EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 oktober 2005 på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission över ett utkast till kommissionens förordning om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 254/4


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 4 oktober 2005

på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission över ett utkast till kommissionens förordning om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

Den 5 september 2005 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska gemenskapernas kommission om ett yttrande över ett utkast till kommissionens förordning om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 (nedan kallad den föreslagna förordningen).

2.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4. första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (1). I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3.

Målet med den föreslagna förordningen är att revidera den gemensamma indexreferensperioden för alla harmoniserade index för konsumentpriser (HIKP) från 1996 = 100 till 2005 = 100 och att fastställa förfarandet för framtida uppdaterande av indexreferensperioder. Vidare fastställer den föreslagna förordningen tekniska specifikationer för genomförandet av den nya indexreferensperioden och behandlingen av nya delindex i HIKP.

4.

ECB välkomnar den föreslagna förordningen. Uppdateringen påverkar inte den beräknade årliga HIKP-inflationstakten förutom avrundningseffekterna, vilka förväntas vara små. ECB har inga kommentarer till de tekniska specifikationerna i den föreslagna förordningen.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 4 oktober 2005.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 257, 27.10.1995, s. 1.


Top