernummer även raffinerad olivolja blandad med jungfruolja.

1510 00

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509

Detta nummer omfattar endast sådana oljor som uppfyller kravet i den förklarande anmärkningen till nr 1509, 1. Liksom oljorna enligt nr 1509 får oljor enligt nr 1510 00 inte vara omförestrade eller blandade med andra oljor, dvs. andra oljor än olivolja, men följande är tillåtet:

Att de har utvunnits med hjälp av lösningsmedel eller fysiska processer.

Att de är blandade med oljor och fraktioner av oljor enligt nr 1509. Den vanligaste blandningen består av raffinerad olja från pressåterstoder av oliver och jungfruolja.

1510 00 10

Oraffinerade oljor

Se kompletterande anmärkning 2 D till detta kapitel.

1510 00 90

Andra

Detta undernummer omfattar raffinerad olja ur pressåterstoder av oliver och blandningar av olja från pressåterstoder av oliver och jungfruolja.

1511

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1511 10 10 och 1511 10 90

Oraffinerad olja

Se kompletterande anmärkning 1 a och b till detta kapitel.

Oraffinerad palmolja bryts ned snabbare än andra oljor och har därför en hög halt av fria fettsyror.

1511 90 11 och 1511 90 19

Fasta fraktioner

Dessa undernummer omfattar palmstearin.

1511 90 91 och 1511 90 99

Andra produkter

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Raffinerad palmolja.

2.

Den flytande fraktionen av palmolja, som utvinns när den fasta fraktionen avskiljs genom kylning eller användning av organiska lösningsmedel eller ytaktiva ämnen. Denna fraktion (palmolein), som kan ha en sammansättning av fettsyror som i vissa fall är mycket lika sammansättningen av fettsyror hos ofraktionerad palmolja, kan normalt identifieras genom att jämföra de relativa andelarna av dess sammansatta triglycerider med triglyceriderna hos typisk ofraktionerad palmolja. Triglycerider med högre numrerade kolatomer (C52 och C54) förekommer i större mängder i den flytande fraktionen än i ofraktionerad olja, medan triglycerider med relativt lägre numrerade kolatomer (C50 och C48) är dominerande i den fasta fraktionen.

1512

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1512 11 91

Solrosolja

Se kompletterande anmärkning 1 a och b till detta kapitel kombinerat med de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1512, A.

1512 11 99

Safflorolja

Se kompletterande anmärkning 1 a och b till detta kapitel kombinerat med de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1512, B.

1512 19 90

Andra

Detta undernummer omfattar även raffinerad solrosolja och raffinerad safflorolja.

1512 21 10 till 1512 29 90

Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja

Se de kompletterande anmärkningarna till HS, nr 1512, C.

1514

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1514 11 10 till 1514 19 90

Rapsolja och rybsolja med låg halt av erukasyra samt fraktioner av dessa oljor

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1514, A, andra stycket, andra meningen.

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1515 30 10 och 1515 30 90

Ricinolja och fraktioner av denna olja

Ricinolja går också under namnet ”palma Christi” och ”kerva oil”.

Dessa undernummer omfattar inte laxerolja som utvinns ur fröna av purgerbusken (Jatraopha curcas), tillhörande familjen Euphorbiaceae (törelväxter) (undernr 1515 90 40 till 1515 90 99).

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

För definitionen av uttrycket ”margarin”, se de förklarande anmärkningarna till HS, undernummer 1517 10 och 1517 90.

1517 10 10 och 1517 10 90

Margarin med undantag av flytande margarin

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1517, femte stycket, A.

De bör påpekas att vattenhalten inte är en avgörande faktor vid klassificeringen av varor enligt dessa undernummer.

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade

1521 10 00

Vegetabiliska vaxer

Förutom de varor som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1521, I omfattar detta undernummer även kaffevax, som förekommer naturligt i alla delar av kaffebusken (bönor, skal, blad, osv.) och är en biprodukt från framställningen av koffeinfritt kaffe. Det är svart, har en kaffeaktig lukt och används vid tillverkning av vissa rengöringsmedel.

1521 90 91

Råa

Detta undernummer omfattar även vaxer i naturliga bikakor.

1521 90 99

Andra

Detta undernummer omfattar vaxer, pressade eller raffinerade, även blekta eller färgade.

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

1522 00 31 och 1522 00 39

Innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande beståndsdel

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel, i vilken de återstoder som inte omfattas av dessa undernummer anges.

AVDELNING IV

BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

KAPITEL 16

BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

Allmänna anmärkningar

För klassificering av sammansatta livsmedelsberedningar (även färdiglagade maträtter) som består av t.ex. korv, kött, slaktbiprodukter, fisk eller kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller en kombination av dessa tillsammans med grönsaker, spagetti, sås och liknande hänvisas till anmärkning 2 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 16, allmänna anvisningar, näst sista stycket.

Anmärkning 2, första stycket, andra meningen (klassificering enligt det nummer som motsvarar den beståndsdel som dominerar viktmässigt) gäller också för fastställande av undernumren. Detta gäller dock inte för beredningar innehållande lever enligt nr 1601 00 och 1602 (se andra stycket i anmärkningen).

Kompletterande anmärkning 2

I allmänhet kan en del identifieras endast när dess dimensioner uppgår till ungefär 100 × 80 × 2 mm.

Med ”delar därav” förstås endast delar för vilka det styckades ursprung (skinka t.ex.) kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt och inte genom uteslutande av andra möjligheter.


1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

För klassificering enligt detta nummer är det inte avgörande att produkterna i handeln betraktas som ”korv och liknande produkter”.

Hackade eller finfördelade beredningar av kött som formats till följd av att de är förpackade i burkar eller andra styva behållare, även cylindriska, anses inte som korv enligt detta nummer.

1601 00 10

Av lever

Detta undernummer omfattar korv och liknande produkter innehållande lever, även med en tillsats av kött, slaktbiprodukter, fett och liknande, förutsatt att levern ger produkten dess huvudsakliga karaktär. Dessa produkter är i allmänhet kokta men ibland rökta och känns huvudsakligen igen på den karakteristiska leversmaken.

1601 00 91

Rå korv, torr eller bredbar

Detta undernummer omfattar rå korv under förutsättning att den genomgått en mognadsprocess (t.ex. genom lufttorkning) och är färdig för direkt konsumtion.

Produkter av detta slag kan också vara rökta, förutsatt att äggviteämnena inte koagulerat fullständigt till följd av värmebehandling (t.ex. varmrökning).

Undernumret omfattar följaktligen både korv som normalt äts skivad (t.ex. salami, Arleskorv, Plockwurst) och bredbar korv, t.ex. Teewurst.

1601 00 99

Annat

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Färsk korv och liknande, som inte har genomgått någon mognadsprocess.

2.

Kokt korv, t.ex. frankfurterkorv, strassburgerkorv, wienerkorv, mortadella, ”andouilles” (korv av inälvor) och ”andouillettes” (små fläskkorvar), blodkorv och korv beredd på havremjöl och njurtalg och liknande specialiteter.

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt

1602 10 00

Homogeniserade beredningar

Beträffande definitionen av uttrycket ”blykristallglas” hänvisas till anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

1602 20 10 och 1602 20 90

Varor av lever av alla slags djur

Dessa undernummer omfattar beredda eller konserverade produkter innehållande lever, även blandade med kött och andra slaktbiprodukter, förutsatt att levern ger produkten dess huvudsakliga karaktär. De viktigaste produkterna enligt dessa undernummer framställs av gås- eller anklever (undernr 1602 20 10).

1602 31 11 till 1602 39 80

Varor av fjäderfä enligt nr 0105

Dessa undernummer omfattar fjäderfä och delar av fjäderfä som konserverats efter kokningen.

Till dessa produkter hör t.ex.:

1.

Kyckling i gelé.

2.

Halvor och kvarter av kyckling i sås och hela klubbor av kalkon, gås eller kyckling, även frysta.

3.

Paté av fjäderfä (huvudsakligen bestående av kött av fjäderfä med tillsats av kalvkött, svinfett, tryffel och kryddor), även fryst.

4.

Färdiglagade maträtter som framställts med fjäderfäkött som huvudbeståndsdel med t.ex. grönsaker, ris eller pastaprodukter som komplement till själva kötträtten. Som exempel på färdiglagade rätter av detta slag kan nämnas ”kyckling med ris”, ”kyckling med champinjoner” och frysta rätter av fjäderfäkött i ett tråg där köttet och tillbehören är åtskilda.

Vid fastställandet av andelen kött av fjäderfä eller slaktbiprodukter ska hänsyn inte tas till vikten på eventuella ben.

1602 31 11

Innehållande endast kalkonkött, inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1602 39 21

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1602 41 10 och 1602 41 90

Skinka och delar därav

Se kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel angående vad som förstås med uttrycket ”delar därav” och motsvarande förklarande anmärkning.

Hackade eller finfördelade beredningar omfattas inte av dessa undernummer även om de är framställda av skinka och delar därav.

1602 42 10 och 1602 42 90

Bog och delar därav

Se kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel angående vad som förstås med uttrycket ”delar därav” och den förklarande anmärkningen till denna.

Hackade eller finfördelade beredningar omfattas inte av dessa undernummer även om de är framställda av bog och delar därav.

1602 49 11 till 1602 49 50

Av tamsvin

För fastställande av viktprocenten kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fetter av alla slag och ursprung, se kommissionens förordning (EEG) nr 226/89 (EGT L 29, 31.1.1989, s. 11).

Gelatiner och såser ska inte medräknas vid fastställandet av dessa procentsatser.

1602 49 15

Andra blandningar innehållande skinka, (”culotte”), bog, rygg eller hals och delar därav

Se kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel angående vad som förstås med uttrycket ”delar därav” och motsvarande förklarande anmärkning.

Blandningar enligt detta undernummer ska innehålla minst en av de delar (och/eller del därav) som avses i numrets lydelse, utan att det är nödvändigt att den ger blandningen dess huvudsakliga karaktär. Blandningarna kan också innehålla kött eller köttbiprodukter från andra djur.

1602 50 10

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1602 50 31

Corned beef i hermetiskt tillslutna förpackningar

Med uttrycket ”i hermetiskt tillslutna förpackningar” i undernr 1602 50 31 avses varor i förpackningar som har förseglats, även under vakuum, för att förhindra luft eller andra gaser från att komma ut eller in. När förpackningen en gång öppnats är originalförseglingen permanent bruten.

Dessa undernummer omfattar bland annat produkter i förseglade plastpåsar, även under vakuum.

1602 90 61

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1602 90 72 och 1602 90 74

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

Se anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

1604 12 91

I hermetiskt tillslutna förpackningar

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1602 50 31.

1604 14 16

Filéer, så kallade ”loins”

Under detta undernummer anges endast fiskfiléer i den betydelse, de har i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0304, 1 och som anger följande tre karakteristika:

kokta;

förpackade utan tillsats av lag i påse (eller i folie) av sådant slag som används för förpackning av livsmedel även vacuumförpackade eller värmeförslutna; och

frysta.

1604 19 31

Filéer, så kallade ”loins”

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1604 14 16.

1604 20 05

Surimiberedningar

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 0304 99 10.

Beredningar enligt detta undernummer består av surimi blandat med andra produkter (t.ex. mjöl, stärkelse, kött av kräftdjur, kryddor, aromämnen och färgämnen). De genomgår värmebehandling och föreligger i allmänhet frysta.

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller konserverade

Se anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

1605 20 10

I hermetiskt tillslutna förpackningar

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1602 50 31.

1605 90 11

I hermetiskt tillslutna förpackningar

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1602 50 31.

KAPITEL 17

SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form

1701 11 10 till 1701 12 90

Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Vissa former av vitt oraffinerat socker.

2.

Brunt socker med låg polymerisationsgrad, som utvinns från den andra och tredje tappningen vid framställningen. Dess färg varierar från gul till mörkbrun, huvudsakligen till följd av melassinnehållet och det har i allmänhet en sackaroshalt på mellan 85 och 98 viktprocent.

3.

Mindre rent socker som utvunnits vid raffineringen eller vid tillverkningen av kandisocker.

1701 11 10 och 1701 11 90

Socker från sockerrör

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1701 11 och 1701 12.

1701 12 10 och 1701 12 90

Socker från sockerbetor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1701 11 och 1701 12.

1701 91 00

Med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Socker med aromämnen eller färgämnen klassificeras enligt detta undernummer även om sackaroshalten är lägre än 99,5 viktprocent.

1701 99 10

Vitt socker

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel.

Vitt socker enligt detta undernummer, även oraffinerat, är socker som i allmänhet är vitt till färgen på grund av dess höga sackaroshalt (99,5 viktprocent eller mer).

Fastställande av sackaroshalten hos vitt socker med hänsyn till kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel ska ske enligt den polarimetriska metod som beskrivs i kommissionens direktiv 79/796/EEG, bilaga II, metod 10 (EGT L 239, 22.9.1979, s. 24).

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

1702 11 00 och 1702 19 00

Mjölksocker (inbegripet kemiskt ren laktos) samt sirap och andra lösningar av mjölksocker

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1702, A 1 och B, första stycket.

1702 30 10

Isoglukos

Se kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel.

1702 30 50 och 1702 30 90

Annat

Vid beräkning av viktprocenten för glukos ska med uttrycket ”torrsubstans” förstås att den är befriad från både fritt vatten och kristallvatten.

1702 40 10

Isoglukos

Se kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel.

1702 60 10

Isoglukos

Se kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel.

