EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0967

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/967 av den 16 maj 2023 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars 2023 till och med den 29 juni 2023 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Text av betydelse för EES)

C/2023/3139

OJ L 133, 17.5.2023, p. 125–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/967/oj

17.5.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/125


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/967

av den 16 maj 2023

om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars 2023 till och med den 29 juni 2023 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 77e.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att säkerställa enhetliga villkor för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital i försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt direktiv 2009/138/EG, bör tekniska uppgifter om riskfria räntesatser för relevanta durationer, grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen och volatilitetsjusteringar fastställas för varje referensdatum.

(2)

Försäkrings- och återförsäkringsföretag bör använda de tekniska uppgifter som grundas på marknadsdata för utgången av den sista månaden före det första rapporteringsreferensdatum för vilket denna förordning är tillämplig. Den 5 april 2023 tillhandahöll Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kommissionen tekniska uppgifter som avsåg marknadsdata för utgången av mars 2023. De uppgifterna offentliggjordes den 5 april 2023 i enlighet med artikel 77e.1 i direktiv 2009/138/EG.

(3)

Med tanke på behovet av omedelbar tillgång till de tekniska uppgifterna är det viktigt att denna förordning träder i kraft snarast möjligt.

(4)

Av tillsynsskäl är det nödvändigt att försäkrings- och återförsäkringsföretag använder samma tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital, oavsett datum för deras rapportering till sina behöriga myndigheter. Denna förordning bör därför gälla från och med det första rapporteringsreferensdatum för vilket den är tillämplig.

(5)

För att snarast möjligt skapa rättslig förutsebarhet är det vederbörligen motiverat – av det tvingande och brådskande skälet att de riskfria räntesatserna för relevanta durationer ska vara tillgängliga – att åtgärder som föreskrivs i denna förordning antas i enlighet med artikel 8 jämförd med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska använda de tekniska uppgifter som avses i punkt 2 vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar och primärkapital för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars 2023 till och med den 29 juni 2023.

2.   För varje relevant valuta ska de tekniska uppgifterna för att beräkna bästa skattning i enlighet med artikel 77 i direktiv 2009/138/EG, matchningsjusteringen i enlighet med artikel 77c i det direktivet och volatilitetsjusteringen i enlighet med artikel 77d i det direktivet vara följande:

(a)

De riskfria räntesatser för relevanta durationer som anges i bilaga I.

(b)

De grundläggande räntedifferenser för beräkningen av matchningsjusteringen som anges i bilaga II.

(c)

För varje relevant nationell försäkringsmarknad, de volatilitetsjusteringar som anges i bilaga III.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 31 mars 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


BILAGORNA I-III

BILAGA I

Riskfria räntesatser för relevanta durationer för att beräkna bästa skattning utan någon matchnings- eller volatilitetsjustering

Löptid (i år)

