EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1424

Kommissionens förordning (EU) 2022/1424 av den 18 augusti 2022 om stängning av fisket efter storögd tonfisk i Atlanten med fartyg som för portugisisk flagg

C/2022/6044

OJ L 219, 24.8.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1424/oj

24.8.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 219/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1424

av den 18 augusti 2022

om stängning av fisket efter storögd tonfisk i Atlanten med fartyg som för portugisisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) 2022/109 (2) fastställs kvoter för 2022.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av beståndet av storögd tonfisk i Atlanten, gjorda av fartyg som är registrerade i Portugal, eller som för portugisisk flagg, medfört att kvoten för 2022 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda visst fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2022 som tilldelats Portugal för det bestånd av storögd tonfisk i Atlanten som anges i bilagan ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i samma bilaga.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i artikel 1 med fartyg som är registrerade i Portugal, eller som för portugisisk flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av dessa fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2022.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Virginijus SINKEVIČIUS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) 2022/109 av den 27 januari 2022 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 21, 31.1.2022, s. 1).


BILAGA

Nr

04/TQ109

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

BET/ATLANT (inklusive BET/*ATLLL och BET/*ATLPS)

Art

Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

Område

Atlanten

Datum

25.7.2022


Top