1702 60 80

Inulinsirap

Se kompletterande anmärkning 6 a till detta kapitel.

1702 90 30

Isoglukos

Se kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel.

1702 90 80

Inulinsirap

Se kompletterande anmärkning 6 b till detta kapitel.

1702 90 95

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Maltos, med undantag av kemiskt ren maltos.

2.

Invertsocker.

3.

Sackarossirap (med undantag av lönnsirap), varken färgad eller med tillsats av aromämnen.

4.

Produkter som felaktigt kallas ”high-test molasses” och som utvinns genom hydrolys och koncentration av rå rörsockersaft. De används huvudsakligen som näringssubstrat vid framställning av antibiotika och också för framställning av etylalkohol.

5.

Annan laktulos än kemiskt ren laktulos.

1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker

1703 10 00

Sockerrörsmelass

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1703 10.

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

1704 10 10 och 1704 10 90

Tuggummi, även överdraget med socker

Dessa undernummer omfattar sockerhaltigt tuggummi, som kännetecknas av innehållet av chiclegummi eller andra liknande oätliga produkter, oavsett i vilken form de föreligger (t.ex. plattor, sockeröverdragna tabletter, kulor), även ”bubbelgum”.

1704 90 10

Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser

Detta undernummer omfattar endast lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros utan tillsats av annat socker, aromämnen eller andra ämnen, även i form av kakor, stänger, pastiller och liknande).

Lakritsextrakt som beretts till konfektyrer genom tillsats av andra ämnen omfattas av undernr 1704 90 99 oavsett sackaroshalten.

1704 90 30

Vit choklad

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1704, andra stycket, 6.

1704 90 51 till 1704 90 99

Andra

Dessa undernummer omfattar de flesta av de sockerberedningar som går under benämningen sötsaker eller konfektyrer. Dessa beredningar klassificeras enligt dessa undernummer även om de innehåller drickbar alkohol eller alkoholbaserad likör.

Undernumren omfattar även pastor för tillverkning av t.ex. fondant, mandelmassa och nougat, som utgör halvfabrikat till konfektyrer och i regel föreligger i form av block eller kakor. Dessa halvfabrikat klassificeras enligt dessa undernummer även om deras sockerhalt ökas i samband med framställningen av färdiga produkter, förutsatt att de genom sin sammansättning är särskilt bestämda att användas endast vid tillverkningen av vissa typer av konfektyrer.

Dessa undernummer omfattar inte följande varor:

a)

Glassvaror, även i form av glasspinnar (nr 2105 00).

b)

Blandningar av konfektyrer innehållande kakao i varierande mängder och konfektyrer inte innehållande kakao, förpackade för försäljning som en blandning (nr 1806).

1704 90 51

Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackade i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1704, andra stycket, 4 och 9.

Undernumret omfattar även sockerglasyrblandningar.

1704 90 55

Pastiller, tabletter o.d. mot hosta

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1704, andra stycket, 5.

1704 90 61

Dragéer

Undernumret omfattar sockerkonfektyrer som glaserade mandlar, med ett hårt överdrag eller skal av socker. Dragéer framställs genom att sötsakens innanmäte (t.ex. en mandel) läggs i en panna med sirap. När pannan roteras tar innanmätet upp socker, som vid avkylning bildar ett klart avgränsat yttre skal.

1704 90 65

Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer

Vingummi och gelévaror består av geleringsmedel (t.ex. gummi arabicum, gelatin, pektin och vissa former av stärkelse) samt socker och aromämnen. De föreligger i varierande former, t.ex. som människo- eller djurfigurer.

1704 90 71

Karameller o.d., även fyllda

Karameller är hårda, i vissa fall spröda, och kan vara antingen genomskinliga eller ogenomskinliga. De består huvudsakligen av kokt socker med små mängder av andra tillsatser (utom fett) för att uppnå en stor variation av smak, konsistens och färg. Dessa varor kan också vara fyllda.

1704 90 75

Kola o.d.

Kola och dylikt är produkter som liksom karameller framställs genom kokning av socker, men med tillsats av fett.

1704 90 81

Tabletter framställda genom sammanpressning

Sockerkonfektyrer av denna typ föreligger i olika former som framställs genom sammanpressning, med eller utan tillsats av bindemedel.

1704 90 99

Andra

Detta undernummer omfattar sockerkonfektyrer som inte omfattas av föregående undernummer, t.ex.:

1.

Fondantmassor.

2.

Mandelmassor i detaljhandelsförpackningar med nettovikt mindre än 1 kg (mandelmassor i andra förpackningar: undernr 1704 90 51).

3.

Nougat.

4.

Lakritsextrakt i form av konfektyrvaror.

KAPITEL 18

KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR

1801 00 00

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

Kakaobönor innehåller 49 till 54 viktprocent av ett fett som kallas kakaosmör, 8 till 10 viktprocent stärkelse, 8 till 10 viktprocent protein, 1 till 2 viktprocent teobromin, 5 till 10 viktprocent tanniner (katekin eller kakaorött), 4 till 6 viktprocent cellulosa, 2 till 3 viktprocent mineraler, steroler (vitamin D) och olika ferment.

1803

Kakaomassa, även avfettad

Detta nummer omfattar kakaomassa, även i stycken, behandlad med alkalier för att förbättra lösligheten. Numret omfattar inte kakaomassa som behandlats på detta sätt men föreligger i form av pulver (nr 1805).

1805 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Kakaopulver klassificeras enligt detta nummer även om små mängder lecitin tillsatts (ca 5 viktprocent) eftersom syftet med detta är att förbättra kakaopulvrets möjlighet att lösas i vätskor och därigenom underlätta beredningen av kakaobaserade drycker (löslig kakao).

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1806 20 10

Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sammanlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett

Detta undernummer omfattar produkter som allmänt går under beteckningen chokladöverdrag eller mjölkchokladöverdrag.

1806 20 30

Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett

Detta undernummer omfattar produkter som allmänt går under beteckningen mjölkchoklad.

1806 20 50

Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör

Detta undernummer omfattar produkter som allmänt går under beteckningen mörk choklad.

1806 20 70

”Chocolate milk crumb”

”Chocolate milk crumb” framställs genom vakuumtorkning av en homogen vattenbaserad blandning av socker, mjölk och kakao. Produkten används i allmänhet för framställning av mjölkchoklad. Den kan föreligga i form av oregelbundna spröda stycken eller som pulver. ”Chocolate milk crumb” innehåller vanligtvis 35 till 70 viktprocent socker, 15 till 50 viktprocent fasta mjölkbeståndsdelar och 5 till 30 viktprocent kakao.

Den speciella framställningsprocessen medför kristallisering av dessa ingredienser.

1806 20 95

Andra

Detta undernummer omfattar andra beredningar av kakao, särskilt nougatpasta, chokladglasyr och bredbar chokladpasta.

1806 31 00

Fyllda

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1806 31.

1806 32 10

Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter

Detta undernummer omfattar även massiva block, kakor och stänger av choklad innehållande spannmålsflingor, frukt eller nötter (hela eller i bitar) omslutna av choklad.

1806 90 11 och 1806 90 19

Konfekt, även med fyllning

Beträffande uttrycket ”fyllda” gäller de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1806 31 i tillämpliga delar.

Dessa undernummer omfattar produkter som normalt kan ätas i en enda munsbit, t.ex.:

Fylld choklad.

En kombination av lager av choklad och andra livsmedel.

En blandning av choklad och andra livsmedel.

1806 90 11

Innehållande alkohol

Sorterade chokladpraliner, av vilka vissa innehåller alkohol men andra inte, klassificeras enligt allmänna bestämmelsen 3 b för tolkning av Kombinerade nomenklaturen.

1806 90 19

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 1806 90 11.

1806 90 31

Fyllda

Beträffande uttrycket ”fyllda” gäller de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 1806 31 i tillämpliga delar.

Undernumret omfattar även fyllda påskägg av choklad och liknande varor.

1806 90 39

Ofyllda

Detta undernummer omfattar bl.a. chokladströssel, flisad choklad och liknande samt massiva och ihåliga chokladägg och -figurer.

1806 90 50

Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao

Detta undernummer omfattar sockerkonfektyrer enligt nr 1704, t.ex. kola och sockeröverdragna varor med tillsats av kakao.

1806 90 60

Smörgåspålägg innehållande kakao

Detta undernummer omfattar bredbar choklad i detaljhandelsförpackningar med ett nettoinnehåll på högst 2 kg.

1806 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. vissa pulver innehållande kakao för framställning av krämer, glass, desserter och liknande beredningar, med förbehåll för de undantag som anges i de allmänna förklarande anmärkningarna till HS, kapitel 18.

KAPITEL 19

BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK

Allmänna anmärkningar

Mängden kakao som ingår i produkter enligt detta kapitel beräknas genom att multiplicera det sammanlagda teobromin- och koffeininnehållet med faktorn 31.

Teobromin- och koffeininnehållet fastställs med hjälp av HPLC (High Performance Liquid Chromatography).

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

1901 20 00

Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

Detta undernummer omfattar sådan färdigblandad deg som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1901, II, åttonde stycket, 7 och 8.

Undernumret omfattar inte torkade eller bakade tunna blad av mjöl eller stärkelse oavsett om de är avsedda att användas i bakverk (nr 1905).

1901 90 11 och 1901 90 19

Maltextrakt

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1901, I.

Maltextrakt innehåller dextriner, maltos, proteiner, vitaminer, enzymer och aromämnen.

Dessa undernummer omfattar inte barnmat, i detaljhandelsförpackningar, som innehåller maltextrakt även om maltextraktet är en av huvudbeståndsdelarna (undernr 1901 10 00).

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd

1902 20 91

Kokta

Detta undernummer omfattar bl.a. förkokt pasta.

1902 40 90

Andra

Detta undernummer omfattar couscous som är beredd, t.ex. tillsammans med kött, grönsaker eller andra ingredienser, förutsatt att köttinnehållet inte överstiger 20 viktprocent av beredningen.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Se anmärkningarna 3 och 4 till detta kapitel.

1904 10 10 till 1904 10 90

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter

Produkter som framställts genom den process som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904, A, fjärde stycket, även produkter som framställts av andra slag av spannmål, klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de efter svällningen bereds till mjöl, gryn eller pelletar.

Undernumren omfattar även oregelbundet formad emballagefyllnad, även olämplig som livsmedel, som framställts genom extrudering av t.ex. majsmjöl.

1904 20 10 till 1904 20 99

Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904, B.

1904 30 00

Bulgurvete

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904, C.

1904 90 10 och 1904 90 80

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1904, D.

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Detta nummer omfattar inte ogräddad deg i någon form för framställning av bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao (undernr 1901 20 00).

1905 10 00

Knäckebröd

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 4.

Detta undernummer omfattar också sådana produkter framställda genom extrudering.

1905 20 10 till 1905 20 90

Kryddade kakor s.k. ”pain d'épices”

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 6.

Dessa undernummer omfattar inte ”speculoos” eller ”patience”, en typ av ryskt bröd.

1905 31 11 till 1905 31 99

Söta kex, småkakor o.d.

Se de kompletterande anmärkningarna 1 och 2 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 8 b.

Detta undernummer omfattar bl.a. sådana produkter framställda genom extrudering.

1905 31 30

Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett

Detta undernummer omfattar även smörkex (”butter bisquits”).

1905 31 91

Kex med mellanlägg

Detta undernummer omfattar dubbla kex med ett mellanlägg av någon annan typ av livsmedel. Fyllningen kan bestå av t.ex. choklad, sylt, fondantkräm eller nötpasta.

1905 32 05 till 1905 32 99

Våfflor och rån (wafers)

Se de kompletterande anmärkningarna 1 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 9.

1905 32 91

Salta, även fyllda

Detta undernummer omfattar bl.a. kryddade våfflor innehållande ost.

1905 40 10 och 1905 40 90

Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 5.

1905 90 20

Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, B.

1905 90 30

Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett

Uttrycket ”bröd” inbegriper produkter av olika storlek.

Detta undernummer omfattar vanligt bröd i olika former och särskilt bröd som t.ex. glutenbröd för diabetiker och skeppsskorpor.

1905 90 45

Kex

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 8 a och c.

1905 90 55

Extruderade eller expanderade varor, smaksatta eller salta

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 1905, A 7 och 15.

1905 90 60

Med tillsats av sötningsmedel

Detta undernummer omfattar alla finare bakverk som inte omfattas av föregående undernummer, t.ex. tårtor, mjuka kakor, bakelser och maränger.

1905 90 90

Andra

Detta undernummer omfattar quiche, pizza och bröd som inte omfattas av undernr 1905 90 30 och 1905 90 60.

Undernumret omfattar även oregelbundet formad emballagefyllnad, även olämplig som livsmedel, som framställts genom extrudering av stärkelse.

KAPITEL 20

BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR

Anmärkning 4

För fastställande av torrsubstansinnehållet i tomatsaft ska den analysmetod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 1979/82 (EGT L 214, 22.7.1982, s. 12) användas.

Kompletterande anmärkning 1

För fastställande av produktens syrainnehåll bör lika stora andelar av varans flytande och fasta beståndsdelar homogeniseras.


2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

Se anmärkning 3 till detta kapitel.

2001 90 10

Mango chutney

Med mango chutney enligt detta undernummer och undernr 2103 90 10 förstås en beredning av inlagda mangofrukter med tillsats av diverse andra produkter, t.ex. ingefära, torkade vindruvor, peppar och socker.