Euro

Tjeckisk krona

Dansk krona

Ungersk forint

Svensk krona

Bulgarisk lev

1

3,472  %

6,925  %

3,462  %

14,358  %

3,582  %

3,422  %

2

3,315  %

5,947  %

3,305  %

12,571  %

3,405  %

3,265  %

3

3,140  %

5,341  %

3,130  %

11,125  %

3,164  %

3,090  %

4

3,009  %

4,965  %

2,999  %

9,982  %

3,011  %

2,959  %

5

2,930  %

4,715  %

2,920  %

9,153  %

2,914  %

2,880  %

6

2,886  %

4,550  %

2,876  %

8,584  %

2,843  %

2,836  %

7

2,860  %

4,439  %

2,850  %

8,223  %

2,793  %

2,810  %

8

2,847  %

4,363  %

2,837  %

8,023  %

2,762  %

2,798  %

9

2,845  %

4,311  %

2,835  %

7,942  %

2,748  %

2,796  %

10

2,850  %

4,276  %

2,840  %

7,927  %

2,753  %

2,800  %

11

2,837  %

4,255  %

2,827  %

7,943  %

2,775  %

2,787  %

12

2,870  %

4,242  %

2,860  %

7,960  %

2,805  %

2,820  %

13

2,889  %

4,233  %

2,879  %

7,960  %

2,839  %

2,839  %

14

2,884  %

4,225  %

2,874  %

7,941  %

2,873  %

2,834  %

15

2,860  %

4,217  %

2,850  %

7,888  %

2,905  %

2,811  %

16

2,824  %

4,206  %

2,814  %

7,821  %

2,935  %

2,774  %

17

2,781  %

4,194  %

2,771  %

7,748  %

2,963  %

2,731  %

18

2,740  %

4,180  %

2,730  %

7,671  %

2,988  %

2,690  %

19

2,703  %

4,166  %

2,693  %

7,592  %

3,011  %

2,653  %

20

2,674  %

4,151  %

2,664  %

7,512  %

3,033  %

2,625  %

21

2,655  %

4,136  %

2,646  %

7,432  %

3,052  %

2,607  %

22

2,644  %

4,121  %

2,635  %

7,353  %

3,070  %

2,597  %

23

2,640  %

4,106  %

2,631  %

7,275  %

3,086  %

2,593  %

24

2,640  %

4,091  %

2,631  %

7,198  %

3,101  %

2,595  %

25

2,644  %

4,076  %

2,635  %

7,123  %

3,115  %

2,600  %

26

2,651  %

4,061  %

2,643  %

7,051  %

3,128  %

2,608  %

27

2,660  %

4,047  %

2,652  %

6,980  %

3,140  %

2,618  %

28

2,671  %

4,033  %

2,663  %

6,912  %

3,151  %

2,630  %

29

2,683  %

4,019  %

2,675  %

6,847  %

3,161  %

2,643  %

30

2,696  %

4,006  %

2,688  %

6,783  %

3,171  %

2,657  %

31

2,709  %

3,993  %

2,701  %

6,722  %

3,180  %

2,671  %

32

2,723  %

3,980  %

2,715  %

6,664  %

3,188  %

2,686  %

33

2,736  %

3,968  %

2,729  %

6,608  %

3,196  %

2,701  %

34

2,750  %

3,956  %

2,743  %

6,554  %

3,204  %

2,715  %

35

2,764  %

3,945  %

2,758  %

6,502  %

3,211  %

2,730  %

36

2,778  %

3,934  %

2,772  %

6,452  %

3,217  %

2,745  %

37

2,792  %

3,923  %

2,785  %

6,404  %

3,223  %

2,759  %

38

2,805  %

3,913  %

2,799  %

6,358  %

3,229  %

2,774  %

39

2,818  %

3,903  %

2,812  %

6,314  %

3,235  %

2,788  %

40

2,831  %

3,893  %

2,825  %

6,272  %

3,240  %

2,801  %

41

2,844  %

3,884  %

2,838  %

6,231  %

3,246  %

2,814  %

42

2,856  %

3,875  %

2,850  %

6,192  %

3,250  %

2,827  %

43

2,868  %

3,866  %

2,862  %

6,155  %

3,255  %

2,840  %

44

2,879  %

3,858  %

2,874  %

6,119  %

3,259  %

2,852  %

45

2,891  %

3,850  %

2,885  %

6,084  %

3,264  %

2,864  %

46

2,902  %

3,842  %

2,896  %

6,051  %

3,268  %

2,875  %

47

2,912  %

3,835  %

2,907  %

6,019  %

3,272  %

2,886  %

48

2,922  %

3,827  %

2,917  %

5,988  %

3,275  %

2,897  %

49

2,932  %

3,820  %

2,927  %

5,958  %

3,279  %

2,908  %

50

2,942  %

3,813  %

2,937  %

5,930  %

3,282  %

2,918  %

51

2,951  %

3,807  %

2,946  %

5,902  %

3,286  %

2,927  %

52

2,960  %

3,800  %

2,956  %

5,876  %

3,289  %

2,937  %

53

2,969  %

3,794  %

2,964  %

5,850  %

3,292  %

2,946  %

54

2,978  %

3,788  %

2,973  %

5,825  %

3,295  %

2,955  %

55

2,986  %

3,782  %

2,981  %

5,802  %

3,298  %

2,964  %

56

2,994  %

3,776  %

2,989  %

5,778  %

3,300  %

2,972  %

57

3,001  %

3,771  %

2,997  %

5,756  %

3,303  %

2,980  %

58

3,009  %

3,766  %

3,005  %

5,735  %

3,305  %

2,988  %

59

3,016  %

3,760  %

3,012  %

5,714  %

3,308  %

2,996  %

60

3,023  %

3,755  %

3,019  %

5,694  %

3,310  %

3,003  %

61

3,030  %

3,751  %

3,026  %

5,674  %

3,313  %

3,010  %

62

3,037  %

3,746  %

3,033  %

5,655  %

3,315  %

3,017  %

63

3,043  %

3,741  %

3,039  %

5,637  %

3,317  %

3,024  %

64

3,049  %

3,737  %

3,045  %

5,619  %

3,319  %

3,030  %

65

3,055  %

3,733  %

3,052  %

5,602  %

3,321  %

3,037  %

66

3,061  %

3,728  %

3,058  %

5,585  %

3,323  %

3,043  %

67

3,067  %

3,724  %

3,063  %

5,569  %

3,325  %

3,049  %

68

3,073  %

3,720  %

3,069  %

5,553  %

3,327  %

3,055  %

69

3,078  %

3,716  %

3,074  %

5,538  %

3,328  %

3,060  %

70

3,083  %

3,713  %

3,080  %

5,523  %

3,330  %

3,066  %

71

3,088  %

3,709  %

3,085  %

5,509  %

3,332  %

3,071  %

72

3,093  %

3,706  %

3,090  %

5,495  %

3,334  %

3,076  %

73

3,098  %

3,702  %

3,095  %

5,481  %

3,335  %

3,081  %

74

3,103  %

3,699  %

3,100  %

5,468  %

3,337  %

3,086  %

75

3,107  %

3,695  %

3,104  %

5,455  %

3,338  %

3,091  %

76

3,112  %

3,692  %

3,109  %

5,442  %

3,340  %

3,096  %

77

3,116  %

3,689  %

3,113  %

5,430  %

3,341  %

3,100  %

78

3,121  %

3,686  %

3,117  %

5,418  %

3,342  %

3,105  %

79

3,125  %

3,683  %

3,122  %

5,406  %

3,344  %

3,109  %

80

3,129  %

3,680  %

3,126  %

5,395  %

3,345  %

3,113  %

81

3,133  %

3,677  %

3,130  %

5,384  %

3,346  %

3,118  %

82

3,137  %

3,675  %

3,134  %

5,373  %

3,348  %

3,122  %

83

3,140  %

3,672  %

3,137  %

5,363  %

3,349  %

3,126  %

84

3,144  %

3,669  %

3,141  %

5,352  %

3,350  %

3,129  %

85

3,148  %

3,667  %

3,145  %

5,342  %

3,351  %

3,133  %

86

3,151  %

3,664  %

3,148  %

5,332  %

3,352  %

3,137  %

87

3,154  %

3,662  %

3,152  %

5,323  %

3,354  %

3,140  %

88

3,158  %

3,659  %

3,155  %

5,313  %

3,355  %

3,144  %

89

3,161  %

3,657  %

3,158  %

5,304  %

3,356  %

3,147  %

90

3,164  %

3,655  %

3,162  %

5,295  %

3,357  %

3,151  %

91

3,167  %

3,652  %

3,165  %

5,286  %

3,358  %

3,154  %

92

3,170  %

3,650  %

3,168  %

5,278  %

3,359  %

3,157  %

93

3,173  %

3,648  %

3,171  %

5,269  %

3,360  %

3,160  %

94

3,176  %

3,646  %

3,174  %

5,261  %

3,361  %

3,163  %

95

3,179  %

3,644  %

3,177  %

5,253  %

3,362  %

3,166  %

96

3,182  %

3,642  %

3,180  %

5,245  %

3,363  %

3,169  %

97

3,185  %

3,640  %

3,182  %

5,238  %

3,364  %

3,172  %

98

3,188  %

3,638  %

3,185  %

5,230  %

3,364  %

3,175  %

99

3,190  %

3,636  %

3,188  %

5,223  %

3,365  %

3,178  %

100

3,193  %

3,634  %

3,190  %

5,215  %

3,366  %

3,181  %

101

3,195  %

3,632  %

3,193  %

5,208  %

3,367  %

3,183  %

102

3,198  %

3,631  %

3,195  %

5,201  %

3,368  %

3,186  %

103

3,200  %

3,629  %

3,198  %

5,195  %

3,369  %

3,188  %

104

3,203  %

3,627  %

3,200  %

5,188  %

3,369  %

3,191  %

105

3,205  %

3,625  %

3,203  %

5,181  %

3,370  %

3,193  %

106

3,207  %

3,624  %

3,205  %

5,175  %

3,371  %

3,196  %

107

3,210  %

3,622  %

3,207  %

5,168  %

3,372  %

3,198  %

108

3,212  %

3,621  %

3,210  %

5,162  %

3,372  %

3,201  %

109

3,214  %

3,619  %

3,212  %

5,156  %

3,373  %

3,203  %

110

3,216  %

3,617  %

3,214  %

5,150  %

3,374  %

3,205  %

111

3,218  %

3,616  %

3,216  %

5,144  %

3,374  %

3,207  %

112

3,220  %

3,615  %

3,218  %

5,139  %

3,375  %

3,209  %

113

3,222  %

3,613  %

3,220  %

5,133  %

3,376  %

3,212  %

114

3,224  %

3,612  %

3,222  %

5,127  %

3,376  %

3,214  %

115

3,226  %

3,610  %

3,224  %

5,122  %

3,377  %

3,216  %

116

3,228  %

3,609  %

3,226  %

5,116  %

3,378  %

3,218  %

117

3,230  %

3,607  %

3,228  %

5,111  %

3,378  %

3,220  %

118

3,232  %

3,606  %

3,230  %

5,106  %

3,379  %

3,222  %

119

3,234  %

3,605  %

3,232  %

5,101  %

3,380  %

3,224  %

120

3,236  %

3,604  %

3,234  %

5,096  %

3,380  %

3,225  %

121

3,237  %

3,602  %

3,235  %

5,091  %

3,381  %

3,227  %

122

3,239  %

3,601  %

3,237  %

5,086  %

3,381  %

3,229  %

123

3,241  %

3,600  %

3,239  %

5,081  %

3,382  %

3,231  %

124

3,243  %

3,599  %

3,241  %

5,077  %

3,382  %

3,233  %

125

3,244  %

3,597  %

3,242  %

5,072  %

3,383  %

3,234  %

126

3,246  %

3,596  %

3,244  %

5,067  %

3,383  %

3,236  %

127

3,247  %

3,595  %

3,246  %

5,063  %

3,384  %

3,238  %

128

3,249  %

3,594  %

3,247  %

5,059  %

3,384  %

3,239  %

129

3,251  %

3,593  %

3,249  %

5,054  %

3,385  %

3,241  %

130

3,252  %

3,592  %

3,250  %

5,050  %

3,385  %

3,243  %

131

3,254  %

3,591  %

3,252  %

5,046  %

3,386  %

3,244  %

132

3,255  %

3,590  %

3,253  %

5,042  %

3,386  %

3,246  %

133

3,257  %

3,589  %

3,255  %

5,037  %

3,387  %

3,247  %

134

3,258  %

3,587  %

3,256  %

5,033  %

3,387  %

3,249  %

135

3,259  %

3,586  %

3,258  %

5,029  %

3,388  %

3,250  %

136

3,261  %

3,585  %

3,259  %

5,026  %

3,388  %

3,252  %

137

3,262  %

3,584  %

3,260  %

5,022  %

3,389  %

3,253  %

138

3,264  %

3,583  %

3,262  %

5,018  %

3,389  %

3,255  %

139

3,265  %

3,583  %

3,263  %

5,014  %

3,390  %

3,256  %

140

3,266  %

3,582  %

3,264  %

5,011  %

3,390  %

3,258  %

141

3,268  %

3,581  %

3,266  %

5,007  %

3,391  %

3,259  %

142

3,269  %

3,580  %

3,267  %

5,003  %

3,391  %

3,260  %

143

3,270  %

3,579  %

3,268  %

5,000  %

3,391  %

3,262  %

144

3,271  %

3,578  %

3,270  %

4,996  %

3,392  %

3,263  %

145

3,273  %

3,577  %

3,271  %

4,993  %

3,392  %

3,264  %

146

3,274  %

3,576  %

3,272  %

4,989  %

3,393  %

3,265  %

147

3,275  %

3,575  %

3,273  %

4,986  %

3,393  %

3,267  %

148

3,276  %

3,574  %

3,275  %

4,983  %

3,393  %

3,268  %

149

3,277  %

3,574  %

3,276  %

4,980  %

3,394  %

3,269  %

150

3,278  %

3,573  %

3,277  %

4,976  %

3,394  %

3,270  %


Löptid (i år)

