EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999IP0234

Resolution on support for the peace process in the Caucasus

OJ C 175, 21.6.1999, p. 251 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, PT, FI, SV)

51999IP0234Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 175 , 21/06/1999 s. 0251


B4-0234, 0275 och 0288/99

Resolution om stöd för fredsprocessen i Kaukasien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kaukasien, i synnerhet resolutionerna av den 18 juni 1987 ((EGT C 190, 20.7.1987, s. 119.)), den 18 januari 1990 ((EGT C 38, 19.2.1990, s. 81.)), den 21 januari 1993 ((EGT C 42, 15.2.1993, s. 165.)) och den 27 maj 1993 ((EGT C 176, 28.6.1993, s. 173.)) och av följande skäl:

A. Det autonoma området Nagorno-Karabach förklarade sig självständigt efter att tidigare socialistiska sovjetrepubliker gjort detsamma efter Sovjetunionens fall i september 1991.

B. Kriget har medfört allvarliga humanitära problem, i synnerhet till följd av att mer än en miljon människor flytt från Armenien, Karabach och Azerbajdzjan.

C. Eldupphöravtalet har allmänt respekterats sedan 1994.

D. Armenien och Azerbajdzjan har ansökt om medlemsskap i Europarådet.

E. För att konflikten i Karabach skall kunna få en fredlig lösning måste man stärka demokratin och förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna.

F. Under presidentvalet i Azerbajdzjan i oktober 1998 förekom oegentligheter och bedrägerier som förkastats av internationella observatörer, och även under presidentvalet i Armenien i mars 1998 kunde man konstatera att det förekom oegentligheter.

G. Hittills har inga framsteg gjorts i förhandlingarna om en politisk lösning på konflikten i Övre Karabach.

H. Genom att ta hänsyn till samtliga problem och till den senaste politiska utvecklingen i området skulle man kunna uppnå hållbar fred.

I. De tre ordförande i Minskgruppen, som företräder Ryssland, Förenta staterna och Frankrike, och som av OSSE fått i uppgift att utarbeta en plan för hållbar fred, har lagt fram ett förslag till ett opartiskt förhandlingsunderlag för en fredlig lösning på konflikten.

1. Parlamentet stöder Minskgruppens förslag till fredsplan,

2. anser att dessa förslag utgör ett diskussionsunderlag som skulle kunna få fart på förhandlingarna igen,

3. uppmanar OSSE:s Minskgrupp att fortsätta sina insatser för att finna en hållbar lösning på konflikten,

4. anser att alla kontrollant- och observatörsuppdrag, som på OSSE:s initiativ utförs i Nagorno-Karabach för att garantera en hållbar fred, i stor utsträckning även bör omfatta bevakning av de mänskliga rättigheterna och att i ett tidigt stadium signalera situationer som skulle kunna leda till att stridigheterna återupptas,

5. anser att Europeiska unionens stöd till detta område måste förutsätta att konkreta framsteg görs när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i de båda länderna,

6. anser att Europeiska unionen inom ramen för Tacis demokratiprogram bör öka sitt stöd till de icke-statliga organisationer i Armenien och Azerbajdzjan, vilka vill främja diskussionerna och den politiska bildningen i frågor som rör konfliktlösning,

7. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådet, OSSE:s parlamentariska församling, presidenterna i OSSE:s Minskgrupp, Armeniens och Azerbajdzjans parlament och till företrädarna för Nagorno-Karabach.

Top