EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0316(01)

Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

OJ C 64, 16.3.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 64/2


Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2005/C 64/02)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2004) 431

 

15.7.2004

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Finansieringen av Natura 2000

KOM(2004) 793

 

10.12.2004

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Genomförande av exceptionellt finansiellt stöd till Armenien, Georgien och Tadzjikistan

KOM(2004) 838

1

30.12.2004

Meddelande från kommissionen till rådet om en flerårig finansieringsram för utvecklingsfinansieringssamarbete inom ramen för partnerskapsavtalet mellan AVS och EU och om ett därtill relaterat utkast till förslag till rådsbeslut om fastställande av den tidpunkt efter vilken åtaganden inte längre får ingås avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden

KOM(2004) 841

 

29.12.2004

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Handlingsplan för genomförandet av den rättsliga ramen för elektronisk offentlig upphandling

KOM(2004) 858

 

7.1.2005

Rapport från kommissionen om genomförande av rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om gemensamma utredningsgrupper

KOM(2004) 863

 

5.1.2005

Rapport från kommissionen: Årsrapport om genomförandet av den inre marknaden för gas och el

KOM(2005) 12

 

26.1.2005

Strategiska mål 2005–2009: EU 2010: Ett partnerskap för Europas förnyelse – Välstånd, solidaritet och säkerhet – Meddelande från kommissionens ordförande i samförstånd med vice ordförande Margot Wallström

KOM(2005) 13

 

27.1.2005

Meddelande från kommissionen till rådet: Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2004/2005

KOM(2005) 17

 

27.1.2005

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Översyn av miljöpolitiken 2004

KOM(2005) 24

 

2.2.2005

Meddelande inför Europeiska rådets vårmöte: Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin – Meddelande från ordförande José Manuel Barroso i samråd med viceordförande Günter Verheugen

KOM(2005) 33

 

9.2.2005

Meddelande från kommissionen om den socialpolitiska agendan

KOM(2005) 37

 

9.2.2005

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet 2005 års översyn av EU:s strategi för hållbar utveckling Inledande inventering och riktlinjer för framtiden

KOM(2005) 43

1

10.2.2005

Meddelande från kommissionen om ändring av kommissionens förslag till rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under tiden 1 juli 2005–31 december 2008

KOM(2005) 55

 

22.2.2005

Kommissionens yttrande av den 22 februari 2005 över Republiken Bulgariens och Republiken Rumäniens ansökan om anslutning till Europeiska unionen

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


Top