Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42013D0338

2013/338/EU: Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 26 juni 2013 om utnämning av domare i domstolen

OJ L 179, 29.6.2013, p. 94–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/338/oj

29.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/94


BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

av den 26 juni 2013

om utnämning av domare i domstolen

(2013/338/EU)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 19,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 253 och 255,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artiklarna 5 och 7 i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol och till följd av Uno LÕHMUS och Jean Jacques KASELs avgång från och med den 6 oktober 2013 bör två domare i domstolen utnämnas för återstoden av dessas mandatperioder, dvs. till och med den 6 oktober 2015.

(2)

Küllike JÜRIMÄE och François BILTGEN har föreslagits för de tjänster som blivit lediga.

(3)

Den kommitté som inrättats genom artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har avgett ett yttrande enligt vilket Küllike JÜRIMÄE och François BILTGEN är lämpliga att utöva ämbetet som domare i tribunalen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns härmed till domare vid domstolen för perioden från och med den 6 oktober 2013 till och med den 6 oktober 2015.

Küllike JÜRIMÄE

François BILTGEN

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 juni 2013.

R. MONTGOMERY

Ordförande


Top