Mango chutney enligt detta undernummer innehåller bitar av frukt medan mango chutney enligt undernr 2103 90 10 däremot föreligger som en helt homogen sås av mer eller mindre tjock konsistens.

2001 90 50

Svampar

Detta undernummer omfattar inte svampar som endast är tillfälligt konserverade med hjälp av den behandling som beskrivs i nr 0711, t.ex. stark saltlake innehållande ättika eller ättiksyra.

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2002 10 10 och 2002 10 90

Hela eller i bitar

Dessa undernummer omfattar tomater, hela eller i bitar, även flådda, konserverade genom sterilisering.

2002 90 11 till 2002 90 99

Andra slag

Dessa undernummer omfattar tomatpuré, även i form av kakor, tomatkoncentrat och tomatsaft med en torrsubstans minst 7 viktprocent. Detta undernummer omfattar också tomatpulver som framställts genom torkning av tomatsaft. Tomatpulver som framställts genom malning av flingor som utvunnits genom torkning av skivade tomater omfattas däremot av undernr 0712 90 30.

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006

Se anmärkning 3 till detta kapitel.

Detta nummer omfattar inte beredningar av produkter enligt nr 0714 som inte anses som grönsaker (undernr 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 eller 2008 99 91).

2004 10 10

Kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterligare beredd

Detta undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2004, andra stycket, 1.

2004 10 91 och 2004 10 99

Annan

Dessa undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2004, andra stycket, 3.

2004 90 50

Ärter (Pisum sativum) och omogna bönor (Phaseolus  spp.), i balja

Med ”bönor i balja” förstås i detta undernummer endast bönor av släktena Phaseolus och Vigna som skördats innan de är mogna och på vilka hela skidan kan ätas. Skidan kan vara av varierande färg, t.ex. enhetligt grön, grön med grå eller blå strimmor, eller gul (vaxbönor).

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006

De förklarande anmärkningarna till nr 2004 gäller även för detta nummer.

Detta nummer omfattar produkten ”papad” som är tillverkad av torkade blad av deg som är framställd av baljväxtmjöl, salt, kryddor, olja, jäst och ibland även små mängder finmalet mjöl av spannmål eller ris.

2005 10 00

Homogeniserade grönsaker

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

2005 20 80

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. potatis, i skivor av varierande tjocklek, förkokt i fett eller olja, kyld och vakuumförpackad.

2005 70 00

Oliver

Detta undernummer omfattar de oliver som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2005, fjärde stycket, 1, även fyllda med grönsaker (t.ex. spansk peppar eller sötpaprika), frukter eller nötter (t.ex. mandlar) eller en blandning av grönsaker och frukter eller nötter.

2006 00

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

2006 00 31 till 2006 00 38

Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

Se kompletterande anmärkning 2 a till detta kapitel beträffande sockerinnehållet.

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Se anmärkning 5 till detta kapitel beträffande erhållna genom kokning.

Se kompletterande anmärkning 2 a till detta kapitel beträffande sockerinnehållet.

Detta nummer omfattar inte fruktmos som passerats och därefter kokats upp i vakuum och vars konsistens och kemiska sammansättning inte ändrats genom värmebehandlingen (nr 2008).

2007 10 10 till 2007 10 99

Homogeniserade beredningar

Se anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Se kompletterande anmärkning 2 a till detta kapitel beträffande sockerinnehållet.

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel beträffande tillsatsen av socker.

Se kompletterande anmärkning 4 till detta kapitel beträffande alkoholhalten.

2008 11 10 till 2008 19 99

Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra

Dessa undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2008, andra stycket, 1 och 2, inbegripet blandningar av sådana produkter.

Undernumren omfattar även sådana produkter i följande former:

1.

I tunna skivor eller mosade, särskilt för användning i bakverk.

2.

Malda eller på annat sätt krossade, i form av pasta, även med tillsats av andra ämnen.

Dessa undernummer omfattar däremot inte pastor för tillverkning av mandelmassa, nougat och liknande (nr 1704).

2008 19 11 till 2008 19 99

Andra nötter och frön, inbegripet blandningar

Dessa undernummer omfattar nötter och andra frön, med undantag av jordnötter, och blandningar av nötter och andra frön, även blandningar i vilka jordnötter utgör den övervägande delen.

2008 30 51

Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

Med klyftor i detta undernummer förstås fruktens hela, naturliga klyftor.

Förekomsten av små mängder av klyftor i bitar, som inte är resultatet av en avsiktlig behandling, påverkar inte klassificeringen enligt detta undernummer.

2008 30 71

Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 2008 30 51.

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Se anmärkning 6 till detta kapitel beträffande saft, ojäst och utan tillsats av alkohol.

Se anmärkning 3 till undernummer till detta kapitel beträffande Brixtal.

Se kompletterande anmärkning 5 a till detta kapitel beträffande tillsatsen av socker.

Produkter som fått tillsats av socker i sådan mängd att de innehåller mindre än 50 viktprocent naturlig frukt- och bärsaft har, enligt kompletterande anmärkning 5 b till detta kapitel, förlorat sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.

För att fastställa om produkterna har förlorat sin ursprungliga karaktär genom tillsats av socker bör endast de kompletterande anmärkningarna 2 och 5 till detta kapitel tillämpas. Innehållet av olika sockerarter uttrycket som sackaros beräknas enligt kompletterande anmärkning 2. Om innehållet tillsatt socker beräknat enligt kompletterande anmärkning 5 a till detta kapitel överstiger 50 viktprocent är det beräknade innehållet av naturlig frukt- och bärsaft mindre än 50 viktprocent.

Beträffande tillsats av andra ämnen till produkter enligt nr 2009, se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2009.

EXEMPEL

Analys av ett apelsinsaftprov ger följande resultat:

densitet vid 20 °C: 1,32 g/cm3

värde som refraktometern anger vid en temperatur på 20 °C: 65,3

beräknat innehåll av olika sockerarter, uttryckt som sackaros (kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel): 62,0 (65,3 × 0,95)

beräknad tillsats av socker (kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel): 49 viktprocent (62,0–13)

beräknat innehåll av naturlig frukt- och bärsaft: 51 viktprocent (100–49).

Slutsats: provet anses inte, i enlighet med kompletterande anmärkning 5 b till detta kapitel, ha förlorat sin ursprungliga karaktär.

2009 11 11 till 2009 11 99

Fryst

Se de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2009 11.

2009 50 10 och 2009 50 90

Tomatsaft

Se anmärkning 4 till detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkning.

2009 69 51

Koncentrerad

Se kompletterande anmärkning 6 till detta kapitel.

2009 69 71

Koncentrerad

Se kompletterande anmärkning 6 till detta kapitel.

KAPITEL 21

DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR

Kompletterande anmärkning 1

Denna kompletterande anmärkning omfattar särskilt maltodextriner.


2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2101 11 00

Extrakter, essenser och koncentrat

Detta undernummer omfattar extrakter, essenser och koncentrat av kaffe i form av pulver, granulat, flingor, block eller i annan fast form.

Detta undernummer omfattar produkter i flytande form eller i form av pasta (även fryst). Sådana produkter används särskilt i livsmedelsberedningar (t.ex. för tillverkning av choklad, kakor och andra bakverk samt glass).

2101 30 19

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a. ogrodda frön av korn, skalade, rostade och användbara vid öltillverkning som färg- och smakmedel eller som ersättningsmedel för kaffe.

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver

2102 10 10

Jästkulturer

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2102, A, tredje stycket, 4.

Dessa typer av jäst odlas på speciella medier för särskilda ändamål, särskilt för destillation och vinframställning. Med dessa jästtyper är det möjligt att uppnå exakta egenskaper i jästa produkter.

2102 20 11 och 2102 20 19

Inaktiv jäst

Dessa typer av jäst, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2102, A, fjärde och femte stycket, saluförs i allmänhet som näringsmedel (”livsmedelsindustrijäst”), vanligtvis i form av pulver, flingor eller granulat.

2102 20 90

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2102, B.

2102 30 00

Beredda bakpulver

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2102, C.

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

2103 90 10

Flytande mangochutney

Med mangochutney enligt detta undernummer förstås en beredning av inlagda mangofrukter med tillsats av diverse andra produkter, t.ex. ingefära, torkade vindruvor, peppar och socker.

Mangochutney enligt detta undernummer föreligger som en helt homogen sås av mer eller mindre tjock konsistens.

2103 90 30

Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volymprocent och innehållande 1,5–6 viktprocent gentiana, kryddor och andra beståndsdelar samt innehållande 4–10 viktprocent socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 0,5 liter

De produkter som avses i detta undernummer är flytande alkoholhaltiga koncentrat, som får sin särskilda smak, som samtidigt är bitter och starkt aromatisk, från de gentianarötter som används vid varornas framställning tillsammans med olika kryddor och aromämnen.

Dessa koncentrat av aromatisk bitter används som smaktillsatser i drycker (t.ex. cocktails, safter och läskedrycker) och som smaksättning på samma sätt som såser och blandningar i maträtter eller i bakverk (t.ex. soppor, kött-, fisk- eller grönsaksrätter, såser, charkuterivaror, fruktkompotter och fruktsallader, frukttårtor, desserter och sorbeter).

Aromatisk bitter av denna typ säljs i allmänhet under beteckningen ”Angostura bitter”.

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2104 20 00

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

Uttrycket ”homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar” definieras i anmärkning 3 till detta kapitel.

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

Med ”glassvaror” enligt detta nummer förstås livsmedelsberedningar, även i detaljhandelsförpackning och även innehållande kakao eller choklad (även i form av överdrag), som säljs i fast form eller i form av pasta till följd av frysning och som ska ätas i det tillståndet.

Det huvudsakliga kännetecknet på dessa produkter är att de återgår till flytande eller halvflytande tillstånd vid en omgivningstemperatur av ca 0 °C.

Beredningar som ser ut som glass men inte har de huvudsakliga egenskaper som beskrivs ovan omfattas däremot, beroende på beskaffenheten, av nr 1806, 1901 eller 2106.

Produkterna enligt detta undernummer har mycket varierande namn (t.ex. vattenglass, glass, cassata) och föreligger i olika former. De kan innehålla kakao eller choklad, socker, vegetabiliskt fett eller mjölkfett, mjölk (även skummjölk), frukt, stabiliseringsmedel, aromämnen, färgämnen och liknande.

Den totala fetthalten i den färdiga produkten överstiger i allmänhet inte 15 viktprocent. Vissa specialiteter, som framställs med en stor mängd grädde, kan dock innehålla ca 20 viktprocent fett.

Vid tillverkningen av vissa glassvaror blåses luft in i råvarorna för att öka den färdiga produktens volym.

Se vidare de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2105, särskilt i fråga om undantag.

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2106 10 20 och 2106 10 80

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, andra stycket, 6, med undantag av den del som handlar om proteinhydrolysat.

Dessa undernummer omfattar inte koncentrat av mjölkprotein (undernr 0404 90 eller nr 3504 00 00).

Vid fastställandet av sackaroshalten vid klassificering enligt dessa undernummer ska hänsyn tas till halten invertsocker uttryckt som sackaros.

2106 90 20

Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, andra stycket, 7.

Se kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar inte liknande sammansatta beredningar med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent (undernr 2106 90 92 och 2106 90 98).

2106 90 30

Av isoglukos

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel.

2106 90 92 och 2106 90 98

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, andra stycket, 1 till 5, 8 till 11 och 13 till 16 samt de förklarande anmärkningarna till undernr 2106 10 20 och 2106 10 80, tredje stycket.

KAPITEL 22

DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA

Allmänna anmärkningar

I de fall där det i detta kapitel görs åtskillnad mellan produkter i kärl rymmande högst 2 l och kärl rymmande mer än 2 l är det inte kärlens rymd utan vätskemängden i kärlen som ska beaktas.

Detta kapitel omfattar också – i den mån det inte är fråga om medikamenter – tonica (stärkande medel), som även om de intas i små mängder, t.ex. skedvis, är lämpliga för direkt konsumtion som dryck. Alkoholfria tonica som ska spädas innan de intas omfattar inte av kapitel 22 (i allmänhet nr 2106).

Kompletterande anmärkning 2 b

Den potentiella alkoholhalten i volymprocent beräknas genom att multiplicera det samlade sockerinnehållet (beräknat i kilogram invertsocker) i 100 l av varan i fråga med en faktor på 0,6.


2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö

2201 10 11 till 2201 10 90

Mineralvatten och kolsyrat vatten

Dessa undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2201, B och C.

Undernumren omfattar inte naturligt mineralvatten i aerosolbehållare som används för hudvård (nr 3304).

2201 10 11 och 2201 10 19

Naturligt mineralvatten

”Naturligt mineralvatten” är vatten som uppfyller gällande version av rådets direktiv 80/777/EG (EGT L 229, 30.8.1980, s. 1).

2201 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2201, A och D.

Undernumret omfattar även vattenånga och naturligt vatten, filtrerat, steriliserat, renat eller mjukgjort.

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Uttrycket ”alkoholfria drycker” definieras i anmärkning 3 till detta kapitel.

2202 10 00

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

Detta undernummer omfattar de läskedrycker som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2202, A.

Förekomsten av antioxidanter, vitaminer, stabiliseringsmedel eller kinin påverkar inte klassificeringen av läskedrycker.

Detta undernummer omfattar bl.a. flytande produkter bestående av vatten, socker och aromämnen, som föreligger i plastpåsar och är avsedda för framställning i hushållen av ispinnar genom frysning i kylskåpet.

