EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0878

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/878 av den 3 juni 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

ST/8670/2022/REV/1

OJ L 153, 3.6.2022, p. 15–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/878/oj

3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/15


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/878

av den 3 juni 2022

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och fortsätter att fördöma åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet.

(3)

Unionen fördömer i starkast möjliga ordalag de illdåd som Ryska federationens försvarsmakt har begått i Butja och andra ukrainska städer. Unionen stöder alla åtgärder för att säkerställa ansvarsskyldighet för Ryska federationens försvarsmakts brott mot de mänskliga rättigheterna och mot internationell humanitär rätt i Ukraina.

(4)

Med tanke på situationens allvar anser rådet att 65 personer och 18 enheter bör läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(5)

Förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Följande personer och enheter ska föras upp på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014:

1.   PERSONER

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV (Azatbek Asanbekovitj OMURBEKOV)

(ryska: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Överste, befälhavare för 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Nationalitet: rysk

Kön: man

Adress: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Överste Azatbek Asanbekovitj Omurbekov är befälhavare för 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser och har blivit kallad ’Butjas slaktare’ på grund av sitt direkta ansvar för mord, våldtäkter och tortyr i Butja.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV (Andrej Bojevitj KURBANOV)

(ryska: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 7.1.1970

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 4615 949409

Nationellt ID-nr: У-184386

Andrej Bojevitj Kurbanov är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV (Vjatjeslav Sergejevitj KLOBUKOV)

(ryska: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.11.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 8001 142195

Nationellt ID-nr: Ф-703443

Vjatjeslav Sergejevitj Klobukov är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS (Aleksandr Viktorovitj VINS)

(ryska: Александр Викторович ВИНС)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 24.1.1969

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0801 547363

Nationellt ID-nr: T-194304

Aleksandr Viktorovitj Vins är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV (Aleksandr Leonidovitj SJERSJNJOV)

(ryska: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 14.1.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 3802 634927

Nationellt ID-nummer: Ф-529191

Aleksandr Leonidovitj Sjersjnjov är överste i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV (Sergej Aleksandrovitj VETROV)

(ryska: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.9.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6804 36337

Nationellt ID-nummer: X-296449

Sergej Aleksandrovitj Vetrov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV (Ruslan Ovsepovitj MITIAJEV)

(ryska: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 30.10.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6002 284996

Nationellt ID-nummer: Ф-052935

Ruslan Ovsepovitj Mitiajev är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO (Andrej Nikolajevitj JERMISJKO)

(ryska: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 5.11.1972

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1202 583493

Nationellt ID-nummer: У-639041

Andrej Nikolajevitj Jermisjko är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV (Maksim Aleksejevitj PLATONENKOV)

(ryska: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 3.1.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 5003 593303

Nationellt ID-nummer: У-874515

Maksim Aleksejevitj Platonenkov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV (Vladimir Viktorovitj MATAFONOV)

(ryska: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 5.9.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7600 562816

Nationellt ID-nummer: Ф-594713

Vladimir Viktorovitj Matafonov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV (Dmitrij Ivanovitj LVOV)

(alias Dmitrii Ivanovich LVIV)

(ryska: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 15.8.1975

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7603 794013

Nationellt ID-nummer: Ф-620752

Dmitrij Ivanovitj Lvov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII (Jevgenij Valerjevitj LADYZJENSKIJ)

(ryska: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 1.1.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 8103 551489

Nationellt ID-nummer: У-853407

Jevgenij Valerjevitj Ladyzjenskij är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN (Dmitrij Viktorovitj PACHANDRIN)

(ryska: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.9.1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0402 274319

Nationellt ID-nummer: Ф-620770

Dmitrij Viktorovitj Pachandrin är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN (Anatolij Aleksandrovitj SJIPITSYN)

(ryska: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 12.9.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 5301 903199

Nationellt ID-nummer: Ф-607350

Anatolij Aleksandrovitj Sjipitsyn är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV (Denis Nikolajevitj DEJEV)

(ryska: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 30.7.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 9002 427497

Nationellt ID-nummer: Ф-624703

Denis Nikolajevitj Dejev är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV (Oleg Jurjevitj BUCHVALOV)

(ryska: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 20.5.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1804 68726

Nationellt ID-nummer: Ф-584921

Oleg Jurjevitj Buchvalov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO (Dmitrij Aleksandrovitj SMOLJAGO)

(ryska: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 27.12.1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 2702 603048

Nationellt ID-nummer: Ф-670103

Dmitrij Aleksandrovitj Smoljago är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV (Aleksej Vjatjeslavovitj BOLSJAKOV)

(ryska: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 15.3.1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0802 576504

Nationellt ID-nummer: У-053364

Aleksej Vjatjeslavovitj Bolsjakov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN (Roman Vladimirovitj NADEZJDIN)

(ryska: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 21.7.1977

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1002 570526

Nationellt ID-nummer: У-874071

Roman Vladimirovitj Nadezjdin är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV (Viktor Vladimirovitj FILIPPOV)

(ryska: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 27.10.1972

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0502 898734

Nationellt ID-nummer: У-721933

Viktor Vladimirovitj Filippov är överstelöjtnant i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV (Faik Sameddin ogly MAMEDOV)

(alias Faik Samaddin MAMMADOV)

(ryska: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 24.11.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 9902 119102

Nationellt ID-nummer: 802348

Faik Mamedov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV (Igor Jevgenjevitj FEDOTOV)

(ryska: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 9.12.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6602 516592

