EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1801

Rådets beslut (EU) 2023/1801 av den 19 september 2023 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller de externa revisorerna för Banco de España

ST/12389/2023/INIT

OJ L 233, 21.9.2023, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1801/oj

21.9.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 233/83


RÅDETS BESLUT (EU) 2023/1801

av den 19 september 2023

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller de externa revisorerna för Banco de España

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation av den 20 juni 2023 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España (ECB/2023/16) (1), och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och för de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och Europeiska unionens råd har godkänt.

(2)

Förordnandet för Banco de Españas nuvarande externa revisorer, den tillfälliga sammanslutningen av företag Mazars Auditores, S.L.P. – Mazars, SA, löpte ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2022. Det är därför nödvändigt att utse externa revisorer från och med räkenskapsåret 2023.

(3)

Banco de España har valt KPMG Auditores S.L. som sin externa revisor för räkenskapsåren 2023–2027.

(4)

ECB-rådet rekommenderade att KPMG Auditores S.L. utses till extern revisor för Banco de España för räkenskapsåren 2023–2027.

(5)

Till följd av ECB-rådets rekommendation bör rådets beslut 1999/70/EG (2) ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.3 i beslut 1999/70/EG ska ersättas med följande:

”3.   KPMG Auditores S.L. godkänns härmed som extern revisor för Banco de España för räkenskapsåren 2023–2027.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Europeiska centralbanken.

Utfärdat i Bryssel den 19 september 2023.

På rådets vägnar

P. NAVARRO RÍOS

Ordförande


(1)   EUT C 226, 28.6.2023, s. 1.

(2)  Rådets beslut 1999/70/EG av den 25 januari 1999 om de nationella centralbankernas externa revisorer (EGT L 22, 29.1.1999, s. 69).


Top