Se även kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

2202 90 91 till 2202 90 99

Andra, innehållande fett av varor enligt nr 0401–0404

Dessa undernummer omfattar t.ex. flytande s.k. ”filled milk”, förutsatt att produkten som kan drickas direkt. ”Filled milk” är en produkt på basis av skummjölk eller skummjölkspulver med tillsats av raffinerade vegetabiliska fetter eller oljor i en mängd som i stort sett motsvarar den mängd naturligt fett som avlägsnats från den ursprungliga mjölken. Denna dryck klassificeras i underavdelningarna till dessa undernummer beroende på halten av mjölkfett.

2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

Se kompletterande anmärkning 2 a till detta kapitel beträffande den verkliga alkoholhalten i volymprocent.

2204 10 11 till 2204 10 99

Mousserande vin

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

2204 10 11

Champagne

Champagne är ett mousserande vin som framställs av druvor som uteslutande skördas i provinsen Champagne i Frankrike.

2204 21 10

Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr 2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Vin i flaskor med champagnekork som inte motsvarar definitionen av ”mousserande vin” i anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

2.

Vin i andra behållare än flaskor med champagnekork med ett övertryck på minst 1 bar men mindre än 3 bar vid 20 °C.

Som ”champagnekorkar” betraktas korkar som motsvarar nedanstående illustration samt liknande korkar av plast.

 

Image

2204 21 11 till 2204 21 99

Andra

Se kompletterande anmärkning 4 och 5 till detta kapitel.

Bland de beståndsdelar som inte förångas av det totala torrsubstansinnehållet enligt kompletterande anmärkning 4 A till detta kapitel räknas socker, glycerol, tanniner, vinsyra, färgämnen och salter.

2204 21 11 till 2204 21 78

Kvalitetsviner från specificerade områden

Se kompletterande anmärkning 6 till detta kapitel.

2204 21 23

Tokaj

Se kompletterande anmärkning 4 B b till detta kapitel.

2204 21 81 till 2204 21 83

Kvalitetsviner från specificerade områden

Se kompletterande anmärkning 6 till detta kapitel.

2204 21 81

Tokaj

Se kompletterande anmärkning 4 B b till detta kapitel.

2204 29 10

Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr 2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck av minst 1 bar men mindre än 3 bar

De förklarande anmärkningarna till undernr 2204 21 10 gäller i tillämpliga delar.

2204 29 11 till 2204 29 99

Andra

Se kompletterande anmärkning 4 och 5 till detta kapitel.

2204 29 11 till 2204 29 58

Kvalitetsviner från specificerade områden

Se kompletterande anmärkning 6 till detta kapitel.

2204 29 11

Tokaj

Se kompletterande anmärkning 4 B b till detta kapitel.

2204 29 77 till 2204 29 82

Kvalitetsviner från specificerade områden

Se kompletterande anmärkning 6 till detta kapitel.

2204 29 77

Tokaj

Se kompletterande anmärkning 4 B b till detta kapitel.

2204 30 10

Druvmust i jäsning eller druvmust, vars jäsning har avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol

Se kompletterande anmärkning 3 i kombination med kompletterande anmärkning 2 a, 2 b och 2 c till detta kapitel.

2204 30 92

Koncentrerad

Se kompletterade anmärkning 7 till detta kapitel.

2204 30 96

Koncentrerad

Se kompletterade anmärkning 7 till detta kapitel.

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

Bland de viner som omfattas av detta nummer och beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2205 kan nämnas:

1.

Marsala all'uovo, Marsala alla mandorla och Crema di Marsala all'uovo, som är drycker på basis av Marsalavin, smaksatta med äggula, mandel och andra aromatiska ämnen.

2.

Sangria, framställd på basis av vin och smaksatt med t.ex. citron eller apelsin.

Se kompletterande anmärkning 8 till detta kapitel. Produkter med en verklig alkoholhalt på mindre än 7 volymprocent omfattas av nr 2206 00.

2206 00

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2206 00 10

”Piquettevin”

Se kompletterande anmärkning 9 till detta kapitel.

2206 00 31 till 2206 00 89

Andra

Detta undernummer omfattar även de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2206, andra stycket, 1 till 10.

2206 00 31 och 2206 00 39

Mousserande

Beträffande uttrycket ”mousserande” hänvisas till kompletterande anmärkning 10 till detta kapitel.

Beträffande uttrycket ”champagnekork” i ovanstående kompletterande anmärkning hänvisas till de förklarande anmärkningarna till undernr 2204 21 10, sista stycket.

2206 00 51 till 2206 00 89

Andra slag

Dessa undernummer omfattar även drycker som inte är en produkt av naturlig jäsning av färsk druvmust utan är framställda på basis av koncentrerad druvmust. Denna must är hållbar och kan lagras för användning efter behov.

Jäsningsprocessen sätts vanligtvis igång med jäst. Musten kan också tillsättas socker före eller under jäsningen. Den produkt som utvinns genom denna process kan till sist sötas, tillsättas alkohol eller blandas.

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2207, med undantag av fjärde stycket.

Spritdrycker (t.ex. gin och vodka) omfattas av undernr 2208 20 12 till 2208 90 78 oavsett alkoholhalt.

2207 20 00

Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2207, fjärde stycket.

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Sprit, likör och andra spritdrycker enligt nr 2208 är alkoholhaltiga vätskor som i allmänhet är avsedda för förtäring och framställs på något av följande sätt:

Direkt genom destillation (även med tillsats av aromämnen) av naturliga jästa vätskor, t.ex. vin eller cider, eller av jästa frukter, mäsk, spannmål eller andra vegetabiliska produkter.

Genom tillsats av olika aromatiska ämnen och ibland socker till destillerad alkohol.

De olika spritdryckerna beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, tredje stycket, 1 till 18.

Beträffande odenaturerad sprit bör det observeras att den omfattas av detta undernummer även om produkten har en alkoholhalt av 80 volymprocent eller mer och oavsett om den är färdig för direkt konsumtion.

Detta nummer omfattar inte alkoholhaltiga drycker som framställts genom jäsning (nr 2203 00 till 2206 00).

2208 30 11 till 2208 30 88

Whisky

Whisky är en spritdryck, erhållen genom destillation av mäsk av spannmål försåld i butelj eller i andra förpackningar, med en alkoholhalt av minst 40 volymprocent.

Skotsk whisky (scotch whisky) är en i Skottland destillerad och lagrad whisky.

Whisky med tillsats av kolsyrehaltigt vatten (whisky-soda) omfattas inte av dessa udernummer utan av undernr 2208 90 69 eller 2208 90 78.

2208 30 32 och 2208 30 38

Maltwhisky

Skotsk maltwhisky, som är en spritdryck framställd genom destillation av en jäst mäsk av enbart mältat korn.

2208 30 52 och 2208 30 58

S.k. blended whisky

Blended skotsk whisky framställd genom blandning (”blending”) av två eller flera skotska maltwhiskysorter och/eller skotska whiskysorter benämnda ”grain”.

2208 30 72 och 2208 30 78

Annan whisky

Dessa undernummer omfattar alla andra skotska whiskysorter, särskilt skotsk s.k. ”grainwhisky” som framställs genom blandning av mältat korn och omältad spannmål.

2208 40 11 till 2208 40 99

Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör

Dessa undernummer omfattar t.ex. rom och tafia, som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, tredje stycket, 3, förutsatt att produkterna har kvar sina organoleptiska egenskaper.

2208 50 11 och 2208 50 19

Gin

Gin är en spritdryck som i allmänhet framställs genom en eller flera destillationer av renad sprit av spannmål eller etylalkohol tillsammans med enbär och andra aromatiska ämnen (t.ex. koriander, angelikarot, anis eller ingefära).

Som gin anses i dessa undernummer endast spritdrycker med gins organoleptiska egenskaper.

Följande drycker omfattas därför inte av dessa undernummer:

a)

Genever (undernr 2208 50 91 eller 2208 50 99).

b)

Akvavit (undernr 2208 90 56 eller 2208 90 77).

c)

Kranawitter (undernr 2208 90 56 eller 2208 90 77).

2208 60 11 till 2208 60 99

Vodka

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, tredje stycket, 5.

2208 70 10 och 2208 70 90

Likör

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, första stycket, B och tredje stycket.

2208 90 11 och 2208 90 19

Arrak, på kärl rymmande

Arrak är sprit som framställs med hjälp av särskild jäst ur sockerrörsmelass eller melass från söta växtsafter och från ris.

Arrak får inte förväxlas med raki, som framställs genom omdestillation av sprit framställd av russin eller torkade fikon med tillsats av anisfrö och som omfattas av undernr 2208 90 56 eller 2208 90 77.

2208 90 33 och 2208 90 38

Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med undantag av likör), på kärl rymmande

Sprit framställd av plommon, päron och körsbär är alkoholhaltiga drycker som framställs uteslutande genom jäsning och destillation av plommon-, päron- eller körsbärsmust.

Beträffande uttrycken plommon och körsbär hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 0809.

2208 90 48

Andra slag

Som sprit av frukt i detta undernummer förstås spritdrycker som uteslutande framställs genom jäsning och destillation av andra frukter än plommon, päron eller körsbär, t.ex. aprikoser, blåbär, hallon, björnbär, svarta, vita eller röda vinbär, jordgubbar och äpplen, även sprit som framställs av cider. Calvados omfattas däremot av undernr 2208 90 45.

2208 90 56

Andra slag

Detta undernummer omfattar anisbrännvin, raki, agavebrännvin med undantag av tequila (t.ex. mezcal), kryddbrännvin, ”digestiv” bitter, akvavit, kranawitter, sprit som destillerats ur rötter (t.ex. gentianarot), durrabrännvin.

2208 90 69

Andra spritdrycker

Förutom de drycker som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2208, tredje stycket, 14 till 18 omfattar undernumret bl.a.:

1.

Spritdrycker med tillsats av kolsyrehaltigt vatten (t.ex. whisky-soda).

2.

Te med tillsats av alkohol.

3.

Blandningar av spritdrycker eller blandningar av spritdrycker och frukt- eller grönsakssaft (cocktail).

2208 90 71

Av frukt

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 2208 90 48. Detta undernummer omfattar även Calvados.

2208 90 77

Andra slag

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 2208 90 56.

2208 90 78

Andra spritdrycker

Se de förklarande anmärkningarna till undernr 2208 90 69.

2209 00

Ättika

2209 00 11 och 2209 00 19

Vinättika

Se kompletterande anmärkning 11 till detta kapitel.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2209, I, andra stycket, 1.

2209 00 91 och 2209 00 99

Annan ättika

Dessa undernummer omfattar även de produkter som avses i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2209, I, andra stycket, 2, 3 och 4 samt II.

KAPITEL 23

ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL

Kompletterande anmärkning 3

Den potentiella alkoholhalten uttryckt i massa beräknas genom att multiplicera det samlade sockerinnehållet (beräknat i kilogram invertsocker) i 100 kg av varan i fråga med en faktor på 0,47.


2301

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel; grevar

2301 20 00

Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Mjöl och pelletar av fisk enligt detta undernummer består av fisk eller återstoder av fisk som i allmänhet upphettas och därefter reduceras till pastaform, torkas och mals och i vissa fall pressas ihop till pelletar.

Undernumret omfattar inte fiskmjöl som är lämpligt som livsmedel (undernr 0305 10 00).

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter

För åtskillnad mellan produkter enligt detta nummer och produkter enligt kapitel 11 hänvisas till anmärkning 2 A till kapitel 11.

Återstoder enligt de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2302, B 1 ska innehålla minst 50 % spannmål eller baljväxter.

För fastställande av stärkelsehalten (i föreliggande produkt) ska den metod som anges i kommissionens direktiv 72/199/EEG, bilaga I 1 (EGT L 123, 29.5.1972, s. 6) användas.

2302 10 10 och 2302 10 90

Av majs

Förutsatt att villkoren i anmärkning 2 A till kapitel 11 är uppfyllda omfattar dessa undernummer inte krossade majskorn som uppsamlas vid siktningen av rensade, oskalade majskorn (undernr 1104 23 90).

2303

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar

För fastställande av stärkelse- och proteinhalten används den metod som anges i kommissionens direktiv 72/199/EEG, bilaga I, punkt 1 respektive 2 (EGT L 123, 29.5.1972, s. 6).

2303 10 11 och 2303 10 19

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten)

Produkter som klassificeras enligt dessa undernummer ska uppfylla de krav som framgår av kompletterande anmärking 1 till detta kapitel.

Dessa undernummer omfattar bl.a.:

1.

Majsgluten (i allmänhet i form av mjöl), huvudsakligen bestående av gluten från majskornen som erhålls vid utvinning av stärkelse. Proteinhalten (kväve × 6,25) utgör mer än 40 viktprocent.

2.

Glutenmjöl, som huvudsakligen framställs genom att blanda torkade återstoder från tillverkningen av majsstärkelse med rent gluten. Dessa produkter har i allmänhet en proteinhalt på ca 40 viktprocent (kväve × 6,25).

3.

Majsglutenfoder, som i allmänhet innehåller minst 20 viktprocent protein (kväve × 6,25) och huvudsakligen består av delar av fruktväggen och frövitan, majsgluten och eventuellt koncentrerat majsstöpvatten, som alla är biprodukter från framställningen av majsstärkelse.

Dessa undernummer omfattar även ovanstående produkter hoppressade till pelletar.

Undernumren omfattar endast produkter med en stärkelsehalt på högst 28 viktprocent beräknad på torrsubstansen i enlighet med metoden i bilaga I 1 till kommissionens direktiv 72/199/EEG (EGT L 123, 29.5.1972, s. 6) och en fetthalt på högst 4,5 viktprocent beräknad på torrsubstansen enligt metod A i bilaga I till kommissionens direktiv 84/4/EEG (EGT L 15, 18.1.1984, s. 28).