Nationellt ID-nummer: 845762

Igor Jevgenjevitj Fedotov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN (German Nikolajevitj KULEMIN)

(ryska: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 29.3.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6702 594036

Nationellt ID-nummer: 949685

German Nikolajevitj Kulemin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO (Roman Viktorovitj BURDO)

(ryska: Роман Викторович БУРДО)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 26.11.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1003 651875

Nationellt ID-nummer: 1083746

Roman Viktorovitj Burdo är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV (Dmitrij Arkadjevitj KOZLOV)

(ryska: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 11.10.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0801 272127

Nationellt ID-nummer: 1088985

Dmitrij Arkadjevitj Kozlov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN (Ivan Aleksandrovitj KURKIN)

(ryska: Иван Александрович КУРКИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 17.1.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0804 232754

Nationellt ID-nummer: 1091451

Ivan Aleksandrovitj Kurkin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV (Jevgenij Jurjevitj VAZJENOV)

(ryska: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 27.1.1985

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1005 944897

Nationellt ID-nummer: 1092162

Jevgenij Jurjevitj Vazjenov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV (Dmitrij Julianovitj IONOV)

(ryska: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 3.7.1965

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 1005 724322

Nationellt ID-nummer: 1093778

Dmitrij Julianovitj Ionov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN (Aleksandr Anatoljevitj KOTJERGIN)

(ryska: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 10.12.1971

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0803 940939

Nationellt ID-nummer: 1093786

Aleksandr Anatoljevitj Kotjergin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV (Aleksandr Vladimirovitj KOPYLOV)

(ryska: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 29.9.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7301 420589

Nationellt ID-nummer: 1094262

Aleksandr Vladimirovitj Kopylov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV (Maksim Vladimirovitj TJERNYSJOV)

(ryska: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 8.10.1980

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0810 999451

Nationellt ID-nummer: 1094540

Maksim Vladimirovitj Tjernysjov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV (Stanislav Igorjevitj MAKAROV)

(ryska: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 16.8.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0810 953377

Nationellt ID-nummer: 1095194

Stanislav Igorjevitj Makarov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV (Andrej Nikolajevitj IVANOV)

(ryska: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 26.2.1981

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 2701 493476

Nationellt ID-nummer: 1095611

Andrej Nikolajevitj Ivanov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN (Sergej Gennadjevitj PERESJIVKIN)

(ryska: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.1.1973

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0804 277244

Nationellt ID-nummer: 1100141

Sergej Gennadjevitj Peresjivkin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV (Aleksej Vladimirovitj PRYSEV)

(ryska: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.11.1975

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0501 704733

Datum för utfärdande: 20.3.2002

ID-nummer: У-360702

Enhetsbaserat ID: 1100633

Aleksej Vladimirovitj Prysev är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO (Sergej Viktorovitj RUDENKO)

(ryska: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 7.10.1975

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0801 524291

Datum för utfärdande: 14.3.2002

ID-nummer: У-268570

Enhetsbaserat ID: 1100637

Sergej Viktorovitj Rudenko är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK (Olga Aleksandrovna CHAMENOK)

(ryska: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 14.12.1981

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Passnummer: 6004 190824

Datum för utfärdande: 10.10.2003

ID-nummer: Ф-142685

Enhetsbaserat ID: 1102882

Olga Aleksandrovna Chamenok är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Hon ledde sin militärenhets insatser.

Därför är hon ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennaydevich LEVIN (Dmitrij Gennadjevitj LEVIN)

(ryska: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.10.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0804 98883

Datum för utfärdande: 30.6.2003

ID-nummer: У-268857

Enhetsbaserat ID: 1103126

Dmitrij Gennadjevitj Levin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR (Dmitrij Aleksejevitj GONTJAR)

(ryska: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 31.1.1970

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0802 562844

Datum för utfärdande: 27.5.2002

ID-nummer: У-265899

Enhetsbaserat ID: 1103591

Dmitrij Aleksejevitj Gontjar är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN (Sergej Sergejevitj ZORIN)

(ryska: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 25.10.1982

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 7503 78809

Datum för utfärdande: 2.3.2003

ID-nummer: X-115531

Enhetsbaserat ID: 1166487

Sergej Sergejevitj Zorin är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV (Aleksandr Aleksandrovitj POTAPOV)

(ryska: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 8.5.1981

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 6603 808655

Datum för utfärdande: 29.4.2003

ID-nummer: X-078567

Enhetsbaserat ID: 1170231

Aleksandr Aleksandrovitj Potapov är major i den 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV (Stepan Viktorovitj GRIGOROV)

(ryska: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 26.3.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 8110 342164

Datum för utfärdande: 9.7.2010

ID-nummer: Ф-594680

Enhetsbaserat ID: 1194779

Stepan Viktorovitj Grigorov är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV (Sergej Viktorovitj MOSALEV)

(ryska: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 19.1.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0802 688231

Datum för utfärdande: 18.10.2015

ID-nummer: Ф-866954

Enhetsbaserat ID: 2737869

Sergej Viktorovitj Mosalev är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK (Valentin Pavlovitj LUTSAK)

(ryska: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 5.4.1979

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 5004 572078

Datum för utfärdande: 28.8.2004

Nationellt ID-nummer: Ф-879492

Enhetsbaserat ID: 3102560

Valentin Pavlovitj Lutsak är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO (Sergej Nikolajevitj BORISENKO)