Brittiskt pund

Rumänsk leu

Polsk zloty

Isländsk krona

Norsk krona

Schweizisk franc

1

4,550  %

6,633  %

5,949  %

8,226  %

3,598  %

1,936  %

2

4,290  %

6,913  %

5,901  %

8,018  %

3,493  %

1,925  %

3

4,081  %

7,083  %

5,892  %

7,762  %

3,341  %

1,908  %

4

3,919  %

7,158  %

5,871  %

7,444  %

3,205  %

1,895  %

5

3,778  %

7,204  %

5,866  %

7,081  %

3,109  %

1,889  %

6

3,658  %

7,239  %

5,869  %

6,715  %

3,055  %

1,890  %

7

3,561  %

7,265  %

5,877  %

6,371  %

3,027  %

1,895  %

8

3,493  %

7,284  %

5,888  %

6,064  %

3,014  %

1,903  %

9

3,448  %

7,301  %

5,905  %

5,803  %

3,009  %

1,913  %

10

3,421  %

7,311  %

5,920  %

5,590  %

3,010  %

1,924  %

11

3,404  %

7,293  %

5,916  %

5,414  %

3,013  %

1,936  %

12

3,393  %

7,251  %

5,895  %

5,267  %

3,019  %

1,949  %

13

3,384  %

7,192  %

5,862  %

5,142  %

3,025  %

1,961  %

14

3,375  %

7,120  %

5,820  %

5,034  %

3,033  %

1,973  %

15

3,366  %

7,041  %

5,772  %

4,939  %

3,041  %

1,986  %

16

3,356  %

6,956  %

5,720  %

4,856  %

3,049  %

1,998  %

17

3,345  %

6,868  %

5,666  %

4,782  %

3,058  %

2,010  %

18

3,333  %

6,778  %

5,610  %

4,716  %

3,067  %

2,021  %

19

3,321  %

6,687  %

5,554  %

4,656  %

3,075  %

2,032  %

20

3,310  %

6,597  %

5,498  %

4,602  %

3,084  %

2,043  %

21

3,298  %

6,509  %

5,442  %

4,553  %

3,092  %

2,054  %

22

3,287  %

6,422  %

5,388  %

4,508  %

3,101  %

2,064  %

23

3,275  %

6,337  %

5,334  %

4,466  %

3,109  %

2,074  %

24

3,262  %

6,254  %

5,282  %

4,428  %

3,117  %

2,083  %

25

3,248  %

6,174  %

5,232  %

4,393  %

3,124  %

2,092  %

26

3,232  %

6,096  %

5,183  %

4,360  %

3,132  %

2,101  %

27

3,215  %

6,021  %

5,136  %

4,329  %

3,139  %

2,110  %

28

3,196  %

5,949  %

5,090  %

4,300  %

3,146  %

2,118  %

29

3,174  %

5,880  %

5,046  %

4,274  %

3,153  %

2,126  %

30

3,151  %

5,814  %

5,004  %

4,248  %

3,160  %

2,133  %

31

3,125  %

5,750  %

4,963  %

4,225  %

3,166  %

2,141  %

32

3,098  %

5,688  %

4,924  %

4,202  %

3,173  %

2,148  %

33

3,070  %

5,629  %

4,886  %

4,181  %

3,179  %

2,155  %

34

3,043  %

5,573  %

4,850  %

4,161  %

3,184  %

2,161  %

35

3,016  %

5,519  %

4,815  %

4,142  %

3,190  %

2,168  %

36

2,989  %

5,467  %

4,782  %

4,124  %

3,196  %

2,174  %

37

2,965  %

5,417  %

4,750  %

4,107  %

3,201  %

2,180  %

38

2,941  %

5,370  %

4,719  %

4,091  %

3,206  %

2,185  %

39

2,919  %

5,324  %

4,689  %

4,076  %

3,211  %

2,191  %

40

2,899  %

5,280  %

4,661  %

4,061  %

3,216  %

2,196  %

41

2,881  %

5,238  %

4,633  %

4,047  %

3,221  %

2,201  %

42

2,864  %

5,197  %

4,607  %

4,033  %

3,225  %

2,206  %

43

2,849  %

5,159  %

4,582  %

4,020  %

3,229  %

2,211  %

44

2,836  %

5,121  %

4,558  %

4,008  %

3,234  %

2,216  %

45

2,825  %

5,085  %

4,534  %

3,996  %

3,238  %

2,220  %

46

2,816  %

5,051  %

4,512  %

3,985  %

3,242  %

2,225  %

47

2,808  %

5,018  %

4,490  %

3,974  %

3,246  %

2,229  %

48

2,802  %

4,986  %

4,469  %

3,964  %

3,249  %

2,233  %

49

2,798  %

4,955  %

4,449  %

3,953  %

3,253  %

2,237  %

50

2,795  %

4,926  %

4,430  %

3,944  %

3,256  %

2,241  %

51

2,794  %

4,897  %

4,411  %

3,934  %

3,260  %

2,244  %

52

2,795  %

4,870  %

4,393  %

3,925  %

3,263  %

2,248  %

53

2,797  %

4,843  %

4,376  %

3,917  %

3,266  %

2,251  %

54

2,800  %

4,818  %

4,359  %

3,908  %

3,269  %

2,255  %

55

2,803  %

4,793  %

4,343  %

3,900  %

3,272  %

2,258  %

56

2,808  %

4,769  %

4,327  %

3,893  %

3,275  %

2,261  %

57

2,812  %

4,746  %

4,312  %

3,885  %

3,278  %

2,264  %

58

2,818  %

4,724  %

4,297  %

3,878  %

3,281  %

2,267  %

59

2,824  %

4,703  %

4,283  %

3,871  %

3,283  %

2,270  %

60

2,830  %

4,682  %

4,269  %

3,864  %

3,286  %

2,273  %

61

2,836  %

4,662  %

4,256  %

3,857  %

3,289  %

2,276  %

62

2,843  %

4,642  %

4,243  %

3,851  %

3,291  %

2,278  %

63

2,849  %

4,623  %

4,230  %

3,844  %

3,293  %

2,281  %

64

2,856  %

4,605  %

4,218  %

3,838  %

3,296  %

2,284  %

65

2,863  %

4,587  %

4,206  %

3,833  %

3,298  %

2,286  %

66

2,869  %

4,570  %

4,195  %

3,827  %

3,300  %

2,288  %

67

2,876  %

4,553  %

4,184  %

3,821  %

3,302  %

2,291  %

68

2,883  %

4,537  %

4,173  %

3,816  %

3,304  %

2,293  %

69

2,890  %

4,521  %

4,163  %

3,811  %

3,306  %

2,295  %

70

2,896  %

4,506  %

4,153  %

3,806  %

3,308  %

2,297  %

71

2,903  %

4,491  %

4,143  %

3,801  %

3,310  %

2,299  %

72

2,910  %

4,476  %

4,133  %

3,796  %

3,312  %

2,301  %

73

2,916  %

4,462  %

4,124  %

3,791  %

3,314  %

2,303  %

74

2,923  %

4,449  %

4,115  %

3,787  %

3,316  %

2,305  %

75

2,929  %

4,435  %

4,106  %

3,782  %

3,318  %

