EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2759

Rådets beslut (EU) 2023/2759 av den 4 december 2023 om utnämning av fem ledamöter och sex suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna

ST/14976/2023/INIT

EUT L, 2023/2759, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2759/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2759/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2023/2759

7.12.2023

RÅDETS BESLUT (EU) 2023/2759

av den 4 december 2023

om utnämning av fem ledamöter och sex suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av rådets beslut (EU) 2019/852 av den 21 maj 2019 om Regionkommitténs sammansättning (1),

med beaktande av den nederländska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 300.3 i fördraget ska Regionkommittén bestå av företrädare för regionala och lokala organ som antingen har valts till ett regionalt eller lokalt organ eller är politiskt ansvariga inför en vald församling.

(2)

Den 10 december 2019 antog rådet beslut (EU) 2019/2157 (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025. Den 24 april 2020 antog rådet beslut (EU) 2020/577 (3) om utnämning av två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna. Den 29 april 2021 antog rådet beslut (EU) 2021/721 (4) om utseende av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna. Den 20 december 2021 antog rådet beslut (EU) 2021/2294 (5) om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna. Den 21 juni 2022 antog rådet beslut (EU) 2022/1001 (6) om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna.

(3)

Fem platser som ledamot i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att det nationella mandat på grundval av vilket Johan HAMSTER, Michiel Alexander RIJSBERMAN, Tjisse STELPSTRA, Yde Johan VAN HIJUM och Ilse ZAAL föreslogs för utnämning har upphört.

(4)

Sex platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att Maarten VAN GAANS-GIJBELS har avgått och det nationella mandat på grundval av vilket Jeannette Nicole BALJEU, Johannes Cornelius Gerardus Maria (John) BERENDS, Klaas FOKKINGA, Anna PIJPELINK och Robertus Cornelis Leonardus STRIJK föreslogs för utnämning har upphört.

(5)

Den nederländska regeringen har föreslagit följande företrädare för regionala organ som är politiskt ansvariga inför en vald församling som ledamöter i Regionkommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2025: Rang Friso DOUWSTRA, Gedeputeerde provincie Fryslân (ledamot av provinsstyrelsen i Friesland), Johanna Everdina MOL, Gedeputeerde provincie Gelderland (ledamot av provinsstyrelsen i Gelderland), Willemina Roziena Catharina STERK, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (ledamot av provinsstyrelsen i Zuid-Holland), Arthur Theodorus Hendrikus VAN DIJK, Commissaris van de Koning provincie Noord-Holland (provinsguvernör i Noord-Holland) och Mariette Elsbeth VAN LEEUWEN, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (ledamot av provinsstyrelsen i Zuid-Holland).

(6)

Den nederländska regeringen har föreslagit följande företrädare för regionala organ som är politiskt ansvariga inför en vald församling som suppleanter i Regionkommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2025: Elisabeth Anna Maria Bernard DEMOLLIN-SCHNEIDERS, Gedeputeerde provincie Limburg (ledamot av provinsstyrelsen i Limburg), Erwin Nico Willem HOOGLAND, Gedeputeerde provincie Overijssel (ledamot av provinsstyrelsen i Overijssel), Jan KLOPMAN, Gedeputeerde provincie Flevoland (ledamot av provinsstyrelsen i Flevoland), Wilfried Robert Leonia NIELEN, Gedeputeerde provincie Zeeland (ledamot av provinsstyrelsen i Zeeland), Abraham SCHMAAL, Gedeputeerde provincie Groningen (ledamot av provinsstyrelsen i Groningen) och Egbert VAN DIJK, Gedeputeerde provincie Drenthe (ledamot av provinsstyrelsen i Drenthe).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande företrädare för regionala organ som är politiskt ansvariga inför en vald församling utnämns härmed till Regionkommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2025:

a)

som ledamöter:

Rang Friso DOUWSTRA, Gedeputeerde provincie Fryslân (ledamot av provinsstyrelsen i Friesland),

Johanna Everdina MOL, Gedeputeerde provincie Gelderland (ledamot av provinsstyrelsen i Gelderland),

Willemina Roziena Catharina STERK, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (ledamot av provinsstyrelsen i Zuid-Holland),

Arthur Theodorus Hendrikus VAN DIJK, Commissaris van de Koning provincie Noord-Holland (provinsguvernör i Noord-Holland),

Mariette Elsbeth VAN LEEUWEN, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (ledamot av provinsstyrelsen i Zuid-Holland),

och

b)

som suppleanter:

Elisabeth Anna Maria Bernard DEMOLLIN-SCHNEIDERS, Gedeputeerde provincie Limburg (ledamot av provinsstyrelsen i Limburg),

Erwin Nico Willem HOOGLAND, Gedeputeerde provincie Overijssel (ledamot av provinsstyrelsen i Overijssel),

Jan KLOPMAN, Gedeputeerde provincie Flevoland (ledamot av provinsstyrelsen i Flevoland),

Wilfried Robert Leonia NIELEN, Gedeputeerde provincie Zeeland (ledamot av provinsstyrelsen i Zeeland),

Abraham SCHMAAL, Gedeputeerde provincie Groningen (ledamot av provinsstyrelsen i Groningen), och

Egbert VAN DIJK, Gedeputeerde provincie Drenthe (ledamot av provinsstyrelsen i Drenthe).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2023.

På rådets vägnar

F. BOLAÑOS GARCÍA

Ordförande


(1)   EUT L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Rådets beslut (EU) 2019/2157 av den 10 december 2019 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025 (EUT L 327, 17.12.2019, s. 78).

(3)  Rådets beslut (EU) 2020/577 av den 24 april 2020 om utnämning av två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna (EUT L 134, 28.4.2020, s. 1).

(4)  Rådets beslut (EU) 2021/721 av den 29 april 2021 om utseende av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna (EUT L 154, 4.5.2021, s. 3).

(5)  Rådets beslut (EU) 2021/2294 av den 20 december 2021 om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna (EUT L 458, 22.12.2021, s. 517).

(6)  Rådets beslut (EU) 2022/1001 av den 21 juni 2022 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna (EUT L 168, 27.6.2022, s. 79).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2759/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)


Top