EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0508(01)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

OJ C 111, 8.5.2002, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0508(01)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 111 , 08/05/2002 s. 0002 - 0003


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(2002/C 111/02)

Datum för antagande av beslutet: 5.4.2002

Medlemsstat: Spanien

Stöd nr: N 33/01

Benämning: Stöd till jordbruksföretag

Syfte: Upprätta en allmän stödordning inom jordbrukssektorn

Rättslig grund: Proyecto de reglamento de ayudas estatales del sector agrario en la Comunidad autónoma de Navarra

Budget: Ej fastställd

Stödnivå eller stödbelopp: Varierande beroende på stöd

Varaktighet: Obestämd

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 5.4.2002

Medlemsstat: Spanien (Galicien)

Stöd nr: N 128/02

Benämning: Stöd till uppfödare för slakt av djur på grund av BSE

Syfte: Ge ersättning för obligatorisk slakt av djur och destruering av köttprodukter efter det officiella tillkännagivandet om förekomsten av BSE

Rättslig grund: Proyecto de orden por la que se establecen las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de los animales como consecuencia de la declaración oficial de la existencia de la enfermedad encefalopatia espongiforme bovina

Budget: Ej fastställd

Stödnivå eller stödbelopp: Upp till 100 % av kostnaden för att köpa ett nytt djur, inom ramen för andra stöd

Varaktighet: Obestämd

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 5.4.2002

Medlemsstat: Grekland

Stöd nr: N 139/2000

Benämning: Ekonomiskt stöd till jordbrukare vars bönodlingar skadades till följd av ogynnsamma väderförhållanden under 1999

Syfte: Se benämning

Rättslig grund: Κοινή υπουργική απόφαση

Budget: 750000 euro

Stödnivå eller stödbelopp: 30 % av produktionsbortfallet

Varaktighet: Ett år

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 5.4.2002

Medlemsstat: Italien (Venetien)

Stöd nr: N 248/2000

Benämning: Stöd till uppfödare vars gårdar drabbats av hönspest (Rättelse till den skrivelse som skickades den 14 januari 2002 - K(2002) 60)

Syfte: Kompensation för det inkomstbortfall som drabbat fjäderfäuppfödare till följd av hönspest

Rättslig grund: Legge regionale 7 aprile 2000, n. 8, come da attuazione di cui al decreto del presidente della Regione 24 maggio 2000, n. 880

Budget: 15 miljarder italienska lire (cirka 9167191 euro) för år 2000

Stödnivå eller stödbelopp: Upp till 80 % av inkomstbortfallet

Varaktighet: Obestämd

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 5.4.2002

Medlemsstat: Spanien

Stöd nr: N 511/01

Benämning: Stöd till företaget "Quesos del Duero"

Syfte: Att bidra till finansieringen av en ny fabrik för framställning av kvalitetsost

Rättslig grund: Ley 50/85 de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. Real Decreto 1535/87, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de dessarrollo de dicha Ley 50/85. Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, de delimitación de la Zona de Promoción Económica de Castilla León

Budget: 4491664 euro

Stödnivå eller stödbelopp: 10 % av de totala kostnaderna för investeringen

Varaktighet: Endast en utbetalning efter den planerade investeringen

Övriga upplysningar: Projektet kommer att ge 120 nya sysselsättningstillfällen

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 5.4.2002

Medlemsstat: Österrike (Oberösterreich)

Stöd nr: N 828/01

Benämning: Investeringsstöd för gödslingsmaskiner

Syfte: Att bevilja stöd för inköp av gödslingsmaskiner som sprider gödseln direkt på marken. Endast maskiner av den här typen som köps för första gången efter den 1.1.2002 är stödberättigande. Detta stöd beviljas för att minska utsläppen av kväveföreningar (NH3, NO3-) i miljön. Åtgärden är identisk med det statliga stödet N 10/00 som var tidsbegränst till den 31.12.2001

Rättslig grund: Förderungsrichtlinien für den Ankauf von Gülleverteilsystemen zur bodennahen Ausbringung bzw. direkten Einarbeitung in den Boden

Budget: 72680 euro per år

Stödnivå eller stödbelopp: Upp till 20 % av inköpskostnaderna, dock högst 36400 euro

Varaktighet: Tills vidare

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Top