EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0028

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 juli 2008 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införandet av euron i Slovakien och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Slovakien (CON/2008/28)

OJ C 180, 17.7.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 180/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 3 juli 2008

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införandet av euron i Slovakien och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Slovakien

(CON/2008/28)

(2008/C 180/01)

Inledning och rättslig grund

Den 20 maj 2008 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införandet av euron i Slovakien (1). Den 30 juni 2008 mottog ECB en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Slovakien (2).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 123.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Kommentarer

1.

De föreslagna förordningarna kommer, efter upphävandet av Slovakiens undantag i enlighet med förfarandet i artikel 122.2 i fördraget, att möjliggöra införandet av euron som Slovakiens valuta.

2.

ECB välkomnar de förslagna förordningarna.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 juli 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2008) 250 slutlig.

(2)  SEC(2008) 2107 slutlig.


Top