(ryska: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé

Födelsedatum: 15.3.1978

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 0503 357858

Datum för utfärdande: 30.1.2003

ID-nummer: У-268030

Enhetsbaserat ID: 3127462

Sergej Nikolajevitj Borisenko är major i 64:e separata motoriserade skyttebrigaden i Ryska federationens 35:e armé som dödade, våldtog och torterade civila i Butja, Ukraina. Dessa övergrepp utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Han ledde sin militärenhets insatser.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA (Marina Aleksandrovna MORDASJOVA)

(ryska: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Födelsedatum: 17.5.1979

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerade personer:

Alexey Mordaschov (Aleksej Mordasjov) (make)

Kirill Mordashov (Kirill Mordasjov) (styvson)

Nikita Mordashov (Nikita Mordasjov) (styvson)

Associerade enheter:

Ondero Limited, British Virgin Islands (Brittiska Jungfruöarna)

Unifirm Limited, Cyprus (Cypern)

Marina Mordasjova är maka till Aleksej Mordasjov, som är ordförande för företaget Severgroup. Aleksej Mordasjov har överfört sina andelar i resejätten TUI och guldföretaget Nordgold, tillsammans värda över 1,5 miljarder EUR, till sin maka Marina Mordasjova. Överföringarna har skett via olika offshorebolag, bland annat Unifirm Limited, Ondero Limited och Ranel Assets Limited, som ägs eller kontrolleras av Marina Mordasjova. Marina Aleksandrovna Mordasjova är därför en fysisk person som har samröre med en person som är uppförd på förteckningen och som är ansvarig för att stödja verksamhet och politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och för att ge ekonomiskt och materiellt stöd, samt gynnas av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, British Virgin Islands (Brittiska Jungfruöarna)

Rayglow Limited, Cyprus (Cypern)

ServerGroup LLC (Ryska federationen)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV (Michail Jevgenjevitj MIZINTSEV)

(ryska: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Chef för Ryska federationens nationella försvarsledningscentrum, generalöverste

Födelsedatum: 10.9.1962

Födelseort: Averinskaya (Averinskaja), Syamzhensky district (distriktet Siamzja), Vologda region (länet Vologda)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Generalöverste Michail Mizintsev är chef för Ryska federationens nationella försvarsledningscentrum. Mizintsev kallas ’Mariupols slaktare’ och har identifierats som befälhavare med ansvar för belägringen av Mariupol, där han har använt sig av den taktik som tidigare använts vid belägringen av Aleppo i Syrien för att leda de ryska styrkornas bombningar av Mariupol. Mizintsev anklagas framför allt för att ha iscensatt bombningarna av staden Mariupol, som dödat tusentals civila, och bland annat granatbeskjutningen av en förlossningsklinik i Mariupol och en teater, då hundratals barn dödades. Michail Mizintsev är därför en fysisk person som är ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA (Jelizaveta Dmitrijevna PESKOVA)

(ryska: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Vice ordförande för Foundation for the Development of Russian – French Historical Initiatives (Stiftelsen för utveckling av rysk–franska historiska initiativ)

Födelsedatum: 9.1.1998

Födelseort: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerade personer: Dmitry Peskov (Dmitrij Peskov) (far)

Jelizaveta Peskova är dotter till Dmitrij Peskov, pressekreterare för Ryska federationens president Vladimir Putin, som har förts upp på förteckningen i enlighet med beslut 2014/145/Gusp.

Jelizaveta Peskova är vice ordförande för Stiftelsen för utveckling av rysk–franska historiska initiativ och grundare av ett kommunikationsföretag. Hon har fått dessa lukrativa ställningar och har levt en luxuös livsstil tack vare sin fars kontakter.

Hon är därför associerad med en person som är uppförd på förteckningen och som aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV (Nikolaj Dmitrijevitj PESKOV)

(alias Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(ryska: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(alias Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Födelsedatum: 3.2.1990

Födelseort: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Passnummer: 721123760

Datum för utfärdande: 12.9.2012

Sista giltighetsdatum: 12.9.2022

Nationellt ID-nummer: 4516913332

Associerade personer: Dmitry Peskov (Dmitrij Peskov) (far)

Nikolaj Peskov är son till Dmitrij Peskov, pressekreterare för Ryska federationens president Vladimir Putin, som har förts upp på förteckningen i enlighet med beslut 2014/145/Gusp.

Nikolaj Peskov använder sin fars förmögenhet och pengar och drar därför direkt nytta av sin nära anknytning till sin far. Han är därför associerad med en person som är uppförd på förteckningen och som aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(ryska: Татьяна Александровна НАВКА)

Födelsedatum: 13.4.1975

Födelseort: Ukraina

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Tatiana Navka är maka till Dmitrij Peskov, pressekreterare för Ryska federationens president Vladimir Putin, som har förts upp på förteckningen i enlighet med beslut 2014/145/Gusp.

Tatiana Navka är delägare i bolag och egendom som är belägna bland annat på Krimhalvön som olagligt annekterats av Ryssland. Hon stöder därigenom åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessutom är hon associerad med en person som är uppförd på förteckningen och som aktivt stött åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV (Sergej Vladimirovitj SAVOSTIANOV)

(ryska: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Ledamot av Moskva stads duma

Födelsedatum: 22.8.1984

Födelseort: Lyubertsy (Ljubertsy), Moscow region (länet Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Sergej Savostianov är en av Rysslands statsmän och politiker. Han valdes till ledamot av Moskva stads duma den 8 september 2019.

