EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0015

Europeiska centralbankens yttrande av den 3 april 2008 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (CON/2008/15)

OJ C 88, 9.4.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 88/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 3 april 2008

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

(CON/2008/15)

(2008/C 88/01)

Inledning och rättslig grund

Den 19 mars 2008 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat ”förslaget till förordning”) som kodifierar rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (1).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Kommentarer

ECB har inga specifika kommentarer till förslaget till förordning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 april 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2103/2005 (EGT L 337, 22.12.2005, s. 1).


Top