Produkter med högre stärkelse- eller fetthalt klassificeras normalt enligt kapitel 11 eller nr 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 eller 2309 90 51 beroende på produktens beskaffenhet. Detta gäller också varor som innehåller produkter som utvunnits ur majs genom en annan metod än den våta metoden (t.ex. återstoder från siktning av majskorn, malda majskorn, återstoder från extraktion av majsgroddolja med den torra metoden).

De produkter som klassificeras enligt dessa undernummer får inte heller innehålla återstoder från extraktion av majsgroddolja med den våta metoden.

Koncentrerat majsstöpvatten omfattas av undernr 2303 10 90 oavsett proteinhalten.

2303 10 90

Andra

Med återstoder från framställningen av stärkelse från maniokrötter i detta undernummer förstås produkter med en stärkelsehalt av högst 40 viktprocent beräknad på torrsubstansen.

Om stärkelsehalten är högre omfattas sådana produkter, i form av mjöl, av undernr 1106 20 10 eller 1106 20 90. Produkter i form av pelletar omfattas av undernr 0714 10.

Detta undernummer omfattar även följande produkter:

1.

Sorghumglutenfoder, som i allmänhet innehåller minst 18 viktprocent protein och huvudsakligen består av partiklar från frukväggen och frövitan av sorghumkorn, sorghumgluten och eventuellt koncentrerat sorghumstöpvatten, som alla är biprodukter från framställningen av sorghumstärkelse.

Undernumret omfattar endast produkter med en stärkelsehalt av högst 40 viktprocent beräknad på torrsubstansen.

Produkter med högre stärkelsehalt klassificeras i allmänhet enligt kapitel 11 eller nr 2302 eller 2309 beroende på varans beskaffenhet.

2.

Återstoder från stärkelseframställning under beteckningen ”torkad potatispulp”. Stärkelsehalten i sådana återstoder är vanligtvis minst 50 viktprocent.

För fastställande av fukthalten används den metod som anges i kommissionens direktiv 71/393/EEG bilaga I 1 (EGT L 279, 20.12.1971, s. 7).

Koncentrerat majsstöpvatten klassificeras enligt detta undernummer oavsett proteinhalten.

2303 20 10 och 2303 20 90

Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning

Vassle från vilken mjölksockret delvis har avlägsnats betraktas inte som avfall från sockerframställning och omfattas inte av dessa undernummer (nr 0404).

Dessa undernummer omfattar även helt eller delvis avsockrade sockerbetor.

2303 30 00

Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2303, första stycket, E 1 till 5.

2304 00 00

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar

Detta nummer omfattar inte sojabönflingor, även malda, från vilka sojabönoljan inte har utvunnits (nr 2308).

2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar

2306 41 00

Av rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2306 41.

2306 90 05

Av majsgroddar

Detta undernummer omfattar återstoder från extraktion av majsgroddolja genom den våta eller den torra metoden och som motsvarar kriterierna av kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel.

Produkter som inte motsvarar dessa kriterier klassificeras i allmänhet enligt kapitel 11 eller nr 2302 eller 2309 beroende på produktens beskaffenhet.

2306 90 11 och 2306 90 19

Oljekakor och andra återstoder från utvinning av olivolja

Uttrycket ”återstoder från utvinning av olivolja” omfattar endast produkter med en fetthalt som inte överstiger 8 viktprocent. Sådana produkter (med undantag av bottensatser) med högre fetthalt klassificeras enligt samma undernummer som råvaran (undernr 0709 90 31 eller 0709 90 39).

För fastställande av fetthalten används den metod som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 bilaga XV (EGT L 248, 5.9.1991, s. 1).

2307 00

Vindruv; rå vinsten

2307 00 11

Med en total alkoholhalt av högst 7,9 % mas och en torrsubstanshalt av minst 25 viktprocent

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkningar.

2307 00 90

Rå vinsten

Se de förklarande anmärkningarna till nr 2307, andra stycket.

2308 00

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelletar

2308 00 11

Med en total alkoholhalt av högst 4,3 % mas och en torrsubstanshalt av minst 40 viktprocent

Se kompletterande anmärkning 3 till detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkningar.

2308 00 40

Ekollon och hästkastanjer; återstoder från pressning av frukt, annan än vindruvor

Återstoder från pressning av frukt, annan än vindruvor omfattar bl.a. så kallade apelsinceller, dvs. produkter som består av delar av apelsiner som vid pressningen trängt in i saften och sedan de silats bort nästan inte innehåller några beståndsdelar alls av fruktköttet utan huvudsakligen består av cellmembran och albedo. Dessa produkter används som tillsats till utspädda koncentrat av apelsinsaft och till läskedrycker.

2308 00 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a. de produkter som specificeras i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2308, andra stycket, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9.

Undernumret omfattar även sojabönskal, även malda, från vilka sojabönoljan inte utvunnits.

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Se anmärkning 1 till detta kapitel.

För fastställande av stärkelsehalten används den polarimetriska metoden (även kallad Ewers modifierade metod), som beskrivs i punkt 1 i bilaga I till kommissionens direktiv 72/199/EEG (EGT L 123, 29.5.1972, s. 6).

Stärkelsehalten i viktprocent i beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur enlig KN-nummer 2309 ska fastställas med den enzymatiska analysmetod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 121/2008 (EUT L 37, 12.2.2008, s. 3) om följande forderråvaror förekommer i betydande mängder:

a)

(socker)betsprodukter som (socker)betmassa, melass av (socker)betor, melasserad betmassa, (socker)betvinass, (bet)socker,

b)

citruspulp,

c)

linfrön, linfröexpeller, extraherade linfrön,

d)

rapsfrön, rapsfröexpeller, extraherade rapsfrön, rapsfröskal,

e)

solrosfrön, extraherade solrosfrön, delvis skalade extraherade solrosfrön,

f)

kopraexpeller, extraherat kopra,

g)

potatispulpa,

h)

vattenfri jäst,

ij)

inulinrika produkter (t.ex. snitsel och mjöl av jordärtskockor),

k)

fettgrevar.

Om det inte tydligt framgår om det förekommer stärkelse i beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur enlig KN-nummer 2309 kan en kvalitativ mikroskopimetod användas för att bekräfta sådan förekomst.

Beträffande mjölkprodukter hänvisas till kompletterande anmärkning 4 till detta kapitel. Innehållet av mjölkprodukter och stärkelsehalten beräknas på den föreliggande produkten.

2309 10 11 till 2309 10 90

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar

Dessa undernummer omfattar även tuggleksaker för hundar i olika former, t.ex. ringar eller ben, bestående av hackade bitar av oxhud, gelatin, glukossirap (som bindemedel), färgämnen, vegetabiliskt proteinhydrolysat, stabiliseringsmedel och, i fråga om ringar, kött och benmjöl, som alltsammans kan förtäras fullständigt.

2309 90 10

Limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2309, II B, sista stycket, 1.

2309 90 20

Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5 till detta kapitel

Det bör påpekas att det är användningen av majsstöpvatten som näringssubstrat som orsakar eventuell förekomst av återstoder av döda jäsämnen i produkterna, i halter som vanligtvis inte överstiger 2 %. Dessa ämnen kan lätt upptäckas med mikroskop.

Produkter innehållande återstoder av majsstöpvatten som används i vissa jäsningsprocesser innehåller följande substanser i mycket små mängder: amyloglykosidas, alfaamylas, gummi xantan, mjölksyra, citronsyra, lysin, treonin, tryptofan.

Det bör påpekas att majsstöpvatten i sig innehåller mycket små mängder av vissa av dessa substanser (t.ex. aminosyror) och att halterna endast ökar försumbart vid jäsning.

Produkter med en stärkelse- eller fetthalt som överstiger de gränser som anges i kompletterande anmärkning 5 klassificeras enligt undernr 2309 90 41 eller 2309 90 51 beroende på produktens beskaffenhet.

Återstoder från framställning av majsstärkelse som importeras från USA kontrolleras med avseende på överensstämmelsen med definitionen i enlighet med kommissionen förordning (EG) nr 2019/94 (EGT L 203, 6.8.1994, s. 5), ändrad genom förordning (EG) nr 396/96 (EGT L 54, 5.3.1996, s. 22).

KAPITEL 24

TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

2401

Råtobak; tobaksavfall

Beträffande råtobak hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2401, 1.

Med

a)

värmetorkad Virginiatobak avses tobak som torkats med varm luft under artificiella atmosfäriska förhållanden genom en process där värmen och luftcirkulationen kontrolleras utan att tobaksbladen kommer i kontakt med rök. Färgen på den torkade tobaken varierar normalt från citrongul till mycket mörk orange, eller röd. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta till följd av skillnader i mognadsgrad eller odlings- eller torkningsmetoder.

b)

ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider) avses tobak som torkats med varm luft under naturliga atmosfäriska förhållanden och inte avger röklukt om extra värme eller luft har tillförts. Bladens färg kan variera från ljusbrun till rödaktig. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta till följd av skillnader i mognadsgrad eller odlings- eller torkningsmetoder.

c)

ljus lufttorkad Marylandtobak avses tobak som torkats med varm luft under naturliga atmosfäriska förhållanden och inte avger röklukt om extra värme eller luft har tillförts. Bladens färg kan variera från ljusgul till mörkt körsbärsröd. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta till följd av skillnader i mognadsgrad eller odlings- eller torkningsmetoder.

d)

eldtorkad tobak avses tobak som torkats med varm luft under artificiella atmosfäriska förhållanden, med hjälp av vedeld från vilken tobaken delvis absorberat rök. Blad av eldtorkad tobak är tjockare än blad av eldtorkad Burleytobak, värmetorkad eller blad av Marylandtobak från motsvarande stjälkar. Färgen varierar normalt från gulaktigt brun till mycket mörk brun. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta till följd av skillnader i mognadsgrad eller odlings- eller torkningsmetoder.

Soltorkad tobak är tobak som torkats direkt genom solvärmen i det fria och i fullt dagsljus.

Detta nummer omfattar inte levande tobaksplantor (nr 0602).

2401 30 00

Tobaksavfall

Förutom de produkter som beskrivs i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2401, 2 omfattar detta undernummer bl.a.:

1.

Avfall från behandlingen av tobaksbladen. Detta avfall förekommer i handeln bl.a. under beteckningen avfall men betecknas också i medlemsstaterna omväxlande som t.ex. ”winnowings”, ”sweepings”, ”kirinti” eller ”broquelins”. Det innehåller i allmänhet orenheter eller främmande partiklar som stoft, plantrester och textilfibrer. Detta avfall har ibland befriats från stoft genom siktning.

2.

Avfall från tobaksblad, som förekommer i handeln under beteckningen ”siftings” och utvinns genom siktning av ovannämnda avfall.

3.

Avfall från cigarrtillverkning, under beteckningen ”avklipp”, bestående av bitar av avklipp från bladen.

4.

Stoft från siktningen av ovannämnda avfall.

Detta undernummer omfattar inte tobaksavfall som beretts för försäljning som röktobak eller tuggtobak, snus eller tobakspulver eller som behandlats så att det utan vidare bearbetning kan användas som röktobak, tuggtobak, snus eller tobakspulver (nr 2403).

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

2402 10 00

Cigarrer och cigariller innehållande tobak

Cigarrer och cigariller är tobaksrullar som går att röka som de är och som

1.

helt består av naturtobak, eller

2.

har ett yttre täckblad av naturtobak, eller

3.

är fyllda med en riven blandning och har ett yttre täckblad av cigarrers normala färg som täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket och med omblad, båda av rekonstituerad tobak enligt undernummer 2403 91 00, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 1,2 g och om täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30° mot cigarrens längdaxel, eller

4.

är fyllda med en riven blandning och har ett yttre täckblad av cigarrers normala färg, av rekonstituerad tobak enligt undernummer 2403 91 00, som täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 g och om omkretsen är minst 34 mm på minst en tredjedel av längden.

Produkter med täckblad, eller täckblad och omblad, av rekonstituerad tobak som delvis kan bestå av andra ämnen än tobak klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor.

2402 20 10 och 2402 20 90

Cigaretter innehållande tobak

Cigaretter är tobaksrullar som går att röka som de är och som inte betraktas som cigarrer eller cigariller (se de förklarande anmärkningarna till undernr 2402 10 00).

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt dessa undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor.

Undernumren omfattar inte produkter som helt består av andra produkter än tobak (undernr 2402 90 00 eller kapitel 30 om produkterna är avsedda för medicinskt bruk).

2402 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar cigarrer, cigariller och cigaretter som helt består av tobaksersättning, t.ex. cigaretter som är tillverkade av speciellt blandade blad av ett slags sallat och som innehåller varken tobak eller nikotin.

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt

2403 10 10 och 2403 10 90

Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)

Röktobak är tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor som går att röka utan ytterligare industriell beredning.

Som röktobak anses också tobaksavfall som går att röka och som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning om det inte motsvarar beskrivningen av cigarrer, cigariller och cigaretter (se de förklarande anmärkningarna till undernr 2402 10 00, 2402 20 10 och 2402 20 90).

Även produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt dessa undernummer förutsatt att de motsvarar ovanstående definition, med undantag av produkter som helt består av andra ämnen än tobak och som är avsedda för medicinska ändamål (kapitel 30).