Genom att förneka de oberoende ländernas territoriella integritet och förespråka återupprättandet av det tidigare Sovjetunionens gränser stöder han offentligt Ryska federationens åtgärder i Ukraina. Han är därför ansvarig för att ha stött eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV (Andrej Jurjevitj LIPOV)

(ryska: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Chef för den ryska federala tjänsten för övervakning av kommunikation, informationsteknik och masskommunikation (Roskomnadzor)

Födelsedatum: 23.11.1969

Födelseort: Moscow (Moskva), Russian Federation (Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Andrej Lipov är chef för den ryska federala tjänsten för övervakning av kommunikation, informationsteknik och masskommunikation (Roskomnadzor). Roskomnadzor är ett centralt instrument för censur och förtryck av fria medier i Ryssland.

Som chef för Roskomnadzor är Andrej Lipov ansvarig för beslut som har lett till censur och stängning av oberoende ryska medier.

Dessa åtgärder skapar ett censurerat informationsområde som främjar, bidrar till och tolererar den ryska militära aggressionen mot Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Under Andrej Lipovs ledning har Roskomnadzor dessutom aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet med sitt stöd till separatistregionerna i Ukraina, de så kallade ’republikerna’ i Donbass, särskilt Denis Pushilin (Denis Pusjilin), ledare för den så kallade ’Folkrepubliken Donetsk’.

Andrej Lipov är därför ansvarig för att aktivt ha stött eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO (SALDO Volodymyr Vasyljovytj)

(ukrainska: Володимир Васильович САЛЬДО)

Ledamot av stadsfullmäktige i Cherson, medlem av ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson

Före detta borgmästare i Cherson (2002–2012) och före detta parlamentsledamot (Regionernas parti, 2012–2014)

Födelsedatum: 12.6.1956

Nationalitet: ukrainsk

Kön: man

I mars 2022 gick Volodymyr Saldo till ett möte till stöd för den ryska aggressionen mot Ukraina och deltog därefter i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson. Volodymyr Saldo har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV (Kyrylo Serhijovytj STREMOUSOV)

(ukrainska: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Ordförande för ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson

Födelsedatum: 1976

Nationalitet: rysk

Kön: man

I mars 2022 deltog Kyrylo Stremousov i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson.

Kyrylo Stremousov har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO (Serhij Mykolajovytj TJEREVKO)

(ukrainska: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Medlem av ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson, före detta vice borgmästare i Cherson

Födelsedatum: 11.8.1975

Nationalitet: ukrainsk

Kön: man

I mars 2022 deltog Serhij Tjerevko i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson.

Serhij Tjerevko har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH (Tetiana KUZMYTJ)

(ukrainska: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Medlem av ’Salvation Committee for Peace and Order’ (Räddningskommittén för fred och ordning) i Cherson

Före detta vice borgmästare i Cherson

Ordförande för civilsamhällesorganisationen Russian National Community ’Rusich’ (ryska nationella sällskapet Rusitj)

Födelsedatum: 10.4.1968

Nationalitet: ukrainsk

Kön: kvinna

I mars 2022 deltog Tetiana Kuzmytj i inrättandet av den så kallade ’Räddningskommittén för fred och ordning’, ett organ för samarbete med den ryska ockupationsmakten i länet Cherson.

Tetiana Kuzmytj har stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENCKO (Halyna Viktorivna DANYLTJENKO)

(ukrainska: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Utnämnd till tillförordnad borgmästare i Melitopol av de ryska ockupationsstyrkorna

Födelsedatum: 1964

Nationalitet: ukrainsk

Kön: kvinna

Halyna Danyltjenko är tillförordnad borgmästare i staden Melitopol.

Den 4 mars 2022 bortfördes Melitopols legitima borgmästare av ryska styrkor och hon utsågs att ersätta honom. Dessutom har hon gjort flera uttalanden till stöd för Rysslands närvaro i hennes stad och uppmanat befolkningen att inte göra motstånd mot ockupationsmakten.

I denna egenskap har hon därför stött och främjat politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV (Pjotr Akopov)

(ryska: Петр АКОПОВ)

Befattning: Rysk propagandist: kolumnist på RIA Novosti

Födelsedatum: 7.10.1968

Nationalitet: rysk

Kön: man

Pjotr Akopov är en rysk propagandist och kolumnist på RIA Novosti, en rysk statsägd inhemsk nyhetsbyrå under faktisk statlig kontroll av Rossiya Segodnya (Rossija Segodnja). Han är en central person inom regeringens propaganda och författare till artiklar som förnekar Ukrainas rätt som självständig stat och han uppmanar till en ’avnazifiering’ och till en ’avukrainisering’ av landet och främjar idén om att Ukraina bör vara en integrerad del av Ryssland.

Pjotr Akopov är därför ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV (Timofej Nikolajevitj SERGEJTSEV)

(Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Befattning: Rysk propagandist: kolumnist på RIA Novosti

Födelsedatum: 3.11.1963

Nationalitet: rysk

Kön: man

Timofej Sergejtsev är en rysk propagandist och kolumnist på RIA Novosti, en rysk statsägd inhemsk nyhetsbyrå under faktisk statlig kontroll av Rossiya Segodnya (Rossija Segodnja). Han är en central person inom regeringens propaganda och författare till artiklar som förnekar Ukrainas rätt som självständig stat och han uppmanar till en ’avnazifiering’ och till en ’avukrainisering’ av landet och främjar idén om att Ukraina bör vara en integrerad del av Ryssland.