2,307  %

76

2,935  %

4,422  %

4,097  %

3,778  %

3,319  %

2,309  %

77

2,941  %

4,410  %

4,089  %

3,774  %

3,321  %

2,311  %

78

2,947  %

4,397  %

4,080  %

3,770  %

3,323  %

2,313  %

79

2,953  %

4,385  %

4,072  %

3,766  %

3,324  %

2,314  %

80

2,959  %

4,374  %

4,065  %

3,762  %

3,326  %

2,316  %

81

2,965  %

4,362  %

4,057  %

3,758  %

3,327  %

2,318  %

82

2,970  %

4,351  %

4,050  %

3,754  %

3,329  %

2,319  %

83

2,976  %

4,340  %

4,042  %

3,750  %

3,330  %

2,321  %

84

2,981  %

4,329  %

4,035  %

3,747  %

3,331  %

2,322  %

85

2,986  %

4,319  %

4,028  %

3,743  %

3,333  %

2,324  %

86

2,992  %

4,309  %

4,022  %

3,740  %

3,334  %

2,325  %

87

2,997  %

4,299  %

4,015  %

3,737  %

3,335  %

2,327  %

88

3,002  %

4,289  %

4,009  %

3,733  %

3,337  %

2,328  %

89

3,007  %

4,280  %

4,002  %

3,730  %

3,338  %

2,329  %

90

3,011  %

4,271  %

3,996  %

3,727  %

3,339  %

2,331  %

91

3,016  %

4,261  %

3,990  %

3,724  %

3,340  %

2,332  %

92

3,021  %

4,253  %

3,984  %

3,721  %

3,342  %

2,333  %

93

3,025  %

4,244  %

3,979  %

3,718  %

3,343  %

2,334  %

94

3,030  %

4,236  %

3,973  %

3,715  %

3,344  %

2,336  %

95

3,034  %

4,227  %

3,967  %

3,713  %

3,345  %

2,337  %

96

3,038  %

4,219  %

3,962  %

3,710  %

3,346  %

2,338  %

97

3,042  %

4,211  %

3,957  %

3,707  %

3,347  %

2,339  %

98

3,047  %

4,203  %

3,952  %

3,705  %

3,348  %

2,340  %

99

3,051  %

4,196  %

3,947  %

3,702  %

3,349  %

2,341  %

100

3,055  %

4,188  %

3,942  %

3,700  %

3,350  %

2,342  %

101

3,058  %

4,181  %

3,937  %

3,697  %

3,351  %

2,344  %

102

3,062  %

4,174  %

3,932  %

3,695  %

3,352  %

2,345  %

103

3,066  %

4,167  %

3,927  %

3,692  %

3,353  %

2,346  %

104

3,070  %

4,160  %

3,923  %

3,690  %

3,354  %

2,347  %

105

3,073  %

4,153  %

3,918  %

3,688  %

3,355  %

2,348  %

106

3,077  %

4,146  %

3,914  %

3,685  %

3,356  %

2,349  %

107

3,080  %

4,140  %

3,909  %

3,683  %

3,357  %

2,349  %

108

3,084  %

4,133  %

3,905  %

3,681  %

3,358  %

2,350  %

109

3,087  %

4,127  %

3,901  %

3,679  %

3,358  %

2,351  %

110

3,090  %

4,121  %

3,897  %

3,677  %

3,359  %

2,352  %

111

3,093  %

4,115  %

3,893  %

3,675  %

3,360  %

2,353  %

112

3,097  %

4,109  %

3,889  %

3,673  %

3,361  %

2,354  %

113

3,100  %

4,103  %

3,885  %

3,671  %

3,362  %

2,355  %

114

3,103  %

4,097  %

3,881  %

3,669  %

3,362  %

2,356  %

115

3,106  %

4,092  %

3,877  %

3,667  %

3,363  %

2,356  %

116

3,109  %

4,086  %

3,874  %

3,665  %

3,364  %

2,357  %

117

3,112  %

4,081  %

3,870  %

3,663  %

3,365  %

2,358  %

118

3,114  %

4,075  %

3,866  %

3,662  %

3,365  %

2,359  %

119

3,117  %

4,070  %

3,863  %

3,660  %

3,366  %

2,360  %

120

3,120  %

4,065  %

3,859  %

3,658  %

3,367  %

2,360  %

121

3,123  %

4,060  %

3,856  %

3,656  %

3,368  %

2,361  %

122

3,125  %

4,055  %

3,853  %

3,655  %

3,368  %

2,362  %

123

3,128  %

4,050  %

3,849  %

3,653  %

3,369  %

2,362  %

124

3,131  %

4,045  %

3,846  %

3,651  %

3,370  %

2,363  %

125

3,133  %

4,040  %

3,843  %

3,650  %

3,370  %

2,364  %

126

3,136  %

4,035  %

3,840  %

3,648  %

3,371  %

2,365  %

127

3,138  %

4,031  %

3,837  %

3,647  %

3,371  %

2,365  %

128

3,141  %

4,026  %

3,834  %

3,645  %

3,372  %

2,366  %

129

3,143  %

4,022  %

3,831  %

3,643  %

3,373  %

2,367  %

130

3,145  %

4,017  %

3,828  %

3,642  %

3,373  %

2,367  %

131

3,148  %

4,013  %

3,825  %

3,641  %

3,374  %

2,368  %

132

3,150  %

4,009  %

3,822  %

3,639  %

3,374  %

2,368  %

133

3,152  %

4,005  %

3,819  %

3,638  %

3,375  %

2,369  %

134

3,154  %

4,000  %

3,817  %

3,636  %

3,376  %

2,370  %

135

3,157  %

3,996  %

3,814  %

3,635  %

3,376  %

2,370  %

136

3,159  %

3,992  %

3,811  %

3,634  %

3,377  %

2,371  %

137

3,161  %

3,988  %

3,809  %

3,632  %

3,377  %

2,371  %

138

3,163  %

3,984  %

3,806  %

3,631  %

3,378  %

2,372  %

139

3,165  %

3,981  %

3,803  %

3,630  %

3,378  %

2,373  %

140

3,167  %

3,977  %

3,801  %

3,628  %

3,379  %

2,373  %

141

3,169  %

3,973  %

3,798  %

3,627  %

3,379  %

2,374  %

142

3,171  %

3,969  %

3,796  %

3,626  %

3,380  %

2,374  %

143

3,173  %

3,966  %

3,794  %

3,625  %

3,380  %

2,375  %

144

3,175  %

3,962  %

3,791  %

3,623  %

3,381  %

2,375  %

145

3,177  %

3,959  %

3,789  %

3,622  %

3,381  %

2,376  %

146

3,179  %

3,955  %

3,786  %

3,621  %

3,382  %

2,376  %

147

3,181  %

3,952  %

3,784  %

3,620  %

3,382  %

2,377  %

148

3,182  %

3,948  %

3,782  %

3,619  %

3,383  %

2,377  %

149

3,184  %

3,945  %

3,780  %

3,618  %

3,383  %

2,378  %

150

3,186  %

3,942  %

3,777  %

3,616  %

3,383  %

2,378  %


Löptid (i år)

