Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0608(01)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (Text av betydelse för EES)

OJ C 137, 8.6.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0608(01)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 137 , 08/06/2002 s. 0024 - 0025


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(2002/C 137/03)

(Text av betydelse för EES)

Datum för antagande av beslutet: 18.7.2001

Medlemsstat: Belgien (Flandern)

Stöd nr: N 360/01

Benämning: FoU-stöd till Sidmar NV, EKSG-stålsektorn

Syfte: Att stimulera FoU-verksamheter (EKSG-stålsektorn)

Rättslig grund: Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 oktober 1991 tot regeling van de bevordering van het industrieel wetenschappelijk-technologisch onderzoek (Belgisch Staatsblad van 30 januari 1992)

Budget: 61885849 belgiska franc (1534110 euro)

Stödnivå eller stödbelopp: 33 %

Varaktighet: Två år

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 13.2.2002

Medlemsstat: Tyskland

Stöd nr: N 449/01

Benämning: Fortsättning på ekologisk skattereform efter den 31 mars 2002

1. Skattelättnad på 80 % för höjning av skatt på mineralolja för uppvärmning för tillverkningsindustrin, inklusive företag inom sektorerna som täcks av EKSG-fördraget och fiske

2. Skattelättnad på 20 % för tillämplig skattesats för elektricitet för samma sektorer som ovan

3. Skattetak för de energiintensivaste användarna (Spitzenausgleich) inom tillverkningsindustrin

4. Beskattningen av kraftvärmeinstallationer beträffande insatsdrivmedlen olja och gas

5. Skattelättnad på 50 % från elektricitetsskatt för järnvägstransporter

6. Skattelättnad på 50 % för höjningen av skatten på mineralolja för drivmedel för lokala offentliga passagerartransporter

Syfte: Miljöstöd

Rättslig grund: Gesetz zur Einführung der ökologischen Steuerreform, Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform

Budget: Beräknad förlust av skatteintäkter (2003)

1. 205,13 miljoner euro

2. 3,64 miljarder euro

3. 153,85 miljoner euro

4. 0,6 miljarder euro

5. 143,16 miljoner euro

6. 71,58 miljoner euro

Stödnivå eller stödbelopp: Driftsstöd

Varaktighet: Tio år, förutom "Spitzenausgleich" som är godkänd till och med 2005

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 13.11.2001

Medlemsstat: Danmark

Stöd nr: N 486/01

Benämning: Film Venture Funds (riskkapitaltillskott för filmproduktion)

Syfte: Att attrahera privatfinansierat riskkapital för att främja filmproduktion - Produktion av filmserier

Rättslig grund: Lov om VækstFonden

Budget: Upp till 100 miljoner danska kronor

Stödnivå eller stödbelopp: Högst 12 % av den uppskattade filmbudgeten. Kumulering av statsstöd högst 50 %

Varaktighet: Till och med december 2004

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 11.12.2001

Medlemsstat: Tyskland

Stöd nr: N 767/01 (ex - CP 168/01)

Benämning: Stöd till filmproduktion i de tyska delstaterna Niedersachsen och Bremen - Nordmedia Fonds GmbH

Syfte: Biofilm

Rättslig grund: Richtlinie zur kulturwirtschaftlichen Film- und Medienförderung der nordmedia Fonds GmbH (nordmedia Fonds)

Budget: 35 miljoner euro mellan perioden 7 december 2001 och 31 december 2004

Stödnivå eller stödbelopp: Varierande, men alltid mindre än 50 %

Varaktighet: Till och med utgången av 2004

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 20.12.2001

Medlemsstat: Tyskland

Stöd nr: N 782/01 (ex - CP 175/01)

Benämning: Stöd till filmproduktion i den tyska delstaten Baden-Württemberg - Medien und Filmgesellschaft Baden-Württemberg GmbH

Syfte: Biofilm

Rättslig grund: Vergabeordnung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

Budget: Minst 23 miljoner euro för 2002

Stödnivå eller stödbelopp: Varierande, men alltid midnre än 50 %

Varaktighet: Till och med utgången av 2004

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 3.4.2002

Medlemsstat: Tyskland

Stöd nr: NN 2/02

Benämning: ZDF Mediapark Mainz-Lerchenfeld

Syfte: Planering, konstruktion och drift av en mediapark

Budget: Cirka 110 miljoner euro i investeringskostnader plus cirka 2,5 miljoner euro årligen i investeringskostnader

Stödnivå eller stödbelopp: Åtgärden utgör inte statligt stöd

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Top