Timofej Sergejtsev är därför ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1170.

Viktorija NIKIFOROVA (Viktorija NIKIFOROVA)

(ryska Виктория НИКИФОРОВА)

Befattning: Rysk propagandist: arbetar för RIA Novosti

Födelsedatum: 12.6.1971

Födelseort: Moscow, Russian Federation (Moskva, Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Viktorija Nikiforova är rysk propagandist och kolumnist på RIA Novosti, en rysk statligt ägd inhemsk nyhetsbyrå under faktisk statlig kontroll av Rossija Segodnja (Rossija Segodnja). Hon är en central person inom regeringens propaganda och har förnekat Ukrainas rätt att existera och det ukrainska folkets rätt att fatta egna beslut. Hon beskriver det ukrainska folket som ’hjärntvättat’ och ’taget som gisslan’ och främjar därmed en positiv inställning till den ryska aggressionen mot Ukraina.

Viktorija Nikiforova är därmed ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA (Alina Maratovna KABAJEVA)

(alias Alina Maratovna KABAYEVA)

(ryska: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Befattning: Styrelseordförande i National Media Group (NMG)

Födelsedatum: 12.5.1983

Födelseort: Tashkent (Tasjkent), Uzbekistan

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Associerad enhet: National Media Group (NMG)

Alina Kabajeva är styrelseordförande i National Media Group (NMG), ett företag som äger stora delar av nästan alla större medier i Ryska federationen som sänder ut den ryska regeringens propaganda. F.d. rysk gymnast och f.d. ledamot av statsduman. Hon har nära band till president Vladimir Putin.

Hon är därmed ansvarig för att stödja handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet. Hon har dessutom samröre med en person som är uppförd på förteckningen och som är ansvarig för att aktivt stödja handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet och säkerhet.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO (Aleksandra Meljničenko)

(Serbiska: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Födelsedatum: 21.4.1977

Födelseort: Belgrade (Belgrad), Serbia (Serbien)

Associerad person: Andrey Igorevich Melnichenko (Andrej Igorevitj Melnitjenko) (make)

Nationalitet: serbisk, kroatisk

Kön: kvinna

Passnummer: kroatiskt passnummer 094949450 (sista giltighetsdatum: 23.12.2023)

Aleksandra Meljničenko är gift med Andrej Igorevitj Melnitjenko, en rysk industriidkare som äger den stora gödselmedelsproducenten EuroChem Group och kolbolaget SUEK. Aleksandra Meljničenko drar stor nytta av makens förmögenhet och gynnas av hans rikedom. Tillsammans med honom äger hon två takvåningar till ett värde av över 30 miljoner dollar. I mars 2022 ersatte Aleksandra Meljničenko sin make som ny verklig huvudman för Firstline Trust som förvaltas av Linetrust PTC Ltd, ett företag som utgör den verkliga ägaren till EuroChem Group.

Hon är därför associerad med en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Andrej Igorevitj Melnitjenko stöder dessutom eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV (Eduard Jurjevitj CHUDAJNATOV)

(Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Födelsedatum: 11.9.1960

Födelseort: Shymkent, USSR, now Kazakhstan (Sjymkent, Sovjetunionen, numera Kazakstan)

Nationalitet: rysk

Passnummer 753296761 (ryskt)

Kön: man

Eduard Jurjevitj Chudajnatov är en rysk affärsman som är delaktig i energisektorn. Han äger ”Independent Oil and Gas Company” (NOC, JSC Neftegazholding), ett av de största ryska privata företagen och är en av de största oljeproducenterna, som genomför prospektering, undersökning och utveckling av olje- och gasfält, petroleumraffinering samt produktion och saluföring av petroleumprodukter. 2015 uppgick företagets intäkter till 2,2 miljarder US-dollar.

”Independent Oil and Gas Company” har under de senaste åren förvärvat betydande aktieposter i företag som är delaktiga i energisektorn, tillsammans med deras utvinningstillstånd, från det statsägda Rosneft. Dessutom deltar NOC tillsammans med Rosneft i Vostok Oil-projektet. Under de senaste åren har Rosneft också betalat ut 9,6 miljarder US-dollar till Chudajnatov i utbyte mot ett företag som äger ett oljefält i Tajmyr.

3.6.2022

 

 

 

2019 begärde och erhöll NOC och Rosneft förmåner från president Putin i samband med sin utvinningsverksamhet i Arktis.

Chudajnatov har samröre med den ryska oligarken Igor Setjin och president Vladimir Putin.

Chudajnatov och Setjin arbetade tillsammans i Rosneft och deras företag bedriver gemensam affärsverksamhet inom energisektorn.

Chudajnatov arbetade med Putins första presidentvalskampanj under 2000 och ledde kampanjen i regionen Tiumen, där han hade varit en ledamot av den regionala duman sedan 1997.

 

 

 

 

Han har tagit emot orden ”För förtjänst mot fosterlandet” för att ”ha stärkt Rysslands ställning på världsenergimarknaden och förbättrat dess investeringsutsikter”.