Australisk dollar

Thailändsk baht

Kanadensisk dollar

Chilensk peso

Colombiansk peso

Hongkongdollar

1

3,653  %

1,887  %

4,277  %

7,538  %

10,381  %

4,049  %

2

3,559  %

1,834  %

3,976  %

6,721  %

10,732  %

3,724  %

3

3,462  %

1,839  %

3,564  %

6,208  %

10,922  %

3,599  %

4

3,362  %

1,872  %

3,273  %

5,841  %

11,082  %

3,525  %

5

3,415  %

1,933  %

3,105  %

5,577  %

11,219  %

3,440  %

6

3,497  %

2,011  %

3,037  %

5,385  %

11,320  %

3,432  %

7

3,576  %

2,099  %

3,023  %

5,246  %

11,431  %

3,456  %

8

3,651  %

2,191  %

3,030  %

5,149  %

11,537  %

3,468  %

9

3,713  %

2,281  %

3,045  %

5,083  %

11,621  %

3,470  %

10

3,762  %

2,366  %

3,060  %

5,036  %

11,697  %

3,469  %

11

3,808  %

2,446  %

3,071  %

4,997  %

11,720  %

3,469  %

12

3,850  %

2,521  %

3,079  %

4,965  %

11,690  %

3,469  %

13

3,881  %

2,590  %

3,084  %

4,937  %

11,622  %

3,470  %

14

3,901  %

2,653  %

3,087  %

4,913  %

11,523  %

3,471  %

15

3,909  %

2,709  %

3,090  %

4,892  %

11,402  %

3,471  %

16

3,908  %

2,758  %

3,092  %

4,873  %

11,264  %

3,472  %

17

3,897  %

2,801  %

3,093  %

4,856  %

11,115  %

3,472  %

18

3,878  %

2,840  %

3,094  %

4,841  %

10,957  %

3,472  %

19

3,853  %

2,874  %

3,095  %

4,827  %

10,794  %

3,472  %

20

3,820  %

2,904  %

3,096  %

4,814  %

10,629  %

3,472  %

21

3,783  %

2,932  %

3,097  %

4,802  %

10,462  %

3,472  %

22

3,741  %

2,957  %

3,098  %

4,792  %

10,297  %

3,472  %

23

3,698  %

2,980  %

3,099  %

4,782  %

10,133  %

3,472  %

24

3,654  %

3,001  %

3,101  %

4,773  %

9,973  %

3,472  %

25

3,610  %

3,020  %

3,103  %

4,764  %

9,816  %

3,472  %

26

3,568  %

3,038  %

3,105  %

4,756  %

9,664  %

3,472  %

27

3,528  %

3,054  %

3,108  %

4,748  %

9,516  %

3,471  %

28

3,492  %

3,069  %

3,110  %

4,741  %

9,373  %

3,471  %

29

3,459  %

3,083  %

3,113  %

4,735  %

9,236  %

3,471  %

30

3,430  %

3,096  %

3,117  %

4,728  %

9,103  %

3,471  %

31

3,406  %

3,108  %

3,121  %

4,722  %

8,976  %

3,470  %

32

3,387  %

3,119  %

3,125  %

4,717  %

8,853  %

3,470  %

33

3,370  %

3,130  %

3,129  %

4,711  %

8,736  %

3,470  %

34

3,357  %

3,140  %

3,133  %

4,706  %

8,623  %

3,470  %

35

3,346  %

3,149  %

3,138  %

4,701  %

8,515  %

3,469  %

36

3,337  %

3,158  %

3,143  %

4,697  %

8,412  %

3,469  %

37

3,329  %

3,166  %

3,147  %

4,692  %

8,313  %

3,469  %

38

3,323  %

3,174  %

3,152  %

4,688  %

8,218  %

3,469  %

39

3,319  %

3,182  %

3,157  %

4,684  %

8,128  %

3,468  %

40

3,315  %

3,189  %

3,161  %

4,680  %

8,041  %

3,468  %

41

3,312  %

3,195  %

3,166  %

4,676  %

7,957  %

3,468  %

42

3,310  %

3,202  %

3,170  %

4,672  %

7,877  %

3,468  %

43

3,309  %

3,208  %

3,175  %

4,669  %

7,801  %

3,467  %

44

3,308  %

3,214  %

3,179  %

4,666  %

7,727  %

3,467  %

45

3,308  %

3,219  %

3,184  %

4,662  %

7,657  %

3,467  %

46

3,308  %

3,224  %

3,188  %

4,659  %

7,589  %

3,467  %

47

3,308  %

3,229  %

3,192  %

4,656  %

7,524  %

3,467  %

48

3,308  %

3,234  %

3,196  %

4,653  %

7,461  %

3,466  %

49

3,309  %

3,239  %

3,201  %

4,651  %

7,401  %

3,466  %

50

3,310  %

3,243  %

3,205  %

4,648  %

7,343  %

3,466  %

51

3,311  %

3,247  %

3,208  %

4,645  %

7,288  %

3,466  %

52

3,312  %

3,251  %

3,212  %

4,643  %

7,234  %

3,465  %

53

3,314  %

3,255  %

3,216  %

4,640  %

7,183  %

3,465  %

54

3,315  %

3,259  %

3,220  %

4,638  %

7,133  %

3,465  %

55

3,317  %

3,263  %

3,223  %

4,636  %

7,085  %

3,465  %

56

3,318  %

3,266  %

3,227  %

4,634  %

7,038  %

3,465  %

57

3,320  %

3,269  %

3,230  %

4,632  %

6,994  %

3,464  %

58

3,321  %

3,273  %

3,233  %

4,629  %

6,950  %

3,464  %

59

3,323  %

3,276  %

3,237  %

4,627  %

6,909  %

3,464  %

60

3,324  %

3,279  %

3,240  %

4,625  %

6,868  %

3,464  %

61

3,326  %

3,282  %

3,243  %

4,624  %

6,829  %

3,464  %

62

3,328  %

3,284  %

3,246  %

4,622  %

6,791  %

3,464  %

63

3,329  %

3,287  %

3,249  %

4,620  %

6,755  %

3,463  %

64

3,331  %

3,290  %

3,252  %

4,618  %

6,719  %

3,463  %

65

3,332  %

3,292  %

3,255  %

4,616  %

6,685  %

3,463  %

66

3,334  %

3,295  %

3,257  %

4,615  %

6,651  %

3,463  %

67

3,335  %

3,297  %

3,260  %

4,613  %

6,619  %

3,463  %

68

3,337  %

3,299  %

3,263  %

4,612  %

6,588  %

3,463  %

69

3,338  %

3,302  %

3,265  %

4,610  %

6,557  %

3,462  %

70

3,340  %

3,304  %

3,268  %

4,609  %

6,527  %

3,462  %

71

3,341  %

3,306  %

3,270  %

4,607  %

6,499  %

3,462  %

72

3,342  %

3,308  %

3,272  %

4,606  %

6,471  %

3,462  %

73

3,344  %

3,310  %

3,275  %

4,604  %

6,443  %

3,462  %

74

3,345  %

3,312  %

3,277  %

4,603  %

6,417  %

3,462  %

75

3,346  %

3,314  %

3,279  %

