EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0019

Europeiska centralbankens yttrande av den 5 juli 2007 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad beträffar införandet av euron i Cypern, ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad beträffar införandet av euron i Malta, ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Cypern samt ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Malta (CON/2007/19)

OJ C 160, 13.7.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 5 juli 2007

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad beträffar införandet av euron i Cypern, ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad beträffar införandet av euron i Malta, ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Cypern samt ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Malta

(CON/2007/19)

(2007/C 160/01)

Inledning och rättslig grund

Den 25 maj 2007 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad beträffar införandet av euron i Cypern (1) och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad beträffar införandet av euron i Malta (2). Den 4 juli 2007 mottog ECB en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Cypern (3) och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad beträffar omräkningskursen till euron för Malta (4) (nedan kallade ”de föreslagna förordningarna”).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 123.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Kommentarer

1.1

De föreslagna förordningarna kommer, efter upphävandet av Cyperns och Maltas undantag i enlighet med förfarandet i artikel 122.2 i fördraget, att möjliggöra införandet av euron som Cyperns och Maltas valuta.

1.2

ECB välkomnar de föreslagna förordningarna.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 juli 2007.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2007) 257 slutlig.

(2)  KOM(2007) 260 slutlig.

(3)  SEK(2007) 836 slutlig.

(4)  SEK(2007) 837 slutlig.


Top