Eduard Jurjevitj Chudajnatov är därför en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering. Han gynnas av Ryska federationens regering och har samröre med personer som är uppförda på förteckningen.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN (Pavel Jevgenjevitj PRIGOZJIN)

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Födelsedatum: 1996

Nationalitet: rysk

Skatteregistreringsnummer: 780103765308

Associerade personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Jevgenij Viktorovitj Prigozjin) (far), Lyubov Valentinovna Prigozhina (Ljubov Valentinovna Prigozjina) (mor), Polina Evgenievna Prigozhina (Polina Jevgenjevna Prigozjina) (syster)

Associerade enheter: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Kön: man

Pavel Jevgenjevitj Prigozjin är son till Jevgenij Prigozjin, en framträdande rysk affärsman med nära kopplingar till president Vladimir Putin och det ryska försvarsministeriet. Jevgenij Prigozjin är grundare av och inofficiell chef för Wagnergruppen, en Rysslandsbaserad militär icke bolagsetablerad enhet, som är ansvarig för utstationering av legosoldater i Ukraina.

Concord, även känt som KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, ett företag som Jevgenij Prigozjin grundat och ägt fram till november 2019 och en grupp av andra företag med kopplingar till honom, inbegripet Concord Management and Consulting LLC och Megaline LLC, har dragit nytta av stora offentliga kontrakt med det ryska försvarsministeriet till följd av Ryska federationens olagliga annektering av Krim och ryskstödda separatisters ockupation av östra Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozjin är ägare till fem företag som tidigare ägdes av hans mor, Ljubov Valentinovna Prigozjina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC och Lakhta Plaza LLC.

Han har därmed samröre med ledande affärsmän eller juridiska personer, enheter eller organ som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH (Arkadij Jurjevitj VOLOZJ)

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Befattning: medgrundare av och VD för Yandex N.V.

Födelsedatum: 11.2.1964

Födelseort: Atyrau, Kazakh Soviet Socialist Republic, USSR (now Kazakhstan) (Atyrau, Kazakiska SSR, Sovjetunionen, numera Kazakstan)

Nationalitet: rysk, maltesisk

Kön: man

Arkadij Jurjevitj Volozj är en rysk affärsman med affärsintressen inom it och teknik. Han är grundare av och VD för Yandex. Yandex är det största internetbolaget i Ryssland och det driver Rysslands populäraste sökmotor.

Ryska statsägda banker som Sberbank och VTB är aktieägare och investerare i Yandex.

År 2019 gick Yandex med på en omstrukturering som gav en ”gyllene aktie” till en nybildad allmännyttig stiftelse som skapats för att ”försvara Ryska federationens intressen”. Genom den allmännyttiga stiftelsen kan Ryska federationens regering lägga in veto i ett antal fastställda frågor såsom försäljning av materiell immaterialrätt och försäljning eller överföring av ryska användares personuppgifter till utländska företag – båda vilka anses påverka Rysslands ”nationella intressen”. Yandex är också ansvarigt för att främja statliga medier och narrativ i sina sökresultat och för att nedprioritera och avlägsna innehåll som är kritiskt mot Kreml, bland annat innehåll som rör Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

3.6.2022”.

 

 

 

Volozj är en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Som grundare och VD för Yandex stöder han dessutom, materiellt eller ekonomiskt, Ryska federationens regering, och är ansvarig för att stödja åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

2.   ENHETER

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”84.

JSC GARNIZON

(ryska: АО Гарнизон)

Adress: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1

Postadress: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Telefon: +7 (499) 790-92-12

Webbplats: http://ao-garnizon.ru

E-post: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon är ett holdingbolag underställt Ryska federationens försvarsministerium. Företaget omfattar fler än 60 enheter. Det utför de uppgifter som fastställs av försvarsministeriet och skyddar Ryska federationens försvarsmakts intressen. Det har agerat som upphandlande myndighet vid offentliga upphandlingar i försvarsministeriets intresse.

Det är därför en juridisk person som, materiellt eller ekonomiskt, stöder Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(ryska: АО Оборонэнерго)

Adress: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Telefon: +7 (495) 532-13-06

Webbplats: https://oboronenergo.su

E-post: info@oen.su

JSC Oboronenergo är en militär energileverantör som enligt offentliga kontrakt tillhandahåller elförsörjningstjänster till ryska militära enheter och andra enheter som är underställda försvarsministeriet. Företaget har deltagit i moderniseringen av militärflygbasen i Korenovsk, som av Ryska federationens försvarsmakt använts för att inleda attacker mot mål i Ukraina under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det har därför materiellt stött och gynnats av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det har också materiellt stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(ryska: ООО ”Ульяновский автомобильный завод” (УАЗ))

Adress: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Telefon: +7 (8422) 40-91-09

Webbplats: https://uaz.global/

E-post: mm.medvedev@dnd.team

UAZ är en rysk biltillverkare. Företaget förser Ryska federationens försvarsmakt med UAZ Patriot-fordon som använts av den ryska armén under den oprovocerade och oberättigade militära aggressionen mot Ukraina.

Det stöder därför materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det är ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(ryska: АО ”Воентелеком”)

Adress: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Telefon: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Webbplats: https://voentelecom.ru

E-post: info@voentelecom.ru

Voentelecom är den ledande leverantören av telekommunikationstjänster till Ryska federationens försvarsministerium. Ryska federationens regering har erkänt Voentelecom som ett bolag av federal betydelse. Det utför underhåll och reparerar it-infrastruktur, militär kommunikationsutrustning, kommunikationslinjer och elektronisk krigsutrustning för Ryska federationens försvarsmakt, inbegripet på det olagligt annekterade Krims och Sevastopols territorium. Det har utvecklat ett enhetligt automatiserat digitalt kommunikationssystem för den ryska armén. Det förser den ryska marinen med säker bredbandsradiokommunikation, även på den olagligt annekterade Krimhalvön. Voentelecom har samarbetat med Rostec om utvecklingen av LTE-standarden på det olagligt annekterade Krims och Sevastopols territorium.

