EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0011

Yttrande från ECB-rådet av den 1 april 2004 över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion (CON/2004/11)

OJ C 87, 7.4.2004, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AB0011

Yttrande från ECB-rådet av den 1 april 2004 över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion (CON/2004/11)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 087 , 07/04/2004 s. 0037 - 0037


Yttrande från ECB-rådet

av den 1 april 2004

över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion

(CON/2004/11)

(2004/C 87/11)

1. Genom skrivelse av den 30 mars 2004 hemställde Europeiska unionens råd om ECB-rådets yttrande över rådets rekommendation 2004/296/EG av den 30 mars 2004 om utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion(1).

2. I den ovannämnda rekommendationen som skall överlämnas för beslut till stats- eller regeringscheferna i de medlemsstater som infört euron sedan ECB-rådet och Europaparlamentet hörts, föreslås att José Manuel González-Páramo utnämns till ledamot i ECB:s direktion för en mandattid om åtta år från och med den 1 juni 2004.

3. ECB-rådets anser att den förslagna kandidaten är en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 112.2. b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

4. ECB-rådet har ingen invändning mot rådets rekommendation att den förslagna kandidaten skall utnämnas till ledamot av ECB:s direktion.

5. ECB-rådet har antagit detta yttrande i enlighet med artikel 112.2 b i fördraget och artikel 11.2 och artikel 43.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 1 april 2004.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude Trichet

ECB:s ordförande

(1) EUT L 97, 1.4.2004, s. 65.

Top