EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XX0425(01)

Yttrande från ECB-rådet av den 18 april 2002 över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av vice ordförande i Europeiska centralbanken (ECB) (CON/2002/11)

OJ C 100, 25.4.2002, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XX0425(01)

Yttrande från ECB-rådet av den 18 april 2002 över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av vice ordförande i Europeiska centralbanken (ECB) (CON/2002/11)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 100 , 25/04/2002 s. 0008 - 0008


Yttrande från ECB-rådet

av den 18 april 2002

över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av vice ordförande i Europeiska centralbanken (ECB)

(CON/2002/11)

(2002/C 100/06)

1. ECB-rådet har mottagit en skrivelse från ordföranden i Europeiska unionens råd av den 15 april 2002 med begäran om ECB-rådets yttrande över rådets rekommendation av den 15 april 2002 rörande utnämningen av vice ordförande i Europeiska centralbankens direktion (2002/287/EG)(1).

2. I rekommendationen, som skall överlämnas för beslut på stats- eller regeringschefsnivå mellan regeringarna i de medlemsstater som infört euron, sedan ECB och Europaparlamentet hörts, föreslås att Lucas D. Papademos utnämns till vice ordförande i ECB:s direktion för en tid av åtta år från och med den 1 juni 2002.

3. Enligt ECB-rådet är den föreslagna kandidaten en person som besitter den allmänt erkända auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn som krävs enligt artikel 112.2 b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget).

4. ECB-rådet har ingen invändning mot rådets rekommendation att den föreslagna kandidaten skall utnämnas till vice ordförande i ECB. I enlighet med artikel 13.1 och artikel 46.1 i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan) utövas viceordförandeskapet av samma person i ECB:s tre beslutande organ och befattningen bör därför officiellt benämnas "vice ordförande i ECB" i stället för "vice ordförande i ECB:s direktion".

5. ECB-rådet har antagit detta yttrande i enlighet med artikel 112.2 b i fördraget och artikel 11.2 och artikel 43.3 i stadgan.

6. Detta yttrande skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Avgivet i Frankfurt am Main den 18 april 2002.

För ECB-rådet

Willem F. Duisenberg

Ordförande

(1) EGT L 101, 17.4.2002, s. 17.

Top