3.6.2022

 

 

 

Det har därför materiellt stött och gynnats av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det har också materiellt stött åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 

88.

JSC VOENTORG

(ryska: АО ”Военторг”)

Adress: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Telefon: +7 (495) 609-5200

Webbplats: http://www.oaovoentorg.ru

E-post: info@oaovoentorg.ru

Associerade enheter: underordnade bolag:

 

JSC ‘Voentorg-West’,

 

JSC ‘Voentorg-South’,

 

JSC ‘Voentorg-Center’,

 

JSC ‘Voentorg-Vostok’,

 

JSC ‘Voentorg-Moscow’,

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg är uppdragstagare åt Ryska federationens försvarsministerium. Bolaget tillhandahåller catering- och tvättjänster samt militära uniformer till Ryska federationens försvarsmakt. Dessutom har Voentorgs dotterbolag Voentorg Retail sålt ’ryska armén-T-shirtar’ med den militära symbolen ’Z’, som har använts av ryska propagandister för att främja Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det stöder därför, materiellt eller ekonomiskt, Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Det stöder också, materiellt eller ekonomiskt, åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(ryska: ООО ВоенТекстильПром)

Adress: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Telefon: 8-499-444-32-84

Fax: 8-499-611-90-46

Webbplats: https://voentekstilprom.ru/

E-post: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom tillverkar kläder för Ryska federationens regerings behov. Företaget har levererat kläder till den ryska militären som del av en statlig försvarsbeställning. Det tillverkar fältuniformer för det ryska nationalgardet och skjortor för soldater i den ryska flottan och det ryska nationalgardet.

Det är därför en juridisk person som, materiellt eller ekonomiskt, stöder eller drar nytta av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(ryska: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adress: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Telefon: +7 (495) 926-72-70, 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Webbplats: www.nsg-ins.ru

E-post: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd är försäkringsgivare åt ryska företag inom försvarsindustrin. Företaget ingår i förteckningen över försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringstjänster för internationell transport av militära varor. Det samarbetar med och försäkrar ryska statsägda företag, särskilt inom den militära sektorn och försvarssektorn. Independent Insurance Group Ltd har varit den största riskförsäkringsgivaren åt Rostec, det ryska statsägda försvarskonglomeratet. Företaget är en av sponsorerna och deltagarna i det internationella militärtekniska forumet ’Army2022’ som anordnas av Ryska federationens försvarsministerium.

3.6.2022

 

 

 

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Det stöder också materiellt eller ekonomiskt, eller gynnas av, Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(ryska: ПАО ”КАМАЗ”)

Adress: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Telefon: +7 (800) 555-00-99

Webbplats: https://kamaz.ru/en

E-post: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ är ett ryskt företag som utvecklar och tillverkar fordon och militär utrustning. Det har tillverkat fordonen KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 och KAMAZ 6560 som har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(ryska: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adress: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Telefon: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva),

+7 (812) 449-90-90 (Sankt Petersburg)

Webbplats: https://kronshtadt.ru

E-post: uav@kronshtadt.ru och office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii är en rysk militär uppdragstagare som utvecklar och tillverkar utrustning, programvara och integrerade lösningar för obemannade luftfartyg och den ryska försvarsindustrin. Ryska federationens försvarsmakt använde obemannade luftfartyg av typen Orion, tillverkade av Kronshtadt Tekhnologii, under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(ryska: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adress: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Telefon: +7(8555) 49-73-42, +7(8555) 49-75-86

Fax: +7(8555) 49-75-86

Webbplats: www.neftehim.tatneft.ru

E-post: nhk@tnnh.tatneft.ru

Associerade enheter:

JSC Nizhnekamskshina,

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory,

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory,

JSC Nizhnekamsktekhuglerod,

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant),

TD ’Kama’ Trading House,

LLC ’Kama’ Scientific & Technical Center,

Management Company Tatneft-Neftekhim leder och samordnar Tatnefts underordnade däckföretag, däribland TD KAMA, Nizhnekamskshina och Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Det förenar alla företag med anknytning till Tatnefts däckverksamhet och leder deras produktion, planeringsprocesser, affärsverksamhet, mänskliga resurser och PR.

TD KAMA, generaldistributör av Tatnefts produkter inom däckverksamheten, levererar däck till Ryska federationens försvarsmakt och Ryska federationens nationalgarde. Nizhnekamskshina tillverkar däck som monteras på pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter inbegriper däck av typen KAMA NU402 som monteras på trupptransportfordonen Tigr som bär mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet. Ryska federationens försvarsmakt har använt pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV, trupptransportfordonen Tigr och mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

3.6.2022

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab,

JSC Yarpolimermash-Tatneft,

LLC Energoshinservis

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(ryska: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adress: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Telefon: +7 (8555) 49-73-40

Webbplats: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-post: nkastp@tatneft.ru

Associerade enheter:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant tillverkar helstålsdäck. Det är ett företag underordnat Tatneft. Dess produkter levereras till Ryska federationens försvarsministerium.

