Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995X0804

Resolution antagen av företrädare för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 10 juli 1995 som tillägg till resolutionerna av den 23 juni 1981, 30 juni 1982 och 14 juli 1986 om införande av ett enhetligt utformat pass

OJ C 200, 4.8.1995, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

41995X0804

Resolution antagen av företrädare för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 10 juli 1995 som tillägg till resolutionerna av den 23 juni 1981, 30 juni 1982 och 14 juli 1986 om införande av ett enhetligt utformat pass

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 200 , 04/08/1995 s. 0001 - 0001


RESOLUTION ANTAGEN AV FÖRETRÄDARE FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET av den 10 juli 1995 som tillägg till resolutionerna av den 23 juni 1981, 30 juni 1982 och 14 juli 1986 om införande av ett enhetligt utformat pass (95/C 200/01)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET SOM

PÅMINNER om att de i sina resolutioner av den 23 juni 1981 (1), den 30 juni 1982 (2) och den 14 juli 1986 (3) beslutade om ett pass med enhetlig utformning,

ANSER att passet till följd av att Fördraget om Europeiska unionen har trätt i kraft bör innehålla orden "Europeiska unionen" i stället för orden "Europeiska gemenskapen",

ANSER att de nya medlemsstaterna bör sträva efter att snarast möjligt utfärda detta pass,

ANSER att nödvändiga språkliga anpassningar bör företas för att beakta dessa staters anslutning,

ANSER att hänsyn bör tas till Ålands ställning,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

1. I punkterna B och D i bilaga I till resolutionen av den 23 juni 1981 skall orden "Europeiska gemenskapen" ersättas med "Europeiska unionen".

I punkt A i bilaga II till samma resolution skall orden "Europeiska gemenskapernas" ersättas med "Europeiska unionens".

Medlemsstaterna skall göra denna ändring allteftersom nya pass trycks, dock senast från och med den 1 januari 1998.

2. Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige skall sträva efter att senast från och med den 1 januari 1998 utfärda detta pass, i överensstämmelse med den utformning som anges i de nämnda resolutionerna, och med de ändringar som anges i denna resolution.

3. Den utformning som framgår av punkterna C och D, punkt E tredje stycket andra strecksatsen, och punkterna F, G, H och I i bilaga I till resolutionen av den 23 juni 1981 skall också användas på finska och svenska i enlighet med de förfaringssätt som anges för de andra officiella gemenskapsspråken i den resolutionen.

Medlemsstaterna skall företa dessa ändringar allteftersom nya pass trycks, dock senast från och med den 1 januari 1998.

4. Ordet "Åland" skall införas i pass utfärdade på Åland om passinnehavaren har hembygdsrätt där.

(1) EGT nr C 241, 19.9.1981, s. 1.

(2) EGT nr C 179, 16.7.1982, s. 1.

(3) EGT nr C 185, 24.7.1986, s. 1.

Top