Undernumren omfattar skuren tobak (färdig tobaksblandning för framställning av cigaretter).

2403 91 00

”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2403, första stycket, 6.

2403 99 10

Tuggtobak och snus

Tuggtobak är tobak i form av strängar, stänger, remsor, tärningar eller kakor, som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som särskilt behandlats för att tuggas men inte rökas.

Snus är tobak i form av pulver eller korn som särskilt behandlats för att användas som snus men inte rökas.

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor.

2403 99 90

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Tobaksextrakt och -essenser enligt beskrivningen i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2403, första stycket, 7.

2.

Tobaksmjöl (tobakspulver).

3.

Spunnen, såsad och fermenterad brasiliansk tobak som är hoppressad i skinn till runda kulor (Mangotes).

4.

Expanderad tobak.

AVDELNING V

MINERALISKA PRODUKTER

KAPITEL 25

SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT

Anmärkning 1

Avsikten med flotationen är att åtskilja ett mineralämnes värdefulla beståndsdel från gångarten genom att den samlas på ytan av det vatten i vilket det uppslammats, medan gångarten avsätts på botten.


2501 00

Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten

2501 00 31

Avsedda för kemisk omvandling (separation av Na från Cl) för framställning av andra produkter

Förutsatt att de villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna är uppfyllda omfattar detta undernummer salt, även denaturerat, som är avsett för framställning av saltsyra, klor, kalciumklorid, natriumnitrat, natriumhypoklorit, natriumsulfat, natriumkarbonat, natriumhydroxid, natriumklorat, natriumperklorat och metalliskt natrium.

2501 00 51

Denaturerat eller avsett för industriellt bruk (inbegripet raffinering) annat än konservering eller beredning av födoämnen för människor eller djur

Förutsatt att de villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna är uppfyllda omfattar detta undernummer följande:

1.

Denaturerat salt, oavsett användningsområde, med undantag av denaturerat salt enligt undernr 2501 00 31.

2.

Salt för raffinering. Med raffinering i detta sammanhang avses endast de reningsprocesser genom vilka saltet upplöses.

3.

Salt för industriellt bruk annat än kemisk omvandling, konservering eller beredning av födoämnen för människor eller djur. Med ”salt för industriellt bruk” förstås salt som är avsett att användas i fabriker som råvara eller halvfabrikat i en industriell tillverkningsprocess (t.ex. inom metallurgi, vid färgning, inom läderindustrin, vid tvåltillverkning, vid kylning och inom den keramiska industrin).

Salt, med undantag av denaturerat salt, för saltning av vägar omfattas av undernr 2501 00 99.

2501 00 91

Salt lämpligt till människoföda

Salt lämpligt till människoföda är icke-denaturerat salt som är lämpligt att användas direkt i hushållen och industrin för smaksättning eller konservering av födoämnen. Det är i allmänhet mycket rent och helt vitt.

2501 00 99

Annat

Detta undernummer omfattar även icke-denaturerat salt som vintertid används för avisning och salt som används som djurfoder (t.ex. saltsten).

2503 00

Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel

2503 00 10

Råsvavel och oraffinerat svavel

Detta undernummer omfattar de olika svavelarter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2503, första stycket, 1 till 4. Dessa produkter föreligger i allmänhet i form av block, oregelbundna klumpar eller som fint pulver.

2503 00 90

Annat

Detta undernummer omfattar de olika svavelarter som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2503, första stycket, 5 till 7. Dessa produkter föreligger i allmänhet i form av stänger eller kakor (raffinerat svavel) eller i form av pulver (”siktat svavel”, ”vindsiktat svavel”, ”ytterst finmalet svavel”).

2508

Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr 6806), andalusit, cyanit och sillimanit, även brända; mullit; chamotte och dinas

2508 10 00

Bentonit

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2508, tredje stycket, 1.

Naturlig bentonit har i allmänhet ett pH-värde mellan 6 och 9,5 (för en 5 %-suspension i vatten och efter en timmes stillastående) och natriumkarbonathalten är mindre än 2 %. Den sammanlagda halten av utbytbart natrium och kalcium överstiger inte 80 mekv/100 g. Två sorter finns: svagt svällande kalcium och starkt svällande natrium (svällningsgrad mindre än 7 ml/g eller mer än 12 ml/g).

Vissa naturliga bentoniter kan ha egenskaper som avviker från dessa värden. Om flera egenskaper avviker anses bentoniten i allmänhet som aktiverad.

Aktiverad bentonit omfattas i allmänhet av undernr 3802 90 00.

2511

Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816

2511 10 00

Naturligt bariumsulfat (tungspat)

Tungspat innehåller varierande mängder av järnoxid, aluminium, natriumkarbonat och kisel. Eftersom vit tungspat är mest eftertraktat framställs detta genom att tungspat krossas och siktas för att avlägsna färgade beståndsdelar (som oftast är gulaktiga), pulveriseras och renas genom utfällning.

2511 20 00

Naturligt bariumkarbonat (witherit)

Witherit föreligger som rombiska kristaller eller en gul massa som inte kan lösas i vatten.

2513

Pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel, även värmebehandlade

2513 20 00

Smärgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel

Med andra naturliga slipmedel i detta undernummer förstås bl.a. den trippel som går under benämningen ”rotten-stone”, en askgrå produkt som används som ett mjukt slipmedel och för polering.

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

Om tillformad sten inte är av enhetlig tjocklek bestäms klassificeringen efter den största tjockleken.

2516 11 00

Obearbetad eller grovhuggen

De förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2515 11 gäller i tillämpliga delar.

2516 12 10 och 2516 12 90

Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

De förklarande anmärkningarna till HS, undernr 2515 12 gäller i tillämpliga delar.

2516 90 00

Annan monument- eller byggnadssten

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Hård sten, t.ex. porfyr, syenit, lava, basalt, gnejs, trakyt, diabas, diorit, fonolit, liparit, gabbro, labradorit och peridotit.

2.

Monument- och byggnadskalksten som inte omfattas av nr 2515, dvs. kalksten med en avläst densitet på mindre än 2,5, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form av valfri tjocklek.

3.

Serpentin, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form av valfri tjocklek.

2518

Dolomit, även bränd eller sintrad, inbegripet dolomit som är grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form; stampmassa av dolomit

2518 10 00

Obränd eller icke sintrad dolomit

Dolomit är ett naturligt dubbelkarbonat av kalcium och magnesium. Det klassificeras enligt detta undernummer även om det genomgått en lätt värmebehandling som inte ändrar dess kemiska sammansättning.

Detta undernummer omfattar obränd eller ikke sintrad dolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad eller tillformad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form.

2518 20 00

Bränd eller sintrad dolomit

Bränd eller sintrated dolomit är dolomit som till följd av värmebehandling vid hög temperatur (för dödbränd (sintrad) dolomit ca 1 500  °C och för bränd dolomit ca 800 °C) har ändrat kemisk sammansättning genom avskiljning av koldioxid.

2519

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smält magnesia; dödbränd (sintrad) magnesia, även innehållande små mängder av andra oxider, tillsatta före sintringen; annan magnesiumoxid, även ren

2519 90 10

Magnesiumoxid, annan än bränt naturligt magnesiumkarbonat

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Magnesia (magnesiumoxid) som framställts genom kalcinering antingen av magnesiumhydroxid eller utfällt magnesiumkarbonat och främst används inom läkemedelsindustrin. Detta ämne är ett vitt pulver med en renhetsgrad av minst 98 %.

2.

Magnesiumoxid som erhållits genom smältning av tidigare bränd magnesit, magnesit bränns vid en temperatur av 1 400 till 1 800  °C; den magnesia som därvid erhålls smälts i en ljusbåge vid en temperatur av 2 800 till 3 000  °C, när den svalnar uppstår en kristallin produkt bestående nästan uteslutande av magnesiumoxid (smält magnesia), med en ytterst hög renhetsgrad (minst 95 %) och bestående av glasaktiga kristaller.

3.

Magnesia som utvinns ur havsvatten är en produkt som erhålls genom kalcinering av magnesiumhydroxid som utfälls ur havsvattnet. Produkten har vanligtvis en renhetsgrad mellan 91 och 98 % och innehåller som typisk orenhet bor i större mängder än dödbränd (sintrad) magnesia (ca 100 ppm mot ca 40 ppm).

2520

Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller innehållande små mängder acceleratorer eller fördröjningsmedel

2520 20 10

För byggnadsändamål

Byggnadsgips framställs av rågips (gipssten eller andra gipsbärande material, t.ex. biprodukter från den kemiska industrin) genom en särskild berednings- och kalcineringsprocess. Gipsen kan ges särskilda egenskaper genom olika tillsatser vid tillverkningen. Dessa tillsatser består av ämnen som ändrar gipsens egenskaper, t.ex. konsistensen eller vidhäftningsförmågan, på önskat sätt samt fördröjningsmedel eller acceleratorer.

Byggnadsgips används t.ex. som stuck, för putsning av väggar och tak, vid tillverkning av byggskivor och andra byggelement eller för sammanfogning av kakelplattor.

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

2523 90 10

Slaggcement

Slaggcement består av minst 20 viktprocent portlandcementklinker, 36 till 80 viktprocent granulerad masugnsslagg och högst 5 viktprocent andra cementbeståndsdelar.

2523 90 80

Annan

Detta undernummer omfattar bl.a. puzzolancement.

Puzzolancement består av minst 60 viktprocent portlandcementklinker, högst 40 viktprocent naturlig puzzolan eller flygaska och högst 5 viktprocent andra cementbeståndsdelar.

Beträffande begreppet ”puzzolan” hänvisas till de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2530, D 7.

Flygaska är ett fint, lätt pulver som erhålls genom avskiljning av pulveriserade partiklar ur förbränningsgaserna från ugnar i vilka kolstoft används som bränsle. Flygaskans färg varierar från grå till svart.

2524

Asbest

2524 10 00

Krokidolit

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2524, andra stycket.

2526

Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2526 20 00

Krossad eller pulveriserad

Detta undernummer omfattar inte talkpuder i detaljhandelsförpackningar för kosmetiskt bruk (nr 3304).

2528

Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även brända), med undantag av borater utvunna ur naturliga saltlösningar; naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent H3BO3, beräknat på torrsubstansen

2528 10 00

Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natriumborat, även bränt

Detta undernummer omfattar även kernit och tinkal, som också går under benämningen naturlig borax.

Undernumret omfattar inte natirumborat (raffinerad borax) som har erhållits genom kemisk behandling av kernit eller tinkal eller natriumborater som har erhållits genom indunstning av saltlösningar från vissa naturliga saltsjöar (nr 2840).

2528 90 00

Andra slag

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Pandermit och priceit, som är kalciumborater.

2.

Boracit, som är magnesiumkloroborat.

3.

Naturlig borsyra som har erhållits genom indunstning av den vätska som uppstår genom kondensering av de naturliga ångor (de italienska ”soffioni”) som inom vissa områden stiger upp ur jorden, eller genom indunstning av vatten som härrör från underjordiska källor i dessa områden, förutsatt att den innehåller högst 85 viktprocent H3BO3, beräknat på torrsubstansen. Borsyra som innehåller mer än 85 viktprocent H3BO3 klassificeras däremot enligt nr 2810 00.

2530

Mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2530 10 10 och 2530 10 90

Vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2530, D 3.

2530 90 98

Andra

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2530, A, B, C och D (med undantag av punkt 3).

KAPITEL 26

MALM, SLAGG OCH ASKA

2620

Slagg, aska och återstoder (andra än från järn- och ståltillverkning) innehållande metaller, arsenik eller deras föreningar

2620 11 00

Hårdzink

Hårdzink är en återstod från galvaniseringsbad och benämns ofta galvaniseringsskärsten. Man skiljer mellan två typer:

1.

Skärsten från tung galvanisering, som är metallprodukter av mycket varierande och icke-homogen sammansättning, som har svårare att smälta och högre täthet än zink och som avsätts i botten av zinkbadet vid varmgalvanisering av t.ex. stålplåt, ståltråd och stålrör.

Denna skärsten uppsamlas från badet som en tjock deg och gjuts till plattor som kan vara skrovliga men även svampiga på ytan.

De innehåller 2 till 5 viktprocent järn. Zinkhalten varierar mellan 92 och 94 viktprocent. Aluminiumhalten, som i allmänhet är låg, överstiger inte 0,2 till 0,3 viktprocent.

2.

Skärsten från lätt galvanisering, som är metallprodukter från fortlöpande skumning av galvaniseringsbaden genom Senzimirprocessen och inte innehåller något flussmedel.

Denna skärsten, som har mindre täthet än zink, flyter på ytan av badet. Den uppsamlas från badet som en tjock deg och gjuts till plattor som är mindre skrovliga än ovannämnda plattor.

Järnhalten är mycket låg, vanligtvis mindre än 0,5 viktprocent. Aluminiumhalten, som är mycket högre, utgör 1 till 2 viktprocent. Zinkhalten är av storleksordningen 98 viktprocent.

Denna typ av skärsten ska inte förväxlas med zinklegeringar (nr 7901), som i allmänhet innehåller 3 till 5 viktprocent aluminium och kan innehålla upp till 3 viktprocent koppar, men som uppfyller särskilda tekniska krav, medan zinkskärstens sammansättning är sådan att varan endast kan användas för metallurgisk eller kemisk omvandling.

2620 19 00

Andra

Detta undernummer omfattar bl.a.:

1.

Skärsten från raffinering, som vid raffinering av råzink uppsamlas från botten av badet och innehåller 4 till 8 viktprocent bly och upp till 6 viktprocent järn.