Det tillverkar däck av typen KAMA NU402 som monteras på trupptransportfordonen Tigr som bär mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet. Ryska federationens försvarsmakt har använt trupptransportfordonen Tigr och mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(ryska: ПАО ”Нижнекамскшина”)

Adress: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Telefon: +8 555 49-79-30

Fax: +8 555 24-15-70

Webbplats: https://shinakama.tatneft.ru

E-post: nksh@tatneft.ru

Associerade enheter:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina är Rysslands ledande däcktillverkare. Det är ett företag underordnat Tatneft. Det tillverkar däck under varumärkena KAMA och Viatti. Dess produkter omfattar däck med dubbla användningsområden och militärdäck som levereras till Ryska federationens regering. Det tillverkar däck som monteras på pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV. Ryska federationens försvarsmakt använde K4386 Typhoon-VDV under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(ryska: ООО ТД „КАМА”)

Adress: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Telefon: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Webbplats: https://www.td-kama.com

E-post: info@td-kama.com

TD KAMA är generaldistributör av Tatnefts produkter inom däckverksamheten, som tillverkas av Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant och Nizhnekamskshina. Företaget levererar däck till Ryska federationens försvarsmakt och Ryska federationens nationalgarde.

Nizhnekamskshinas produkter, som TD KAMA distribuerar, inbegriper däck med dubbla användningsområden och militärdäck som levereras till Ryska federationenss regering. Nizhnekamskshina tillverkar däck som monteras på pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plants produkter, som TD KAMA distribuerar, inbegriper däck av typen KAMA NU402 som monteras på trupptransportfordonen Tigr som bär mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet. Ryska federationens försvarsmakt har använt pansarfordonen K4386 Typhoon-VDV, trupptransportfordonen Tigr och mobila pansarvärnsrobotar av typen Kornet under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(ryska: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

alias OJSC BLMZ

(ryska: ОАО БЛМЗ)

Adress: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya oblast, 143900, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 639-94-94

Webbplats: https://www.blmz.ru

E-post: info@blmz.ru

BLMZ är ett ryskt gjuteri och en mekanisk fabrik. Företaget levererar material som används för vapentillverkning till de ryska leverantörer av militär utrustning som omfattas av unionens sanktioner med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

Det är avtalsleverantör till Ryska federationens försvarsmakt. Det levererar utrustning och material för produktionen av flera flygplan och helikoptrar, inbegripet helikoptern Ka-52 som har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

3.6.2022

 

 

 

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Vidare stöder det materiellt och gynnas av Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 

98.

JSC REMDIZEL

(ryska: АО ”Ремдизель”)

Adress: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Telefon: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Webbplats: http://www.remdizel.com

E-post: remdizel@kamaz.ru

Associerade enheter:

KAMAZ

Remdizel tillverkar och reparerar hjulförsedda fordon och bandfordon. Det tillverkar de minresistenta och bakhållsskyddade fordonen Typhoon K-63968 som har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(ryska: ПАО Компания „Сухой”)

Adress: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefon: +7 (499) 550-01-06

Webbplats: https://www.sukhoi.org

E-post: info@sukhoi.org

Associerade enheter:

United Aircraft Corporation (moderföretag)

Sukhoi är en rysk luftfartygstillverkare. Ryska federationens försvarsmakt har använt stridsflygplan tillverkade av Sukhoi under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt eller ekonomiskt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

3.6.2022

100.

JSC ”121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(ryska: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод”)

Adress: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefon: +7(498) 677-95-11

Webbplats: https://121arz.ru

E-post: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant reparerar flygplanen Su-25, Su-27 och MiG-29. Det är det enda företaget i Ryssland som samtidigt reparerar och uppgraderar Su-25-flygplanen till versionen Su-25 SM. Su-25 SM har använts av Ryska federationens försvarsmakt under Rysslands oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina.

Det är därför ansvarigt för att materiellt ha stött åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Det stöder också materiellt eller ekonomiskt, eller gynnas av, Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(ryska: Национальный расчетный депозитарий)

Adress: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Typ av enhet: Kreditinstitut utanför banksektorn, aktiebolag (Non-bank credit institution Joint Stock Company)

Registreringsdatum: 27.6.1996

Statligt registreringsnummer: 3294

Primärt statligt registreringsnummer: 1027739132563

Skatteregistreringsnummer: 7702165310 / 770101001

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryska federationen

NSD är ett ryskt finansinstitut som inte är en bank, och Rysslands värdepapperscentral. Det är den största depåhållaren i Ryssland sett till marknadsvärdet på depåförvarade aktier och skuldebrev och den enda som har tillgång till det internationella finansiella systemet.

Det erkänns som ett systemviktigt ryskt finansinstitut av regeringen och Rysslands centralbank. Det spelar en viktig roll för Rysslands finansiella system och dess koppling till det internationella finansiella systemet, och främjar därmed direkt och indirekt den ryska regeringens verksamhet, politik och resurser.

3.6.2022”.

 

 

Associerade enheter: majoritetsaktieägare/moderföretag till 99,997 % (inte själv uppförda på förteckningen):

Publikt aktiebolag (Public Joint-Stock Company) «Moscow Exchange MICEX-RTS» (Moskvabörsen eller MOEX) Registrerad adress: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moscow, Russian Federation

Skatteregistreringsnummer: 7702077840

Primärt statligt registreringsnummer: 1027739387411

Det ägs nästan helt av Moskvabörsen, vars uppdrag är att ge ohindrad tillgång till de ryska finansmarknaderna. Moskvabörsen kontrolleras i sin tur, genom sin roll och sina aktieägare, i hög grad av den ryska regeringen. NSD är därför en enhet eller ett organ som, materiellt eller ekonomiskt, stöder Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

 


Top