4,602  %

6,391  %

3,462  %

76

3,348  %

3,316  %

3,281  %

4,600  %

6,366  %

3,461  %

77

3,349  %

3,317  %

3,283  %

4,599  %

6,342  %

3,461  %

78

3,350  %

3,319  %

3,286  %

4,598  %

6,318  %

3,461  %

79

3,351  %

3,321  %

3,288  %

4,597  %

6,295  %

3,461  %

80

3,353  %

3,322  %

3,290  %

4,596  %

6,272  %

3,461  %

81

3,354  %

3,324  %

3,291  %

4,595  %

6,250  %

3,461  %

82

3,355  %

3,325  %

3,293  %

4,593  %

6,229  %

3,461  %

83

3,356  %

3,327  %

3,295  %

4,592  %

6,208  %

3,461  %

84

3,357  %

3,328  %

3,297  %

4,591  %

6,187  %

3,460  %

85

3,358  %

3,330  %

3,299  %

4,590  %

6,167  %

3,460  %

86

3,359  %

3,331  %

3,300  %

4,589  %

6,147  %

3,460  %

87

3,360  %

3,333  %

3,302  %

4,588  %

6,128  %

3,460  %

88

3,361  %

3,334  %

3,304  %

4,587  %

6,110  %

3,460  %

89

3,362  %

3,335  %

3,305  %

4,586  %

6,092  %

3,460  %

90

3,363  %

3,337  %

3,307  %

4,585  %

6,074  %

3,460  %

91

3,364  %

3,338  %

3,309  %

4,584  %

6,056  %

3,460  %

92

3,365  %

3,339  %

3,310  %

4,584  %

6,039  %

3,460  %

93

3,366  %

3,340  %

3,312  %

4,583  %

6,023  %

3,459  %

94

3,367  %

3,342  %

3,313  %

4,582  %

6,006  %

3,459  %

95

3,368  %

3,343  %

3,314  %

4,581  %

5,990  %

3,459  %

96

3,369  %

3,344  %

3,316  %

4,580  %

5,975  %

3,459  %

97

3,369  %

3,345  %

3,317  %

4,579  %

5,959  %

3,459  %

98

3,370  %

3,346  %

3,318  %

4,579  %

5,944  %

3,459  %

99

3,371  %

3,347  %

3,320  %

4,578  %

5,930  %

3,459  %

100

3,372  %

3,348  %

3,321  %

4,577  %

5,915  %

3,459  %

101

3,373  %

3,349  %

3,322  %

4,576  %

5,901  %

3,459  %

102

3,373  %

3,350  %

3,324  %

4,575  %

5,887  %

3,459  %

103

3,374  %

3,351  %

3,325  %

4,575  %

5,874  %

3,459  %

104

3,375  %

3,352  %

3,326  %

4,574  %

5,861  %

3,459  %

105

3,376  %

3,353  %

3,327  %

4,573  %

5,847  %

3,458  %

106

3,376  %

3,354  %

3,328  %

4,573  %

5,835  %

3,458  %

107

3,377  %

3,355  %

3,329  %

4,572  %

5,822  %

3,458  %

108

3,378  %

3,356  %

3,331  %

4,571  %

5,810  %

3,458  %

109

3,378  %

3,357  %

3,332  %

4,571  %

5,798  %

3,458  %

110

3,379  %

3,357  %

3,333  %

4,570  %

5,786  %

3,458  %

111

3,380  %

3,358  %

3,334  %

4,569  %

5,774  %

3,458  %

112

3,380  %

3,359  %

3,335  %

4,569  %

5,763  %

3,458  %

113

3,381  %

3,360  %

3,336  %

4,568  %

5,752  %

3,458  %

114

3,381  %

3,361  %

3,337  %

4,568  %

5,740  %

3,458  %

115

3,382  %

3,361  %

3,338  %

4,567  %

5,730  %

3,458  %

116

3,383  %

3,362  %

3,339  %

4,566  %

5,719  %

3,458  %

117

3,383  %

3,363  %

3,340  %

4,566  %

5,708  %

3,458  %

118

3,384  %

3,364  %

3,341  %

4,565  %

5,698  %

3,458  %

119

3,384  %

3,364  %

3,342  %

4,565  %

5,688  %

3,457  %

120

3,385  %

3,365  %

3,342  %

4,564  %

5,678  %

3,457  %

121

3,385  %

3,366  %

3,343  %

4,564  %

5,668  %

3,457  %

122

3,386  %

3,367  %

3,344  %

4,563  %

5,659  %

3,457  %

123

3,386  %

3,367  %

3,345  %

4,563  %

5,649  %

3,457  %

124

3,387  %

3,368  %

3,346  %

4,562  %

5,640  %

3,457  %

125

3,387  %

3,369  %

3,347  %

4,562  %

5,631  %

3,457  %

126

3,388  %

3,369  %

3,348  %

4,561  %

5,622  %

3,457  %

127

3,388  %

3,370  %

3,348  %

4,561  %

5,613  %

3,457  %

128

3,389  %

3,370  %

3,349  %

4,560  %

5,604  %

3,457  %

129

3,389  %

3,371  %

3,350  %

4,560  %

5,595  %

3,457  %

130

3,390  %

3,372  %

3,351  %

4,559  %

5,587  %

3,457  %

131

3,390  %

3,372  %

3,351  %

4,559  %

5,579  %

3,457  %

132

3,391  %

3,373  %

3,352  %

4,558  %

5,570  %

3,457  %

133

3,391  %

3,373  %

3,353  %

4,558  %

5,562  %

3,457  %

134

3,392  %

3,374  %

3,354  %

4,558  %

5,554  %

3,457  %

135

3,392  %

3,375  %

3,354  %

4,557  %

5,547  %

3,457  %

136

3,392  %

3,375  %

3,355  %

4,557  %

5,539  %

3,457  %

137

3,393  %

3,376  %

3,356  %

4,556  %

5,531  %

3,457  %

138

3,393  %

3,376  %

3,356  %

4,556  %

5,524  %

3,456  %

139

3,394  %

3,377  %

3,357  %

4,556  %

5,516  %

3,456  %

140

3,394  %

3,377  %

3,358  %

4,555  %

5,509  %

3,456  %

141

3,395  %

3,378  %

3,358  %

4,555  %

5,502  %

3,456  %

142

3,395  %

3,378  %

3,359  %

4,554  %

5,495  %

3,456  %

143

3,395  %

3,379  %

3,360  %

4,554  %

5,488  %

3,456  %

144

3,396  %

3,379  %

3,360  %

4,554  %

5,481  %

3,456  %

145

3,396  %

3,380  %

3,361  %

4,553  %

5,474  %

3,456  %

146

3,396  %

3,380  %

3,362  %

4,553  %

5,467  %

3,456  %

147

3,397  %

3,381  %

3,362  %

4,553  %

5,461  %

3,456  %

148

3,397  %

3,381  %

3,363  %

4,552  %

5,454  %

3,456  %

149

3,397  %

3,382  %

3,363  %

4,552  %

5,448  %

3,456  %

150

3,398  %

3,382  %

3,364  %

4,551  %

5,441  %

3,456  %


Löptid (i år)