2.

Zinkslagg och zinkaska, bestående av zink (65 till 70 viktprocent) och zinkoxid tillsammans med kol och andra orenheter.

3.

Zinkskum, som består av metallisk zink, zinkklorid och ammoniumklorid, zinkoxid och järnoxid som uppsamlats från ytan av galvaniseringsbaden eller från karen vid omsmältning av gammal zink.

4.

Zinkslam, som är en restprodukt från vissa industrier som använder zink som reduktionsmedel.

5.

Zinkslagg, som är en restprodukt från framställningen av zinkoxid ur hårdzink. Produkten innehåller ca 60 viktprocent zink medan resten utgörs av järn och andra orenheter.

6.

Zinkoxidrester, som extraheras från rökgaser vid återvinning av olika metaller eller legeringar, t.ex. mässing. Dessa restoxider ska inte förväxlas med följande:

Zinkgrått (undernr 3206 49 80), som är mycket oren zinkoxid som föreligger i form av pulver med homogen färg och finhet och används som pigment.

Zinkpulver, som utvinns genom atomisering av smält zink (undernr 7903 90 00) eller zinkstoft, som innehåller 80 till 94 viktprocent metallisk zink som återvinns från en bädd av zinkoxid (undernr 7903 10 00).

2620 21 00

Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel

Se anmärkning 1 till undernummer i detta kapitel.

Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2620, andra stycket, 10.

2620 60 00

Innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska föreningar

Se anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel.

2620 91 00

Innehållande antimon, beryllium, kadmium, krom eller blandningar därav

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2620, andra stycket, 13.

2621

Annan slagg och annan aska, inbegripet aska av havstång; aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall

2621 10 00

Aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2621, andra stycket, 5.

KAPITEL 27

MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMINÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER

Allmänna anmärkningar

Med ASTM avses, om inte annat anges, de provningsmetoder som fastställts av American Society for Testing and Materials i 1976 års upplaga över standardiserade definitioner och specifikationer för petroleum och smörjmedel.

Anmärkning 2

Vid bestämning av innehållet av aromatiska beståndsdelar ska följande metoder användas:

För produkter med en destillationsslutpunkt som inte överstiger 315 °C: ASTM D 1319-70.

För produkter med en destillationsslutpunkt som överstiger 315 °C: Se de förklarande anmärkningarna till detta kapitel, bilaga A.

Kompletterande anmärkning 5

1.

Om inte annat fastställs i kompletterande anmärkning 5 n gäller befrielsen för alla de produkter som används i den särskilda processen.

Om en petroleumprodukt genomgår t.ex. alkylering eller polymerisation omfattas följaktligen den del av produkten som faktiskt inte alkyleras eller polymeriseras också av undantaget.

2.

Om det före en ”särskild process” är nödvändigt med förbehandling (se kompletterande anmärkning 5, sista stycket) måste följande två villkor uppfyllas för att produkten ska kunna undantas från tull:

a)

Den importerade produkten ska faktiskt genomgå en särskild process, t.ex. krackning.

b)

Förbehandlingen ska vara nödvändig för den ”särskilda processen”.

Som förbehandlingar som är nödvändiga för produkter som ska genomgå en ”särskild process” betraktas bl.a.:

a)

Avgasning.

b)

Dehydratisering.

c)

Avlägsnande av vissa lätta eller tunga produkter som skulle kunna störa processen.

d)

Avlägsnande eller omvandling av merkaptan (mjukgöring), andra svavelblandningar eller andra blandningar som kan störa processen.

e)

Neutralisering.

f)

Dekantering.

g)

Avsaltning.

De produkter som eventuellt erhålls under förbehandlingen men som inte genomgår någon särskild process ska beläggas med tull efter beskaffenhet och värde av de importerade produkterna och efter nettovikt av de erhållna produkterna enligt vad som är föreskrivet för ”annan/andra”.

Kompletterande anmärkning 5 a

Med vakuumdestillation förstås destillation under ett tryck av högst 400 mbar, mätt vid kolonnens huvud.

Kompletterande anmärkning 5 b

Med omfattande fraktionerad omdestillation förstås destillation (med undantag av toppning) i industrianläggningar med kontinuerlig drift eller seriedrift där destillat enligt undernr 2710 11 11 till 2710 19 49, 2711 11 00, 2711 12 91 till 2711 19 00, 2711 21 00 och 2711 29 00 (med undantag av propan med en renhetsgrad av 99 % och däröver) används för att utvinna följande produkter:

1.

Isolerade kolväten med hög renhet (90 % eller mer för olefiner och 95 % eller mer för andra kolväten). Blandningar av isomerer med samma organiska sammansättning betraktas som isolerade kolväten.

Endast processer i vilka det utvinns minst tre olika produkter är tillåtna, men denna begränsning gäller inte när separation av isomerer ingår i processen. I detta sammanhang anses etylbenzen som en xylenisomer.

2.

Produkter enligt undernr 2707 10 10 till 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90 och 2710 11 11 till 2710 19 49:

a)

utan överlappning av slutkokpunkten för en fraktion och begynnelsekokpunkten för följande fraktion och med en skillnad av högst 60 °C mellan de temperaturer vid vilka 5 respektive 90 volymprocent (inklusive destillationsförluster) destilleras enligt ASTM D 86-67 (reapproved 1972);

b)

med överlappning av slutkokpunkten för en fraktion och begynnelsekokpunkten för följande fraktion och med en skillnad av högst 30 °C mellan de temperaturer vid vilka 5 respektive 90 volymprocent (inklusive destillationsförluster) destilleras enligt ASTM D 86-67 (reapproved 1972).

Kompletterande anmärkning 5 c

Med krackning förstås en industriprocess för förändring av petroleumprodukters kemiska struktur genom nedbrytning av molekylerna till följd av uppvärmning, med eller utan tryck och med eller utan användning av en katalysator, varvid det utvinns särskilt blandningar av lättare kolväten som är flytande eller gasformiga vid normal temperatur och normalt tryck.

De viktigaste formerna av krackning är följande:

1.

Termisk krackning.

2.

Katalytisk krackning.

3.

Ångkrackning för utvinning av gasformiga kolväten.

4.

Hydrogenkrackning (krackning med hydrering).

5.

Dehydrering.

6.

Dealkylering.

7.

Virvelbäddsmetoden (coking).

8.

Viskositetsreduktion (visbreaking).

Kompletterande anmärkning 5 d

Med reformering förstås termisk eller katalytisk behandling av lätt- eller mellanoljor för att öka deras halt av aromatiska beståndsdelar. Katalytisk reformering används t.ex. för att omvandla lättoljor från den första destillationen till lättoljor med högre oktantal (med högre halt av aromatiska kolväten) eller till en blandning av kolväten som innehåller benzen, toluen, xylen, etylbenzen, osv.

De viktigaste katalytiska reformeringsprocesserna är de processer i vilka platina ingår som katalysator.

Kompletterande anmärkning 5 e

Med extraktion med selektiva lösningsmedel förstås processer där grupper av produkter med olika molekylstrukturer skiljs från varandra med hjälp av selektivt verkande lösningsmedel (t.ex. furfural, fenol, dikloretyleter, svaveltrioxid, nitrobenzen, karbamid och vissa karbamidderivat, aceton, propan, etylmetylketon, metylisobutylketon, glykol, morfolin).

Kompletterande anmärkning 5 g

Med polymerisation förstås den industriprocess genom vilken omättade kolväten, med eller utan värmepåverkan eller användning av en katalysator, genom sammanslagning bildar sina polymerer eller sampolymerer.

Kompletterande anmärkning 5 h

Med alkylering förstås varje termisk eller katalytisk reaktion genom vilken omättade kolväten förenas med andra kolväten, särskilt isoparaffiner och aromatiska föreningar.

Kompletterande anmärkning 5 ij

Med isomerisering förstås reformering av strukturen hos petroleumprodukters beståndsdelar utan att deras empiriska formel ändras.

Kompletterande anmärkning 5 l

Med avparaffinering förstås i denna kompletterande anmärkning bl.a.:

1.

Avparaffinering genom kylning (med eller utan lösningsmedel).

2.

Mikrobiologisk behandling.

3.

Avparaffinering med hjälp av karbamid.

4.

Molekylsiktbehandling.

Kompletterande anmärkning 5 n

Med atmosfärisk destillation förstås destillation som sker vid ett tryck på ca 1 013  mbar, mätt vid kolonnens huvud.

Kompletterande anmärkning 6

1.

Med ”kemisk omvandling” förstås varje behandling som syftar till att ändra den molekylära sammansättningen i en eller flera beståndsdelar hos en petroleumprodukt som behandlas.

Som ”kemisk omvandling” anses inte en enkel blandning av en petroleumprodukt med en annan produkt, oavsett om det är en petroleumprodukt eller ej. Att blanda ned t.ex. petroleumnafta i målarfärg eller olja i trycksvärta motsvarar inte definitionen av ”kemisk omvandling”. Detsamma gäller också då petroleumprodukter används som lösningsmedel eller bränsle.

2.

Följande är exempel på ”kemisk omvandling”:

a)

Behandling med halogener eller halogenföreningar:

i)

Reaktion med den propylen som finns i en gasformig fraktion av petroleum för att utvinna organiska derivat (t.ex. propylenoxid).

ii)

Behandling av petroleumfraktioner (motorbensin, fotogen, dieselbrännolja), paraffin, petroleumvax eller paraffinhaltiga restprodukter med klor eller klorföreningar för att utvinna klorparaffin.

b)

Behandling med baser (t.ex. natrium, kalium, ammoniumhydroxid) för att utvinna naftensyra.

c)

Behandling med svavelsyra eller svaveltrioxid med sikte på följande:

i)

Utvinning av sulfonat.

ii)

Extraktion eller utvinning av isobuten.

iii)

Sulfonering av dieselbrännoljor och smörjoljor.

Tullbefrielsen gäller inte för olja som tillsatts efter sulfonering.

d)

Sulfoklorering.

e)

Hydratisering, särskilt för utvinning av alkohol genom modifiering av de omättade kolväten som finns i gasformiga petroleumfraktioner.

f)

Behandling med maleinsyraanhydrid, särskilt av butadien som blandats med en gasformig petroleumfraktion innehållande fyra kolatomer för utvinning av tetrahydroftalsyra.

g)

Behandling med fenol, t.ex. reaktion mellan petroleumolefiner och fenoler med användning av en katalysator för utvinning av alkylfenoler.

h)

Oxidation:

i)

Oxidation av tungoljor för utvinning av bitumen enligt undernr 2713 20 00.

ii)

Oxidation av alla slags petroleumprodukter för utvinning av mera komplexa kemiska produkter som syror, aldehyder, ketoner, alkoholer, t.ex. oxidation av lätta fraktioner under värme och tryck för utvinning av ättiksyra, myrsyra, propionsyra och bärnstenssyra.

ij)

Dehydrering, t.ex. av

i)

naftenhaltiga kolväten för utvinning av aromatiska kolväten (t.ex. benzen),

ii)

paraffinhaltiga kolväten för utvinning av flytande olefiner, som t.ex. används vid framställning av biologiskt nedbrytbar alkylbenzen.

k)

Oxoprocess.

l)

Irreversibel upptagning av tungoljor i högpolymerer (t.ex. latex från naturligt eller syntetiskt gummi, butylgummi, polystyren).

m)

Framställning av produkter enligt nr 2803.

n)

Nitrering för utvinning av nitroderivat.

o)

Biologisk behandling av vissa petroleumfraktioner som innehåller n-paraffin för utvinning av proteiner eller andra komplexa organiska produkter.


2701

Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol

Som stenkol enligt detta nummer anses det bränsle som i Spanien går under beteckningen ”svart lignit” och kommer från Teruel-, Mequinenza-, Pirenaica- och Balearesfälten.

2701 12 10

Kokskol

Kokskol innehåller 19 till 41 volymprocent flyktiga beståndsdelar.

2702

Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet)

Brunkol brinner med en lång men inte särskilt varm låga och avger en stickande, svart rök. Man skiljer i allmänhet mellan fiberhaltigt brunkol, vars brott till utseendet påminner om det ursprungliga träet och som har en hög fukthalt (upp till 50 %), vanligt eller jordfärgat brunkol (brunt eller svart), som innehåller mindre vatten än den fiberhaltiga typen (ca 15 %) och har jordaktigt brott, bituminöst och fett brunkol, som mjuknar vid värmepåverkan och därför är lämpligt för framställning av briketter och vaxartat brunkol, som har vaxartat brott och hög vaxhalt.

Detta nummer omfattar inte det bränsle som i Spanien går under beteckningen ”svart lignit” och kommer från Teruel-, Mequinenza-, Pirenaica- och Balearesfälten (nr 2701).

2704 00

Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv, även agglomererad; retortkol

2704 00 11 och 2704 00 19

Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol

Koks av stenkol skiljer sig från stenkol genom att det brinner nästan utan låga och behåller sin porositet och gasgenomtränglighet efter förbränningen. Det är osmältbart, hårdare, mindre svavelhaltigt och mera kolhaltigt än stenkol. I motsats till koks, som framställs genom förkoksning av stenkol vid hög temperatur (1 000 till 1 200  °C) utan lufttillförsel, framställs lågtemperaturkoks genom förkoksning av stenkol (med mindre lufttillförsel) vid en temperatur på 450 till 700 °C.

