EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0014

Yttrande från ECB-rådet av den 2 mars 2006 över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion (CON/2006/14)

OJ C 58, 10.3.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 58/12


YTTRANDE FRÅN ECB-RÅDET

av den 2 mars 2006

över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion

(CON/2006/14)

(2006/C 58/06)

1.

Genom skrivelse av den 15 februari 2006 hemställde ordförandeskapet för Europeiska unionens råd om ECB-rådets yttrande över rådets rekommendation 2006/108/EG av den 14 februari 2006 om utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion (1).

2.

I den ovannämnda rekommendationen som, efter det att ECB-rådet och Europaparlamentet hörts, skall överlämnas för beslut till stats- eller regeringscheferna i de medlemsstater som infört euron, föreslås att Jürgen Stark utnämns till ledamot i ECB:s direktion för en mandattid om åtta år från och med den 1 juni 2006.

3.

ECB-rådet anser att den föreslagna kandidaten är en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 112.2 b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

4.

ECB-rådet har ingen invändning mot rådets rekommendation att den föreslagna kandidaten skall utnämnas till ledamot av ECB:s direktion.

5.

ECB-rådet har antagit detta yttrande i enlighet med artikel 112.2 b i fördraget och artiklarna 11.2 och 43.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Utfärdat i Frankfurt am Main 2 mars 2006.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 47, 17.2.2006, s. 58.


Top