Indisk rupie

Mexikansk peso

Ny taiwanesisk dollar

Nyzeeländsk dollar

Sydafrikansk rand

Brasiliansk real

1

7,130  %

11,813  %

0,979  %

5,316  %

8,251  %

12,504  %

2

7,142  %

10,294  %

0,985  %

4,970  %

7,998  %

11,739  %

3

7,177  %

9,338  %

0,997  %

4,649  %

7,969  %

11,763  %

4

7,199  %

8,848  %

1,013  %

4,448  %

8,091  %

11,999  %

5

7,230  %

8,623  %

1,031  %

4,327  %

8,304  %

12,269  %

6

7,267  %

8,536  %

1,052  %

4,270  %

8,603  %

12,506  %

7

7,303  %

8,512  %

1,075  %

4,240  %

8,899  %

12,723  %

8

7,336  %

8,510  %

1,097  %

4,219  %

9,168  %

12,912  %

9

7,369  %

8,506  %

1,121  %

4,207  %

9,406  %

13,056  %

10

7,393  %

8,486  %

1,145  %

4,206  %

9,610  %

13,175  %

11

7,399  %

8,441  %

1,182  %

4,216  %

9,778  %

13,229  %

12

7,389  %

8,378  %

1,231  %

4,234  %

9,912  %

13,222  %

13

7,369  %

8,301  %

1,287  %

4,255  %

10,013  %

13,168  %

14

7,341  %

8,216  %

1,346  %

4,277  %

10,081  %

13,077  %

15

7,307  %

8,125  %

1,407  %

4,299  %

10,115  %

12,957  %

16

7,270  %

8,030  %

1,468  %

4,318  %

10,116  %

12,817  %

17

7,231  %

7,934  %

1,528  %

4,335  %

10,089  %

12,661  %

18

7,190  %

7,837  %

1,587  %

4,348  %

10,042  %

12,493  %

19

7,148  %

7,741  %

1,645  %

4,357  %

9,978  %

12,317  %

20

7,106  %

7,646  %

1,701  %

4,361  %

9,902  %

12,137  %

21

7,065  %

7,553  %

1,754  %

4,360  %

9,817  %

11,954  %

22

7,024  %

7,462  %

1,806  %

4,355  %

9,726  %

11,771  %

23

6,983  %

7,374  %

1,856  %

4,347  %

9,630  %

11,589  %

24

6,944  %

7,289  %

1,903  %

4,336  %

9,533  %

11,410  %

25

6,905  %

7,206  %

1,949  %

4,324  %

9,434  %

11,234  %

26

6,868  %

7,127  %

1,993  %

4,310  %

9,335  %

11,062  %

27

6,832  %

7,050  %

2,034  %

4,296  %

9,237  %

10,896  %

28

6,797  %

6,977  %

2,074  %

4,280  %

9,141  %

10,734  %

29

6,763  %

6,906  %

2,112  %

4,264  %

9,046  %

10,578  %

30

6,730  %

6,838  %

2,149  %

4,248  %

8,954  %

10,428  %

31

6,699  %

6,773  %

2,184  %

4,232  %

8,865  %

10,283  %

32

6,668  %

6,711  %

2,217  %

4,216  %

8,778  %

10,144  %

33

6,639  %

6,651  %

2,249  %

4,200  %

8,694  %

10,010  %

34

6,611  %

6,594  %

2,280  %

4,184  %

8,613  %

9,882  %

35

6,584  %

6,539  %

2,309  %

4,168  %

8,534  %

9,759  %

36

6,558  %

6,487  %

2,337  %

4,153  %

8,459  %

9,642  %

37

6,533  %

6,436  %

2,364  %

4,138  %

8,386  %

9,529  %

38

6,509  %

6,388  %

2,389  %

4,124  %

8,317  %

9,421  %

39

6,486  %

6,342  %

2,414  %

4,109  %

8,250  %

9,318  %

40

6,463  %

6,297  %

2,438  %

4,096  %

8,185  %

9,218  %

41

6,442  %

6,255  %

2,461  %

4,082  %

8,123  %

9,124  %

42

6,421  %

6,214  %

2,482  %

4,069  %

8,064  %

9,033  %

43

6,401  %

6,175  %

2,503  %

4,056  %

8,006  %

8,945  %

44

6,382  %

6,137  %

2,523  %

4,044  %

7,951  %

8,862  %

45

6,364  %

6,101  %

2,543  %

4,032  %

7,899  %

8,781  %

46

6,346  %

6,066  %

2,562  %

4,021  %

7,848  %

8,704  %

47

6,329  %

6,033  %

2,579  %

4,010  %

7,799  %

8,630  %

48

6,313  %

6,000  %

2,597  %

3,999  %

7,752  %

8,559  %

49

6,297  %

5,969  %

2,613  %

3,988  %

7,706  %

8,491  %

50

6,281  %

5,940  %

2,629  %

3,978  %

7,663  %

8,425  %

51

6,267  %

5,911  %

2,645  %

3,969  %

7,621  %

8,362  %

52

6,252  %

5,883  %

2,660  %

3,959  %

7,580  %

8,301  %

53

6,238  %

5,856  %

2,674  %

3,950  %

7,541  %

8,242  %

54

6,225  %

5,831  %

2,688  %

3,941  %

7,504  %

8,185  %

55

6,212  %

5,806  %

2,702  %

3,932  %

7,467  %

8,131  %

56

6,200  %

5,782  %

2,715  %

3,924  %

7,432  %

8,078  %

57

6,188  %

5,759  %

2,727  %

3,916  %

7,398  %

8,027  %

58

6,176  %

5,736  %

2,740  %

3,908  %

7,366  %

7,978  %

59

6,165  %

5,714  %

2,751  %

3,901  %

7,334  %

7,931  %

60

6,154  %

5,693  %

2,763  %

3,893  %

7,303  %

7,885  %

61

6,143  %

5,673  %

2,774  %

3,886  %

7,274  %

7,840  %

62

6,133  %

5,653  %

2,785  %

3,879  %

7,245  %

7,797  %

63

6,123  %

5,634  %

2,795  %

3,873  %

7,217  %

7,756  %

64

6,113  %

5,616  %

2,805  %

3,866  %

7,190  %

7,716  %

65

6,104  %

5,598  %

2,815  %

3,860  %

7,164  %

7,676  %

66

6,095  %

5,580  %

2,824  %

3,854  %

7,139  %

7,639  %

67

6,086  %

5,564  %

2,834  %

3,848  %

7,114  %

7,602  %

68

6,078  %

5,547  %

2,843  %

3,842  %

7,090  %

7,566  %

69

6,069  %

5,531  %

2,851  %

3,836  %

7,067  %

7,532  %

70

6,061  %

5,516  %

2,860  %

3,831  %

7,045  %

7,498  %

71

6,053  %

5,501  %

2,868  %

3,825  %

7,023  %

7,465  %

72

6,046  %

5,486  %

2,876  %

3,820  %

7,002  %

7,433  %

73

6,038  %

5,472  %

2,884  %

3,815  %

6,981  %

7,403  %

74

6,031  %

5,458  %

2,891  %

3,810  %

6,961  %

7,373  %

75

6,024  %

5,444  %

2,899  %

3,805  %

6,941  %

7,343  %

76

6,017  %

5,431  %

2,906  %

3,801  %

6,922  %

7,315  %

77

6,010  %

5,419  %

2,913  %

3,796  %

6,903  %

7,287  %

78

6,004  %

5,406  %

2,920  %

3,792  %

6,885  %

7,260  %

79

5,997  %

5,394  %

2,927  %

3,788  %

6,868  %

7,234  %

80

5,991  %

5,382  %

2,933  %

3,783  %

6,851  %

7,208  %

81

5,985  %

5,371  %

2,939  %

3,779  %

6,834  %

7,183  %

82

5,979  %

5,359  %

2,946  %

3,775  %

6,817  %

7,159  %

83

5,973  %

5,348  %

2,952  %

3,771  %

6,801  %

7,135  %

84

5,968  %

5,338  %

2,958  %

3,767  %

6,786  %

7,112  %

85

5,962  %

5,327  %

2,963  %

3,764  %

6,771  %

7,089  %

86

5,957  %

5,317  %

2,969  %

3,760  %

6,756  %

7,067  %

87

5,952  %

5,307  %

2,975  %

3,757  %

6,741  %

7,045  %

88

5,946  %

5,297  %

2,980  %

3,753  %

6,727  %

7,024  %

89

5,941  %

5,288  %

2,985  %

3,750  %

6,713  %

7,003  %

90

5,937  %

5,278  %

2,990  %

3,746  %

6,700  %

6,983  %

91

5,932  %

5,269  %

2,995  %

3,743  %

6,686  %

6,963  %

92

5,927  %

5,260  %

3,000  %

3,740  %

6,673  %

6,944  %

93

5,922  %

5,251  %

3,005  %

3,737  %

6,661  %

6,925  %

94

5,918  %

5,243  %

3,010  %

3,734  %

6,648  %

6,907  %

95

5,914  %

5,234  %

3,014  %

3,731  %

6,636  %

6,889  %

96

5,909  %

5,226  %

3,019  %

3,728  %

6,624  %

6,871  %

97

5,905  %

5,218  %

3,023  %

3,725  %

6,613  %

6,853  %

98

5,901  %

5,210  %

3,028  %

3,722  %

6,601  %

6,836  %

99

5,897  %

5,203  %

3,032  %

3,719  %

6,590  %

6,820  %

100

5,893  %

5,195  %

3,036  %

3,717  %

6,579  %

6,803  %

101

5,889  %

5,188  %

3,040  %

3,714  %

6,568  %

6,787  %

102

5,885  %

5,180  %

3,044  %

3,711  %

6,558  %

6,772  %

103

5,881  %

5,173  %

3,048  %

3,709  %

6,547  %

6,756  %

104

5,878  %

5,166  %

3,052  %

3,706  %

6,537  %

6,741  %

105

5,874  %

5,160  %

3,056  %

3,704  %

6,527  %

6,727  %

106

5,871  %

5,153  %

3,060  %

3,702  %

6,518  %

6,712  %

107

5,867  %

5,146  %

3,063  %

3,699  %

6,508  %

6,698  %

108

5,864  %

5,140  %

3,067  %

3,697  %

6,499  %

6,684  %

109

5,860  %