2704 00 11

Avsedd att användas för tillverkning av elektroder

Detta undernummer omfattar koks och lågtemperaturkoks som används vid tillverkning av elektroder som vanligtvis är avsedda för framställning av ferrolegeringar. Det koks och lågtemperaturkoks som klassificeras enligt detta undernummer är särskilt rent (mycket låg askhalt) och föreligger i allmänhet i form av små klumpar.

2704 00 19

Annan

Detta undernummer omfattar gaskoks (en biprodukt från framställningen av gas) samt gjuterikoks och lågtemperaturkoks som är särskilt beredd för användning i metallindustrin (masugnskoks) som, i motsats till koks, är en hård och seg produkt i form av stora silverglänsande klumpar.

2704 00 30

Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av brunkol

Brunkol är inte lämpligt för framställning av koks vid hög temperatur. Vid lågtemperaturförkoksning däremot utvinns lågtemperaturkoks som är porös, glansig, ren att hantera, lätt att antända och brinner bra utan rök.

2704 00 90

Andra slag

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Produkter som utvinns vid förkoksning av torv. De avger en stark, stickande lukt vid förbränning och används huvudsakligen i industriugnar.

2.

Retortkol (se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2704, fjärde och femte stycket).

2707

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna

Beträffande bestämning av innehållet av aromatiska beståndsdelar hänvisas till de förklarande anmärkningarna till anmärkning 2 till detta kapitel.

2707 10 10 och 2707 10 90

Bensen (bensol)

Se anmärkning 3 till undernummer i detta kapitel.

Dessa undernummer omfattar endast bensen (bensol) med en renhetsgrad av mindre än 95 viktprocent. Bensen (bensol) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent omfattas av undernr 2902 20 00.

2707 20 10 och 2707 20 90

Toluen (toluol)

Se anmärkning 3 till undernummer i detta kapitel.

Dessa undernummer omfattar endast toluen (toluol) med en renhetsgrad av mindre än 95 viktprocent. Yoluen (toluol) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent omfattas av undernr 2902 30 00.

2707 30 10 och 2707 30 90

Xylener (xylol)

Se anmärkning 3 till undernummer i detta kapitel.

Dessa undernummer omfattar endast xylener (xylol) med en renhetsgrad av mindre än 95 viktprocent (rena eller blandade orto-, meta- eller paraisomerer av xylener (xylol)), bestämd genom gaskromatografi. Xylener (xylol) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent eller mer omfattas av undernr 2902 41 00 till 2902 44 00.

2707 40 00

Naftalen (naftalin)

Se anmärkning 3 till undernummer i detta kapitel.

Detta undernummer omfattar endast naftalen med en stelningspunkt under 79,4 °C, bestämd genom den metod som beskrivs i bilaga B till de förklarande anmärkningarna till detta kapitel. Om produkten har en stelningspunkt av lägst 79,4 °C omfattas den av undernr 2902 90 10.

Undernumret omfattar inte naftalenhomologer (undernr 2707 50 10, 2707 50 90, 2707 91 00 till 2707 99 99, 2902 90 10 till 2902 90 90 eller 3817 00 80).

2707 50 10 och 2707 50 90

Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C vid bestämning med metoden enligt ASTM D 86

Dessa undernummer omfattar blandningar i vilka andra aromatiska kolväten än benzen, toluen, xylen eller naftalen överväger och som vid 250 °C ger minst 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid bestämning med metoden enligt ASTM D 86-67 (reapproved 1972).

2707 99 11 och 2707 99 19

Råoljor

Dessa undernummer omfattar följande:

1.

Produkter som utvunnits vid den första destillationen av högtemperaturtjära från stenkol.

Dessa högtemperaturtjäror från stenkol framställs i allmänhet i koksverk som framställer masugnskoks vid temperaturer över 900 °C. Destillationsprodukterna från dessa tjäror innehåller inte endast kolväten i vilka aromatiska kolväten överväger viktmässigt utan också kväve-, syre- och svavelföreningar och mycket ofta orenheter. Dessa produkter kräver vanligtvis vidare bearbetning innan de kan användas.

2.

Liknande produkter i vilka de aromatiska beståndsdelarna viktmässigt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarna.

Med ”liknande produkter” förstås produkter vilkas kvalitativa sammansättning motsvarar sammansättningen för de produkter som beskrivs i punkt 1 ovan.

De kan dock ha en högre andel alifatiska kolväten och naftenkolväten och en lägre andel polyaromatiska kolväten än de produkter som beskrivs i punkt 1 ovan.

Dessa undernummer omfattar endast de produkter i vilka de aromatiska beståndsdelarna viktmässigt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarna.

Undernumren omfattar även oljor som framställts genom att avlägsna benzen vid tvättning av den gas som uppkommer vid förkoksning av stenkol.

2707 99 30

Svavelhaltiga toppfraktioner

Med ”svavelhaltiga toppfraktioner” i detta undernummer förstås endast de lätta produkter som utvinns vid den första destillationen av råa tjäroljor och innehåller svavelföreningar (t.ex. koldisulfid, merkaptan, tiofen) och kolväten med en övervägande halt av icke-aromatiska kolväten som ger minst 90 volymprocent destillat vid temperaturer under 80 °C.

2707 99 50

Basiska produkter

Med ”basiska produkter” i detta undernummer förstås aromatiska eller heterocykliska produkter med basisk kvävefunktion.

Undernumret omfattar särskilt pyridin-, kinolin-, akridin- och anilinbaser (och blandningar av dessa). De utvinns huvudsakligen från pyridin, kinolin, akridin och deras homologer.

De basiska produkter som omfattas av detta undernummer är bl.a.:

1.

Pyridin med en renhet av mindre än 95 viktprocent. Pyridin med en renhet av 95 viktprocent och däröver omfattas av undernr 2933 31 00.

2.

Metylpyridin (pikolin), 5-etyl-2-metylpyridin (5-etyl-2-pikolin), 2-vinylpyridin med en renhetsgrad av mindre än 90 viktprocent (bestämd genom gaskromatografi). Om denna renhetsgrad är 90 viktprocent och däröver omfattas dessa produkter av undernr 2933 39.

3.

Kinolin med en renhetsgrad av mindre än 95 viktprocent beräknad på den vattenfria produkten (bestämd genom gaskromatografi). Om renhetsgraden är minst 95 viktprocent omfattas produkten av undernr 2933 49 90.

4.

Akridin med en renhetsgrad av mindre än 95 viktprocent beräknad på den vattenfria produkten (bestämd genom gaskromatografi). Om renhetsgraden är minst 95 viktprocent omfattas produkten av undernr 2933 99 90.

Undernumret omfattar inte salter av de basiska produkter som beskrivs (nr 2933 eller 3824).

2707 99 70

Antracen

Antracen enligt detta undernummer föreligger vanligen i form av slam eller pasta som i allmänhet innehåller fenantren, karbazol och andra aromatiska beståndsdelar. Undernumret omfattar endast antracen med en renhetsgrad av mindre än 90 viktprocent. Antracen med en renhetsgrad av 90 viktprocent och däröver omfattas av undernr 2902 90 10.

2707 99 80

Fenoler

Se kompletterande anmärkning 1 till detta kapitel.

Detta undernummer omfattar följande:

1.

Fenoler som utvunnits vid destillation av högtemperaturtjära från stenkol samt andra liknande produkter i vilka vikten på de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten på de icke-aromatiska beståndsdelarna.

Fenolsalter omfattas däremot inte av detta undernummer (vanligtvis nr 2907 eller undernr 3824 90 97).

2.

Kresoler (rena eller blandade isomerer) med en samlad kresolhalt av mindre än 95 viktprocent (bestämd genom gaskromatografi). Om kresolhalten är 95 viktprocent eller mer omfattas dessa produkter av undernr 2907 12 00.

3.

Xylenoler (rena eller blandade isomerer) med en samlad xylenolhalt av mindre än 95 viktprocent (bestämd genom gaskromatografi). Om xylenolhalten är 95 viktprocent eller mer omfattas dessa produkter av undernr 2907 19 10.

4.

Andra fenoler innehållande en eller flera benzenringar med en eller flera hydroxylradikaler, förutsatt att de inte är kemiskt definierade fenoler enligt nr 2907. En produkt som särskilt ska nämnas är fenol (C6H5OH) med en renhet av mindre än 90 viktprocent.

2707 99 91 och 2707 99 99

Andra

Dessa undernummer omfattar huvudsakligen produkter som består av blandningar av kolväten.

Produkterna omfattar bl.a.:

1.

Tungoljor (med undantag av råoljor) som utvunnits vid destillation av högtemperaturtjära från stenkol eller liknande produkter, förutsatt

a)

att de vid 250 °C ger mindre än 65 volymprocent destillat vid bestämning enligt metod ASTM D 86-67 (reapproved 1972),

b)

att de vid 15 °C har en täthet överstigande 1,000 g/cm3,

c)

att de vid 25 °C har ett nålpenetrationsindex av minst 400 bestämt enligt metod ASTM D 5, och

d)

att de har andra egenskaperna än produkterna enligt nr 2715 00 00.

Produkter som inte uppfyller villkoren i punkt a till d ska klassificeras efter sina egenskaper, t.ex. enligt undernr 2707 10 10 till 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90, nr 2708, undernr 2710 19 31 till 2710 19 99, 2713 20 00 eller nr 2715 00 00.

2.

Aromatiska extrakt som inte motsvarar de krav som fastställs för dessa produkter i de förklarande anmärkningarna till undernr 2713 90 10 och 2713 90 90.

3.

Vissa naftalen- och antracenhomologer, t.ex. etylnaftalen och metylantracen, förutsatt av de inte omfattas av nr 2902.

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Detta nummer omfattar endast produkter som har egenskaper som är typiska för råoljor av olika ursprung (t.ex. densitetstal, destillationskurva, svavelhalt, flyttemperatur, viskositet).

2709 00 10

Naturgaskondensat

Detta undernummer omfattar bl.a. råoljor som vid stabilisering av naturgas erhålls omedelbart efter utvinningen. Vid stabiliseringen utvinns de kondenserbara kolväten som finns i den våta naturgasen, huvudsakligen genom avkylning och tryckreduktion.

Se också de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2709, andra stycket.

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Se anmärkningarna 2 och 3 till detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkningar.

2710 11 11 till 2710 19 99

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än avfallsoljor

Beträffande definitionen av dessa produkter se anmärkning 2 till detta kapitel och de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2710, I.

Beträffande undernummer för produkter för

bearbetning i en särskild process

kemisk omvandling

hänvisas till kompletterande anmärkning 5 och 6 till detta kapitel och motsvarande förklarande anmärkningar.

I.

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja)

Denna grupp omfattar blandningar av isomerer (med undantag av stereoisomerer) av mättade acykliska kolväten innehållande mindre än 95 viktprocent av en bestämd isomer eller av omättade acykliska kolväten innehållande mindre än 90 viktprocent av en bestämd isomer, beräknat i förhållande till den vattenfria produkten.

Denna grupp omfattar även isolerade isomerer av ovannämnda kolväten med en renhetsgrad av mindre än 95 respektive 90 viktprocent.

Denna grupp omfattar endast oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

1.

med en stelningspunkt, bestämd enligt ASTM D 938, av högst 30 °C, eller

2.

med en stelningspunkt av lägst 30 °C och

a)

en täthet av mindre än 0,942 g/cm3 vid 70 °C och en konpenetration vid 25 °C på bearbetat prov (”Worked cone penetration”) av minst 350, bestämd enligt metod ASTM D 217, eller

 

b)

en täthet av minst 0,942 g/cm3 vid 70 °C och ett nålpenetrationsindex vid 25 °C, bestämt enligt metod ASTM D 5, av minst 400.

Som oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral enligt punkt I anses också sådana oljor som tillsatts mycket små mängder av olika ämnen, t.ex. tillsatsmedel för att förbättra kvaliteten eller lukten, spårämnen och färgämnen.

Se även nedanstående diagram (8):

Särskiljande kännetecken för vissa petroleumprodukter enligt undernr 2710 11 11 till 2710 19 99 och av nr 2712 och 2713 (med undantag av beredningar enligt undernr 2710 11 11 till 2710 19 99) Image

II.

Produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

För att klassificeras enligt dessa undernummer ska beredningarna uppfylla följande villkor:

1.

Halten av oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, enligt definitionen i punkt I, ska vara minst 70 viktprocent.

Denna halt fastställs inte på grundval av mängden använt utgångsmaterial utan genom analys.

2.

De ska inte vara nämnda eller inbegripna någon annanstans.

3.

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral som ingår i blandningar ska vara karaktärsgivande för beredningen, dvs. vara den viktigaste beståndsdelen med tanke på användningen.

Beredningarna enligt dessa undernummer omfattar inte följande:

a)

Målningsfärger och lacker (nr 3208, 3209 och 3210 00).

b)

Preparat för skönhetsvård och kosmetiska preparat på basis av mineraloljor (i allmänhet nr 3304 eller 3307).

c)

Petroleumsulfonater (nr 3402 eller 3824).

Petroleumsulfonater föreligger vanligen som en suspension i olja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral. Halten av rent sulfonat är vanligtvis så hög att den utesluter att produkten används direkt som smörjmedel.

d)

Puts- och polermedel och beredningar för skydd och annan behandling av trä, lack, metall, glas och andra material (huvudsakligen nr 3405).

e)

Desinfektionsmedel, insektsbekämpningsmedel och liknande, i alla typer av förpackningar, bestående av en lösning eller spädning av en aktiv beståndsdel av olja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral (nr 3808).

f)

Appreturmedel av sådana slag som används inom textilindustrin (nr 3809).