Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42004X1002(01)

Resolution från företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 8 juni 2004, som ett tillägg till resolutionerna av den 23 juni 1981, den 30 juni 1982, den 14 juli 1986 och den 10 juli 1995 om införande av ett enhetligt utformat pass

OJ C 245, 2.10.2004, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

2.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 245/1


Resolution från företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 8 juni 2004, som ett tillägg till resolutionerna av den 23 juni 1981, den 30 juni 1982, den 14 juli 1986 och den 10 juli 1995 om införande av ett enhetligt utformat pass

(2004/C 245/01)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

1.

Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien skall bemöda sig om att senast från och med den 1 januari 2007 utfärda detta pass, i överensstämmelse med den utformning som anges i de nämnda resolutionerna, ändrade genom denna resolution.

2.

Uppgifterna enligt C och D, E tredje stycket andra strecksatsen och F, G, H och I i bilaga I till resolutionen av den 23 juni 1981 skall också avfattas på tjeckiska, estniska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, polska, slovenska och slovakiska i enlighet med de bestämmelser i den resolutionen som gäller för de andra officiella språken i Europeiska unionens medlemsstater.

Medlemsstaterna skall företa dessa ändringar allteftersom nya pass trycks, dock senast från och med den 1 januari 2007.


(1)  EGT C 241, 19.9.1981, s. 1.

(2)  EGT C 179, 16.7.1982, s. 1.

(3)  EGT C 185, 24.7.1986, s. 1.

(4)  EGT C 200, 4.8.1995, s. 1.


Top