5,133  %

3,070  %

3,695  %

6,490  %

6,670  %

110

5,857  %

5,127  %

3,074  %

3,692  %

6,481  %

6,657  %

111

5,854  %

5,121  %

3,077  %

3,690  %

6,472  %

6,643  %

112

5,851  %

5,115  %

3,080  %

3,688  %

6,463  %

6,631  %

113

5,848  %

5,109  %

3,084  %

3,686  %

6,454  %

6,618  %

114

5,845  %

5,103  %

3,087  %

3,684  %

6,446  %

6,605  %

115

5,842  %

5,098  %

3,090  %

3,682  %

6,438  %

6,593  %

116

5,839  %

5,092  %

3,093  %

3,680  %

6,430  %

6,581  %

117

5,836  %

5,087  %

3,096  %

3,678  %

6,422  %

6,569  %

118

5,833  %

5,081  %

3,099  %

3,676  %

6,414  %

6,557  %

119

5,830  %

5,076  %

3,102  %

3,674  %

6,406  %

6,546  %

120

5,827  %

5,071  %

3,105  %

3,672  %

6,398  %

6,535  %

121

5,825  %

5,065  %

3,108  %

3,670  %

6,391  %

6,523  %

122

5,822  %

5,060  %

3,111  %

3,669  %

6,384  %

6,513  %

123

5,819  %

5,055  %

3,113  %

3,667  %

6,376  %

6,502  %

124

5,817  %

5,050  %

3,116  %

3,665  %

6,369  %

6,491  %

125

5,814  %

5,046  %

3,119  %

3,663  %

6,362  %

6,481  %

126

5,812  %

5,041  %

3,121  %

3,662  %

6,356  %

6,471  %

127

5,809  %

5,036  %

3,124  %

3,660  %

6,349  %

6,461  %

128

5,807  %

5,032  %

3,127  %

3,658  %

6,342  %

6,451  %

129

5,804  %

5,027  %

3,129  %

3,657  %

6,336  %

6,441  %

130

5,802  %

5,023  %

3,131  %

3,655  %

6,329  %

6,431  %

131

5,800  %

5,018  %

3,134  %

3,654  %

6,323  %

6,422  %

132

5,797  %

5,014  %

3,136  %

3,652  %

6,316  %

6,413  %

133

5,795  %

5,010  %

3,139  %

3,650  %

6,310  %

6,403  %

134

5,793  %

5,006  %

3,141  %

3,649  %

6,304  %

6,394  %

135

5,791  %

5,001  %

3,143  %

3,647  %

6,298  %

6,385  %

136

5,789  %

4,997  %

3,146  %

3,646  %

6,292  %

6,377  %

137

5,787  %

4,993  %

3,148  %

3,645  %

6,287  %

6,368  %

138

5,785  %

4,989  %

3,150  %

3,643  %

6,281  %

6,360  %

139

5,782  %

4,986  %

3,152  %

3,642  %

6,275  %

6,351  %

140

5,780  %

4,982  %

3,154  %

3,640  %

6,270  %

6,343  %

141

5,778  %

4,978  %

3,156  %

3,639  %

6,264  %

6,335  %

142

5,776  %

4,974  %

3,158  %

3,638  %

6,259  %

6,327  %

143

5,775  %

4,970  %

3,160  %

3,636  %

6,253  %

6,319  %

144

5,773  %

4,967  %

3,162  %

3,635  %

6,248  %

6,311  %

145

5,771  %

4,963  %

3,164  %

3,634  %

6,243  %

6,303  %

146

5,769  %

4,960  %

3,166  %

3,633  %

6,238  %

6,296  %

147

5,767  %

4,956  %

3,168  %

3,631  %

6,233  %

6,288  %

148

5,765  %

4,953  %

3,170  %

3,630  %

6,228  %

6,281  %

149

5,763  %

4,949  %

3,172  %

3,629  %

6,223  %

6,273  %

150

5,762  %

4,946  %

3,174  %

3,628  %

6,218  %

6,266  %


Löptid (i år)

Renminbi yuan

Malaysisk ringgit

Rysk rubel

Singaporiansk dollar

Sydkoreansk won

Turkisk lira

1

2,249  %

2,767  %

9,937  %

3,388  %

3,520  %

12,900  %

2

2,393  %

3,123  %

9,849  %

3,181  %

3,298  %

11,911  %

3

2,539  %

3,306  %

9,888  %

3,083  %

3,181  %

11,448  %

4

2,655  %

3,448  %

9,987  %

3,011  %

3,126  %

11,140  %

5

2,750  %

3,578  %

10,104  %

2,958  %

3,079  %

10,916  %

6

2,832  %

3,692  %

10,221  %

2,928  %

3,058  %

10,730  %

7

2,905  %

3,787  %

10,339  %

2,912  %

3,054  %

10,575  %

8

2,971  %

3,866  %

10,467  %

2,906  %

3,054  %

10,438  %

9

3,033  %

3,934  %

10,582  %

2,905  %

3,049  %

10,307  %

10

3,090  %

3,993  %

10,687  %

2,909  %

3,036  %

10,173  %

11

3,145  %

4,047  %

10,791  %

2,915  %

3,013  %

10,035  %

12

3,196  %

4,097  %

10,898  %

2,924  %

2,983  %

9,897  %

13

3,244  %

4,141  %

11,007  %

2,934  %

2,951  %

9,759  %

14

3,290  %

4,181  %

11,093  %

2,944  %

2,920  %

9,623  %

15

3,333  %

4,220  %

11,133  %

2,955  %

2,891  %

9,490  %

16

3,374  %

4,258  %

11,130  %

2,966  %

2,864  %

9,361  %

17

3,412  %

4,294  %

11,093  %

2,978  %

2,842  %

9,236  %

18

3,449  %

4,326  %

11,030  %

2,989  %

2,824  %

9,114  %

19

3,484  %

4,352  %

10,946  %

3,000  %

2,810  %

8,997  %

20

3,517  %

4,372  %

10,846  %

3,011  %

2,802  %

8,884  %

21

3,548  %

4,383  %

10,734  %

3,022  %

2,798  %

8,776  %

22

3,577  %

4,388  %

10,615  %

3,032  %

2,798  %

8,672  %

23

3,606  %

4,388  %

10,490  %

3,042  %

2,801  %

8,573  %

24

3,632  %

4,384  %

10,361  %

3,052  %

2,806  %

8,478  %

25

3,658  %

4,376  %

10,231  %

3,062  %

2,813  %

8,387  %

26

3,682  %

4,366  %

10,101  %

3,071  %

2,822  %

8,300  %

27

3,705  %

4,353  %

9,971  %

3,080  %

2,831  %

8,216  %

28

3,727  %

4,340  %

9,844  %

3,089  %

2,841  %

8,137  %

29

3,748  %

4,325  %

9,719  %

3,098  %

2,852  %

8,061  %

30

3,768  %

4,310  %

9,597  %

3,106  %

2,863  %

7,988  %

31

3,788  %

4,294  %

9,479  %

3,114  %

2,874  %

7,919  %

32

3,806  %

4,278  %

9,364  %

3,121  %

2,885  %

7,853  %

33

3,824  %

4,261  %

9,253  %

3,129  %

2,896  %

7,790  %

34

3,840  %

4,245  %

9,146  %

3,136  %

2,907  %

7,729  %

35

3,856  %

4,229  %

9,043  %

3,143  %

2,918  %

7,671  %

36

3,872  %

4,213  %

8,944  %

3,150  %

2,929  %

7,616  %

37

3,887  %

4,197  %

8,849  %

3,156  %

2,940  %

7,563  %

38

3,901  %

4,181  %

8,757  %

3,162  %

2,950  %

7,513  %

39

3,914  %

4,166  %

8,669  %

3,168  %

2,960  %

7,464  %

40

3,927  %

4,151  %

8,584  %

3,174  %

2,970  %

7,418  %

41

3,940  %

4,137  %

8,503  %

3,180  %

2,980  %

7,373  %

42

3,952  %

4,123  %

8,425  %

3,185  %

2,989  %

7,331  %

43

3,964  %

4,109  %

8,350  %

3,190  %

2,999  %

7,290  %

44

3,975  %

4,096  %

8,278  %

3,195  %

3,007  %

7,251  %

45

3,986  %

4,083  %

8,209  %

3,200  %

3,016  %

7,213  %

46

3,996  %

4,070  %

8,142  %

3,205  %

3,024  %

7,177  %

47

4,006  %

4,058  %

8,079  %

3,210  %

3,033  %

7,142  %

48

4,016  %

4,047  %

8,017  %

3,214  %

3,040  %

7,109  %

49

4,025  %

4,035  %

7,958  %

3,218  %

3,048  %

7,076  %

50

4,034  %

4,024  %

7,901  %

3,223  %

3,055  %

7,045  %

51

4,043  %

4,014  %

7,846  %

3,227  %

3,063  %

7,015  %

52

4,051  %

4,003  %

7,794  %

3,230  %

3,070  %

6,987  %

53

4,059  %

3,993  %

7,743  %

3,234  %

3,076  %

6,959  %

54

4,067  %

3,984  %

7,694  %

3,238  %

3,083  %

6,932  %

55

4,074  %

3,974  %

7,647  %

3,242  %

3,089  %

6,906  %

56

4,082  %

3,965  %

7,601  %

3,245  %

3,095  %

6,881  %

57

4,089  %

3,956  %

7,557  %

3,248  %

3,101  %

6,857  %

58

4,096  %

3,948  %

7,514  %

3,252  %

3,107  %

6,834  %

59

4,102  %

3,940  %

7,473  %

3,255  %

3,113  %

6,811  %

60

4,109  %

3,932  %

7,433  %

3,258  %

3,118  %

6,790  %

61

4,115  %

3,924  %

7,395  %

3,261  %

3,123  %

6,769  %

62

4,121  %

3,916  %

7,358  %

3,264  %

3,128  %

6,748  %

63

4,127  %

3,909  %

7,322  %

3,267  %

3,133  %

6,728  %

64

4,133  %

3,902  %

7,287  %

3,269  %

3,138  %

6,709  %

65

4,138  %

3,895  %

7,253  %

3,272  %

3,143  %

6,691  %

66

4,143  %

3,888  %

7,220  %

3,275  %

3,147  %

6,672  %